Rovfåglar 10/9

Rovfåglar runt Näsbyholm och Börringe var målet för denna exkursion. Dagen innan hade den hökörn, som tre månader tidigare under några dagar runt Fyledalen, larmats ut i området. Givetvis var vår förhoppning att vi skulle få se den.

Morgonen började dimmigt men när vi gjorde första stoppet vid alén upp till Näsbyholms gods hade den lättat betydligt. Vi började spana och det var en del rovisar igång. Bl a tornfalk, lärkfalk, röd glada och havsörn. annat var spillkråka, större hackspett, mindre korsnäbb, rödstjärt och rödhake. Snart kom det en vad vi bestämde till ung  stäpphök som gjorde ett födosök innan  vi tappade den bakom en träddunge. Efter en stund dök den upp igen. Samtidigt kom det larm om en ung stäpphök i samma område vilket visade att vi bestämt den rätt från början. Skönt att vi begriper något när det gäller fågelskådning.

Normalt brukar vi köra ner till Näsbyholmssjön och skåda där men med tanke på hökörnen så beslöt vi att stå kvar och se vad som hände angående örnen. Vår strategi lönade sig då det till slit kom larm om att hökörnen setts borta vid Gärdslövs kyrka. Det var bara någon kilometer från där vi stod så vi packade snabbt ihop och gav oss av dit. Efter lite strul med ett stopp p g a en punkterad jordbruksmaskin lyckades vi alla få se den skruvande ihop med ormvråkar vid kyrkan. Lyckan var gjord och det var livskryss för alla utom för mig och Lasse L som var på plats när den sågs i Fyledalen i juni. Detta var givetvis nytt GjuseX också men firandet med tårta får vi ta en annan gång.

Sista stoppet blev Börringe mad. Här fick vi lite vadare till dagslistan såsom brushane, svartsnäppa, större strandpipare, kärrsnäppa och småsnäppa.

Vi såg åtta olika arter rovfågel denna dag vilket var en liten besvikelse trots hökörnen. Arter som brun glada, brun kärrhök, fiskguse och bivråk uteblev.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  knölsvan  gräsand  kricka  vigg  fasan skogsduva  ringduva  sothöna  trana  större strandpipare  brushane  kärrsnäppa  småsnäppa  svartsnäppa  skrattmås   fiskmås  storskarv  gråhäger  sparvhök  hökörn  stäpphök  röd glada  havsörn  ormvråk  spillkråka  större hackspett  tornfalk  lärkfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  talgoxe  ladusvala  gransångare  svarthätta  grå flugsnappare  rödhake  rödstjärt  sädesärla  mindre korsnäbb  steglits

 

Vadarskådning i nordväst 29/7

Som vanligt vid denna tid gör vi en tur till nordvästra Skåne för vadarskådning. Givetvis blir det andra arter också men då vadarna är på flytt söderut så är de prio ett.

Första stoppet blev Utvälinge och här blev vi överraskade av hur mycket vatten det var. Det är normalt sandrevlar i viken men nu var det vatten överallt. Nåväl, vi gick ut längs bryggan till Sandön och det hördes och sågs skäggmes i vassen. Tyvärr ingen vitstjärning blåhake som hade setts dagen innan. Ute på sandön var där några sandrevlar och här var det en del vadare. Många storspovar men även kärrsnäppa, spovsnäppa, myrspov och större strandpipare. Även gott om kentska tärnor och fisktärnor. En havsörn satt i ett träd och en fiskgjuse flög över. När vi var tillbaks på parkeringen och skulle hoppa in i bilarna upptäckets en skräntärna som fiskade vid åmynnyngen.

Nästa stopp Häjaröds hamn och Rönnen. Vi började med att fika och spanade samtidigt av området utanför hamnen. Två tobisgrisslor och en gråhakedopping gladde. Undertecknad fick hög puls när en vad jag trodde var en tumlare hoppade upp och ner i havet men experter i gruppen meddelade att det var en säl. Trodde inte sälar gjorde sådana hopp. Mätta och belåtna vadrade vi ut mot Rönnen. Här såg vi bl a skärfläcka, kustpipare, kärrsnäppa och ute på stenarna såg vi en toppkskarv. Vandringen fortsatt och på östra sidan sågs tordmule, bergand och roskarl. Även tättingar som sävsparv, ängspiplärka, törnskata, hämpling, svarthätta och steglits sågs.

