Almanacka

Vår almanacka för 2022 finns nu till försäljning. Den kostar 100:- och kan beställas av Monica Frank på tel 0733-647181  eller mail

monica_frank@hotmail.com

Det kommer att lottas ut priser på almanacksnumret. I år är det två smidesfåglar från Leif Persson Blossehus ( två olika priser), snidade träfåglar av Sven-Åke Ahlström, Brutus Östlings bok Fantastiska fåglar+en keps samt två glasunderlägg föreställande svarthakad buskskvätta och sävsparv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordväst 21 november

Då det blåst västliga vindar några dagar innan exkursionen fanns hopp om lite havsfågel. Första stoppet blev Malens havsbad i Båstad. Några kvarstannande strandskator gick på stranden och strax upptäcktes några havssulor som flög in i Laholmsbukten. En smålom simmade nära stranden och sex mindre sångsvanar flög in mot Båstad hamn. I övrigt såg vi bl a ejder, sjöorre och knipa.

Färden gick vidare och vi stannade vid Kattviks hamn. En bil körde vidare mot Yttre Kattvik för att kolla hur det såg ut på parkeringen. Vid rejäla västliga vindar är det fullt på parkeringen men denna dag var där bara två bilar på plats. Telefon till de andra att kusten var klar (haha) att komma och snart anslöt de andra deltagarna. Det var inte så mycket fågel här men tordmule, sillgrissla, smålom, småskrake och havssula fick vi se. Fika intogs vid bilarna och sedan fortsatte vi till Torekovs rev i hopp om skärsnäppa men de var inte på plats. Några skärpiplärkor födosökte i tången och en flock grönfinkar flög runt i området. Sista anhalten blev Torekovs hamn för en vandring till Svarteskär och eventuella toppskarvar. En smådopping dök flitigt i hamnbassängen och vid båtarna mot Hallands väderö guppade en sillgrissla runt. Frågan är m den mådde riktigt bra då den verkade helt apatisk. Eller så njöt den bara av det soliga vädret. Även en sjöorrehona chillade runt i hamnen. På Svarteskär var toppskarvarna på plats. Svårt att bedömma antalet men ca 15 st var det nog. Vi drog oss tillbaka till bilarna och då upptäcktes en födosökande tobisgrissla inne i hamnen. Detta blev dagens sista art och vi avslutade en exkursion med fint väder och arter som vi inte ser så ofta. Det är inte så mycket grisslor, toppskarvar och havssulor i Gäddängen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  Mindre sångsvan  sångsvan  bläsand  gräsand  kricka  ejder  svärta  sjöorre  knipa  storskrake  småskrake  smålom  smådopping  skäggdopping  gråhäger  havssula  toppskarv  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  strandskata  skrattmås  havstrut  gråtrut  sillgrissla  tordmule  tobisgrissla  kaja  kråka  blåmes  talgoxe  kungsfågel  gärdsmyg  koltrast  rödhake  pilfink  ängspiplärka  skärpiplärka  bofink  domherre  grönfink  steglits  gulsparv

 

Foto: Per Uno Nilsson

Spontanskådning 17 november

Lars-Olof och Lasse hade skådat ett tag över Gäddängen, när jag kom samtidigt med Jonny, som hade släpet efter bilen. På det låg en imponerande skapelse, nämligen en bur på stolpar som han ägnat hela helgen åt att bygga, och som ska skydda småfåglarnas mat mot plundring. Tyvärr var grinden låst, så tre gubbar fick släpa iväg det tunga bygget på en säckakärra. På lämpligt avstånd från plattformen reste vi buren och L-O hängde in solrosfrön och talgbollar. Det blev ingen omedelbar rusning till godsakerna, faktiskt var ingen fågel i närheten så länge vi var kvar. Under plattformen står en större burk med frön varifrån man kan fylla på matningen efter behov. Morgonen avslutades sedan vid storkhägnet, där vi med viss möda monterade ihop en stor plastlåda, som ska stå där som förråd för större kvantiteter fågelmat.

