Årsmötet 2019

Årsmötet för Ringsjöbygdens fågelskådare hållas tisdagen den 19/3 kl 19:00

Plats som vanligt Räddningstjänsten i Hörby

Efter mötet blir det förtäring

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
8. Val av ordförande.
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av revisorer jämte revisorsuppleant.
11. Val av ledamöter i valberedningen.
12. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
13. Övriga frågor.

Verksamhetsberättelse Ringsjöbygdens fågelskådare 2018

Härliga Öland, nu kommer vi Gjusar igen!

Nu är det dags att anmäla sig till årets underbara Ölandsresa och få uppleva våren, med alla härliga fåglar och växter på Öland, från rosenfink till ängshök och våradonis till ängsnycklar.

Våra dagar på Öland blir från 23 maj till 26 maj.

Som vanligt bor vi på Lundagården Bed & Breakfast i Grönhögen.
Pris per dubbelrum 750 kr och lite större dubbelrum 800 kr/per natt
Vi har åtta dubbelrum att tillgå på Lundagården.

Anmälan är bindande och betalning ska göras innan resan.

Utförligare program kommer senare.
Anmälan ska göras till Richard före den 27 april.

Lars-Olof o Lennart

Holkrensning 17/2/2019

Kl nio denna disiga morgon samlades 14 medlemmar för att göra en insats för fåglarna vid Gäddängen och Fulltofta. Olle Dahlqvist drog förutsättningarna för dagen. Två st for till Fulltofta, två tog holkarna runt Gjuseboet medan resten tog holkarna mellan Gäddängen och badplatsen. Då vi var bra folkade tog det knappt tre timmar att göra färdigt. Grillen tändes och korv och bröd togs fram. I väntan på att glöden skulle bli klar gick vi igenom dagens arbete.

Inte alla lyssnade på Olle

Morgondimma

Totalt är det 120 holkar uppsatta, fördelade på 76 vid Gäddängen, 24 runt Gjuseboet och 20 vid Fulltofta Naturcentrum.
Av de 120 holkarna var 109 bebodda.

Knipa holk

Hold 1

Av bomaterialet att döma är det, som vanligt, talgoxe och blåmes som dominerar. Glädjande nog har vi också haft svartvit flugsnappare, nötväcka, entita och stare som hyresgäster.
Dessutom har vi haft 5 st getingbo men det påverkar inte fåglarnas beteende, eftersom getingarna etablerar sig först efter det att fågelungarna lämnat boet.

Getingebo

Bålgetingebo

Om vi betänker att det i snitt kommer ut 6-7 ungar från varje holk (talgoxe och blåmes har som regel stora kullar) så är det en stor mängd fåglar som vi ”producerar” i våra holkar. Å andra sidan kan 60-70% av ungarna dö det första året, men nettot blir ändå stort.
Året 2018 får betraktas som ett mycket bra år för våra bevingade vänner.

Skovmus

Ollon

Levande larver

Slutligen ett stort tack till alla som ställde upp denna förmiddag.
Olle och Lars-Olof

Innemöte Ringsjöbygdens fågelskådare, Gjuse, 20190219

Lars-Olof Nilsson hälsade 22 (16 herrar och 6 damer) förväntansfulla medlemmar välkomna, att se på bilder från Oman. Lars Lundquist och Lars-Olof Nilsson besökte landet 17-25 november 2018 för att skåda fåglar. Totalt 12 personer deltog i resan, som guidades av Tommy Holmgren.
Flygresan, med mellanlandning i Doha, tog totalt 9 timmar. Oman är tre timmar före Sverige i tideräkningen så klockan var sen kväll vid ankomsten till hotellet i Salalah i södra Oman. Lars berättade att det var Magnus Ullman, som inspirerat honom att åka till Oman för länge sedan och Lars var mycket nöjd med upplevelserna tillsammans med Lars-Olof.

Gulbukig grönduva

Revhäger

Mindre vadarsvala

Skådningarna startade tidigt på morgnarna och gruppen var ute hela dagen. Det var behaglig temperatur i början av dagen, ca 25 °C. Mitt på dagen och eftermiddag steg temperaturen till upp mot 34 °C och då blev det riktigt varmt och skuggan uppsöktes i den mån det gick. Gruppen besökte flera lokaler alltifrån soptipp och reningsverksdamm till parkområde och ökenområde samt den kända lokalen Ayn Hamran (mycket fåglar).

