Program

 

 

7/1  Mellanskåne-Vomb-Kranke.  Samling idrottsplatsen i Snogeröd 8:30

29/1 Nordost. Samling Ica Kvantum Hörby kl 8:00

12/2  Holkrensning runt Gäddängen. Samling parkeringen Gäddängen kl 9:00

14/2  Innemöte 19:00 Bykupan Osbyholm. Anette Barr och Gunder Jönsson berättar om deras resor till Indien

18/2   Ugglelyssning, troligen Traneröds mosse. Samlingstid och plats meddelas senare

5/3    Program ej bestämt

21/3  Årsmöte med medlemmarnas bildvisning Bykupan i Osbyholm 19:00

26/3   Ejdersträcket i Kåseberga. Samling Ica Kvantum Hörby kl 7:00

10/4   Annandagsskådning.  Tid och plats kommer senare