Drakamöllan, Haväng , Stenshuvud och Björket 8 juni

10 personer hade mött upp i Hörby denna tidiga morgon. Det var avfärd redan kl 5 för att kunna njuta av fågelsången i Drakamöllan. Väl där så började vi vår vandring förbi hotellet och ut på heden. Div sångare ackompanjerade oss på vägen. Ute på heden såg vi bl a sånglärka, trädlärka, stenskvätta, rödstjärt och buskskvätta. Någon hörde sommargylling sjunga nerifrån hotellet. På väg tillbaka till parkeringen såg vi gröngöling fint och undertecknad såg en fältpiplärka. Tyvärr flög den iväg innan jag hann visa den för de andra.
Morgonens första fika intogs och fortsatta planer för dagen diskuterades. Då det var avspärrat på Ravlunda för militärövning så gjorde vi ett stopp vid Haväng. Samtidigt kom larm om svartnäbbad islom vid Stenshuvud så vi omgrupperade snabbt dit. Tyvärr behagade inte islommen visa sig, men vi såg många storlommar. Snart brakade ovädret löst med kraftigt regn, blixt och åska. Vi lyckades ta skydd under taknocken på en stuga så vi klarade oss ganska bra. Så småningom klarnade det upp och efter ytterligare fika så gjorde vi ett försök till på islommen men lyckades inte hitta den.
Sista stoppet blev äppelodlingarna vid Björket i Kivik där vi såg och hörde två gulhämplingar. Efter detta avslutade vi dagen.
Lars-Olof

Artlista
Knölsvan grågås gravand ejder sjöorre knipa storskrake småskrake storlom gråhakedopping storskarv röd glada ormvråk fiskgjuse tornfalk trana strandskata storspov skrattmås gråtrut havstrut kentsk tärna skogsduva ringduva gök tornseglare gröngöling trädlärka sånglärka backsvala ladusvala hussvala fältpiplärka trädpiplärka sädesärla gärdsmyg järnsparv rödhake näktergal rödstjärt buskskvätta stenskvätta koltrast björktrast taltrast härmsångare ärtsångare trädgårdssångare svarthätta grönsångare gransångare lövsångare svartvit flugsnappare stjärtmes entita blåmes talgoxe nötväcka sommargylling törnskata nötskrika skata kaja råka kråka stare pilfink bofink gulhämpling grönfink steglits hämpling gulsparv

Falsterbo Fågelstation 14/5/2019 till 16/5/2019

Jonathan och jag var i Falsterbo denna vecka och fick lov att se på ringmärkning. Det var jättespännande och verklig intressant att få en inblick i arbetet med att övervaka våra småfåglar. Sophie Ehnbom är fast ringmärkare på stationen och förutom att vara en väldigt lugn och trevlig person, är hon fantastiskt kunnig.

Rödstjärt

En flott blåhake

Näten sättes upp i gryningen innan det blir ljust, och ringmärkningen pågår i 4 timmar, längre om det fortfarande kommer fåglar i nätet, kortare om det blir för blåsigt eller det regnar, eftersom fåglarna kan fara illa i näten. Denna veckan betyder det att Sophie står upp kl 3:15, sätter nätet upp kl 3:30, första kontrollrundan går kl 4:30, och därefter varje halvtimme. Varje dag ifrån 21 mars til 10 juni! När ringmärkning är slut, skal resultatet rapporteras så vi mera bekväma människor kan se dem samma afton! Förutom praktiska göromål vid stationen inventeras fåglarna om eftermiddagen, till exempel räkning av rastande fåglar eller häckfågelinventering, så det är inte en vanlig 8 timmas arbetsdag.

Ida tömma nätet

Jonathan och jag bodde på Fågelstationens logi vid Kyrkan, och stod sent upp kl 3:45 för att vara nere vid fyren kl 4:15 och klar till första kontrollrundan. Sophie hade en medhjälpare, Ida, så de delade näten (max 21 st) emellan sig för att både kontrollrundan och själv ringmärkningen skulle går snabbt. Tisdag kom många fåglar och Björn dök upp för att hjälpa till. Då gick det snabbt, med två till att registrera, och en till att tömma näten.

The tools of the trade

Ida och Sophie vid arbetsbordet

Fåglarna sorteras efter art för att underlätta registrering. Ida satte ring på, lämnade fågeln til Sophie, som mätte vinglängden, köns- och åldersbestämde, kontrollerade hur mycket fett på bröst och buk, vägde och släppte fågeln. Man registrerar också klockslag. Om det var en fågel vi eller de ville fotografera, blev den tagit utanför, förevigat och släppt.

Visste du att den grå flugsnapparen har skägg?

Hur mycket väger en rödstjärt?

