Vomb/Kranke 12 mars

Det var en solig morgon med en lite kylig vind när vi samlades vid Vombsjön. Vi promenerade ut mot de västra ängarna som var rejält översvämmade. Här rastade många änder, mestadels bläsänder men även skedand, stjärtand, kricka, gravand och snatterand. En ägretthäger sågs i strandkanten. Norr om Kävlingeån gick det några större strandpipare och en strandskata. En havsörn kom flygande och skapade oreda  bland änder och gäss. Joakim hade turen att få se en kungsfiskare flyga över ån men vi andra missade den. Vi gick tillbaks till bilarna och fortsatte färden till Vombs fure och de östra vattenverksdammarna. Jag hade rekat här dagen innan och då sett både dubbeltrast och trädlärka så förhoppningen var att få se dessa. När vi nådde fram till de första dammarna hördes trädlärkan sjung och två stycken jagade varandra. En landade så småningom och kunde studeras ganska bra. Vidare till nästa dammar och här hoppade en dubbeltrast runt. Även tofsmes sågs och hördes. Nu började vi bli kaffesugna och vi återvände till bilarna. Nu var det bra fart på trädlärkorna och vi kunde njuta av deras vackra sång en bra stund. När vi var färdigfikade gick färden över Vombs ängar och här välkomnade en ryttlande fjällvråk oss. Vid västra tornet spannade vi av ängarna och såg bl a bläsgäss, tofsvipor och stare. Sista stoppet blev Silvåkratornet och från översta våningen i tornet sågs salskrakar sothöns i sjön. Några sävsparvar  jagade runt i vassen men några skäggmesar fick vi inte uppleva denna gång. Efter en sista fika avslutade vi och vid parkeringen satt en varfågel i en trädtopp och denna blev sista arten för dagen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  gravand  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  knipa  salskrake  storskrake  fasan  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  sparvhök  röd glada  havsörn  fjällvråk  ormvråk  sothöna  trana  strandskata  större strandpipare  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva större hackspett  spillkråka  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  svartmes  tofsmes  blåmes  talgoxe  trädlärka  sånglärka  gärdsmyg  stare  dubbeltrast  bofink  grönsiska  sävsparv

 

 

 

Holkrensning

Söndagen den 20 februari kl 9:00 samlades tiotalet medlemmar för att rensa holkarna vid Gäddängen. Det var ca 100 holkar som rensades och av dessa var 20 tomma. Med ledning av bomaterial kan man utröna vilka arter som bebott holkarna. I ca 50% fanns det mossa vilket betyder att mesar häckat här. Gräs och löv fanns i ca 20 holkar och då är det rödstjärt och svartvit flugsnappare som häckat. 3 holkar beboddes av  möss ut och några holkar hade haft getingar som invånare. Då paren får ut 6-7 ungar i snitt så blir det ett fint tillskott till fågelfaunan här ute även om dödligheten är stor.

 

Spontanskådning 9 mars

Flera minusgrader var det till en början, men solen strålade och värmde skönt när ingen vind kylde. Bara fem skådare kom, varav tre ägnade sig åt ett kortare styrelsemöte, som var planerat och inte kan räknas som spontant.

Sjön låg spegelblank och inte mycket fågel syntes, dock kan nämnas några storskrakar och ett par salskrake. Trålarna drog sin trål mycket nära land utmed badplatsen. Lars-Olof hade sett kungsfågel på vägen ut. Till matningen lockades mesarna av de sista talgbollarna. I Gäddängen syntes ett fåtal av snatterand, bläsand och kricka samt gravand, sothöna, vigg, knipa och storskrake. Knölsvanar bråkade. I nordöstra hörnet gick ett par tranor, fler hördes söderut och när vi sen gått längst ner i hagarna flög där iväg fyra stycken. Dessutom sträckte förbi några mot norr. En ägretthäger lyste vit när den klev ut ur vassen. Skratt- och fiskmåsar i flock flyttade sig mellan sjön och våtmarken. Som ett vårtecken visade många av skrattmåsarna upp sina chokladbruna hättor. Andra vårtecken var sjungande bofinkar och tutande nötväckor, och sträckande bläs-, säd- och vitkindade gäss kan väl också räknas dit.