Vidare till Farhultsviken och här var det mycket grågäss men även kanadagås, ägretthäger, kärrsnäppa, svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, rödbena och kustsnäppa.

Nästa stopp Stureholms våtmark och ny fika. Inte så mycket fågel här men snatterand, kricka, skogssnäppa, brushane, buskskvätta och gulsparv blev nya på dagslistan.

Sista stoppet blev Hasslarps dammar. Nya på dagslistan blev sothöna, smådopping, enkelbeckasin och vigg.

Nu var vi nöjda och avslutade dagen. Totalt blev det 86 arter, varav 18 vadararter vilket får vara godkänt trots att vi inte fick se      t ex myrsnäppa, småsnäppa och sandlöpare.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås, vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  snatterand  gräsand  kricka  vigg  bergand  ejder  sjöorre  knipa  småskrake  storskrake  tornseglare  tamduva  ringduva  sothöna  smådopping  gråhakedopping  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  kustpipare  större strandpipare  storspov  myrspov  roskarl  kustsnäppa  brushane  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  skräntärna  fisktärna  kentsk tärna  tordmule  tobisgrissla  storskarv  toppskarv  gråhäger  ägretthäger  fiskgjuse  röd glada  havsörn  ormvråk  spillkråka  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  ladusvala  gransångare  svarthätta  törnsångare  gärdsmyg  trädkrypare  stare  koltrast  buskskvätta  stenskvätta  pilfink  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  hämpling  steglits  gulsparv  sävsparv

Drakamöllan och fantastisk överraskning 3 juni

Som traditionen bjuder så gör vi en exkursion till Österlen vid denna tid på året. Arter vi hoppas få se och höra på denna tripp är bl a fältpiplärka, sommargylling, gulhämpling och rosenfink. Denna dagen skulle det dock bli något mycket häftigare.

Det var sex stycken som samlades i Hörby denna tidiga och fina men lite kyliga lördagsmorgon. Vi fick plats i två bilar och körde iväg till Drakamöllans naturreservat och när vi kom fram stod Jan och väntade på oss. Efter diskussion hur mycket kläder man behövde ha på sig började vi vår promenad. Det var många sångare igång med sin sång och när vi kom till hotellet hörde vi rödstjärt och skogsduva. Ett par tornseglare jagade uppe i det blå. Ute på heden hördes trädlärkans vackra sång. Målet här var att hitta fältpiplärka och det dröjde inte länge förrän vi hittade två stycken. Vi kunde titta på dem en lång stund innan de flög iväg. Även sånglärka, gök och trädpiplärka noterades. Vi fortsatte vår vandring och i en enebuskes topp satt en vacker hane törnskata och visade upp sig. Vi promenerade vidare och såg glada och tornfalk. Till vår förvåning kom en brun kärrhök flygande och vi tyckte det var en udda lokal för en sådan. Svartvit flugsnappare, gröngöling och dubbeltrast utökade dagslistan. På buskmarkerna innan parkeringen ser vi alltid stenskvättor men underligt nog så hittade vi inte en enda denna gång. Tillbaka på parkeringen hade Per Uno anslutit och vi intog frukost. När vi käkat färdigt diskuterade vi var vi skulle köra härnäst och bestämde oss för att dra till Haväng men så plötsligt händer det. Det kommer ett larm i telefonen och när jag ser vilken art det är tror man knappt det är sant. Det som larmats ut var en purpurhäger i Kristianstad kommun, närmare bestämt vid Herculesdammarna. Ingen i gänget var svårövertalad så vi körde direkt dit. Att det skulle vara nytt Gjusekryss och firande med bakelse bidrog nog också. Det var en hel del bilar på parkeringen men vi fick plats. Vi gick bort till gänget som hade koll på hägern och då visade det sig att den suttit i ett träd och flugit ner i vassen och sågs ej för tillfället. Dock positivt att den inte hade dragit i väg. Nu började en dryg väntan. Som tur var här annat att se och höra. Två rördrommar tutade i närheten och svarttärnorna flög förbi med mat i näbben. Framför oss hade vi en liten vassrugge och här klättrade skäggmesar omkring på vasstråna. En fin hane och  en eller flera ungfåglar. Fotograferna fick fina bilder. Rörsångare, sävsparv och järnsparv sjöng. Den aftonfalk som setts på morgon missade vi.  Nu började det bli drygt att stå och vänta och temperaturen hade stigit så det var varmt men vad gör man inte för en purpurhäger. Vi ville ju inte lämna heller för då hade den garanterat dykt upp. Efter ca en och en halv timmes väntan hör till slut en röst "Nu är den uppe och flyger". Det blev fart på oss och vi fick se den flyga en runda innan den landade i ett träd en bit ifrån men vi såg den bra i tubkikarna. Det blev stort jubel och nytt Sverigekryss för alla i sällskapet. Några av oss har sett den i Spanien men det är ju roligare att få den i Sverige.

