Vattenriket 12 maj 2019

Denna söndag besökte vi lite olika lokaler i Vattenriket. Vi var sex st som körde från Hörby kl 6 på morgonen. Första lokalen var Äspet och här stod Per-Uno och väntade på oss. Vi gick ut mot tornet och stannade till då och då för att kolla av området. Mosnäppor, större – och mindre strandpipare, bergänder, skedänder och en alfågel födosökte i lagunen och ute i havet flög kentska tärnor runt. Uppe i tornet friskade vinden i så vi stannade inte så länge. En småtärna flög förbi precis innan vi skulle gå.

Vit stork, gjuse och gädde?

Nästa anhalt blev Herculesdammarna. Normalt brukar vi parkera vid bilskroten och gå in via det hållet, men jag hade tänkt angripa dammarna från andra hållet. Man kör mot Håslövs ängar men vid korsningen kör man till vänster mot Hercules istället för att ta till höger mot Håslövs ängar. Morgonens första fika smakade mycket bra. Efter det så gick vi mot dammarna. Man går en stig inne i skogen och här var det full fart på svarthättor, näktergalar och andra sångare. Framme vid tornet fortsatte vi till dammarna och såg svarttärnorna flyga runt. Rör- och sävsångare var igång i vassen och plötsligt tutade rördrommen några gånger.

Vi stötte på ett gäng från Blekinge som tipsade oss om brushanar och rödspovar vid Håslövs ängar. Tillbaka till bilarna och ängarna. Vi gick den markerade stigen och hade gott utbyte. Nämnda rödspovar och brushanar, rödbenor, svarttärnor, årta och gulärlor var fåglar vi såg. Nästan framme vid parkering upptäcktes ett bo i ett träd långt bort: Vi var inte överens om vad det innehöll. Någon tyckte det var havsörn och någon sa fiskgjuse. När vi satt och fikade klarnade mysteriet. Det var två olika bon vi sett. Ett innehöll havsörn och det andra fiskgjuse. Kul att de häckar här.

Sista lokalen vi besökt blev Karpalundsdammarna. Här hade pungmes och rödhuvad dykand setts dagarna innan, men inte fick vi se dom inte. Jag tyckte dock jag hörde en pungmes locka. Här avslutade vi en härlig dag. Vi fick ihop fantastiska 86 arter. Mycket bra.
Lars-Olof

Brun kärrhök och gulärla

Artlista (84 arter)
Knölsvan grågås vitkindad gås gravand kricka gräsand snatterand årta skedand vigg bergand alfågel knipa skäggdopping gråhakedopping storskarv rördrom gråhäger vit stork röd glada havsörn brun kärrhök ormvråk fiskgjuse fasan sothöna trana strandskata skärfläcka mindre strandpipare större strandpipare tofsvipa mosnäppa kärrsnäppa brushane enkelbeckasin rödspov storspov rödbena grönbena skrattmås fiskmås gråtrut kentsk tärna fisktärna småtärna svarttärna tamduva ringduva gök tornseglare sånglärka ängspiplärka gulärla sädesärla järnsparv näktergal rödstjärt buskskvätta koltrast sävsångare rörsångare ärtsångare törnsångare trädgårdssångare svarthätta gransångare lövsångare stjärtmes blåmes talgoxe skata kaja råka kråka korp stare gråsparv bofink grönfink steglits hämpling gulsparv sävsparv

Spontanskådning vid Gäddängen 15 maj 2019 kl 9-11.

Kall men solig morgon. En rättså kylig sydostvind tilltog när solen skulle börja värma de fem tappra skådarna på plattformen. Mot slutet klättrade vi upp i tornet, vilket inte gav bättre utbyte. 55 arter såg och hörde vi. Det roligaste var ett par brun kärrhök som seglade tillsammans, en lärkfalk som visade sig en kort stund och två hanar och en hona årta som alternerade mellan sjön och våtmarken .Några mindre flockar vitkindade gäss sträckte förbi. Näktergal och flera trädgårdssångare underhöll oss. Anmärkningsvärt var att inte en enda svala syntes. Vårens första tornseglare ville inte heller hedra oss med sin närvaro.

