Nordväst 21 november

Då det blåst västliga vindar några dagar innan exkursionen fanns hopp om lite havsfågel. Första stoppet blev Malens havsbad i Båstad. Några kvarstannande strandskator gick på stranden och strax upptäcktes några havssulor som flög in i Laholmsbukten. En smålom simmade nära stranden och sex mindre sångsvanar flög in mot Båstad hamn. I övrigt såg vi bl a ejder, sjöorre och knipa.

Färden gick vidare och vi stannade vid Kattviks hamn. En bil körde vidare mot Yttre Kattvik för att kolla hur det såg ut på parkeringen. Vid rejäla västliga vindar är det fullt på parkeringen men denna dag var där bara två bilar på plats. Telefon till de andra att kusten var klar (haha) att komma och snart anslöt de andra deltagarna. Det var inte så mycket fågel här men tordmule, sillgrissla, smålom, småskrake och havssula fick vi se. Fika intogs vid bilarna och sedan fortsatte vi till Torekovs rev i hopp om skärsnäppa men de var inte på plats. Några skärpiplärkor födosökte i tången och en flock grönfinkar flög runt i området. Sista anhalten blev Torekovs hamn för en vandring till Svarteskär och eventuella toppskarvar. En smådopping dök flitigt i hamnbassängen och vid båtarna mot Hallands väderö guppade en sillgrissla runt. Frågan är m den mådde riktigt bra då den verkade helt apatisk. Eller så njöt den bara av det soliga vädret. Även en sjöorrehona chillade runt i hamnen. På Svarteskär var toppskarvarna på plats. Svårt att bedömma antalet men ca 15 st var det nog. Vi drog oss tillbaka till bilarna och då upptäcktes en födosökande tobisgrissla inne i hamnen. Detta blev dagens sista art och vi avslutade en exkursion med fint väder och arter som vi inte ser så ofta. Det är inte så mycket grisslor, toppskarvar och havssulor i Gäddängen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  Mindre sångsvan  sångsvan  bläsand  gräsand  kricka  ejder  svärta  sjöorre  knipa  storskrake  småskrake  smålom  smådopping  skäggdopping  gråhäger  havssula  toppskarv  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  strandskata  skrattmås  havstrut  gråtrut  sillgrissla  tordmule  tobisgrissla  kaja  kråka  blåmes  talgoxe  kungsfågel  gärdsmyg  koltrast  rödhake  pilfink  ängspiplärka  skärpiplärka  bofink  domherre  grönfink  steglits  gulsparv

 

Foto: Per Uno Nilsson