Som brukligt är firas nya GjuseX med något gott och vi styrde kosan till ett konditori i Åhus och avnjöt kaffe och bakelse. Det smakade mycket gott.

Då vi var nära körde vi till Äspet. Det var lite vatten i lagunen och inte så mycket fågel, men vi såg skärfläcka, större strandpipare, snatterand, skedand, kricka och gravand.

En av målarterna för dagen var ju gulhämpling och den brukar vi ha vid Björket i Kivik. Det var dock en bit att åka så istället gjorde vi ett försök vid Furuboda kursgård där den observerats dagen innan. Efter att ha gått runt hade vi nästan gett upp hoppet men så hördes dess välbekanta gnisslande och lockande. Till slut såg vi två ex flyga runt så förhoppningsvis blir det lyckad häckning här. Skönt att vi slapp köra till Kivik.

Nu började vi känna oss nöjda men då vi hade fika kvar gjorde vi ett besök vid Friseboda. Det var otroligt tomt på fågel i havet men tre storlommar hittade vi i alla fall. Några kentska tärnor och en tordmule flög förbi. Efter att ha fikat gick vi tillbaks till bilarna och fick då se två stycken tofsmesar. Vi summerade dagen och konstaterade att den blivit över förväntan.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  skedand  snatterand  gräsand  kricka  ejder  fasan  tornseglare  gök  skogsduva  ringduva  strandskata  skärfläcka  större strandpipare  rödbena  gråtrut  skrattmås  kentsk tärna  svarttärna  tordmule  storlom  vit stork  storskarv  rördrom  gråhäger  PURPURHÄGER  brun kärrhök  röd glada  ormvråk  större hackspett  gröngöling  tornfalk  törnskata  nötskrika  kaja  råka  kråka  skata  tofsmes  blåmes  talgoxe  skäggmes  backsvala  ladusvala  hussvala  lövsångare  gransångare  kärrsångare  rörsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  ärtsångare  törnsångare  gärdsmyg  nötväcka  koltrast  björktrast  dubbeltrast  svartvit flugsnappare  gråsparv  pilfink  järnsparv  sädesärla  fältpiplärka  trädpiplärka  bofink  grönfink  hämpling  steglits  gulhämpling  gulsparv  sävsparv

Fågelskådningens dag 7 maj

Det blev en härlig förmiddag när vi ordnade Fågelskådningens dag. Solen sken och de senaste dagarnas blåst hade avtagit.

Ca 35 st besökte arrangemanget vilket var kul.  Totalt noterades 56 arter vid badplatsen och plattformen. Vi bjöds på två fina överraskningar. Två kentska tärnor besökte revet i Gäddängen från och till under dagen. Det är inte ofta man ser denna art på en inlandslokal. De häckar längs våra kuster. Den andra överraskningen var en fin hane ängshök som snabbt flög förbi plattformen och drog åt nordost. Öland nästa? Tyvärr fick inte alla njuta av denna obs då flera gått för att grilla korv. I övrigt var de svarthalsade doppingarna kvar och både gök och näktergal hördes. Det är även många svartvita flugsnappare här ute.

Stort tack till alla som slöt upp denna dag.