Däremellan hade vi också tid att skåda fåglar. I Gäddängen låg de vanliga simänderna, plus att Ann-Margret hittade ett par brunänder. Tre ägretthägrar syntes emellanåt, och ytterligare två ute i sjön. En havsörn gled över, och en kraftig duvhök gav Lasse ett årsX. Flockar med björktrastar drog snattrande omkring, och bland dem syntes nån enstaka rödvinge- och dubbeltrast. Gröngöling och större hackspett hördes. Nere i hagarna hördes nötskrikor skräna och ute i sjön syntes ett par salskrakar. Till slut rastade en flock starar vid Fiskarehusdammen och fem frigående storkar betraktade våra besvär med lådan.

Lars H

49 arter på dagslistan:

Grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, salskrake, fasan, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, duvhök, röd glada, havsörn, sothöna, gråtrut, ringduva, större hackspett, gröngöling, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödvingetrast, dubbeltrast, rödhake, bofink, bergfink, grönfink, grönsiska.

 

Gåsspaning 6 november

Detta historiska datum samlades 11 skådare i Hörby för att bege sig ut och skåda gäss. Vi begav oss mot Vombsjön via Hjularöds våtmark. Frånsett en ägretthäger och två knölsvanar var det tomt på fågel här. Vi parkerade vid Vombsjön och spanade efter den rödhuvade dykand som setts här för några veckor sedan. Tyvärr lyckades vi inte finna den men här var andra änder som bläsand, kricka, skedand och snatterand. Några havsörnar på jakt efter frukost orsakade en del uppflog bland fåglarna i sjön. Grågäss och vitkindade gäss flög förbi i stora flockar. Då det blåste kraftiga västliga vindar denna dag så började det plinga i telefonen av alla larm från Kullaberg och Bjärehalvön. Det var lunnefåglar hit och spetsbergsgrisslor hit, gråliror på härsan och islommar på tvärsan. Det grämde en del då vi har exkursion till nordväst den 21:e. Tänk om jag kastat om exkursionerna. Då hade det kunnat bli lite nya Gjusekryss. Nu kommer det säkert att vara vindstilla när vi skall dit. Nåväl, inte lönt att gråta över spilld mjölk.

Vi fortsatte mot fågeltornet längs vägen mot Vomb och gjorde ett stopp här. På ängarna kunde vi räkna in sju havsörnar och två ägretthägrar. Det var en del trastar i luften, främst rödvingar. Efter fika drog vi vidare till Vombs ängar och det västra tornet. På vägen sågs två prutgäss. Vi satte upp tuberna och började spana. Det var gott om bläsänder och krickor och snart hittades tre rödspovar. Dessa var med all säkerhet den isländska rasen islandica  som ses vid denna tid på året. Vi har aldrig sett sådana på våra exkursioner men eftersom islandica inte räknas som egen art blev det tyvärr inget GjuseX. Ett tiotal stjärtmesar kom flygande under ljudligt lockande. En hona blå kärrhök jagade över ängarna. Tyvärr såg vi aldrig den pilgrimsfalk som rastade enligt tips från en annan skådargrupp. Femtiotalet ljungpipare, fyra enkelbeckasiner och ett gäng vinterhämplingar blev andra arter på dagslistan.

Nästa stopp blev Silvåkratornet och gömslet. Vi började vid gömslet i hopp om skäggmesar i vassen men det blåste nog för mycket för att de skulle trivas. När vi stod och pratade om att kanske få se kattugglorna i tallarna vid fågeltornet kom Jonny och visade en bild på en av dem. Han hade gått direkt dit och tittat efter den så vi andra fick brått att ta oss dit. Den satt kvar och struntade fullständigt i oss. En promenad längs Silvåkrabäcken i hopp om kungsfiskare blev resultatlös. Några gick upp i tornet och fick se en pilgrimsfalk jaga över sjön. Kanske samma som varit på Vombs ängar.

Vi hade lite fika kvar så vi fortsatt till Sjötorps ängar och intog den där. Sedan en liten promenad för att leta efter de svarthakade buskvättorna som häckat här i år och fått ut ett par kullar. Vi hittade inte dessa och beslöt avsluta dagen vid Hardeberga stenbrott och berguvarna  då vi inte var så långt därifrån. En varfågel fick vi se ute på Revingefältet. Berguven var inte hemma men en spillkråka hördes och kom flygande vilket blev sista arten för dagen. Det blev en bra dag med fina arter trots allt även om man hellre hade varit uppe i nordväst. Det blev fyra gåsarter där prutgässen var en glad överraskning. Det är inte så ofta man ser dess i inlandet.

