Spontanskådning vid Gäddängen, 31/10/2018

Sista spontanskådning i 2018 genomfördes i blåsigt och regnigt väder. Vi var fem tappra skådare som ställde upp och trotsade vädrets makter och fick se totalt 30 arter. Det bästa var 6 mindre sångsvanar som låg utanför badplatsen. Här såg vi även fyra havsörnar, två gamla och två ungfåglar och rastande bläsänder och krickor. Fortfarande är en del tofsvipor kvar på revet längst i söder. 30 ljungpipare flög förbi och över Gäddängen sågs lite oväntat två ladusvalor och småflockar med bo- och bergfinkar som drog förbi.

Lasse

  Bra att bålgetingar är borta! 

Artlista 2018-10-31

Mindre sångsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, bläsand, kricka, gräsand, storskarv, vit stork, röd glada, havsörn, ormvråk, ljungpipare, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, havstrut, ringduva, större hackspett, ladusvala, koltrast, rödvingetrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, bofink, bergfink.

Lars Lundquist

Dörröds fälad 21/10/2018

Så åter en gjusedag? Och det blev en märklig söndag. Först ingenting, sen någonting, sen så massa mycket att en lätt fanatisk fågelskådare kunde känna sig nöjd. Det talades om en skamgräns vad gäller arter och till en början kunde men väl tycka att det fanns fler skådare än fågelarter. (Alltså: naturen är bara ett attribut för en fågelart.) Sjutton gjusar hade ställt upp och det är sällan vi är så många. Men nötkråkor på Dörröds fälad lät ju förstås lockande. Det var bara det att nötkråkorna inte kände till vår plan eller så hade respektive nötkråka tröttnat på den där lite underliga människan som kallar sig för fågelskådare.

Varfågel

 

Nå; det som borde finnas fanns inte. Det blev förstås lite kommentarer om sakernas tillstånd: tyst och tomt och inga fåglar. Fråga: Hur ser en naturlig förklaring ut? Svara den som vill? Vad man än säger: människan är nästan alltid skyldig. Men så en liten varfågel – tänk att den kunde skapa en sån jublande glädje. Jonatan ropar ut den som den vackraste av fåglar. Jag hoppas att den hörde det. Annars lite roligt med Jonatan: där alla andra vill se arter vill han bara se örnar. (Och ingen fågel är väl så laddad med symbolik som örnen. Det är vingarnas lejon. Den står för något kungligt: kraft, styrka, uthållighet, visdom, makt, skönhet. Klart att vi kan förstå honom.)

 

Brun glada

Nå: Vad göra när inget blir som tänkt? Snabbt rådslag; Vomb nästa? Men pang säger det? Nära Dörröds fälad där grus möter asfalt är himlavalvet fyllt med rödglador. Nio bilar tvärstannar, alla ut ur bilarna, någon ropar, många ropar, intrycket är kompakt, ett ordnat kaos bryter ut för någon eller några tycks se en brunglada. Borde inte den vara i Afrika? Nej då?

Vår egen indian, Lars-Olof, är tvärsäker. Då är det nog så. Han ser en stjärt som en pilbåge i viloläge och den är något mindre än en rödglada och den har inget rött på stjärtens ovansida. Detta är fågelskådning: dramatik, förtätning, spänning – när ingen vet och det bara händer.

  

Vomb blev en stilla affär: havsörn, gäss, gröngöling och hjort.

Bläsgås

Ung havsörn

.

 

 

 

 

 

.

Gröngöling

.

 

Ägretthägern vid Skarhult

 

 

 

 

 

Sen Skarhult som är en fin fågellokal utanför Eslöv. Gå på banvallen söder om kyrkan, från tidig medeltid med målningar från I500-talet, och titta bort mot det som är en slags våtmark om ni nu vill se någon örn.

Vi såg två havsörnar, ägretthäger, rödvingetrast, taltrast, björktrast och någon hörde en gransångare.

Gert-Åke Olofsson

Entita

Röthake

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack til Johnny, Jan-Olof och Joakim for bildarna.