Könsbestämning på dräkten är inte alltid möjlig, men hanar har ofta längre vingar än honor. Svartvit flugsnappare hanar har alltid en vit fläck över näbbet, men vissa hanar kan också vara bruna, så dem skal man passa på!

Jonathan släpper en svartvit flugsnappare hona

Ochjag en lövsångare

Åldersbestämning är en vetenskap för sig. Man kollar ruggningen då oftast 1K fåglar ruggar annorlunda än 2K+ och där finns en del böcker med detaljerade beskrivningar. Det kan vara olika färger på kanterna på vissa fjädrar. Det kan vara nödvändigt att använda lupp, och den används också för att kolla färg på fågelns iris, då man ofta kan skilja 2K ifrån 3K+.

Förtroendefull kyckling

Fågelmatning

Denna vecka blev äntligen vädret lite varmare och vi fick 3 bra dagars ringmärkning, 328 fåglar av 25 olika arter, av vilka 162 var lövsångare, 34 rödstjärt, 32 ärtsångare, 20 trädgårdssångare, 17 svartvit flugsnappare, 17 törnsångare och 11 svarthätta. Ovanliga arter var ringduva, blåhake och rosenfink. Se den kompletta listan nedan.

I början var det svårt för oss att identifiera fåglarna i nätet, det finns inget beteende, sång eller ”jizz” att använda. Och då de ofta hänger med buken uppåt, ser man att många tättingar, precis som fisk, är rätt ljusa nedan. Men det blev bättre med tiden, så lövsångare, svartvit flugsnappare, törnsångare, ärtsångare och trädgårdssångare gick det bra med om torsdagen.

Vi vill gärna tacka Sophie och Ida stort för en oförglömlig upplevelse.

Fågelstationen har bruk för stötte, och ni kan som oss bli Falsterbo Fågelvän.

Gå in på deras hemsida https://www.falsterbofagelstation.se/index_s.html och klicke på

Vi hade tid till fågelskådning (och powernaps) efter ringmärkning och såg de 2 första skärfläcke-ungarna om onsdag. Mängder av vitkindade gäss sträckte runt Måkläppen, skall de först nordpå nu? Vi åt frukost vid fågelstationen vid 9 tiden och kunne lyssna på åtminstone 2 skogsduvor kurra. På skärfläcke-ön häckar mycket annat än skärfläcka, däribland 89 kentska tärnor (Sophie’s tal, jag kunde inte räkna alla).

Här är alla fåglar vi såg bli ringmärkta, siffrorna från Fågelstationens hemsida https://www.falsterbofagelstation.se/index_s.html fliken ”Ringmärkning”

Art Antal
ÄRTSÅNGARE 32
BLÅHAKE 1
BOFINK 3
GRÅ FLUGSNAPPARE 5
GRANSÅNGARE 2
GRÅSISKA 1
GRÖNSÅNGARE 1
HÄRMSÅNGARE 3
JÄRNSPARV 2
KOLTRAST 2
LÖVSÅNGARE 162
NÄKTERGAL 7
RINGDUVA 1
RÖDHAKE 2
RÖDSTJÄRT 34
RÖRSÅNGARE 1
ROSENFINK 1
SVARTHÄTTA 11
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 17
TALGOXE 1
TALTRAST 1
TÖRNSÅNGARE 17
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 20
TRÄDPIPLÄRKA 1
SUMMA 328

Artlista (83 arter)

Knölsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Bläsand Gräsand Årta Skedand Brunand Vigg Ejder Sjöorre Småskrake Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Sothöna Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Kustpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Drillsnäppa Gluttsnäppa Rödbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Kentsk tärna Silvertärna Småtärna Tamduva Skogsduva Ringduva Tornseglare Sånglärka Backsvala Ladusvala Hussvala Trädpiplärka Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Näktergal Blåhake Rödstjärt Buskskvätta Stenskvätta Koltrast Taltrast Härmsångare Rörsångare Ärtsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Grönsångare Gransångare Lövsångare Grå flugsnappare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Gråsparv Bofink Hämpling Gråsiska Rosenfink Sävsparv

Ölandsturen gav 2 nye arter

Spetsstjärtad duva Hammarby 24/5 och

Sydnäktergal Starrkärret, Mellby 24/5S

Referatet kommer med flera bild när Gert-Åke är klar efter ögonoperation.

Spontanskådning 20190529

Tio skådare träffades på parkeringen och det blev mycket snack om ölandsäventyren förra veckan.

