Spontanskådning 10 augusti

Under vägen ner från kyrkan sågs ett tjugotal unga och gamla storkar på det slagna fältet. Där stod också femton tranor.

Sju skådare mötte upp på plattformen vid Gäddängen denna onödigt varma sommarmorgon. Vattennivån har minskat ytterligare både i sjön och i våtmarken.

På revet bland skrattmåsar stod två adulta och två unga skräntärnor, som varit här några dagar. De unga matas och har setts flyga väldigt klumpigt, så man undrar var de kan ha häckat. Inga fisktärnor var kvar. På revet också en kärrsnäppa, några drillsnäppor, enkelbeckasin och tillfälligt ett par skogssnäppor. Sex ägretthägrar lyste vita. Tranorna från fältet kom flygande och gick ner bland massor av grågäss i norra delen av Gäddängen. En unge skäggdopping och de två svarthalsade ungarna sågs. Från vassen utanför plattformen hördes tickande läten från vattenrall. Den morgonpigge Jonny fick besök av en sävsångare som satte sig på räcket på klappavstånd. Rör-, gran-, löv-, trädgårds- och törnsångare hördes och syntes. En bivråk seglade norrut och en sparvhök drog snabbt förbi. En falk högt och långt bort fick förbli obestämd.

Ett svep över sjön gav en massa skäggdoppingar, några sångsvanar och ett par havstrutar.             I Fiskarehusdammen dök ganska många unga och gamla smådoppingar. Två vitkindade gäss betade bland grågäss. Bläsgässen syntes inte till.

Lars Helgesson

54 arter på dagslistan: Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, gräsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, bivråk, sparvhök, röd glada, ormvråk, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, kärrsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, skogssnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, skräntärna, ringduva, större hackspett, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, lövsångare, gransångare, sävsångare, rörsångare, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla, steglits, grönsiska.

Vadare i nordväst 31 juli

Det var start tidigt denna till en början dimmiga morgon. Åtta skådare strålade samman kl halv sex i Stockamöllan fvb till Sandön som var första stoppet. De senaste veckorna har det p g a lite sämre väder varit mycket vadare som rastat i Skåne. T ex i Äspet har det varit bortåt 2000 kärrsnäppor och 200 spovsnäppor. Nu hade det ju varit soligt några dagar och då rastar vadarna i samma utsträckning. Väl framme vid Sandön hade dimman lättat men det var lite kylslaget när vi vandrade ut längs spången. Här var kärrsnäppor, skärfläckor, enkelbeckasiner och olika tringavadare liksom fisktärnor och kentska dito. Ute på Sandön gick det många storspov, större strandpipare och en myrspov. Strax kom en spovsnäppa och landade. I övrigt ganska tomt på vadare. Vi gick tillbaks och lyssnade efter skäggmes i vassen men det var tyst. Dock hördes vattenrall och rörsångare

Nästa stopp blev Rönnen och här började vi med att fika i Häljaröds hamn. En familj stenskvättor underhöll oss under tiden. Mätta och belåtna gick vi ut mot Rönnen. Även här var det ganska tomt på vadare men två ägretthägrar kom inflygande och landade i viken. Vitkindade gäss rastade liksom mindre strandpipare och brushane. Sävsparv, sånglärka och törnsångare sågs i buskarna.

Nöjda här styrde vi vidare mot Farhultsviken. Normalt när vi är här kör vi ner och parkerar vid havet men denna dag ändrades rutinerna. Vi parkerade istället så att vi gick igenom skogen och ut på den öppna marken till plattformen där man har sikt ut mot viken. På vägen dit upptäckte vi två unga buskskvättor och tankarna gick mot svarthakad buskskvätta som häckar här. Strax fick vi våra tankar besannade då en adult hane satt i en buske. Uppe på plattformen började vi spana över vassen. Det har häckat vitstjärning blåhake här i år. Ev såg en av oss en blåhake men det var för kort obstid för att säkert kunna bestämmas. Några skäggmesar flög över och i viken fanns det kanadagäss och ägretthäger. Vi återvände till bilarna och nu fick vi ta av oss lite kläder då solen började värma.

Vi tänkte ha nästa stopp vid Stureholms våtmark men då det var fullt på parkeringen körde vi till Hasslarps dammar istället. Efter en andrafrukost gick vi upp på plattformen. Här utökades dagslistan bl a med sothöna, smådopping och gråhakedopping. Vi avslutade dagen med en vandring runt dammarna.