Artlistan : 53 arter

Knölsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Storskarv Ägretthäger Gråhäger Brun glada Röd glada Havsörn Sparvhök Ormvråk Sothöna Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Ringduva Gröngöling Spillkråka Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Rödhake Koltrast Björktrast Taltrast Rödvingetrast Dubbeltrast Gransångare Kungsfågel Entita Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Nötskrika Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Bofink Bergfink Grönsiska Domherre Gulsparv Sävsparv
 

Spontanskådning 17/10/2018

Spontanskådning 17/10/2018

Vi var åtta medlemmar där möttes denna dimmiga morgon vid Gäddängen. På andra sida av väg 13 hade dimman lättad och solen skinnade, så vi började med at lyssna mens vi väntad på den fick makt över Ringsjöns töcken.

 

 

 

 

 

Då vi äntligen kunna använda kikare och tub och kolla ankarna, glädjas vi över en duvhök som tre gångar flög lågt över Gäddängen på jakt efter frukost bland krickänder utan framgång. Varfågeln sås fint på andra sida av ängen. Den skall nock vara här hele vintern.

På Ringsjö strand var där kanske få vadare, och sånglärkor hördas sträckande sydöver. Höstens fåglar är snart slut.

Många småfåglar sås i skogen, och var med till at få artlistan uppe på 51.

 

 

 

Artlistan (51)

Sångsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Vigg Skäggdopping Vit stork Röd glada Duvhök Ormvråk Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Gråtrut Skogsduva Ringduva Gröngöling Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Koltrast Björktrast Kungsfågel Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Varfågel Nötskrika Skata Kaja Kråka Stare Pilfink Bofink Bergfink Grönfink Steglits Grönsiska Domherre Sävsparv

Falsterbo 6/10/2018

Denna lördag var det tidig samling i Gårdstånga, redan 5:30 och beckmörkt när vi var 6 st som startade färden mot Falsterbo. Den tidiga starten var med tanke på att det brukar vara mycket folk där vid denna tid på året, med många parkerade bilar längs vägen och en bit att gå. Tack vare den tidiga starten fick vi alla plats på parkeringen vid golfbanan. Det var fortfarande mörkt så vi behövde inte bekymra oss för att få någon golfboll i huvudet. Det var en härlig morgon och Falsterbo fyr blinkade fint. På väg ut till Nabben ljusnade det mer och mer. Nu ringde telefonen och det var Richard och Jonathan som anlänt och undrade var vi var. Efter en stund sammanstrålade vi och skådningen började.

Det var gott om blåmes och de flög nästan på en. Denna dag sträckte det ut 10 100 blåmesar. Mycket berg/bofink sträckte också. I lagunen såg vi ca 70 skärfläckor, myrspovar, storspovar och mycket annat. Ute i havet låg två storlommar och snorklade. Även prutgäss simmade runt. Rovfågelsträcket var magert undertiden vi stod där, men blå kärrhök, brun kärrhök, sparvhök och pilgrimsfalk flög förbi. Kl 10 var vi nöjda och gick tillbaka för att lyssna på PG Bentz. Han visade upp en ringmärkt nötväcka, en art som är ovanlig härute. 8 stycken hade de ringmärkt på morgonen. Det var även smärre invasion av svartmes och vi såg några ex i fyrträdgården.

Skärfläckor

Vi hade tänkt att bege oss till Skanörs ljung för att spana rovfåglar, men intog närbelägna Kolabacken istället. Nu började rovisarna komma igång ordentligt. Åttiotalet röda glador, flera fjällvråkar och sparvhökar drog förbi. Likaså 4 tranor och några mindre korsnäbbar rastade kort i buskarna. Larm kom om att brun glada var på väg, men den lyckades vi aldrig få se.

Efter en stund kom larm om dammsnäppa vid Höllvikens strand, och vi beslöt att bege oss dit. Då vi inte har den i föreningens obslista hade det blivit nytt GjuseX.  Detta innebär ju fika på föreningens bekostnad. Väl på plats så kom besked på att snäppan var felaktigt bestämd. Det var en gluttsnäppa istället. Det var ju snopet, men vi var ändå nöjda med dagen och avslutade exkursionen. 75 arter fick vi ihop. Tyvärr ingen havsörn denna gång. Totalt räknades 63253 utsträckande fåglar denna dag.