Vigg, hane

Vigg, höna

Fisktärna

Vi drog oss bort till plattformen där den kyliga västvinden inte var så besvärande, och solen värmde oss allt mer medan vi stod där i två timmar. Vattenståndet var fortfarande för högt för att vadare skulle vilja rasta, men revet i mitten stack upp så pass att två fisktärnor låg och ruvade. På den ena flotten låg två till och trängdes med ruvande skrattmåsar. Tre par knölsvan hade fått ungar, sex, två respektive en, där den ensamme fick skydd under vingarna på förälderns rygg. Även en kull gräsänder syntes. Skäggdopping och sothöna ruvade ännu. Fiskgjuse kom förbi flera gånger, storkar seglade i skyn och en grann brun kärrhökshane jagade över motsatta stranden. Plötsligt dök det upp två tranor. Bland änderna kan nämnas ett par årta plus en hane. Nytt i fågelkören var två härmsångare i hagarna.

Lars Helgesson

Bild Per-Uno

Artlista, 48 arter
Knölsvan, sångsvan, gravand, snatterand, kricka, gräsand, årta, skedand, vigg, knipa, släggdopping, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, gröngöling, hussvala, sädesärla, gärdsmyg, näktergal, björktrast, rörsångare, härmsångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, talgoxe, kråka, korp, stare, bofink, gulsparv, sävsparv.

Vattenriket 12 maj 2019

Denna söndag besökte vi lite olika lokaler i Vattenriket. Vi var sex st som körde från Hörby kl 6 på morgonen. Första lokalen var Äspet och här stod Per-Uno och väntade på oss. Vi gick ut mot tornet och stannade till då och då för att kolla av området. Mosnäppor, större – och mindre strandpipare, bergänder, skedänder och en alfågel födosökte i lagunen och ute i havet flög kentska tärnor runt. Uppe i tornet friskade vinden i så vi stannade inte så länge. En småtärna flög förbi precis innan vi skulle gå.

Vit stork, gjuse och gädde?

Nästa anhalt blev Herculesdammarna. Normalt brukar vi parkera vid bilskroten och gå in via det hållet, men jag hade tänkt angripa dammarna från andra hållet. Man kör mot Håslövs ängar men vid korsningen kör man till vänster mot Hercules istället för att ta till höger mot Håslövs ängar. Morgonens första fika smakade mycket bra. Efter det så gick vi mot dammarna. Man går en stig inne i skogen och här var det full fart på svarthättor, näktergalar och andra sångare. Framme vid tornet fortsatte vi till dammarna och såg svarttärnorna flyga runt. Rör- och sävsångare var igång i vassen och plötsligt tutade rördrommen några gånger.

Vi stötte på ett gäng från Blekinge som tipsade oss om brushanar och rödspovar vid Håslövs ängar. Tillbaka till bilarna och ängarna. Vi gick den markerade stigen och hade gott utbyte. Nämnda rödspovar och brushanar, rödbenor, svarttärnor, årta och gulärlor var fåglar vi såg. Nästan framme vid parkering upptäcktes ett bo i ett träd långt bort: Vi var inte överens om vad det innehöll. Någon tyckte det var havsörn och någon sa fiskgjuse. När vi satt och fikade klarnade mysteriet. Det var två olika bon vi sett. Ett innehöll havsörn och det andra fiskgjuse. Kul att de häckar här.

Sista lokalen vi besökt blev Karpalundsdammarna. Här hade pungmes och rödhuvad dykand setts dagarna innan, men inte fick vi se dom inte. Jag tyckte dock jag hörde en pungmes locka. Här avslutade vi en härlig dag. Vi fick ihop fantastiska 86 arter. Mycket bra.
Lars-Olof

Brun kärrhök och gulärla

Artlista (84 arter)
Knölsvan grågås vitkindad gås gravand kricka gräsand snatterand årta skedand vigg bergand alfågel knipa skäggdopping gråhakedopping storskarv rördrom gråhäger vit stork röd glada havsörn brun kärrhök ormvråk fiskgjuse fasan sothöna trana strandskata skärfläcka mindre strandpipare större strandpipare tofsvipa mosnäppa kärrsnäppa brushane enkelbeckasin rödspov storspov rödbena grönbena skrattmås fiskmås gråtrut kentsk tärna fisktärna småtärna svarttärna tamduva ringduva gök tornseglare sånglärka ängspiplärka gulärla sädesärla järnsparv näktergal rödstjärt buskskvätta koltrast sävsångare rörsångare ärtsångare törnsångare trädgårdssångare svarthätta gransångare lövsångare stjärtmes blåmes talgoxe skata kaja råka kråka korp stare gråsparv bofink grönfink steglits hämpling gulsparv sävsparv

Spontanskådning vid Gäddängen 15 maj 2019 kl 9-11.

Kall men solig morgon. En rättså kylig sydostvind tilltog när solen skulle börja värma de fem tappra skådarna på plattformen. Mot slutet klättrade vi upp i tornet, vilket inte gav bättre utbyte. 55 arter såg och hörde vi. Det roligaste var ett par brun kärrhök som seglade tillsammans, en lärkfalk som visade sig en kort stund och två hanar och en hona årta som alternerade mellan sjön och våtmarken .Några mindre flockar vitkindade gäss sträckte förbi. Näktergal och flera trädgårdssångare underhöll oss. Anmärkningsvärt var att inte en enda svala syntes. Vårens första tornseglare ville inte heller hedra oss med sin närvaro.