Totalt noterades 79 arter varav 16 var vadare. Det är ju godkänt även om vi hade hoppats på lite fler vadare såsom småsnäppa, sandlöpare, kustsnäppa och kustpipare men man kan ju inte få allt.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  gräsand  kricka  vigg  ejder  knipa  storskrake  småskrake  fasan smådopping  gråhakedopping  ägretthäger  gråhäger  storskarv  brun kärrhök  röd glada  ormvråk  sothöna  vattenrall  strandskat  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  mindre strandpipare  storspov  myrspov  brushane  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  ringduva  turkduva  tornseglare  större hackspett  gröngöling  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  backsvala  hussvala  ladusvala  gransångare  rörsångare  törnsångare  stare  koltrast  svarthakad buskskvätta  stenskvätta  sädesärla  ängspiplärka  grönfink  hämpling  sävsparv

Spontanskådning 27 juli

Eftersom jag vaknade tidigt var jag vid Gäddängen redan halvåtta och var ensam skådare ända till nio då Ann-Margret och Per-Uno dök upp. Senare kom också ett par värmlänningar för att plåta våra publikmagneter, de svarthalsade doppingarna. Morgonen var lite kylig, blåsig och fuktig.

Någon fågelsång hördes knappast i detta väder, förutom en steglits i eken över våra huvuden. Lite lockläten hördes av bl.a. näktergal, trädgårdssångare, gransångare och grönsiska. Så småningom dök det upp en del svalor och tornseglare på himlen.  I våtmarken lyste sju ägretthägrar vita. Grågässen blev allt fler under morgonen, och plötsligt stod där sju tranor bland dem. På revet var det inte så trångt, där fanns en del unga skrattmåsar (varav en senkläckt liten dunboll) och några fisktärnor. Där rastade några grönbenor och en ung svartsnäppa, ett par gluttsnäppor drog snabbt vidare med ljudliga tjy-tjy-tjy. En drillsnäppa och en storspov flög bara snabbt förbi. En enkelbeckasin var svår att se i växtligheten tvärs över vattnet. Bland änderna i sina höstdräkter lyste vita vingspeglar på snatteränder, och Ann-Margret hittade en skedand. En skäggdopping simmade med en rätt stor unge. En lärkfalk svischade snabbt förbi.

Jag gick ner till kullen i söder för att få överblick över den södra delen av vattnet. Där syntes två adulta svarthalsade doppingar matandes varsin unge. Ett smådoppingpar matade också två ungar. För övrigt var det mest en massa sothönor med en del ungar. En gröngöling ropade.

På hemvägen kollade vi Fiskarehusdammen. Där syntes också en familj smådopping. På stranden stod en vitkindad gås och de två bläsgässen var kvar. Svalor jagade.

Lars Helgesson

Artlista, 55 arter: vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, skedand, snatterand, gräsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, storspov, enkelbeckasin, drillsnäppa, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, tornseglare, större hackspett, gröngöling, lärkfalk, skata, kaja, kråka, blåmes, talgoxe, ladusvala, hussvala, lövsångare, gransångare, trädgårdssångare, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, rödhake, näktergal, sädesärla, bofink, steglits, grönsiska.

Spontanskådning 13 juli

För två veckor sedan var vi bara två Lassar som spontanskådade. Denna onsdagmorgon var uppslutningen bättre när ett tiotal skådare kom. Temperaturen steg under morgonen och det blev till slut för varmt att stå på plattformen, så vi avbröt tidigare än vanligt.

Vattnet i Gäddängen har minskat en del, så det lilla revet har ökat i omfång och gett plats åt fler fåglar. Där rastade de första mindre vadarna – en drillsnäppa och några kärrsnäppor. En gluttsnäppa gästspelade helt kort. En adult och några unga dvärgmåsar trängdes med änder, gamla och unga fisktärnor och skrattmåsar samt en hel del tofsvipor. Änderna var inte så många, bara gräsänder, några krickor, någon enstaka snatterand, en brunand och, det mest glädjande – ett par årsungar av knipa. Två skäggdoppingar simmade omkring med varsin unge. Det fjärde paret svarthalsad dopping hade lämnat boet invid flotten och syntes med ungar i norra delen av våtmarken. Övriga nere i söder försökte Åsa fotografera utan större framgång, då de var för långt borta när de inte doldes i den höga växtligheten. Men hon hade plåtat en lärkfalk som vi andra missade. Tre ägretthägrar och något fler gråa stod mest och glodde. Fem tranor kom flygande från Fiskarehusdammen och landade. Förra tillfället sågs det häckande paret med sin fullvuxna unge, men inte denna dag.