Lars-Olof

Abullahagen och Skarhult 22 april

Det var en fin morgon när vi samlades på Lundavägen i Eslöv för en runda i Abullahgen. Det var bra fart på en järnsparv och även  lövsångare och gransångare  hördes sjunga. Vi började vår vandring. Högst på önskelistan stod ringtrast och vi stod en stund och spanande av området men utan resultat. Flera järnsparvar hördes sjunga och många hämplingar flög runt. Svarthätta och  rödstjärt hördes också. Vi gick vidare men ingen ringtrast dök upp, Vid grillplatsen sågs två gråsiskor födosöka i en björk. Gröngöling ropade och så störde vi två större hackspettar i deras herdestund. Några gick upp i tornet och såg gråhakedopping, sothöna och rörhöna. Vandringen gick vidare och när vi rundade Långakärr upptäcktes även kricka och skogssnäppa. Dagens bedrift stod Joakim för när han genomsökte en enebuske i jakt på insekter. Han hittade en tvåprickig sköldluspiga vilken tilldrog sig stort intresse. Den var bara ett par millimeter så det var mycket strongt av honom att upptäcka den. Årets första ärtsångare hördes sjunga och visade sig snart i en buske. Nu hade vi gått ett varv så tillbaks på parkeringen smakade fikan mycket bra.

Nästa stopp blev Skarhults våtmark. Här låg en stor flock vitkindade gäss och plötsligt blev det fart på dem. En havsörn kom och skrämde upp allihopa och jagade bland dem men lyckades inte få tag i någon. Annat här var bläsänder, skedänder, rödbenor och tofsvipor. Vi studerade några vadare som var mindre än rödbenorna men de var svåra att bestämma genom tubkikaren  i soldallret. Dock mest troligt att det var grönbenor. Sista stoppet blev Lejestadammen och här var det flera mindre strandpipare. De brukar häcka här så hoppas det blir så i år också. Annat roligt var två silltrutar, åtta gråhakedoppingar,  stenskvätta och gulärla.

Nu började vi bli nöjda och avslutade dagen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  gravand  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  knipa  fasan  ringduva  rörhöna  sothöna  gråhakedopping  strandskata  tofsvipa  mindre strandpipare  skogssnäppa  rödbena  skrattmås  fiskmås  gråtrut  silltrut  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn  ormvråk  större hackspett  gröngöling  tornfalk  skata  kaja  råka  kråka  blåmes  talgoxe  sånglärka  ladusvala  lövsångare  gransångare  svarthätta  rödstjärt  ärtsångare  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  taltrast  rödhake  rödstjärt  stenskvätta  pilfink  järnsparv  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  bofink  grönfink  hämpling  gråsiska  steglits  gulsparv

 

Vattenriket 10 april

Annandagsskådning vid vattenriket i Kristianstad stod på programmet denna dag. Vi var åtta skådare som samlades i Hörby. Då det setts en amerikans kricka i Äspet dagen innan var frågan om vi skulle börja där. Efter lite diskussion bestämdes att vi började vid Håslövs ängar då det inte kommit något larm på jänkaren. Framme vid Håslövs ängar visade det sig att det var ganska översvämmat så därför gick vi inte rundan som vi brukar utan vi höll oss vid parkeringen. Nordöstra Skånes Fågelklubb hade annandagsvandring så det blev lite snack med dom. Vi fick besked om att rödspovarna lämnat och dragit till Isternäset men undertecknad lyckades hitta två ex här. Annat vi såg var bl a storspov, enkelbeckasin, brushane, rödbena, stjärtand, skedand,  snatterand och havsörn. Åtminstone en rördrom hördes tuta. Två utsocknes skådare kom tillbaks från plattformen och meddelade att det låg tre årtor där. Detta medförde att sex i vårt gäng gav sig av för att få se dem. Gert-Åke och jag stannade kvar och det gjorde att fick vi se två fiskgjusar som de andra missade. De fick dock se årtorna men jag hade redan den på årslistan så det gjorde inget för min del. Efter att ha fikat begav vi oss till Kvarnnäsdammen i närheten för att titta på en mandarinand som varit där någon dag. Vi hittade den snabbt och beslöt att dra vidare till Herculesdammarna. Även här hördes rördrom och en brun kärrhök jagade över vassen. Då plingade det till i våra telefoner. Det var vår medlem Jan från Dalby som var i Äspet och han larmade ut två rödhalsade gäss som gick tillsammans med vitkindade dito. Det blev en snabb promenad tillbaks till bilarna och färden gick således till Äspet. Vi gick ut mot tornet och hittade snabbt de rödhalsade. Tack Jan för larmet. Även en sädgås var på plats. I övrigt var här en del skärfläckor, större strandpipare och rödbenor. Ute på Karet såg vi kentska tärnor, ejder, svarthakedopping och småskrake. Av den amerikanska krickan syntes inte ett spår. Inte heller av den berglärka som varit här några månader. Efter en andra fika visste vi inte var vi skulle bli av. Förslag att köra till Sånnarna hörsammades och vi körde dit. Här fick vi se stenskvätta och hämpling  men inte mycket mer. Lokalen är bra för trädlärka och ringtrast men inte denna dag. Nu avslutade vi exkursionen och drog hemåt. På hemväg kom det givetvis larm att den amerikanska krickan hittats ute vid Karet. Typiskt att den inte kunde hittas när vi var där. Även berglärkan sågs senare på eftermiddagen.