Lars Helgesson

Gulsparv och Bofink

Artlistan (55 arter)

Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, årta, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, storskarv, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, lärkfalk, rörhöna, sothöna, strandskata, tofsvipa, skrattmås, fisktärna, ringduva, gök, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, näktergal, koltrast, björktrast, taltrast, rörsångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, kråka, korp, stare, bofink, steglits, hämpling, gulsparv, sävsparv.

Fågelskådningensdag 5/5/2019

Fågelskådningens dag är ett landsomfattande arrangemang och givetvis så var vår förening på plats vid Gäddängen för att visa och berätta om fåglar.

Steglits och trädkrypare

 

Trettiotalet skådare mötte upp under de timmar vi höll på. Morgonen var kall så det var till att skrapa bilrutorna innan man körde iväg. Solen sken och det var vindstilla när vi började. Fisktärnor och skrattmåsar hade tagit de konstgjorda plattformarna i besittning, så det blir spännande att följa häckningarna. En fiskgjuse kom förbi med en fisk i klorna och olika änder låg ute i Gäddängen. Det var gott om svartvita flugsnappare och ärtsångare, lövsångare och gransångare hördes sjunga. Tyvärr hade inte näktergalen anlänt. Den brukar vi annars kunna njuta av vid Fågelskådningens dag.

Gråhakedopping är inte vanligt vid Gäddängen, skrattmås är!

Efter några timmar var det dags att dra igång grillningen och då ökade vinden på från Ringsjön, så det var kyligt när vi inmundigade våra korvar.

Vinterkläder i maj!!

Vi noterade femtiotalet arter denna dag. Hoppas det blir fler nästa år

Lars-Olof

Artlistan (54 arter)

Tekniske problemer med min mail server, den kommer så snart de är löst. Richard

Spontanskådning 20190501

12 medlemmar demonstrerade denne första maj deres uthållenhet på en svinkallt  plattform vid Gäddängen. Blåsten ifrån Ringsjön hade de varit stolt över i Tosteberga!

Fisktärna


Där var en del sommargäster där sjöng för oss trots blåsten, svartvit flugsnappare, lövsångare, ärtsångare och järnsparv bland annat, fast mest hördas skrattmås och fisktärnor.

Sävsparv

Bofink hon

Knölsvan

Rörsångare hördes inte, men dens populära parasit göken kallad ifrån rörskogen på andra sida av Gäddängen, men sås inte.

Ett kallt nöje, vi får hoppas det blir varmare på söndag, fågelskådningens dag.

Tack till Per-Uno för bildarna

Artlistan (53 arter)

Knölsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Fiskgjuse Sothöna Trana Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Fisktärna Ringduva Gök Gröngöling Större hackspett Backsvala Ladusvala Hussvala Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Ärtsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Råka Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv

Abullahagen och Skarhults ängar 20/4/2019

Trots påskafton var vi nio skådare på denna exkursion till mina ”hemmalokaler”
Abullahagen är ett naturreservat beläget i utkanten av Eslöv så jag har nära till den härliga lokal.

Gråhakedopping

Solen lyste från blå himmel när vi började vandringen. Åtskilliga trastar son rödvinge, dubbel och taltrast rastade i markerna. Vårt mål var ringtrast och efter en stund så såg vi två som gick tillsammans med ett gäng björktrastar. Gransångare, hämpling, svarthätta och grönfink var andra arter som sågs. I Långa kärr låg det bl a gråhakedopping, kricka och gravand. Nöjda gick vi tillbaka till parkeringen och intog fika.

Gråhäger

Nästa lokal blev Skarhults ängar där vi såg bl a brushanar, rödbenor och två tranor. Uppe i en kraftledningsstolpe rastade en pilgrimsfalk och snart tog den till vingarna varpå alla andra fåglar flög upp. När vi var nöjda här så återvände vi till Abullahagen för grillning och sammanfattning av dagen.

Hämpling

Artlista
Knölsvan sångsvan grågås gravand kricka gräsand skedand knipa gråhakedopping storskarv gråhäger röd glada ormvråk tornfalk pilgrimsfalk fasan sothöna trana strandskata mindre strandpipare tofsvipa brushane enkelbeckasin storspov rödbena skrattmås fiskmås ringduva skogsduva större hackspett sånglärka ängspiplärka trädpiplärka sädesärla gärdsmyg järnsparv rödhake ringtrast koltrast björktrast taltrast rödvingetrast dubbeltrast svarthätta gransångare lövsångare entita talgoxe blåmes skata kaja råka kråka stare pilfink bofink grönfink hämpling gulsparv sävsparv