När jag kom vid niotiden var fågelsången mycket sparsam med främst svarthätta och trädgårdssångare, men Jonny som varit här redan vid sextiden, och Lasse lite senare, hade haft det mycket ljudligare och hört det mesta. Ungfåglar av törnsångare, rödstjärt och svartvit flugsnappare syntes. En hane törnskata visade sig tvärs över vattnet. Bortåt parkeringen såg någon en mindre hackspett, de häckar säkert däromkring. Fjärilsskådare kunde glädja sig åt en vinbärsfux. Där var viss trafik av bålgetingar till bohålet i eken, men hackspetten har nog reducerat antalet när den setts plocka åt sig av de matiga steklarna.

Ett stopp vid Fiskarehusdammen fyllde på artlistan med vitkindad och bläsgås, smådopping och en vigghona med nio små svarta ungar.

Lars Helgesson

Artlista med 65 arter: vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, snatterand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, fiskgjuse, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, kärrsnäppa, drillsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, dvärgmås, fiskmås, fisktärna, skogsduva, ringduva, gök, mindre hackaspett, större hackspett, lärkfalk, törnskata, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, lövsångare, gransångare, sävsångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Spontanskådning 15 juni

Tio skådare, varav fyra hängivna fotografer, trängdes på plattformen vid Gäddängen en morgon med molnig himmel, som bara släppte ifrån sig enstaka regndroppar och även släppte fram solen ibland.

När det nu närmar sig midsommar mattas fågelsången av, men ännu kunde höras nästan alla de vanliga rösterna. Som vanligt var trastsångeren den ljudstarkaste. Tidiga skådare hade sett en svartsnäppa rasta, annars syntes inga vadare trots att vattenståndet minskat något både i våtmarken och i sjön. I Gäddängen hade tre par knölsvan respektive två, två och åtta ungar. Ett gravandpar simmade omkring med fem ungar. Fisktärnor ruvade ännu på sin flotte, hos skrattmåsarna på den flotten syntes några ungar och fler häckar på andra håll i våtmarken. Från kullen med utsikt över södra delarna kunde vi räkna in hela åtta adulta svarthalsade doppingar, varv två par hade varsina två ungar på rygg, ett par ruvade fortfarande och de sista två bara roade sig med att dyka. Hos skäggdoppingarna syntes inga ungar. Utbudet av simänder var dåligt, bara gräsand, snatterand och kricka syntes. Fiskgjuse kom förbi ett par gånger. Tornseglare jagade högt, men inga svalor förrän Lars-Olof såg ett par ladusvalor från parkeringen.

I den grova eken närmast plattformen kunde vi beskåda när bålgetingar flög ut och in i ett hål där de tydligen bestämt sig för att häcka (kan man säga att insekter häckar?).

Lasse och jag stannade till vid Fiskarehusdammen på hemvägen. Där rastade ett par skogssnäppor. Smådoppingar dök. Skrattmåsungar syntes här också. Ett par vitkindade gäss hade tre ungar, kanske samma familj som jag såg vid slottsdammen för två veckor sedan och som då hade fem ungar. De hade nu sällskap av ännu en vuxen, en så kallad umgås.

Lars Helgesson skrev och räknade ihop 59 arter

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, snatterand, gräsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, fiskgjuse, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, skogssnäppa, svartsnäppa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, större hackspett, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, lövsångare, gransångare, trastsångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, näktergal, svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Österlen 4 juni

12 medlemmar samlades kl 5.00 i Hörby denna morgon för en tur till Österlen. Vädret var lovande så det såg ut att bli en bra dag. Första stoppet var Drakamöllan och som brukligt är körde jag givetvis fel även denna gång. En bil hängde på medan de tre andra hade klart för sig hur man hittar. Nåväl, efter att ha vänt var vi snart i fatt de andra och när vi parkerat fick jag lite pikar över felkörningen. Vi började vår vandring och hörde olika sångare, ringduva och skogsduva. När vi kommit ut på heden började vi spaningen efter en av dagens målarter, fältpiplärkan. Det dröjde inte länge förrän två stycken kom farande och landade inte långt från oss. De var uppe i sångflykt emellanåt och det var kul att beskåda. Plötsligt ropar en av oss att här kommer en hök flygande. Det visade sig vara en honfärgad ängshök som sedan visade upp sig fint i jakt på frukost. Det var en riktig bonus att få se ängshök, det är inte så ofta man ser dom i Skåne nuförtiden. Vi vandrade vidare och andra arter vi fick var törnskata, trädlärka, rödstjärt, och trädpiplärka. Nu började solen komma igång så vi blev ganska varma i pälsen. Sista biten innan vi var tillbaka på parkeringen fick vi även se och höra tornfalk, dubbeltrast, gröngöling och stenskvätta. Efter en promenad på nästa två och en halvtimme smakade frukosten mycket bra.

