Spontanskådning 2 november

Enligt meteorologernas kriterier har vi ännu inte höst nu i början av november! Det hindrade inte att det kändes höstlikt denna morgon när bruna löv for omkring i den småkyliga vinden. Jag var först på plats och kunde från grillplatsen konstatera att Östra Ringsjön försvarar sin status som bästa lokal i landet att skåda mindre sångsvan. Dagen innan hade rapporterats 62 exemplar!  Jag hade ett tjugotal i närheten och förmodade att där var fler bland de vitskrudade längst ner i söder. Senare såg vi att det lyste mycket vitt också på andra sidan sjön bortåt Bosjökloster.

När några fler spontanskådare kom drog vi oss till plattformen vid Gäddängen. En ägretthäger och ett par grå stod och glodde. Rätt mycket änder var där, men bara krickor och gräsänder och ett fåtal bläsänder. Vattenrallen hördes grymta till.

När det började regna tog vi skydd under tak i tornet med utsikt över sjön. Mycket simfågel var där: grå- och vitkindade gäss och nån bläsgås, mycket bläsand och kricka, enstaka snatteränder och stjärtänder och hela 33 skedänder, vigg och knipa samt några storskrakar och en del skäggdopping långt ut. Ägretthäger flög förbi. En adult havsörn kom lågt över vattnet, stannande och ryttlade och slog ner på vattenytan medan den med flaxande vingar bearbetade något som den tydligen inte kunde lyfta med. Vi betraktade den en god stund när den tog flera luftturer och återkom till samma plats innan den drog vidare. En enda sädesärla födosökte på dybankarna. Det slutade regna och vi gick ner i hagarna, vilket vi inte hade mycket utbyte av. På vägen tillbaka sågs en grann domherre i en trädtopp.

Avslutningsvis stannade vi vid Fiskarehusdammen och kompletterade artlistan med råka, skata, gulsparv och en varfågel som spanade från ett högt träd.

Sju skådare fick ihop 53 arter.

Lars H

Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, storskrake, fasan, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, havsörn, ormvråk, vattenrall, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, gröngöling, varfågel, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, björktrast, rödhake, sädesärla, bofink, domherre, grönfink, steglits, grönsiska, gulsparv.

Hanöbukten 23 oktober

Efter att ha ställt in förra exkursionen p g a regn och blåst hoppades vi på bättre väder denna dag. Det hade regnat på natten och det var lite dimma här och var. När vi kom till Åhus hade det tjocknat rejält och nu tänkte man att det inte går att se någon längre sträcka vid Äspet. Men minsann....när vi ställde upp tubarna för att spana ut över havet lättade dimman och den höll sig borta resten av dagen. Snabbt hittades bl a småskrake, sjöorre, alfågel, storlom, gråhakedopping och skäggdopping. Prutgässen sträckte i stort antal. Då det inte är beträdnadsförbud  vid denna tid på året promenerade vi på stranden utanför reservatet. Diverse tättingar som pilfink, vinterhämpling, sävsparv och ängspiplärka flög runt. Ute på karet stod två kustpipare och ett fyrtiotal kärrsnäppor. På ett skär stod en skärsnäppa. När vi gått en bit vände vi inåt mot fågeltornet och stötte Lasse L upp en dvärgbeckasin som flög en kort runda innan den landade en bit därifrån. Vi gick dit och då stöttes den igen men tröttnade på vårt sällskap och drog långt iväg. Inne i lagunen var det gott om vitkindade gäss men även krickor, bläsänder och gravand. Nu började vi bli kaffesugna och gick tillbaks till parkeringen och fikade. Här underhölls vi av grönsiskor, gråsiska, gransångare och domherre.

Äspet i morgonskrud  Foto. Per Uno Nilsson

Nästa stopp blev Gropahålet där Helgeå rinner ut i Östersjön. Här blev vi dagens hjältar då vi hjälpte ett par som kört fast sin bil i sanden. Mannen hade nogt grävt en bra stund för att få loss bilen men med gemensamma krafter puttade vi bilen så den kom ur sanden. Paret var mycket tacksamma. Nu kunde vi koncentrera oss på fåglarna men tyvärr var det ganska tomt på fågel så vi drog vidare till Friseboda.