Arabstenskvätta

Totalt skådades 187 arter på resan. För Lars var det 40 och för Lars-Olof 70 nya arter. Vi fick se en mängd olika arter, som Lars och Lars-Olof fångat med sina kameror under resan. Vid vissa tillfällen var det bara en av herrarna som sett rariteten, vilket framkallade viss besvikenhet för den andre.

Stäppörn

Många fåglar, som skådades, var flyttfåglar från Pakistan och Indien. Gruppen såg allt från de stora stäppörnarna och kejsarörnarna på soptippen till de små silvernäbbarna i Ayn Hamran. Där skådades även den sällsynte gullvingefinken, en mycket exklusiv art. Klippörnen var svårfångad för skådarna men efter några timmars väntan sågs ett par.

Grön dvärgbiätare

Gruppen påträffade även flyttfåglar från Sverige ex. blåhake och många av våra vadare såsom drillsnäppa, småsnäppa, kärrsnäppa och skärfläcka. Smalnäbbad simsnäppa, som häckar i våra fjäll, skådades också.

Härfågel

Under dagarna upplevde gruppen även dromedarernas leverne tillsammans med sin ”herde”. Ibland kom de lite nära gruppen, antagligen av nyfikenhet, men blev snabbt bortkörda av sin ”herde”. Lars och Lars-Olof hann inte med så mycket fritid men en eftermiddag fick de tillfälle att känna på strand och hav, vilket de såg ut att njuta av enligt bilden, som de visade. Lars och Lars-Olof var mycket nöjda med sin resa och vi uppskattade deras bilder på, i våra ögon, exotiska fåglar.

Vid pennan
Ann-Margret

Tosteberga, Äspet, Yngsjö kapel och Friseboda, 20190209

Så ville det sig att gjusarna skulle ut på operation havsörn. Men planering och väder kan bli att inget blir som man tänkt. Det hade regnat hela natten. Väderlekskartan var en sorglig syn. Pölarna utanför mitt fönster såg mest ut som gejsrarna i Yellowstone. Detta blev dramafågelskådning. Bara nàgot: "stä11a in!" ”A1dr1g!" "Inte en gång till" "Ut måste vi!" Så alla som inte visste - nu vet ni hur gjusarnas fältrop lyder. Men jag och Lars-Olof var lite osäkra. Hur många finns på mötesplatsen i Hörby? Något förvånade blev vi. Det fanns skådare på plats. Helt klart: Skådare är ett folk för sig. Och vädret togs med ro. Det blir säkert bättre och det blev det men Tosteberga blev en blöt tillställning.

Tala om vinterbad med kläder nå. Tänk er: ett vildsint regn som bara trillar ner. Det var som fan själv hade gått in i regnet. Men som sagt: Skådare är ett segt släkte. Man kopplade på en galghumor av bästa märke. Att titta i tuben var som att titta in i ett akvarium. Krypande vatten gjordes till poesi. Då, mitt i allt: Allt tar en ny vändning; Låt mig genast säga; människor är betydligt bättre än sitt rykte. Det kom en hand av en vänlig själ som förbarmade sig - han bjöd in oss nå värme och kaffe i byns församlingshus. Och inte bara det - huset var ett museum där föremål och bilder kunde berätta om en annan tid, om en annan värld, som nu nästan är bortglömd, då det handlade om fiske, båtar och hårt arbete. Aldrig lär vi glömma denna vackra gest. Ingen som inte var med kan förstå. Och Tosteberga gav oss fem havsörnar.

Vid Äspet, vid Åhus hade vädret gått in i en ny andning. Det kändes liksom hur artlistan nrickades av i ett annat tempo. Och åter muntra tillrop. Här något som man kan se vid Äspet: bergand, snatterand, brunand, gravand, kricka, vigg och ängspiplärka. Sen såg vi en flock småfåglar som fladdrande småprickar som bara tycktes leka fram sin glädje i luften men ingen ville identifiera själva arten. Mycket kunde ju tänkas. Dessa småfåglar har ett ytterst kort liv: Varför inte jubla nu? Plötsligt skriker någon till - en pilgrimsfalk. Glöm tuben; man hinner inte; världens snabbaste fågel är på gång. Den sveper runt fågeltornet och allt bevingat lyfter. Vi ser ett skådespel. Man förstår genast pilgrimsfalkens status. Min gud, vilken skapelse. Alla fåglar runt oss bildar en oredig röra (som nog är redig) som ser ut som en virvel för att skapa förvirring för falkar och örnar men skapa trygghet för sig själva. Liv står nå spel. Och pilgrimsfalken är en skicklig jägare även om den kan missa bytet på grund av farten. Men det är ändå snabbheten som gör den till luftens härskare. Se hur vingarna bär på den suveräna friheten. Att en sån fågel kan vara möjliga Den måste ju betraktas som evolutionens mästerverk. Jag blir alltid djupt berörd när jag ser den.