Lars-Olof

Artlistan (75)
Knölsvan Grågås Kanadagås Vitkindad gås Prutgås Gravand Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Brunand Vigg Bergand Ejder Sjöorre Knipa Småskrake Storskrake Storlom Smådopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Röd glada Brun kärrhök Blå kärrhök Sparvhök Ormvråk Fjällvråk Tornfalk Pilgrimsfalk Vattenrall Sothöna Trana Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Kustpipare Kärrsnäppa Myrspov Storspov Gluttsnäppa Rödbena Skrattmås Gråtrut Havstrut Skogsduva Ringduva Trädlärka Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Forsärla Gärdsmyg Rödhake Gransångare Skäggmes Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Skata Kaja Råka Kråka Stare Gråsparv Pilfink Bofink Bergfink Grönfink Steglits Grönsiska Hämpling Mindre korsnäbb Sävsparv

Gäddängen 3/10/2018

Vi var 10 medlemmar vid Gäddängen denne blåsig onsdag. Efter gårdagens regn var där nu stripor av vatten på Ringsjöns strandbrädd och lite mera vatten i Gäddängen. Vadare och ankor var där inte så många som sist, men en del brushöns och en flock kärrsnäppa håll till. Många grågäss vilat på sjön, och kunna varsla om havsörn, av vilka vi så kanske 4 olika i löpet av förmiddagen.
Vid plattformen kunna vi glädje oss över ett par blå kärrhök som jagade över vassen på andre sida. Samman med dissa vintergäster sås ännu sommargästerna sävsparv, ladusvala och gransångare.
Tillbaka til Ringsjö för at spana efter enkelbeckasin, kom en pilgrimsfalk flygande och skrämda upp krickorna och vador. En sen fiskgjuse kom också över oss, och det lyckades Lars H att få se en dvärgbeckasin förutom enkelbeckasin.
Vi returnerade til plattformen för at hitta varfågeln, som Åsa hade rapporterade, utan framgång. Men den lod sig se kort vid grillplatsen, innan en sparvhök skrämda den bort.
Richard

Artlistan (56 arter)
Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Gråhäger Röd glada Havsörn Blå kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Stenfalk Pilgrimsfalk Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Dvärgbeckasin Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Skogsduva Ringduva Större hackspett Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Koltrast Taltrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Nötskrika Skata Kaja Kråka Korp Stare Bofink Bergfink Grönfink Grönsiska Sävsparv

Holkbygge 30/9/2018

Som brukligt är ställer föreningen upp och hjälper barnen att bygga sin egen fågelholk när Fulltofta naturcentrum och Stiftelsen Skånska Landskap ordnar sin höstdag. Inget undantag detta år, men nytt var att platsen var Snogeholms strövområde norr om Snogeholms slott.
Vi som byggde och informerade var Britt-Marie, Roland, Olle, Richard, Jan-Olof och undertecknad. Det var en mycket härlig dag och solen sken från nästan blå himmel. Efter iordningställande så började besökarna strömma till och det gick i princip i ett mellan kl 11 och 15. Totalt satte vi ihop ca 65 holkar. En holk per familj fick de ta med hem och ville de ha fler kostade de 100:-. Denna summa skickar vi sedan till Barncancerfonden, så det är inget föreningen tjänar pengar på. Lite fågelskådning hann jag med men artlistan blev ytterst klen, inte mer än sju arter. Nu var ju inte det syftet med dagen så det gjorde inget.
När vi sammanfattade dagen så var alla mycket nöjda att det varit sån efterfrågan på att göra holkar.
Nästa år blir det förmodligen i Fulltofta igen

Lars-Olof

Finjasjön 23/9/2018

 Denna söndag samlades vi vid City Gross i Höör. Målet för exkursionen var Finjasjön men på väg dit gjorde vi en avstickare till Magle våtmark. Det är en samling dammar strax söder om Hässleholm. Området får nog sägas ha haft sina glansdagar, men man vet ju aldrig vad som kan dyka upp.