Lars Helgesson

Dagslistan kom att omfatta 46 arter

Vitkindad gås, grågås, sädgås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, gravand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, salskrake, storskrake, vit stork, gråhager, ägretthäger, storskarv, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, skrattmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, större hackspett, spillkråka, skata, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, bergfink, grönsiska

Årsmöte 15 mars

Årsmötet kommer att hållas den 15 mars kl 19:00 i Lyby församlingshem.

Efter årsmötet kommer Staffan Åkeby att hålla föredrag om sin resa till Galapagosöarna.

Pugerup och Rönneholms mosse 27 februari

Kl 8 denna härliga morgon samlades 15 st fågelskådare vid idrottsplatsen i Snogeröd för dagens exkursion. För en gångs skull var vädret helt perfekt, några minusgrader, sol från blå himmel och vindstilla. Det var ett tag sedan vi hade sådan tur med vädret.

Första stoppet blev Pugerup och här verkade det som att det var gulsparvens dag. Överallt sågs och hördes det gulsparvar. Svårt att beräkna antalet men åtminstone 70 ex observerades. Promenaden härute gav också bl a sångsvan, grågås, korp, sånglärka och grönfink. Efter en stund hörde vi spillkråkans läte och snart kom två ex flygande över oss. Med all säkerhet hane och hona. Vi vände tillbaks till bilarna och fick se en flock tofsvipor som var uppe och flög. Nästan framme vid bilarna såg några av oss en rovfågel sitta på marken och äta på något. Förslag på ormvråk, sparvhök och glada kom upp men när den lyfte visade det sig vara en honfärgad blå kärrhök. En kul avslutning på promenaden härute.

Färden gick vidare till Sjöholmens badplats. Här intogs förmiddagsfikan och efter det spanade vi av Ringsjön. Här fick vi se en hel del änder såsom salskrake, brunand, vigg och knipa. I björkarna fick vi se några stjärtmesar. När vi var nöjda här gick vi ut till Rönneholms mosse. Här stod det mycket vatten på ängarna längs Rönne å och både gråhäger och ägretthäger syntes i översvämningen. Promenaden fortsatte och vi stannade till vid första vassbältet för att lyssna efter skäggmes som Lars Helgesson hört och sett dagen innan. Givetvis var det helt tyst och vi tvivlade på att Lars haft rätt. Vi gick vidare och ute på mossen sågs havsörn, gravand, tofsvipa, havstrut och gråtrut. Vi spanade förgäves efter varfågel som man kan få se härute. Färden fortsatte tillbaks längs vassen där skäggmesen hållt till dagen innan och minsann, helt plötsligt hördes den och två ex flög förbi i vassen. Förtroendet för Helgesson var återupprättat. Tranor hördes och strax kom 4 ex seglande och flera flockar med bläsgäss drog över oss.  På tillbakavägen stannade vi till vid översvämningen och nya arter ramlade in på dagslistan. Bläsand, kricka, salskrake och smådopping simmade runt och när vi undrade varför vi inte sett någon varfågel hittar  Mats en. Den satt uppe i en risbuske men dök nästan genast ner på marken och sedan var den puts väck. Nu återvände vi till bilarna och avslutade en härlig exkursion med en stenknäck som satt i toppen en björk vid parkeringen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  sångsvan  gravand  bläsand  gräsand  kricka  brunand  vigg  knipa  salskrake  storskrake  fasan  smådopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  blå kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  trana  tofsvipa  fiskmås  havstrut  gråtrut  skogsduva  ringduva  större hackspett  spillkråka  gröngöling  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  stjärtmes  gärdsmyg  nötväcka  koltrast  björktrast  stenknäck  bofink  grönfink  grönsiska  gulsparv

Spontanskådning 23 februari

Det var fem pigga skådare som träffades på dagens skådning trots att det blåste en iskall västlig vind och våren kändes långt borta. Det höga vattenståndet i sjön gjorde att också gångvägen till plattformen var drabbad och stod under vatten på sina ställen.