Lars-Olof

Artlista

Rödhalsad gås  vitkindad gås  grågås  sädgås  knölsvan  sångsvan  mandarinand  gravand  årta skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  ejder  alfågel  knipa  småskrake  fasan  tamduva  ringduva  sothöna  trana  svarthakedopping  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  storspov  rödspov  brushane  enkelbeckasin  rödbena  skrattmås  fiskmås  gråtrut  kentsk tärna  vit stork  storskarv  rördrom  gråhäger  fiskgjuse  brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  tornfalk  skata  kaja  råka  kråka  talgoxe  sånglärka  gransångare  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  taltrast  rödhake  stenskvätta  sädesärla  ängspiplärka  bofink  hämpling  steglits  grönsiska  sävsparv

Kåseberga, Fyledalen 26 mars

I början på veckan såg väderutsikterna för söndagen inte de bästa ut så tankarna på att ställa in exkursionen fanns. På fredagen verkade det som att vi skulle slippa regnet så exkursionen blev av trots allt. Det var lite regn på väg ner mot Kåseberga men väl framme var det riktigt lovande. Solen började titta fram och himlen blev allt blåare efter hand. Vid halv åtta kom det larm om praktejder som sträckte söder ut vid Lomma. Enligt Sven Splittorff som bevakar sträcket vid Kåseberga nästan dagligen meddelade att det tar ca 2 1/2 - 3 timmar för den att komma hit. Det var bra fart på ejdrar, ca 16000 sträckte österut under förmiddagen. I övrigt såg vi bl a alfågel, sjöorre, storlom, gravand, trana och bläsgås. En kentsk tärna mobbades av fyra skrattmåsar. En fin hane svart rödstjärt födosökte. vid fiskaffären. När klockan närmade sig 10 spanade vi lite extra i ejderflockarna men tyvärr kom inte praktejdern. Nu kände vi oss nöjda här och drog vidare till Fyledalen. När vi klivit ur bilarna hörs en bekant sång. Efter att ha fuskat och spelat upp sången bekräftades vår gissning. Det var en brandkronad kungsfågel som kom flygande och vi fick fina obsar på den där den flög runt i ett träd. En taltrast hördes sjunga och snart kom en kungsörn flygande och satte sig fint i toppen av ett träd. Lite senare anslöt partnern i samma träd och vi kunde njuta av båda två. Får hoppas det blir lyckad häckning här. Vi pratade om att det borde finnas varfågel här också så vi gick ut en bit på ängen där vi hade utsikt över ån och minsann så hittade vi en sittande i ett träd. Den bjöd sedan på fina obsar när den födosökte.

Nu var vi nöjda med dagen och avslutade exkursionen. Det blev en fin dag och så slapp vi regnet.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  bläsgås  knölsvan  sångsvan  gravand  bläsand  gräsand  kricka  ejder  sjöorre  alfågel  storskrake  småskrake  fasan  tamduva  ringduva  trana  skäggdopping  strandskata  tofsvipa  skrattmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna storlom  storskarv  kungsörn  röd glada  ormvråk  större hackspett  tornfalk  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  sånglärka  gransångare  brandkronad kungsfågel  nötväcka  stare  björktrast  koltrast  taltrast  rödhake  svart rödstjärt  pilfink  sädesärla  steglits  gulsparv

 

 

 

Möte(årsmöte) Ringsjöbygdens fågelskådare 20230321

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade tre personer välkomna att visa bilder från sina skådningar.