Sångsvanor, Magle våtmark

Vi var 12 st som började vandringen och snart såg vi en familj sångsvanar. Snart såg vi några änder i en av dammarna och det var snatterand, bläsand och kricka. Nästa damm bjöd på två smådoppingar, och i en annan skyndade en rörhöna snabbt in i vassen för vidare beskådande av oss. En sävsparvshona visade upp sig fint på ett vasstrå. Andra arter vi såg här var storskarv, knölsvan, grågås och sothöna.

Sävsparv, Magle våtmark

När vi gått hela varvet så fikade vi faktiskt inte(!) utan satte oss i bilarna för vidare färd till Finjasjön. Efter dålig guidning av undertecknad så anlände vi så småningom till sjön. Där stod redan en skådare i tornet, så han gav oss en rapport vad som kunde ses. Olika änder och svanar låg i sjön. Strax upptäcktes en havsörn till Jonathans stora förtjusning. Andra rovisar vi såg var bl a sparvhök och brun kärrhök. Nu var det dags för fika och efter detta körde vi bort till fågelplattformen där Almaån rinner ut i Finjasjön. Några hade kört i förväg och vi andra fick rapport om att kungsfiskare setts i ån. Ute vid plattformen såg vi tofsvipa, kärrsnäppa och enkelbeckasin som gick och födosökte i gyttjan. Andra arter var skäggdopping, stjärtand, lärkfalk tornfalk och törnskata. Nöjda drog vi oss tillbaka till bilarna för lite mer kaffe. Ett besök på bron gjorde att två kungsfiskare visade upp sig jättefint när de flög fram och tillbaka över ån.

Skäggdopping, Finjasjön

Detta blev en bra slutkläm och vi avslutade exkursionen.
Nämnas kan att det blåste rejält denna dag och larmen från nordvästra Skåne om labbar, liror, stormfåglar och klykstjärtade stormsvalor var mycket knäckande. Vi skulle valt detta istället men det går ju inte att förutse vädret när vi planerar exkursionerna. Hade vi nu planerat havfågelexkursion denna dag, så hade det väl inte blåst ett dugg.

Lars-Olof

Artlistan (55 arter)

Knölsvan Sångsvan Kanadagås Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Knipa Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Tornfalk Lärkfalk Rörhöna Sothöna Trana Tofsvipa Kärrsnäppa Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Gråtrut Fisktärna Ringduva Kungsfiskare Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Stenskvätta Koltrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötskrika Skata Kaja Kråka Stare Bofink Bergfink Grönsiska Sävsparv

Spontanskådning, 19/9/2018

6 medlemmar mötes vid Gäddängen detta molnig morgon. Där var likaså lite vatten som vanligt och de förste skådning vid Ringsjöns strand var bl.a. 2 havsörn och en ägretthäger noterades.
Vid plattformen hittades svartsnäppa, enkelbeckasin och grönbena bland många tofsvipor. Ingen gråhäger als vittne om resultatet av sommarens torke. En svarthätta tickade runt i vassarna till vänstre för plattformen, och sävsparv och grönfink sås vid gömslet.

Sällskapet gick vidare förbi fågeltornet för at skåde ute över Ringsjö igen. Större strandpipare, brushönor och enkelbeckasiner var flest. En enkel kärrsnäppa sov, och båda ängspiplärkor och stenskvätta födosökt på stranden. Ännu en ägretthäger anslutet sig till den förste och Jonathan fick öga på en fiskgjuse på andra sida av Ringsjön med sina fine nya kikare. Den ene havsörn stod nu på sten reveln mittibland tofsviporna, kanske de kunna se den var mätta!

Ung lärkfalk

Tillbaka till plattformen sås lövsångare, flera rödhakor, två entitor och en trädkrypare. Nu var solen fram och rovfåglarna började att synas. 10 glador, bivråk, fiskgjuse och ormvråk var uppe. Två unga lärkfalkar jagade trollsländor på andra sidan av Gäddängen, och en tredje flög förbi plattformen med fångst i klor.