En varfågel sågs längs vägen till plattformen. Vid matningen var det som vanligt mest talgoxar och blåmesar.  Även en nötväcka sågs och under matningen letade en rödhake och en bofink frön på marken. Fem ägretthägrar flög runt i blåsten tillsammans med gråhägrar. Tre havsörnar, en gammal och två yngre, fick alla rastande änder att lyfta när de drog fram på låg höjd. Det var mest gräsänder men även flockar av bläsänder, viggar, knipor och storskrakar. En ensam hane brunand flög förbi. Några sånglärkor passerade över oss mot norr men annars var det inte många vårtecken denna blåsiga februaridag.

Vi avslutade skådningen och vid parkeringen hördes en gröngöling ropa. Vid Fiskarehusdammen utökades artlistan med en flock vitkindade gäss. Vi såg totalt 35 arter.

Lars Lundquist

Artlista

Kanadagås, Vitkindad gås, Grågås, Knölsvan, Bläsand, Gräsand, Brunand, Vigg, Knipa, Storskrake, Vit stork, Gråhäger, Ägretthäger, Storskarv, Röd glada, Havsörn, Ormvråk, Sothöna, Fiskmås, Ringduva, Större hackspett, Gröngöling, Varfågel, Skata, Kaja, Råka, Kråka, Blåmes, Talgoxe, Sånglärka, Gärdsmyg, Nötväcka, Rödhake, Bofink och Grönsiska.

Spontanskådning 9 februari

Bara fem skådare samlades på plattformen vid Gäddängen och efter en timme minskade antalet till två på grund av styrelsemöte och annat.

Jag anlände sist och missade att en trana trumpetade och flög förbi. Å andra sidan missade de andra ett par bläsgäss som flög över mig på vägen ner till Gäddängen. I vattnet låg bland annat många storskrakar, ett par salskrakar, årets fyra första gravänder och en hel del knölsvanar. Enda sångsvanen lyste vit långt borta på fälten. Sju ägretthägrar var mer eller mindre synliga utmed stränderna och tog emellanåt en flygtur. En mycket ensam tofsvipa flög förbi. Matningen lockade blåmes, talgoxe, nötväcka och en rödhake. Inga finkar syntes till, varken där eller någon annanstans. Ett par gråsiskor flög förbi med typiska ”tjött tjött”.

Vi drog oss ner i hagarna på de mycket blöta stigarna, svårforcerade för dem med lågskor, och sökte oss upp på kullen med utsikt över södra delarna av våtmarken. Där skrämde vi upp flera gråhägrar och, mycket oväntat, en kattuggla! Kan den ha spanat in knipholken? En större flock vitkindade gäss flög ut över sjön. Förutom sjungande talgoxar med vårkänsla var det väldigt tyst i hagarna, men vi hittade i alla fall trädkrypare och entita. Avslutningsvis kompletterade Lasse och Lars-Olof dagslistan med respektive skata och stare utmed vägen upp till Fulltofta.

Artlistan omfattar 36 arter, tre fler än för två veckor sen.

Lars Helgesson

Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, gravand, bläsand, gräsand, vigg, knipa, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, trana, tofsvipa, fiskmås, gråtrut, ringduva, kattuggla, skata, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, rödhake, gråsiska, grönsiska.

Spontanskådning 26 januari

Morgonen började med duggregn som lättade efterhand, frisk västvind och fyra plusgrader. Nio skådare samlades på plattformen vid Gäddängen.

När jag körde förbi Fiskarehusdammen var där en större flock starar i luften. Jonny var först på plats vid parkeringen, fick se och larmade ut en mindre hackspett, men vi andra blev snuvade på den. Lars-Olof fyllde på fågelmatningen. Där var full fart på mesarna och nötväckorna och därunder plockade en rödhake och en bofink. En gärdsmyg sjöng en strof som en föraning om våren. Gäddängen var till största delen istäckt, men där var en hel del sångsvanar som i mindre grupper drog iväg för att äta frukost. Förutom gräsänder var där några bläsänder och knipor. Några storskrakar flög rundor. I luften syntes en havsörn och en rödglada.

Vi drog oss ner i hagarna, men där var det väldigt dött, bara några björktrastar och grönsiskor och en fasan som lät höra en galning. Jag avslutade med en snabb spaning i diset över den gropiga sjön, men där fanns inget att se. Till slut fick L-O se en sparvhök när han fikade vid bilen.