Lars Helgesson

Gulsparv och Bofink

Artlistan (55 arter)

Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, årta, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, storskarv, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, lärkfalk, rörhöna, sothöna, strandskata, tofsvipa, skrattmås, fisktärna, ringduva, gök, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, näktergal, koltrast, björktrast, taltrast, rörsångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, kråka, korp, stare, bofink, steglits, hämpling, gulsparv, sävsparv.

Fågelskådningensdag 5/5/2019

Fågelskådningens dag är ett landsomfattande arrangemang och givetvis så var vår förening på plats vid Gäddängen för att visa och berätta om fåglar.

Steglits och trädkrypare

 

Trettiotalet skådare mötte upp under de timmar vi höll på. Morgonen var kall så det var till att skrapa bilrutorna innan man körde iväg. Solen sken och det var vindstilla när vi började. Fisktärnor och skrattmåsar hade tagit de konstgjorda plattformarna i besittning, så det blir spännande att följa häckningarna. En fiskgjuse kom förbi med en fisk i klorna och olika änder låg ute i Gäddängen. Det var gott om svartvita flugsnappare och ärtsångare, lövsångare och gransångare hördes sjunga. Tyvärr hade inte näktergalen anlänt. Den brukar vi annars kunna njuta av vid Fågelskådningens dag.

Gråhakedopping är inte vanligt vid Gäddängen, skrattmås är!

Efter några timmar var det dags att dra igång grillningen och då ökade vinden på från Ringsjön, så det var kyligt när vi inmundigade våra korvar.

Vinterkläder i maj!!

Vi noterade femtiotalet arter denna dag. Hoppas det blir fler nästa år

Lars-Olof

Artlistan (54 arter)

Tekniske problemer med min mail server, den kommer så snart de är löst. Richard

Spontanskådning 20190501

12 medlemmar demonstrerade denne första maj deres uthållenhet på en svinkallt  plattform vid Gäddängen. Blåsten ifrån Ringsjön hade de varit stolt över i Tosteberga!

Fisktärna


Där var en del sommargäster där sjöng för oss trots blåsten, svartvit flugsnappare, lövsångare, ärtsångare och järnsparv bland annat, fast mest hördas skrattmås och fisktärnor.

Sävsparv

Bofink hon

Knölsvan

Rörsångare hördes inte, men dens populära parasit göken kallad ifrån rörskogen på andra sida av Gäddängen, men sås inte.

Ett kallt nöje, vi får hoppas det blir varmare på söndag, fågelskådningens dag.

Tack till Per-Uno för bildarna

Artlistan (53 arter)

Knölsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Fiskgjuse Sothöna Trana Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Fisktärna Ringduva Gök Gröngöling Större hackspett Backsvala Ladusvala Hussvala Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Ärtsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Råka Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv

Abullahagen och Skarhults ängar 20/4/2019

Trots påskafton var vi nio skådare på denna exkursion till mina ”hemmalokaler”
Abullahagen är ett naturreservat beläget i utkanten av Eslöv så jag har nära till den härliga lokal.

Gråhakedopping

Solen lyste från blå himmel när vi började vandringen. Åtskilliga trastar son rödvinge, dubbel och taltrast rastade i markerna. Vårt mål var ringtrast och efter en stund så såg vi två som gick tillsammans med ett gäng björktrastar. Gransångare, hämpling, svarthätta och grönfink var andra arter som sågs. I Långa kärr låg det bl a gråhakedopping, kricka och gravand. Nöjda gick vi tillbaka till parkeringen och intog fika.

Gråhäger

Nästa lokal blev Skarhults ängar där vi såg bl a brushanar, rödbenor och två tranor. Uppe i en kraftledningsstolpe rastade en pilgrimsfalk och snart tog den till vingarna varpå alla andra fåglar flög upp. När vi var nöjda här så återvände vi till Abullahagen för grillning och sammanfattning av dagen.