När vi gick längs spången hördes det välbekanta ljudet av sidensvansar och en flock flög förbi men satte sig i ett träd nära oss. Även domherrarnas visslingar hördes. Framme vid plattformen spanade vi över havet men även här var det ganska tomt. Svarta, sjöorre, storlom och eder fick vi se i alla fall. Efter en ny fika lämnade några medan vi andra gjorde stopp vid Yngsjö kapell och Pulken innan vi avslutade dagen.

Lars-Olof

Artlista

Prutgås  kanadagås  vitkindad gås  grågås  bläsgås  gravand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  ejder  svärta  sjöorre  alfågel  knipa  småskrake  tamduva  ringduva  gråhakedopping  skäggdopping  tofsvipa  kustpipare  kärrsnäppa  skärsnäppa  dvärgbeckasin  enkelbeckasin  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  storlom  storskarv  röd glada  havsörn  fjällvråk  ormvråk  större hackspett  spillkråka  pilgrimsfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  sidensvans  blåmes  talgoxe  sånglärka  gransångare  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  rödhake  pilfink  sädesärla  ängspiplärka  bofink  bergfink  domherre  grönfink  vinterhämpling  gråsiska  steglits  grönsiska  sävsparv

Havstrut

 

Sidensvans

 

Grönsiska

Foto: Per Uno Nilsson

Spontanskådning 19 oktober

Sex skådare samlades på plattformen vid Gäddängen vid niotiden, däribland en på senare tid omskriven vargfotograf, Jan E. Jonny hade varit på plats redan klockan sju och fått vänta in dagsljuset i bilen medan han lyssnade på skränet från gäss och sångsvanar i sjön. Morgonen hade varit kylig till en början, men det blev ganska behagligt senare, soligt och lugnt.

På revet i Gäddängen var det ovanligt tomt, bara lite krickor och ett par enkelbeckasiner. Många tofsvipor stod uppe i norr, och bland dem gick också en brushane. En bit därifrån lyste en skärfläcka vit, dagens överraskning. Det visade sig att den var illa omtyckt av viporna, som jagade den när alla blev uppskrämda och tog till vingarna. Kunde det vara en pilgrimsfalk som jagade förbi snabbt som oroade? En annan ovanlig besökare var en utter, som ett tag höll till utmed norra stranden. En ägretthäger flög förbi. Lars-Olof hörde domherre ett par gånger, ett varsel om bistrare tider. Annars var det dåligt med tättingar. Nämnas kan nötskrika i hagarna, en flock stjärtmesar, kungsfågel i granarna vid tornet, överflygande sånglärkor och någon dubbeltrast. Inga sångare syntes eller hördes.

Vi spanade över sjön också. Där var det mera liv. Massor av vitkindade gäss och bläsgäss som flög in alltfler. Mycket änder också, mest bläsänder och krickor, men även snatteränder, brunänder och en stjärtand kunde vaskas fram. Bland alla svanarna uppskattade vi att där var ett drygt tjugotal mindre sångsvanar, varav några årsungar. En havsörn satt nere på stranden. Fem ägretthägrar hade synts tidigt på morgonen. Jag hade sett en räv smyga längs södra stranden.

Lars H

60 arter på listan: vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, brunand, vigg, knipa, storskrake, fasan, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger,  storskarv, sparvhök, röd glada, havsörn, ormvråk, skärfläcka, tofsvipa, brushane, enkelbeckasin, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, skogsduva, ringduva, större hackspett, gröngöling, nötskrika, skata, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, sånglärka, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, björktrast, dubbeltrast, rödhake, bofink, domherre, gråsiska, steglits, grönsiska, gulsparv.

Finjasjön 24/9

Ett besök i Göingebygden stod på programmet denna lördag. På väg till samlingen vid City Gross i Höör kom det några regnskurar vilket vi inte räknat med denna dag. Som tur var slapp vi regnet resten av exkursionen. Första stopp var fågelplattformen vid Finjasjön. En ung svarthakad buskskvätta har hållt till här någon vecka så vi hoppades få se den. När vi klev av bilarna hörde några av oss en mindre hackspett ropa. Tyvärr höll den tyst sedan så resten av gänget fick aldrig höra den. Vid bron över Almaås spanade vi efter kungsfiskare och det dröjde inte länge förrän en kom flygande och tog höjd över våra huvuden och drog ut mot sjön. Ett första span efter buskskvättan gav inget resultat. Vi drog oss ut mot plattformen och denna gång kunde vi gå hela vägen. Vid vårt förra besök hade Almaån stigit så mycket att stigen var helt översvämmad så vi fick ge upp försöket att ta oss dit. En vattenrall grymtade några gånger och det var gott om småfågel i buskarna. Vid plattformen sågs en del simänder och sångsvanar i sjön. Tre ägretthägrar var uppe och flög och strax kon en havsörn och skrämde upp allt. Några visslingar hördes och så kom kungsfiskaren flygande framför plattformen. Andra fåglar vi såg från plattformen var brun kärrhök, spillkråka, sävsparv, smådopping och rörhöna.