30 personer (varav 14 damer) satt i auditoriet och fick ta del av många fina bilder på fåglar varav en del riktiga ögonblicksbilder.

Per Uno Nilsson hade tagit bilder från Öland, Höga kusten och Vomb, som han visade via sin fru. Per Uno hade nyligen genomgått en knäoperation och kunde därför inte närvara.

Lars Lundquist visade bilder och berättade lite historik om en del fåglar dvs. artens variation i förekomst över tid, vilket var mycket intressant.

Göran Kulle visade och berättade hur han i olika sammanhang tagit sina bilder, vilket gav en särskild inlevelse för tittarna. Göran är en av volontärerna som matar storkarna i Fulltofta hägnet och han visade flera bilder på en parning.

Föreningen bjöd på kaffe/the samt gott vetebröd och småkaka från Tahiti i Hörby.

Auditoriet visade sin uppskattning med tacksamma applåder.

Lars-Olof avslutade kvällen med att tacka alla för närvaron och riktade ett särskilt tack till ”bildvisana”.

 

 

 

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson

Löddesnäs och Salviken 5 mars

Det var en kall men fin morgon när vi samlades i Gårdstånga denna dag. Det hade kommit lite snö och det var -5 grader. Vi körde till Löddesnäs och här väntade Jonny på oss. Vi fick en kort rapport om vattenrall, gröngöling och sävsparv. Från och till har det rapporterats kornsparv härute så vi hoppades att få se dem. Vi gick spången ner mot havet och framme så spanade vi över på sidan norr om Lödde å och ganska snart upptäcktes en flock snösparvar som flög runt. I vattnet låg det bl a gravänder, bläsänder, krickor och knölsvanar. Sävsparv hördes i vassen men tyvärr inga skäggmesar. Några hörde vattenrallen på nytt. Tyvärr fick vi andra inte höra gröngölingen. Vi gick tillbaks ock ut på ängen mot tornet. Ett gäng sånglärkor flög runt i yster dans. Uppe i tornet såg vi tofsvipor och björktrastar men inga kornsparvar.

Färden gick vidare till Salviken och nu började vinden tillta så det var lite bistert. Vi såg storspov, strandskata, stjärtand och vitkindade gäss.  Nu började vi blev fikasugna och vi körde bort mot Salvikenskogen och stannade. Tyvärr blåste det minst lika mycket här men vi fikade trots det även om det var en isande kyla. På väg bort mot Barsebäcks mosse hade vi turen att få se det par svarthakade buskskvättor som håller till här. Kanske blir det häckning senare i vår.

Nu var vi rådvilla var vi skulle bli av. Tanken var plattformen vid Lundåkrabukten men med tanke på blåsten övergavs det alternativet. Ett gäng tackade för sig och körde till Lund för att få se den blåvingade årtan medan vi andra fortsatte till Barsebäcksverket och lyckades få lä när vi spanade ut mot Salviken. Det var ganska skönt att slippa blåsten. Inte mycket fågel men i en flock björktrastar hittades en dubbeltrast. En havsörn skrämde upp alt som låg ute i vattnet men den drog vidare utan att jaga något. Nu började vi bli nöjda och avslutade exkursionen. Sex av oss fortsatte upp till Bruces våtmark i Helsingborg och fick se den amerikanska bläsanden men det är en annan historia som Kipling sade.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  knipa  småskrake  fasan  gråhäger  storskarv  havsörn  ormvråk  fjällvråk  vattenrall  sothöna  strandskata  tofsvipa  storspov  skrattmås  havstrut  gråtrut  skogsduva  ringduva  skata  kaja  kråka  råka  blåmes  talgoxe  sånglärka  gärdsmyg  stare  koltrast  björktrast  dubbeltrast  rödhake  svarthakad buskskvätta  ängspiplärka  grönfink  steglits  gulsparv  sävsparv  snösparv