Hämpling

Artlista
Knölsvan sångsvan grågås gravand kricka gräsand skedand knipa gråhakedopping storskarv gråhäger röd glada ormvråk tornfalk pilgrimsfalk fasan sothöna trana strandskata mindre strandpipare tofsvipa brushane enkelbeckasin storspov rödbena skrattmås fiskmås ringduva skogsduva större hackspett sånglärka ängspiplärka trädpiplärka sädesärla gärdsmyg järnsparv rödhake ringtrast koltrast björktrast taltrast rödvingetrast dubbeltrast svarthätta gransångare lövsångare entita talgoxe blåmes skata kaja råka kråka stare pilfink bofink grönfink hämpling gulsparv sävsparv

Knösen, Skanör och Kämpingevassen 7/4/2019

Denna dag så var målet Skanör. Vi samlades vid Skanörs borgruin och började vandringen ut mot Knösen. Det var inte så mycket fågel, mest sånglärkor. En flock ljungpipare förgyllde tillvaron. Framme vid grandungen var det lite mer liv. Järnsparvar och gransångare sjöng. En brandkronad kungsfågel upptäcktes tillsammans med vanliga kungsfåglar. Några hade turen att få se en jorduggla jaga över ängarna men givetvis hade den försvunnit när vi andra kom för att titta på den. Dubbeltrast, rödvingetrast, stenskvätta, skärfläckor och stjärtänder var andra arter vi fick in på dagslistan. Tyvärr såg vi ingen ringtrast som annars ses ofta här.
Nu skrek det i kaffetarmen så vi gick tillbaka till bilarna och satte oss att fika i det fina vädret. Det visade sig att vi gått en runda på ca 5 km, men vi hade varit ute i tre timmar.
Nästa stopp Landgrens holme med mycket skärfläckor. Tyvärr gjorde dåliga parkeringsmöjligheter att vi kom ifrån varandra. Efter telefonkontakt så strålade vi samman vi Kämpingevassen. Här låg svarthakedopping ute i havet. Brandkronad kungsfågel hade setts tidigare på morgonen men de såg vi inte röken av. Efter ytterligare en fika så skildes vi åt för denna gång
Lars-Olof

Artlista
Knölsvan grågås vitkindad gås gravand bläsand kricka gräsand stjärtand vigg ejder småskrake smådopping skäggdopping gråhakedopping svarthakedopping storskarv gråhäger röd glada havsörn brun kärrhök sparvhök tornfalk pilgrimsfalk rörhöna sothöna strandskata st strandpipare ljungpipare tofsvipa skärfläcka storspov rödbena skrattmås fiskmås gråtrut havstrut kentsk tärna ringduva turkduva jorduggla sånglärka ängspiplärka sädesärla järnsparv rödhake stenskvätta koltrast rödvingetrast dubbeltrast gransångare kungsfågel brandkronad kungsfågel blåmes talgoxe skata kaja råka kråka stare bofink grönfink steglits hämpling domherre sävsparv

Spontanskådning 17/4/2019

12 medlemmar möttes på plattformen denna soliga dag. Båda ladusvalor och backsvalor jagade över vattnet, de första för några av oss iår. Annars ingen nya sommer gäster, och inga fiskgjuse.

Sådesärla

Sävsparv

Skäggdopping

Där var ett bra selektion av ankor, och en enkel storspov flög över, men vattenstånd är högt, och där var ingen vade att furagera på.

Artlistan (46 arter)

Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Årta Skedand Brunand Vigg Knipa Skäggdopping Gråhäger Vit stork Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Sothöna Trana Tofsvipa Storspov Skrattmås Fiskmås Gråtrut Ringduva Gröngöling Backsvala Ladusvala Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Koltrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv

Ejdersträck i tät dimma 23/3

Carl Nielsen hjalp till

Traditionsenligt så gjorde vi en exkursion till Kåseberga denna dag. Ejdersträcket är i gång och förhoppningen var att hitta en praktejder i någon av flockarna.

