Program

 

29/7   Vadare i nordväst. Samling f.d affären i Stockamöllan kl 6:00

13/8   Pugerup.  Samling Idrottsplatsen i Snogeröd kl 7:00

10/9    Rovfåglar Näsbyholm & Börringe  Samling Ica Kvantum Hörby kl 7:00

23/9   Löddesnäs & Salviken Samling  rastplatsen vid macken i Gårdstånga kl 7:00

7/10    Falsterbo /Ljungen  Samling rastplatsen vid macken i Gårdstånga kl 6:00

21/10   Äspet, Nyehusen & Friseboda  Samling Ica Kvantum Hörby kl 7:00 Ändrad samlingstid 8:00

4/11     Vomb & Kranke med gåsspaning  Samling Ica Kvantum Hörby kl 7:30. Ändrad samlingstid 8:00

19/11   Nordväst  kust- och havsfågel  Samling fd affären i Stockamöllan kl 7:00  Exkursionen inställd

14/11    Innemöte kl 19:00 Bykupan i Osbyholm. Staffan Åkeby berättar om sin resa till Sibirien