Nu började vi bli kaffesugna så vi återvände till bilarna och hämtade fikat. Vi satte oss vid bord på Möllerödsmaden och det var mycket trastar i gång, björktrast, koltrast och taltrast hamnade på dagslistan. En gröngöling hördes och vi såg även trädkrypare, bergfink, grönfink, blå kärrhök och svarthätta. När vi skulle gå över bron för att fortsätta upptäcktes till slut den svarthakade buskskvättan på en stolpe i buskridån vid ån. Jubel utbröt då vi nästan gett upp att vi skulle få se den.

Nästa stopp blev fågeltornet men det blev bara en ny art då en stenfalk drog förbi i snabb fart. Tredje och sista stoppet blev vid guldkusten på Hovdalafältet. Ladusvala, backsvala och pilfink blev nya arter för dagen. I sjön var det ganska tomt på fågel. Efter en sista fika avslutade vi dagen som alla var nöjda med.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  sångsvan  grågås  skedand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  knipa  fasan  smådopping  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  brun kärrhök  blå kärrhök  havsörn  ormvråk  vattenrall  rörhöna  sothöna  skrattmås  gråtrut  ringduva  turkduva  mindre hackspett  gröngöling  spillkråka  stenfalk  nötskrika  skata  kråka  kaja  korp  blåmes  talgoxe  backsvala  ladusvala  gransångare  svarthätta  gärdsmyg  nötväcka  koltrast  björktrast  taltrast  rödhake  svarthakad buskskvätta  pilfink  ängspiplärka  bofink  bergfink  grönfink  grönsiska  sävsparv

Löddesnäs Salviken 10/9

Denna dag hoppades vi slippa regnet till skillnad från förra exkursionen. Det var lite mörka moln på väg till samlingen i Gårdstånga men en sandrevesom tur var höll sig regnet borta. På väg till Löddesnäs gjorde vi ett stopp vid Nöbbelövs mosse utanför Lund. Vi har inte besökt denna lokal tidigare och det är ju alltid kul med nya exkursionsplatser. Lokalen består av två dammar med närliggande buskmarker. Här var kanske inte så mycket fågel denna dag. Ett stort antal ladusvalor flög runt och satte sig i vassen och lät sig beskådas. Brushanar, enkelbeckasiner, snatteränder  och krickor var andra arter vi såg. Nöjda här körde vi vidare till Löddesnäs. Vi gick spången ut till havet och såg och hörde både skäggmes och sävsparv i vassen. Vid spångens slut skrämde vi upp en ägretthäger och några skräntärnor rastade på sandrevlarna utanför Löddeåns mynning. Tillbaks för fika och när denna var avklarad kom larm om aftonfalk vid Salviken och vi skyndade oss dit och lyckades få en snabb obs av den när den jagade runt med en tornfalk. Tyvärr försvann den sedan bakom skogen där vi stod och vi såg den inte mer. Den stäpphök som visat sig här dagen innan fick vi inte se men väl en blå kärrhök.Vi fortsatt ner till Vikhög och  gick ut mot bunkern vid Salviken. Här fick vi se bl a sandlöpare, kärrsnäppa och storspov. Tyvärr var det långt avstånd så det var inga kanonobsar. En jagande pilgrimsfalk ställde till oreda bland vadarna men den fick inte något med sig.