Vädret var lovande när vi lämnade Hörby, men ju längre söderut vi kom desto molnigare blev det. Väl framme i Kåseberga var det rena rama Lützendimman. Det var inte många meter vi såg ut över havet. Humöret var kanske inte på topp hos mig, men vad skall man göra.

Storskarv, Kåseberga hamn

Knölsvan, Kåseberga

Lite fåglar lyckades vi hitta i alla fall. Några sjöorrar, en del alfåglar, gravänder och småskrakar lyckades vi urskilja i dimman. Så småningom lättade det och vi såg mer och mer. De första ejderflockarna började dyka upp och det kom en hel del under tiden vi var där. Dock ingen praktejder.

Kornsparv, Hammar

Efter första fikan var vi nöjda och begav oss till vinterfältet i Hammar för att se om det fanns några kornsparvar kvar. Då det varit en mild vinter så har här inte varit så många som det brukar. Efter ett tag såg vi 5-6 stycken i stubbfältet och en av dem behagade att flyga upp i en pil där vi kunde njuta av den en lång stund. Andra fåglar här var bl a sävsparv, hämpling och sånglärkor.

Nästa stopp blev strax efter Hammar och på ett fält gick massor av vitkindade gäss. Efter en stund lyfte allihop och vi förstod att någon rovfågel var på gång. Mycket riktigt så var en pilgrimsfalk på jakt efter lite lunch men vad vi såg lyckades den inte fånga något.

Varfågel, Fyledalen

Vårt sista stopp denna dag blev Fyledalen och kungsörnarna. En var uppe och flög och efter en stund hittades boet där honan låg. Förhoppningsvis ligger hon på ägg och får ungar så småningom. Bara hoppas att inte marodörer stör häckningen. Vi såg även några havsörnar här.
Nöjda med dagen avslutade vi här

Lars-Olof

Tack til Johnny för bildarna

Artlistan (62 arter) :

Knölsvan Sångsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Gravand Kricka Gräsand Ejder Alfågel Sjöorre Knipa Småskrake Storskrake Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Sparvhök Ormvråk Kungsörn Tornfalk Pilgrimsfalk Sothöna Trana Strandskata Tofsvipa Storspov Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Spillkråka Sånglärka Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Koltrast Kungsfågel Stjärtmes Entita Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Varfågel Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Pilfink Bofink Hämpling Gulsparv Sävsparv Kornsparv

Spontanskådning 3/4/2019

14 medlemmar troppade upp på plattformen idag. 6 hönor och 8 hanar. Gransångarna sjung för fyllt samman med bofinkar.

Riktige många skäggdoppingar på Ringsjön, och 2 par på Gäddängen, jag undrade vad de sista fick at äta? Kanske där är redan småfisk.

Vid plattformen skinnade solen, men det blåste ifrån sydöst, så det var inte så varmt. Sävsparv sås på andra sidan, samt ett par där snabbt kom och försvann foran plattformen. Nötväcka hördes oavbrutet, en gärdsmyg trillade, och ett par rödhakor tittade intresserat på oss. Tranor stod på backen foran kyrkan samman med fiskmås, skrattmås och tofsvipor. Vi väntade på fiskgjuse, ägretthäger eller något annat spännande men de uteblev, nästan!

Vigg, kricka, skedand, snatterand, gräsand och knipa var på vattnet, och gravänderna bråkade med varandra. Et par knölsvanar reste sig upp av vattnet, nästan som doppingar.

Och efter nästan alla var gått, flög 2 ägretthäger och 3 gråhäger upp ifrån fiskedammen och satte kurs mod Hässleholm.

Tack till Per-Uno och Lasse för bildarna.

Artlistan (43 arter)

Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Vit stork Röd glada Ormvråk Sothöna Trana Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Ringduva Större hackspett Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Koltrast Rödvingetrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Kråka Korp Stare Bofink Gulsparv Sävsparv