Artlistan : 61 artor
Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Bivråk Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Lärkfalk Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Skogssnäppa Svartsnäppa Grönbena Skrattmås Fiskmås Havstrut Skogsduva Ringduva Större hackspett Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Buskskvätta Stenskvätta Svarthätta Gransångare Lövsångare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Skata Kaja Kråka Stare Bofink Grönfink Grönsiska Sävsparv

Ringsjöarna valdagen 9/9/2018

Gulsparv, Snogerödsdammen

Trots valdag så var det 15 skådare som slöt upp på denna exkursion.
Första stoppet var fågeltornet vid Snogerödsdammen. Det var en härlig morgon, sol och vindstilla. På väg ut till tornet hördes lockläte från många fåglar. Grönfink, steglits och lövsångare var några.

 

Rådjur, Snogerödsdammen

Framme vid tornet konstaterade vi att det var mycket hög vass vid dammen , så här såg vi inte något. Ute i Ringsjön låg några sångsvanar och en havsörn stod på sten vid strandkanten. Sparvhök, tofsvipa och enkelbeckasin var en del andra arter vi såg.

Nästa stopp Sjöholmens badplats och här blev det dagens första fika. Ute i sjön satt en fiskgjuse på en stolpe. Efter det gick vi bort till bron ackompanjerade av kungsfågel och gärdsmyg. Vid bron dök snart en kungsfiskare upp och strax en till. Den ena visade upp sig fint vid järnvägsbron.

Kungsfågel, Sjöholmen

Havsörn, Rönneholms mosse

.

Sedan tog vi en lång promenad ut på Rönneholms mosse. Här var inte så mycket fågel, men ett par havsörnar, tornfalk, törnskata, brun kärrhök och några tranor såg vi. Tillbaka vid torvfabriken fick vi se en ung svart rödstjärt samt vanlig rödstjärt.

Svart rödstjärt, Rönneholmsmosse

Tillbaka vid badplatsen tog vi en fika till och sammanfattade dagen innan vi begav oss hemåt. 61 arter blev det på listan

Lars-Olof

Knölsvan Sångsvan Grågås Kricka Gräsand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fjällvråk Fiskgjuse Tornfalk Sothöna Trana Tofsvipa Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Gråtrut Skogsduva Ringduva Kungsfiskare Större hackspett Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Rödstjärt Buskskvätta Koltrast Björktrast Törnsångare Gransångare Lövsångare Kungsfågel Grå flugsnappare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Törnskata Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Pilfink Bofink Grönfink Steglits Grönsiska Gulsparv

Spontanskådning 5/9/2018

Vi var sju medlemmar till skådning på ett lite mindre tort Gäddängen. Den nya Ringsjöstrand var like brett som sist, men idag var der stripor av vatten på själva ”stranden”. Vädret var varmt och soligt och vindstilla, så rovfåglarna saknads de första par timmer.

Lite mera vatten i Gäddängen

Men kun i nordlig ende

Stora strandpipare kilade på muddret och enkelbeckasiner och brushöns hittades på flera plats vid vattenkanten. Två svartsnäppa, gluttsnäppa, kärrsnäppa och småsnäppa hittades också.
Fyra ägretthäger födosökt först vid Adolfssons, senare vid den sydlige revel.
Många grågäss rastade på sjön bland olika andfåglar, och larmet en ung havsörn som flög sud efter. På Gäddängen var där många stare och tofsvipa, och de larmet om en ung brun kärrhök som hade lite svårt vid att sätta sig til rätte på ett död gren på andra sida ifrån plattformen.
Vi nådde upp på 60 arter innan sällskapet reducerades till bara två och omedelbart därpå kom en fiskgjuse över sjön för att fiske längs nordkusten varefter 3 tranor flög samma ställe. Sist sat en rödstjärt på staketet vid plattformen, så artlistan kom på 63.
Referent Richard

Artlistan

Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Brunand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Fiskgjuse Sothöna Trana Större strandpipare Tofsvipa Småsnäppa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Storspov Skogssnäppa Svartsnäppa Gluttsnäppa Grönbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Gröngöling Större hackspett Ladusvala Trädpiplärka Sädesärla Rödhake Rödstjärt Buskskvätta Rörsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Grå flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Råka Kråka Korp Stare Bofink Steglits Grönsiska