Spontanskådning 19 oktober

Sex skådare samlades på plattformen vid Gäddängen vid niotiden, däribland en på senare tid omskriven vargfotograf, Jan E. Jonny hade varit på plats redan klockan sju och fått vänta in dagsljuset i bilen medan han lyssnade på skränet från gäss och sångsvanar i sjön. Morgonen hade varit kylig till en början, men det blev ganska behagligt senare, soligt och lugnt.

På revet i Gäddängen var det ovanligt tomt, bara lite krickor och ett par enkelbeckasiner. Många tofsvipor stod uppe i norr, och bland dem gick också en brushane. En bit därifrån lyste en skärfläcka vit, dagens överraskning. Det visade sig att den var illa omtyckt av viporna, som jagade den när alla blev uppskrämda och tog till vingarna. Kunde det vara en pilgrimsfalk som jagade förbi snabbt som oroade? En annan ovanlig besökare var en utter, som ett tag höll till utmed norra stranden. En ägretthäger flög förbi. Lars-Olof hörde domherre ett par gånger, ett varsel om bistrare tider. Annars var det dåligt med tättingar. Nämnas kan nötskrika i hagarna, en flock stjärtmesar, kungsfågel i granarna vid tornet, överflygande sånglärkor och någon dubbeltrast. Inga sångare syntes eller hördes.

Vi spanade över sjön också. Där var det mera liv. Massor av vitkindade gäss och bläsgäss som flög in alltfler. Mycket änder också, mest bläsänder och krickor, men även snatteränder, brunänder och en stjärtand kunde vaskas fram. Bland alla svanarna uppskattade vi att där var ett drygt tjugotal mindre sångsvanar, varav några årsungar. En havsörn satt nere på stranden. Fem ägretthägrar hade synts tidigt på morgonen. Jag hade sett en räv smyga längs södra stranden.

Lars H

60 arter på listan: vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, brunand, vigg, knipa, storskrake, fasan, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger,  storskarv, sparvhök, röd glada, havsörn, ormvråk, skärfläcka, tofsvipa, brushane, enkelbeckasin, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, skogsduva, ringduva, större hackspett, gröngöling, nötskrika, skata, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, sånglärka, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, björktrast, dubbeltrast, rödhake, bofink, domherre, gråsiska, steglits, grönsiska, gulsparv.