Lars-Olof

Artlista

Prutgås  vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  knipa  storskrake  fasan  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  blå kärrhök  röd glada  havsörn  sothöna  tofsvipa  ljungpipare  rödspov (islandica)  enkelbeckasin  skrattmås  fiskmås  gråtrut  tamduva  ringduva  kattuggla  större hackspett  spillkråka  tornfalk  pilgrimsfalk  skata  råka  kaja  kråka  entita  talgoxe  blåmes  stjärtmes  gärdsmyg  stare  koltrast  björktrast  rödvingetrast  rödhake  vinterhämpling

 

 

Rödspov och prutgås fotade genom tubkikaren med mobiltelefonen

Spontanskådning 3 november

Denna morgon var lite dimmig och disig till en början, men klarnade snart upp och på slutet var det till och med en del blå gluggar i molntäcket. Redan på parkeringsplatsen var det en massa rödvingetrastar och grönsiskor i farten och fortsatte så hela morgonen. På plattformen blev vi sju spontanskådare. Placeringen av den planerade vintermatningen diskuterades, och Jonny åtog sig att bygga en bur för att hålla kråkfåglarna borta. I våtmarken var det gott om änder och även sothönor i motsats till förra gången. Fyra ägretthägrar lyste vita bland knöl- och sångsvanar. En smådopping doppade sig flitigt. Stort rabalder blev det när massor av skarvar plötsligt slog ner för att lika snabbt lyfta och dra ut i sjön igen. Men var det en vattenrall som hördes tvärs över vattnet? Därom tvistade de lärde utan att kunna avgöra saken. Att varfågeln satt i en buske långt nere i söder var det däremot ingen tvekan om. En sparvhök drog snabbt förbi.

När styrelsen efter en timme gav sig iväg på möte, drog sig de två Lassarna ner i hagarna. Från kullen hittade vi en hane stjärtand i Gäddängen. I ett meståg sågs entitor. Bland alla rödvingar som flög omkring oroligt letade vi förgäves efter andra trastar. Ett tiotal mindre fåglar i björktopparna förbryllade oss tills vi kom på att det, lite oväntat, var vinterhämplingar tillsammans med några bergfinkar. Lite längre bort visade varfågeln upp sig i en annan björktopp. Längst ner i hagen hördes surrande och pip från ett par stjärtmesar som snabbt drog vidare. När vi riktade tuberna ut mot sjön dominerdes synen av en massa gäss, mest grå- men även bläs-, säd- och ett par vitkindade gäss. Mellan dem och den stora skarvflocken längst ut låg ett tjugotal skäggdoppingar. Även i sjön sågs ett par ägretthägrar. När vi gick tillbaka hördes kungsfågel i de stora granarna vid tornet. Här dök en senkommen Flemming upp och kunde berätta att han hört gröngöling och kunde sen visa oss ett storskrakepar utanför grillplatsen.

Lista med goda 55 arter:

Vitkindad gås, grågås, sädgås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, storskrake, smådopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, ormvråk, sothöna, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspett, gröngöling, varfågel, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödvingetrast, rödhake, bofink, bergfink, vinterhämpling, grönsiska, gulsparv.

 

Finjasjön 24 oktober

Det var en fin morgon när vi gav oss iväg från Höör mot dagens första mål, fågelplattformen vid Finjasjön. Det var varen dimma eller regn men säg den glädje som varar. Framme vid parkeringen märkte vi att det var mycket vatten i Almaån som rinner ut vid plattformen. Stigen ut var lite blöt men det gick att ta sig fram. En bit i alla fall. Plötsligt var stigen så översvämmad att vi trots försök fick ge upp planen på att gå ut till plattformen. Något missmodiga började vi diskutera om vi skulle köra hem igen men så hördes en välbekant vissling och snart kom kungsfiskaren flygande på väg ut i sjön. Vi blev uppiggade av detta och bestämde oss för att gå in i hagen vid bron och se om det fanns något skoj där. På väg tillbaka flög en varfågel upp framför oss och vi kunde beskåda den innan den drog vidare. Ett par nötskrikor hördes skräna. Inne i hagen såg vi att det var en hel del trastar i luften, mest rödvingar men även björktrast och ev en dubbeltrast. En gammal havsörn havsörn satt i ett träd långt borta och två sparvhökar kivade med några skator. Efter en stund hördes en annan bekant vissling och det var ett par domherrar som satt i en björk en bit bort. Nu blev vi fikasugna och vi hittade ett bord inne i hagen och slog oss ner där. På ett fält bakom gick där mycket gäss och när fikan var klar studerade vi dessa. Mest vitkindade och grågäss men några bläs- och kanadagäss hittade vi i flocken.