Nästa anhalt: Yngsjö kyrkokapell. Numera berömd för sina många glador. En sånglärka möter oss - vår redan? Är den tidig eller har den övervintrat? Bortom ett fält fyra eller fem glador i luften ovanför och kring några träd, Men vilken är en brunglada? Färg och stjärt avgör eller bestämmer - men när allt är i rörelse, det vrids och vänds, färgen ändras med ljuset, då blir det en dialog som växlar mellan det man ser och det man tror att man ser. Jo, vi ser en brunglada. Lars-Olof är helt säker. Vilken gåva att kunna se som en indian. Även en sparvhök dyker upp - ville nos bara kolla in läget. Det kan man kanske förstå.

Därefter: Friseboda. En plats jag känner starkt för; kan säkert vara en plats för romantik. Det finns en frid av andlig dimension just där och ljuset rör sig ofta som en melodislinga över havet. Och lite längre bort har vi den vilande och omtalade jätten. Och fåglar här ocksà: sjöorre, svärta, storlom eller smålom, skäggdopning. I närheten av stranden, borta vid ån, kan man få se en tropisk skönhet vid namn kungsfiskare

Hemfärden: Såg vi en spetsbergare eller inte? Troligtvis inte! Det blev inte rätt färg på benen. Som alltid en balansgång mellan det säkra och osäkra. Det var nog mest sädgäss och grågäss. Och till sist: Nog hittade vi en mening i dagen och till er som inte var med - jag hoppas att jag har förmedlat något av ett drama.

Gert-Åke Olofsson

Artlistan 54 arter

Knölsvan Sångsvan Sädgås Grågås Kanadagås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Brunand Vigg Bergand Alfågel Sjöorre Svärta Knipa Salskrake Småskrake Storskrake Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Brun glada Röd glada Havsörn Sparvhök Ormvråk Pilgrimsfalk Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Tamduva Större hackspett Sånglärka Ängspiplärka Gärdsmyg Rödhake Koltrast Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Korp Gråsparv Pilfink Bofink Grönsiska Gulsparv Bofink Grönsiska Gulsparv

Alla 3 skrakor vid Tosteberga, här den största

Dragning i almanackslotteriet Ringsjöbygdens fågelskådare, 20181227

Delar av styrelsen, Sven-Åke Ahlström, Ann-Margret Svärd-Nilsson och Richard Dodsworth, samlades hos kassören Monica Frank för att göra den årliga dragningen i almanackslotteriet.

Styrelsen hade inhandlat en tavla med härfågel, som motiv, målad av den kände konstnären  Lars Fredholm. Till andra pris hade Åsa Blücker skänkt ett foto av en bergfink, som sitter i en solros. Fotot ska vara underlag för att skapa en glastavla. Tredje priset var foto av havsörnar resp. foto av kungsörn, som skänkts av naturfotografen Sven-Åke Ahlström.

Härfågel av Lars Fredholm

Bergfinke av Åsa Blücker
Havsörn av Sven-Åke Ahlström
Kungsörn av Sven-Åke Ahlström
(bildarna är jättefine – men vi fick tyvärr reflexerna på)

Richard använde dataprogrammet ”Random org”, som valde ut tre nummer av de 148 sålda almanackorna.

Den förste vinnaren blev nr 72, vilket tillföll Peter Danielsson, som fick tavlan med härfågeln. Den andre vinnaren blev nr 77, Eje Hultén, som fick glastavlan. Den tredje vinnaren blev nr. 35. Almanackan med det numret hade Britt-Marie Bengtsson köpt och blir ägare till antingen kungsörnsfotot eller fotot med havsörnar. 

Styrelsen kontaktade samtliga  vinnare och gratulerade till vinsten.