Då vi inte hört sommargyllingen gick färden vidare till Dammåkra. Vi stannade till för att lyssna vid en avlastningsplats för militärfordon. Detta gjorde att en militärbil dök upp och iakttog oss på avstånd. De trodde kanske vi var ryska spioner. Vi beslöt att återvända till bilarna och då avtog deras intresse för oss. Vi körde vidare till Haväng och spanade av havet. Det var inte mycket aktivitet därute men två storlommar gladde.

Nästa målart var gulhämpling och vi gjorde det vanliga stoppet vid Björket i Kivik och här hörde vi flera ex och vi fick även se någon flyga förbi. Sista målarten var rosenfink och ett stopp gjordes ute vid kusten i Baskemölla. Vi hann knappt ut ur bilarna förrän vi hörde en sjunga. Den visade upp sig fint i ett träd och ytterligare ett par ex flög förbi. Nu var det riktigt varm och efter en fika avslutade vi en härlig exkursion. Tyvärr blev det ingen gylling menvi var nöjda ändå.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  gravand  gräsand  knipa  småskrake  sjöorre  storlom  skäggdopping  gråhäger  storskarv  ängshök  röd glada  ormvråk  skrattmås  fiskmås  gråtrut  skogsduva  ringduva  turkduva  gök  tornseglare  gröngöling  tornfalk  lärkfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  talgoxe  blåmes  trädlärka  sånglärka  ladusvala  lövsångare  gransångare  grönsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  törnsångare  gärdsmyg  stare  koltrast  taltrast  dubbeltrast  näktergal  rödstjärt  stenskvätta  sädesärla  trädpiplärka  fältpiplärka  bofink  hämpling  gulhämpling  mindre korsnäbb  gulsparv

 

Spontanskådning 1 juni

Sju hemmaskådare och fyra utombys var vi denna fina sommarmorgon. De som var extra spontana och tidiga hade dock fått vänta ut att dimman lättade.

Vid niotiden var fågelsången ännu intensiv, men mattades av en del fram på förmiddagen. På vägen till plattformen hördes på långt håll trastsångarens ljudliga kraxande. Här har setts två exemplar, så förhoppningsvis är det pågående häckning. Vad gäller de andra publikdragarna, de svarthalsade doppingarna, så kunde vi senare från kullen i söder konstatera att ruvning pågår på tre bon. Tranparet i söder lär ha fått ut en unge, men dem såg vi inte till, däremot visade sig det andra paret i norr. Skrattmåsarna på ena flotten hade kläckt ut några ungar. Knölsvanen på den andra hade fyra små ungar och bråkade med fisktärnorna som den delar boplats med. Ett par talrika kullar med små gräsandungar myllrade i kantvegetationen. Bland änderna kan nämnas två hanar årta, som nog har sina honor ruvandes i det fördolda. Gökar hördes och syntes fara omkring hela tiden.

Några av oss gick en sväng ner i hagarna utan att kunna fylla på artlistan med annat än gransångare och fiskgjuse. Däremot fick vi på fjärilslistan (om vi hade haft någon) kartfjäril, kamgräsfjäril, aurorafjäril och en vacker mindre purpurmätare.

Jag stannade som vanligt till ett par gånger i skogen på hemvägen och kunde kryssa fasan och den svårflörtade rödhaken, i Fiskarehusdammen två smådoppingar. Jag svängde förbi slottet och såg en vitkindad gås stå vaksam i vägkanten vid de små dammarna. När jag gick närmre fick jag se hela familjen med fem ungar.

Lars Helgesson skrev och räknade ihop 59 arter.

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, årta, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, fiskgjuse, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, större hackspett, skata, kaja, kråka, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, hussvala, lövsångare, gransångare, trastsångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, hämpling, sävsparv.