Nästa stopp blev fågeltornet och här fick vi olika änder samt två skäggmesar som flög förbi i vassen. I övrigt inte mycket annat här. Färden gick vidare till guldkusten på Hovdalafältet och här hittade vi fler änder i sjön. En lokal skådare gick förbi och det blev samtal med honom. Han tipsade om strömstare i en damm vid slottet, Hammarmölle damm.  Det blev en jobbig skogspromenad dit och givetvis var där ingen strömstare. Tillbaka samma väg igen och vid bilarna avslutade vi med den sista fikan. En del grönsiskor var aktiva i trädtopparna och två stenknäckar flög förbi och satte sig nära i ett träd och visade upp sig fint. Efter detta avslutade vi dagen.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  bläsand  gräsand  kricka  brunand  vigg  knipa  skäggdopping  gråhäger  storskarv  sparvhök  röd glada  havsörn  fjällvråk  ormvråk  sothöna  tofsvipa  enkelbeckasin  skrattmås  gråtrut  tamduva  ringduva  kungsfiskare  större hackspett  gröngöling  varfågel  nötskrika  skata  kaja  kråka  korp  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  rödvingetrast  björktrast  rödhake  bofink  bergfink  stenknäck  domherre  grönsiska

 

 

 

 

Spontanskådning 20 oktober

Endast två Lassar dök upp till onsdagens spontanskådning. Det kan väl inte vara så att övriga spontant stannade hemma bara för att det duggregnade och blåste en frisk sydvästvind? Det var ju hela 15 grader varmt, och vi ångrade att vi klätt oss i vinterkläder.

På plattformen var det lä. I vattnet låg de vanliga änderna, som for upp och flög rundor flera gånger utan synbar anledning. Fyra smådoppingar dök flitigt ner i söder. Två ägrett- och flera gråhägrar kurade utmed kanterna. Den sena fiskgjusen som synts på sistone visade sig också denna dag. Det var klent med tättingar; en gransångare sjöng lite och grönsiskor hördes hela tiden. Vi drog oss ner i hagarna i hopp om mer småfågel, vilket vi fick när vi kom längst ner och i lä. Där syntes flera gransångare och kungsfåglar, en hel del bo- och bergfink m.m. Några flockar med mindre trastar drog förbi – troligen rödvingar. Ute i sjön syntes två ägretthägrar och två mindre sångsvanar, men ingen skäggdopping kunde upptäckas i diset. Bläsänder hördes sträcka. Bland de enstaka måsfåglarna måste nämnas två dvärgmåsar. Tillbaka på parkeringen syntes en björktrast, och Lasse avslutade med en gröngöling.

Lars H

Artlista, 39 arter: grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, fiskgjuse, skrattmås, dvärgmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, gröngöling, skata, kaja, kråka, korp, blåmes, talgoxe, gransångare, kungsfågel, gärdsmyg, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, bergfink, grönsiska.

Falsterbo 10 oktober

Fem tappra skådare träffades halv sex i Gårdstånga denna morgon. Den tidiga starten berodde på att vi ville försöka få parkering vid golfklubben i Falsterbo. Det har blivit svårare att parkera längs vägen som vi gjort innan då parkeringsvakterna blivit tuffare att bötfälla de som gör det. Det var fortfarande mörkt när vi kom till Falsterbo och det gick utmärkt att få plats på parkeringen. I mörkret  hittade vi Jan som kört direkt från Dalby. Det var fortfarande mörkt när vi ställde oss vid vindskyddet ute på Nabben men det ljusnade ganska snart. Det blåste en sydvästlig vind men vi slapp regnet. Det är svårt att urskilja vad som sträcker men bofink, bergfink, trädlärka, olika rovfåglar och mycket duvor lämnade Sverige denna morgon. Som tur är ropar sträckräknarna ut om det kommer något ovanligt och på detta vis fick vi gulhämpling på dagslistan. En dvärgbeckasin flög förbi och landade i vassen och en kaspisk trut slickade stranden åt sydväst. Framåt tiotiden var vi nöjda och gick till fyren för att lyssna på PG Bentz. Ibland visar han upp något spännande men icke denna morgon. Vi fick tips om lite vadare på ostsidan av Nabben och gick dit. Här fick vi myrspov, kustsnäppa och sandlöpare. Nöjda gick vi tillbaks till bilarna och nu uppstod ett dilemma. Det hade larmats ut videsparv från Malmö och brednäbbad simsnäppa i Ystad. Då vi var tre som sett videsparven dagen innan avbröts exkursionen. Vi som sett videsparven drog till Ystad och fick se simsnäppan medan de tre som körde till Malmö fick se videsparven.