Sista stoppet blev plattformen vid Lundåkrabukten och här utökades dagslistan med kustpipare, gluttsnäppa, myspov och rödspov.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  ejder  knipa  småskrake  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  fiskgjuse  sparvhök  brun kärrhök  blå kärrhök  röd glada  ormvråk  sothöna  strandskata  tofsvipa  kustpipare  större strandpipare  storspov  myrspov  rödspov  enkelbeckasin  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  skräntärna  skogsduva  ringduva  spillkråka  gröngöling  tornfalk  aftonfalk  pilgrimsfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  skäggmes  backsvala  ladusvala  gransångare  svarthätta  törnsångare  stare  rödhake  buskskvätta  pilfink  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  bofink  steglits  grönsiska  sävsparv

 

 

Foto Per Uno Nilsson

Pugerup och Rönneholms mosse 27/8 2022

Väderprognosen för denna lördag hade varit osäker under veckan. Jag vaknade klockan fem, det regnade och jag somnade om. Klockan ringde en halvtimme senare och regnet hade upphört. Aktuell prognos från svenska, danska och norska meteorologer tycktes gynnsam, så den utlysta exkursionen borde kunna genomföras. Tydligen var endast tre till skådare överens om det och mötte upp vid idrottsplatsen i Snogeröd.

Vi körde till Pugerup i lätta regnstänk och disig luft. I buskmarkerna, där man brukar kunna hitta mycket tättingar, var det inte mycket rörelse i gråvädret. Det hördes lite pip från gransångare, svarthätta och törnsångare. En del hämpling for omkring och en större flock ladusvalor drog förbi. Medan vi gick neråt vägen tilltog regnet och de som hade regnjacka eller paraply var tacksamma för det. Artlistan upptog bara femton arter när vi vänt tillbaka till bilarna. Vi bestämde oss för att äta frukost och under tiden be till vädergudarna.

Vid Sjöholmens badplats kan man fika under tak och under tiden kan det sluta regna. Danske Stig kollade DMI:s väderradar och förvissade sig om att det var slutregnat för dagen. I den grönblommande sjön låg framför allt en massa sothönor, men också snatter- och bläsänder, skäggdoppingar och en smådopping. En brun kärrhök strök utmed den bortre stranden. En rödbena flög förbi.

Vi beslöt att traska ut på Rönneholms mosse. Stig försökte optimistiskt locka fram vattensångare i de stora vassarna, men hade ingen framgång. När det trots allt började regna igen, förbannade han att han litat på sitt hemlands vädertjänst och inte tagit med paraplyet. Ute i de stora nordvästra torvgravarna var det mycket vatten kvar trots långvarig torka. Sex ägretthägrar lyste vita. Unga och gamla skägg-, gråhake- och smådoppingar syntes. Ett par unga havsörnar satt på vallen mellan dammarna. En del vadare gick att identifiera trots långa avstånd: grönbena, gluttsnäppa, svartsnäppa och enkelbeckasin. Tranor hördes på håll. Ett par grå flugsnappare upptäcktes i en trädtopp. Bland en massa ladusvalor långt bort kunde urskiljas några backsvalor. Under vägen tillbaka var där mycket tättingar i skogsbrynet, och en ung lövsångare tränade med en sångstrof. När vi mer eller mindre  fuktiga avslutade exkursionen hade vi på dagslistan 54 arter, långt över våra förväntningar vid starten.

Lars H

Grågås, knölsvan, sångsvan, snatterand, gräsand, bläsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, gråhakedopping, skäggdopping, gråhäger, ägretthäger, storskarv, brun kärrhök, havsörn, sothöna, trana, enkelbeckasin, rödbena, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, skogsduva, ringduva, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, backsvala, ladusvala, lövsångare, gransångare, svarthätta, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, grå flugsnappare, gulärla, sädesärla, grönfink, hämpling, grönsiska, gulsparv, sävsparv.

Spontanskådning 24 augusti

Bara tre skådare mötte upp för spontanskådning. Vi började med ett kortare svep över sjön från badplatsen, främst för att räkna in ägretthägrarna. Upp till 29 ex har setts på sistone, men vi såg ”bara” 21, flertalet långt nere i söder. Vattenståndet har sjunkit ytterligare och blottat revlar. Förutom en drillsnäppa och sädesärlor hade detta inte lockat några rastare.

Vid revet i Gäddängen gick ett halvdussin enkelbeckasiner. Skrattmåsarna var nu alla i vinterdräkt. Mångtaliga var gräsänder, snatteränder, krickor, tofsvipor, grågäss och gråhägrar. En enda kärrsnäppa kunde urskiljas, även en rödbena. Vattenrallen tickade i vassen. Gröngöling kacklade. Ett dussin tranor gick ner bland gässen. Lars-Olof upptäckte fyra lärkfalkar som jagade trollsländor högt uppe i skyn.