Lars Helgesson

Artlista, 33 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, bläsand, gräsand, knipa, storskrake, fasan, vit stork, gråhäger, storskarv, sparvhök, röd glada, havsörn, fiskmås, ringduva, mindre hackspett, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, grönsiska.

 

 

Spontanskådning 12 januari

Årets första spontanskådning är genomförd. Idag var vi hela 8 skådare som trotsade vinterkylan. Som vanligt var Jonny först på plats och spanade över en nästan fågeltom Ringsjö när jag anlände. Endast några gräsänder och en knipa kunde upptäckas. Vi fortsatte till plattformen och här var det full aktivitet bland mesarna på matningen. Mest talgoxar och blåmesar men även entita och nötväcka. På Gäddängen låg fortfarande isen kvar och minst 130 sångsvanar stod på isen tillsammans med två knölsvanar, fyra sädgäss och några grågäss. Nu anlände de övriga skådarna efterhand och när Lars-Olof kom med mer fågelmat upptäckte han genast varfågeln som satt i toppen på en björk på andra sidan. En gröngöling hördes på avstånd, några gråhägrar flög förbi och en gärdsmyg höll till i de låga buskarna.

 

Vi lämnade plattformen och gick söderut ner mot hagarna. Här såg vi en flock trastar med både björktrastar och rödvingetrastar uppe i trädtopparna. Framme vid fågeltornet skrämde vi iväg en ägretthäger från vasskanten i sjön. En bofink satt i en trädtopp och bergfinkar flög ljudliga förbi. Annars var det märkligt tyst och tomt på fåglar. För att citera Lennart: Vi har i alla fall fått frisk luft.

 

Vi gick tillbaka till parkeringen. Några storskrakar låg nu i sjön vid badplatsen och en storskarv flög förbi. På parkeringen såg jag och Lars-Olof en trädkrypare när alla lämnat, det blev dagens sista art. Totalt såg vi 31 arter.

 

Lars Lundquist

 

Artlista

 

Grågås, Sädgås, Knölsvan, Sångsvan, Gräsand, Knipa, Storskrake, Fasan, Vit stork, Gråhäger, Ägretthäger, Storskarv, Röd glada, Ormvråk, Fiskmås, Större hackspett, Gröngöling, Varfågel, Kråka, Korp, Blåmes, Talgoxe, Gärdsmyg, Nötväcka, Trädkrypare, Koltrast, Björktrast, Rödvingetrast, Bofink, Bergfink och Grönsiska.

Spontanskådning 29 december

Årets sista spontanskådning är genomförd. Endast tre skådare dök upp. De senaste dagarnas kyla och blåst hade förbytts till plusgrader och vindstilla.

När jag anlände var Jonny redan på plats. Han stod vid badplatsen och hade tubat in två havsörnar och två sångsvanar på isen. Hela sjön var isbelagd och samma på Gäddängen.

Framme på matningen vid plattformen var det full aktivitet bland alla småfåglarna. Mest blåmesar och talgoxar, men även entita, nötväcka, rödhake och bofink sågs. En större hackspett åt på talgbollarna. Några gråsiskor och bergfinkar flög förbi. Nu kom Lars-Olof med mer fågelmat.

Vi lämnade plattformen och fortsatte ner i hagarna förbi fågeltornet. Här var det ganska fågeltomt i början. En gröngöling hördes och en gråhäger flög förbi tillsammans med en ägretthäger. Men längst ner i söder vid diket var där en stor flock grönsiskor, flera gärdsmygar, några koltrastar och en ormvråk.

När vi gick tillbaka till parkeringen kom dimman och försvårade sikten. Framme vid bilarna kom sex ägretthägrar flygande över oss. Här såg vi även fyra ringduvor som blev dagens sista art. Totalt 28 arter på dagslistan.

 

Lars Lundquist

 

Artlista:

Grågås, Sångsvan, Gräsand, Fasan, Vit stork, Gråhäger, Ägretthäger, Havsörn, Ormvråk, Ringduva, Större hackspett, Spillkråka, Gröngöling, Skata, Kaja, Kråka, Entita, Blåmes, Talgoxe, Gärdsmyg, Nötväcka, Trädkrypare, Koltrast, Rödhake, Bofink, Bergfink, Gråsiska, Grönsika.