Lars-Olof

Artlista

Prutgås  vitkindad gås bläsgås   grågås  knölsvan  gravand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  ejder  småskrake  smålom  smådopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  sparvhök  brun kärrhök  blå kärrhök  röd glada  havsörn  bivråk  ormvråk  sothöna  trana  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  kustpipare  storspov  myrspov  kustsnäppa  sandlöpare  kärrsnäppa  dvärgbeckasin  enkelbeckasin  gluttsnäppa  skrattmås  havstrut  gråtrut  kaspisk trut  sillgrissla  skogsduva  ringduva  gröngöling  tornfalk  skata  kaja  råka  kråka  blåmes  talgoxe  trädlärka  sånglärka  ladusvala  gransångare  kungsfågel  gärdsmyg  stare  pilfink  sädesärla  ängspiplärka  bofink  bergfink  grönfink  hämpling  gråsiska  steglits  gulhämpling  sävsparv

 

Pugerup och Sjöholmen 26 september

På väg till samlingsplatsen bjöds det på en fin soluppgång vilket bådade gott för dagens exkursion. När vi samlat ihop oss körde vi till Pugerup och här var det gott om fågel redan från början. Bofink, bergfink, sävsparv, pilfink och grönfink födosökte för fullt i buskarna. En enkelbeckasin kom flygande och tranor hördes trumpeta men då det var dimma över fältet såg vi inga. Med tanke på hur de hördes trodde vi på många men efter en stund hade dimman lättat och vi såg endast två stycken. En havsörn flög förbi och vid en vedtrave sågs några järnsparvar, blåmes och kungsfiskare. Taltrast och koltrast flög över. En nötskrika skränade och spillkråka hördes på långt håll. En hona blå kärrhök jagade liksom en tornfalk. De var väl sugna på frukost och det var inte utan att vi var det också.

Vi körde till Sjöholmen och intog fikan i solen som nu började värma. En stunds spaning ut över sjön gav två ägretthägrar, två smådoppingar och olika änder. Plötsligt hördes några välbekanta visslingar och det var kungsfiskaren som var på gång. Efter en stund fick vi se den flyga förbi stranden två gånger. En ung dvärgmås födosökte i sjön innan den försvann. Nöjda här promenerade vi bort mot bron över Rönneå. I granarna längs vägen sågs kungsfåglar och en svartmes. Vi såg ingen kungsfiskare vid bron men en forsärla flög över oss. Dvärgmåsen kom tillbaka utanför utloppet.

Promenaden fortsatte till fågeltornet och några ängspiplärkor flög runt på ängarna. Uppe i tornet såg vi bl a brunand och skedand. Två rörsångare rörde sig i vassen och de två ägretterna kom flygande. På håll sågs glador och ormvråkar. Nöjda med dagen återvände vi till bilarna och avslutade en härlig dag. Fantastiskt väder och mycket fågel.  Artlistan stannade på 71 arter och det var länge sedan vi hade så många.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  knölsvan  skedand  bläsand  gräsand  kricka  brunand  vigg  knipa  fasan  smådopping  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  sparvhök  blå kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  trana  tofsvipa  enkelbeckasin  skrattmås  dvärgmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  ringduva  kungsfiskare  större hackspett  spillkråka  gröngöling  tornfalk  nötskrika  skata  kaja  råka  kråka  korp  svartmes  entita  talgoxe  blåmes  sånglärka  backsvala  ladusvala  gransångare  rörsångare  svarthätta  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  stare  koltrast  taltrast  rödhake  pilfink  järnsparv  forsärla  sädesärla  ängspiplärka  bofink  bergfink  grönfink  steglits  grönsiska  gulsparv  sävsparv