Spontanskådning 18 maj

Sex gjuseskådare och två gästskådare kom till plattformen vid Gäddängen denna vackra vårmorgon. Från hagarna hördes nyanländna trädgårds- och härmsångare sjunga ivrigast när nu flugsnappare, rödstjärtar och andra börjat ägna sig mer åt praktiska häckningsbestyr. På båda sidor av plattformen hördes näktergal och rörsångare, men inte den trastsångare som varit här dagen innan. Nya inslag var också ganska många tornseglare som lät höra sina härliga sommarskri. Inte en enda svala syntes till konstigt nog. Ett trettiotal skrattmåsar ruvade, de flesta på högra flotten. På den vänstra låg en knölsvan till synes dödsstilla, men någon menade sig ha sett livstecken. Två fisktärnor låg också ruvande. I söder upptäcktes att paret svarthalsad dopping hade fått sällskap av ännu en, oklart vilken uppgift denne hade i häckningsbestyren, som ännu inte lett till att man lagt sig att ruva. En kull grågås och en gräsandkull var redan utkläckt. Änderna var annars inte så många, men snatteränderna var flest. Viss uppmärksamhet väckte en skäggdopping, som länge försökte få i sig en något för stor fisk. Den ruvande tranan i söder låg dold i växtlighaten, men i norr höll till ett annat par. En hona brun kärrhök strök fram över motsatta stranden, och två fiskgjusar kretsade tillsammans över våtmarken. Som avslutning gick vi två kvarvarande skådare genom hagarna tillbaka och fick höra den mindre hackspetten ropa uppe vid bäcken.

I Fiskarehusdammen bidrog knipa och gravand till artlistan som omfattade 55 arter.

Lars Helgesson

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, vigg, knipa, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, fiskgjuse, brun kärrhök, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, mindre hackspett, större hackspett, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, sånglärka, lövsångare, gransångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, näktergal, svartvit flugsnappare, rödstjärt, pilfink, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Prima överraskning 23/4

När vi samlades utanför Abullahagen halv sju denna morgon kunde man inte ana hur dagens skulle gestalta sig. (Fast det kan man ju aldrig). Målet för dagen var ringtrast.  Det var soligt väder men lite svalt när vi började vandringen och det hördes bl a ängspiplärka, järnsparv, lövsångare, svarthätta  och rödstjärt. Rödvingetrast och taltrast sågs men tyvärr ingen ringtrast. I Långakärr fanns det gråhakedopping, sothöna, rörhöna, fiskmås och skrattmås. Efter ca två timmar var vi tillbaka vid parkeringen och morgonfikat intogs. En stor flock björktrastar flög över oss och i solens sken blänkte de som silver.

Vi fortsatte till Skarhult och promenerade ut  längs banvallen och gjorde några stopp och spanade av våtmarken. Vadare som skärfläcka, brushane, rödbena liksom skedand, bläsand och kricka sågs i vattnet. Plötsligt såg jag två vadare i en vattensamling som jag inte tyckte stämde med skärfläckor och det gjorde det inte heller. Det var två styltlöpare!!! som gick runt i godan ro. Nu höjdes stämningen i vårt gäng rejält. Vi larmade ut fåglarna på diverse larm. Tyvärr försvann de från vårt synfält men återfanns en stund senare. Nu började andra skådare strömma till för att njuta av dessa graciösa vadare. Det var riktigt roligt att kunna få upptäcka något sällsynt själv. Det är inte så ofta det händer. Förmodligen är det samma par som sågs på olika lokaler Skåne förra året och som sedan försvann till Danmark. Där genomförde de en lyckad häckning och återkom sedan till Örtofta sockerbruksdammar med tre ungar. Kanske kan vi hoppas på häckning i Skåne i år. Efter att ha sett oss mätta på styltlöparna avslutade vi med att köra till Café Smedjan i Flyinge för att fira det nya gjusekrysset. Det går fort från missmodighet över missad ringtrast till glädjen att få se en sällsynt art.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  vitkindad gås  sångsvan  gravand  årta  skedand  bläsand  gräsand kricka  knipa  fasan  gråhakedopping  gråhäger  storskarv  ormvråk  röd glada  havsörn  rörhöna  sothöna  strandskata  styltlöpare  brushane  rödbena  enkelbeckasin  skrattmås  fiskmås  ringduva  större hackspett  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  sånglärka  lövsångare  gransångare  svarthätta  gärdsmyg  stare  koltrast  rödvingetrast  taltrast  björktrast  rödhake  rödstjärt  pilfink  järnsparv  sädesärla  ängspiplärka  bofink  grönfink  hämpling  gulsparv