Vi gick ner i hagarna för att bättra på den magra artlistan. Bästa utbytet blev det av spaning över sjön. Där hade börjat samlas en hel del simfågel såsom brunand, vigg, bläsand, skedand och sångsvan. På revet stod bland annat två skräntärnor och ett par havstrutar. När vi på tillbakavägen stannade vid badplatsen hittade L-O en gråhakedopping bland alla de skäggiga. Utanför vassruggen gick en rörhöna, en vattenrall och rörsångare hördes.

Ett stopp vid Fiskarehusdammen hör ju också till. Där var gott om smådopping. Gluttsnäppor, enkelbeckasiner och grönbena födosökte. Två vitkindade gäss stod på stranden. Till slut fick vi faktiskt ihop 58 arter.

Lars H

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, smådopping, gråhakedopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glade, ormvråk, vattenrall, rörhöna, sothöna, trana, tofsvipa, kärrsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, rödbena, gluttsnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, skräntärna, ringduva, gröngöling, lärkfalk, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, lövsångare, gransångare, rörsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla, bofink, steglits, grönsiska.

 

Rovfåglar 13 augusti

Denna dag var det dags för rovfågelspaning runt Näsbyholm-Havgård-Börringe. Förvisso var det kanske lite för tidigt att ha denna programpunkt i augusti. Det hade varit bättre i september så  denna miss tar jag på mig. Vi samlade ihop oss utanför Veberöd och här fick vi en överraskning i form av en ropande göktyta. Efter detta glädjeämne gav vi oss iväg mot Näsbyholm. Vid  första stoppet var det inte så mycket i luften. Tornfalk, röd glada och ormvråk uppe och luftade sina vingar.  En havsörn sågs på långt håll. Ett gäng lövsångare födosökte i mållorna och på håll hördes spillkråka, gröngöling och större hackspett. Nästa stopp blev Näsbyholmssjön. Här var mest grågäss, vigg och sothöns men även brunand, knipa och snatterand. Även en brun kärrhök visade sig. Efter att ha fikat körde vi mot Havgård där vi spanade bort mot Havgårdssjön och Börringe. Mest glador men även en brun kärrhök. I övrigt inte mycket rovisar. Sista stoppet blev Börringe mad och här utökades dagslistan med vadare som gluttsnäppa, skogssnäppa, grönbena och brushane. Tyvärr inga brunglador och bivråkar som vi sett här i bland. Nu var det ganska varmt så vi avslutade exkursionen. Tyvärr blev det inte så många arter rovfåglar. Då var det annat för ett par år sedan när vi var här i september. Då fick vi ihop 12 olika arter som aftonfalk, stäpphök och fiskgjuse.

Lars-Olof

artlista

Grågås  knölsvan  gräsand  snatterand  kricka  brunand  vigg  knipa  skäggdopping  gråhäger  storskarv  brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  trana  tofsvipa  brushane  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  grönbena gluttsnäppa  fisktärna  ringduva  tamduva  göktyta  större hackspett  spillkråka  gröngöling  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  talgoxe  ladusvala  hussvala  lövsångare  gärdsmyg  stare  buskskvätta  sädesärla  mindre korsnäbb

Foto Per Uno Nilsson

 

 

Spontanskådning 10 augusti

Under vägen ner från kyrkan sågs ett tjugotal unga och gamla storkar på det slagna fältet. Där stod också femton tranor.

Sju skådare mötte upp på plattformen vid Gäddängen denna onödigt varma sommarmorgon. Vattennivån har minskat ytterligare både i sjön och i våtmarken.

På revet bland skrattmåsar stod två adulta och två unga skräntärnor, som varit här några dagar. De unga matas och har setts flyga väldigt klumpigt, så man undrar var de kan ha häckat. Inga fisktärnor var kvar. På revet också en kärrsnäppa, några drillsnäppor, enkelbeckasin och tillfälligt ett par skogssnäppor. Sex ägretthägrar lyste vita. Tranorna från fältet kom flygande och gick ner bland massor av grågäss i norra delen av Gäddängen. En unge skäggdopping och de två svarthalsade ungarna sågs. Från vassen utanför plattformen hördes tickande läten från vattenrall. Den morgonpigge Jonny fick besök av en sävsångare som satte sig på räcket på klappavstånd. Rör-, gran-, löv-, trädgårds- och törnsångare hördes och syntes. En bivråk seglade norrut och en sparvhök drog snabbt förbi. En falk högt och långt bort fick förbli obestämd.