Ann-Margret Svärd-Nilsson

För styrelsen i Ringsjöbygdens fågelskådare t

Årets sista exkursion, Ringsjö runnt 20181209

Vi var nio stycken som samlades vid parkeringen nere vid Östra Ringsjöns fågeltorn i Snogeröd. Givetvis började det regna men efter en stund upphörde det, men vi skulle få mer av den varan. Vid tornet såg vi ut över Ringsjön och storskrakar, storskarvar och salskrakar upptäcktes. En duvhök drog förbi och efter en stund blev det uppflog av gässen som rastade på ängen. Snart förstod vi varför då vi såg en pilgrimsfalk på jakt efter frukost. Nöjda här gick vi tillbaka till bilarna för vidare färd mot Skarhults ängar. Vi tog vägen om Bältinge i hopp om att få se kungsörn, men ingen behagade att visa sig. Nu tilltog regnet och i bilen diskuterades om vi skulle avbryta för dagen. Som tur var gjorde vi inte det, då regnet upphörde när vi kom till Skarhult. På väg dit såg några en varfågel.

Vid våtmarken såg vi tre unga havsörnar och i ett träd i närheten satt föräldrarna och vaktade. Jonathan var mycket nöjd med detta.

Nu började vi bli kaffesugna och vi styrde kosan mot Sjöholmen där fika intogs. Vi drog även igång grillen så att vi kunde grilla några korvar. I sjön såg vi bl a salskrake, kricka, storskarv och grågäss. Domherrar och en sidensvans slog sig ner i ett träd nära grillplatsen. Sedan gick vi bort till bron för att få se den blå juvelen, men tyvärr visade den sig inte denna gång. Sista stoppet blev dämmet norr om järnvägsbron. En smådopping dök framför oss, men annars var det bara gräsänder i ån. Några rödvingetrastar flög förbi och en entita födosökte vid bron. Efter detta avslutade vi dagen.

Jag önskar alla gjusar God Jul och Gott Nytt År så tar vi nya tag 2019

 Lars-Olof

 

 

 

Tack till Jan-Olof för bildarne

Artlistan (51 arter)

Knölsvan Sångsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Vigg Knipa Salskrake Storskrake Fasan Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Duvhök Sparvhök Ormvråk Pilgrimsfalk Tofsvipa Gråtrut Havstrut Tamduva Större hackspett Ängspiplärka Sidensvans Gärdsmyg Rödhake Koltrast Björktrast Rödvingetrast Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Skata Kaja Råka Kråka Korp Pilfink Grönfink Grönsiska Gråsiska Domherre Gulsparv

9-års kalas Ringsjöbygdens fågelskådare Gjuse, 20181113

Det var 37 medlemmar, varav 13 damer, som ordförande Lars-Olof Nilsson hälsade välkomna till födelsedagskalaset.

Lars-Olof informerade om att 2019 års almanacka var till försäljning, 100 kr/st, och där vinsterna består av 3 st. tavlor varav en av Lars Fredholm. Dragningen är den 27 december.

Vidare att det var försäljning av kepsar och tygmärke. Åtta byggsatser till fågelholk kunde köpas för 50 kr/sats. Pengarna går till Barncancerfonden. Samtliga byggsatser såldes snabbt.

 Kvällens höjdpunkt var visning av medlemmarnas bilder, där sju personer bidrog.

Jan-Olof Dahlström visade bilder på både djur och fåglar från Sverige och Finland samt en björnfilm tagen i Finland.

Lars Lundquist visade bilder på fåglar, som han tagit när de poserat på ett fotovänligt sätt bl. a. hemma vid husknuten och vid exkursion i Gäddängen och på Öland.

Åsa Blücher visade sina bilder på fåglar fotograferade i speciella ögonblick.

My Cervin visade bilder tagna ur en ”konstnärs” sätt att se.

Göran Lembrér visade bilder på både djur och fåglar från sina besök i Brasilien, Skottland och Sydafrika. Han hade även fåglar fotograferade i Sverige.

Sven-Åke Ahlström visade många bilder på rovfåglar bl.a. havsörn och avslutade med en fin bild på kungsörn 

Per Uno Nilsson visade bilder på fåglar tagna vid resa på Färöarna och i Tanzania.

Födelsedagskalaset firades med smörgåstårta, som alla lät sig väl smaka av. Medlemmarna passade på att köpa almanacka i pausen.

Kvällen avslutades med att Lars-Olof tackade samtliga bildvisare för bidragen.

Lars-Olof informerade även om att nästa exkursion är planerad till den 8 december. Då blir det en tur i Ringsjöbygden med stopp bl. a. vid  Sjöholmens badplats där en utegrill är placerad. Gladornas nattplatser ska inventeras den 8-9 dec. 2018. Räkningarna bör göras i samband med samling eller inflygning till nattplats, d.v.s. från 15.00 till mörkrets inbrott. Det kommer närmare information om både exkursionen och inventeringen.

Vid pennan

Ann-Margret