Program

 

Sö 28/1 Tosteberga/ Nordost    Samling Ica Hörby  8:00

Lö 10/2 Ev Traneröd ugglor   Samling meddelas senare  OBS! EXKURSIONEN ÄR INSTÄLLD. 

Tis 13/2  Innemöte kl 19:00   Bykupan Osbyholm  Medlemmarnas bildvisning

Sö 25/2 Lunds reningsverk/ Lomma/Löddesnäs   Samling  Rastplatsen ST-macken i Gårdstånga  8:00

Lö 9/3 Vomb/Kranke    Samling  Rastplatsen ST-macken i Gårdstånga  7:30 OBS! Ändrat program. Det blir Lunds reningsverksdammar och Löddesnäs.

Tis  12/3  Årsmöte kl 19:00  Bykupan Osbyholm

Sö 24/3 Kåseberga     Samling   Ica  Hörby 7:00

Sö 7/4 Pulken m.m.      Samling  Ica Hörby  6:30

Sö 21/4 Abullahagen    Samling  parkeringen Lundavägen Eslöv  6:30

Sö 5/5 Fågelskådningens dag ?

Lö 11/5 Knösen     Samling  Rastplatsen ST-macken i Gårdstånga  6:00

Lö 25/5 Hercules   Samling Ica Hörby  6:00  OBS! Exkursionen framflyttad till den sö 2/6

Lö 8/6 Österlen     Samling   Ica Hörby  5:30