Ett svep över sjön gav en massa skäggdoppingar, några sångsvanar och ett par havstrutar.             I Fiskarehusdammen dök ganska många unga och gamla smådoppingar. Två vitkindade gäss betade bland grågäss. Bläsgässen syntes inte till.

Lars Helgesson

54 arter på dagslistan: Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, gräsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, bivråk, sparvhök, röd glada, ormvråk, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, kärrsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, skogssnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, skräntärna, ringduva, större hackspett, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, lövsångare, gransångare, sävsångare, rörsångare, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla, steglits, grönsiska.

Vadare i nordväst 31 juli

Det var start tidigt denna till en början dimmiga morgon. Åtta skådare strålade samman kl halv sex i Stockamöllan fvb till Sandön som var första stoppet. De senaste veckorna har det p g a lite sämre väder varit mycket vadare som rastat i Skåne. T ex i Äspet har det varit bortåt 2000 kärrsnäppor och 200 spovsnäppor. Nu hade det ju varit soligt några dagar och då rastar vadarna i samma utsträckning. Väl framme vid Sandön hade dimman lättat men det var lite kylslaget när vi vandrade ut längs spången. Här var kärrsnäppor, skärfläckor, enkelbeckasiner och olika tringavadare liksom fisktärnor och kentska dito. Ute på Sandön gick det många storspov, större strandpipare och en myrspov. Strax kom en spovsnäppa och landade. I övrigt ganska tomt på vadare. Vi gick tillbaks och lyssnade efter skäggmes i vassen men det var tyst. Dock hördes vattenrall och rörsångare

Nästa stopp blev Rönnen och här började vi med att fika i Häljaröds hamn. En familj stenskvättor underhöll oss under tiden. Mätta och belåtna gick vi ut mot Rönnen. Även här var det ganska tomt på vadare men två ägretthägrar kom inflygande och landade i viken. Vitkindade gäss rastade liksom mindre strandpipare och brushane. Sävsparv, sånglärka och törnsångare sågs i buskarna.

Nöjda här styrde vi vidare mot Farhultsviken. Normalt när vi är här kör vi ner och parkerar vid havet men denna dag ändrades rutinerna. Vi parkerade istället så att vi gick igenom skogen och ut på den öppna marken till plattformen där man har sikt ut mot viken. På vägen dit upptäckte vi två unga buskskvättor och tankarna gick mot svarthakad buskskvätta som häckar här. Strax fick vi våra tankar besannade då en adult hane satt i en buske. Uppe på plattformen började vi spana över vassen. Det har häckat vitstjärning blåhake här i år. Ev såg en av oss en blåhake men det var för kort obstid för att säkert kunna bestämmas. Några skäggmesar flög över och i viken fanns det kanadagäss och ägretthäger. Vi återvände till bilarna och nu fick vi ta av oss lite kläder då solen började värma.

Vi tänkte ha nästa stopp vid Stureholms våtmark men då det var fullt på parkeringen körde vi till Hasslarps dammar istället. Efter en andrafrukost gick vi upp på plattformen. Här utökades dagslistan bl a med sothöna, smådopping och gråhakedopping. Vi avslutade dagen med en vandring runt dammarna.

Totalt noterades 79 arter varav 16 var vadare. Det är ju godkänt även om vi hade hoppats på lite fler vadare såsom småsnäppa, sandlöpare, kustsnäppa och kustpipare men man kan ju inte få allt.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  gräsand  kricka  vigg  ejder  knipa  storskrake  småskrake  fasan smådopping  gråhakedopping  ägretthäger  gråhäger  storskarv  brun kärrhök  röd glada  ormvråk  sothöna  vattenrall  strandskat  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  mindre strandpipare  storspov  myrspov  brushane  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  ringduva  turkduva  tornseglare  större hackspett  gröngöling  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  backsvala  hussvala  ladusvala  gransångare  rörsångare  törnsångare  stare  koltrast  svarthakad buskskvätta  stenskvätta  sädesärla  ängspiplärka  grönfink  hämpling  sävsparv