Pugerup och Rönneholms mosse 27/8 2022

Väderprognosen för denna lördag hade varit osäker under veckan. Jag vaknade klockan fem, det regnade och jag somnade om. Klockan ringde en halvtimme senare och regnet hade upphört. Aktuell prognos från svenska, danska och norska meteorologer tycktes gynnsam, så den utlysta exkursionen borde kunna genomföras. Tydligen var endast tre till skådare överens om det och mötte upp vid idrottsplatsen i Snogeröd.

Vi körde till Pugerup i lätta regnstänk och disig luft. I buskmarkerna, där man brukar kunna hitta mycket tättingar, var det inte mycket rörelse i gråvädret. Det hördes lite pip från gransångare, svarthätta och törnsångare. En del hämpling for omkring och en större flock ladusvalor drog förbi. Medan vi gick neråt vägen tilltog regnet och de som hade regnjacka eller paraply var tacksamma för det. Artlistan upptog bara femton arter när vi vänt tillbaka till bilarna. Vi bestämde oss för att äta frukost och under tiden be till vädergudarna.

Vid Sjöholmens badplats kan man fika under tak och under tiden kan det sluta regna. Danske Stig kollade DMI:s väderradar och förvissade sig om att det var slutregnat för dagen. I den grönblommande sjön låg framför allt en massa sothönor, men också snatter- och bläsänder, skäggdoppingar och en smådopping. En brun kärrhök strök utmed den bortre stranden. En rödbena flög förbi.

Vi beslöt att traska ut på Rönneholms mosse. Stig försökte optimistiskt locka fram vattensångare i de stora vassarna, men hade ingen framgång. När det trots allt började regna igen, förbannade han att han litat på sitt hemlands vädertjänst och inte tagit med paraplyet. Ute i de stora nordvästra torvgravarna var det mycket vatten kvar trots långvarig torka. Sex ägretthägrar lyste vita. Unga och gamla skägg-, gråhake- och smådoppingar syntes. Ett par unga havsörnar satt på vallen mellan dammarna. En del vadare gick att identifiera trots långa avstånd: grönbena, gluttsnäppa, svartsnäppa och enkelbeckasin. Tranor hördes på håll. Ett par grå flugsnappare upptäcktes i en trädtopp. Bland en massa ladusvalor långt bort kunde urskiljas några backsvalor. Under vägen tillbaka var där mycket tättingar i skogsbrynet, och en ung lövsångare tränade med en sångstrof. När vi mer eller mindre  fuktiga avslutade exkursionen hade vi på dagslistan 54 arter, långt över våra förväntningar vid starten.

Lars H

Grågås, knölsvan, sångsvan, snatterand, gräsand, bläsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, gråhakedopping, skäggdopping, gråhäger, ägretthäger, storskarv, brun kärrhök, havsörn, sothöna, trana, enkelbeckasin, rödbena, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, skogsduva, ringduva, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, backsvala, ladusvala, lövsångare, gransångare, svarthätta, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, grå flugsnappare, gulärla, sädesärla, grönfink, hämpling, grönsiska, gulsparv, sävsparv.

Spontanskådning 24 augusti

Bara tre skådare mötte upp för spontanskådning. Vi började med ett kortare svep över sjön från badplatsen, främst för att räkna in ägretthägrarna. Upp till 29 ex har setts på sistone, men vi såg ”bara” 21, flertalet långt nere i söder. Vattenståndet har sjunkit ytterligare och blottat revlar. Förutom en drillsnäppa och sädesärlor hade detta inte lockat några rastare.

Vid revet i Gäddängen gick ett halvdussin enkelbeckasiner. Skrattmåsarna var nu alla i vinterdräkt. Mångtaliga var gräsänder, snatteränder, krickor, tofsvipor, grågäss och gråhägrar. En enda kärrsnäppa kunde urskiljas, även en rödbena. Vattenrallen tickade i vassen. Gröngöling kacklade. Ett dussin tranor gick ner bland gässen. Lars-Olof upptäckte fyra lärkfalkar som jagade trollsländor högt uppe i skyn.

Vi gick ner i hagarna för att bättra på den magra artlistan. Bästa utbytet blev det av spaning över sjön. Där hade börjat samlas en hel del simfågel såsom brunand, vigg, bläsand, skedand och sångsvan. På revet stod bland annat två skräntärnor och ett par havstrutar. När vi på tillbakavägen stannade vid badplatsen hittade L-O en gråhakedopping bland alla de skäggiga. Utanför vassruggen gick en rörhöna, en vattenrall och rörsångare hördes.

Ett stopp vid Fiskarehusdammen hör ju också till. Där var gott om smådopping. Gluttsnäppor, enkelbeckasiner och grönbena födosökte. Två vitkindade gäss stod på stranden. Till slut fick vi faktiskt ihop 58 arter.

Lars H

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, smådopping, gråhakedopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glade, ormvråk, vattenrall, rörhöna, sothöna, trana, tofsvipa, kärrsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, rödbena, gluttsnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, skräntärna, ringduva, gröngöling, lärkfalk, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, lövsångare, gransångare, rörsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla, bofink, steglits, grönsiska.

 

Rovfåglar 13 augusti

Denna dag var det dags för rovfågelspaning runt Näsbyholm-Havgård-Börringe. Förvisso var det kanske lite för tidigt att ha denna programpunkt i augusti. Det hade varit bättre i september så  denna miss tar jag på mig. Vi samlade ihop oss utanför Veberöd och här fick vi en överraskning i form av en ropande göktyta. Efter detta glädjeämne gav vi oss iväg mot Näsbyholm. Vid  första stoppet var det inte så mycket i luften. Tornfalk, röd glada och ormvråk uppe och luftade sina vingar.  En havsörn sågs på långt håll. Ett gäng lövsångare födosökte i mållorna och på håll hördes spillkråka, gröngöling och större hackspett. Nästa stopp blev Näsbyholmssjön. Här var mest grågäss, vigg och sothöns men även brunand, knipa och snatterand. Även en brun kärrhök visade sig. Efter att ha fikat körde vi mot Havgård där vi spanade bort mot Havgårdssjön och Börringe. Mest glador men även en brun kärrhök. I övrigt inte mycket rovisar. Sista stoppet blev Börringe mad och här utökades dagslistan med vadare som gluttsnäppa, skogssnäppa, grönbena och brushane. Tyvärr inga brunglador och bivråkar som vi sett här i bland. Nu var det ganska varmt så vi avslutade exkursionen. Tyvärr blev det inte så många arter rovfåglar. Då var det annat för ett par år sedan när vi var här i september. Då fick vi ihop 12 olika arter som aftonfalk, stäpphök och fiskgjuse.

Lars-Olof

artlista

Grågås  knölsvan  gräsand  snatterand  kricka  brunand  vigg  knipa  skäggdopping  gråhäger  storskarv  brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  trana  tofsvipa  brushane  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  grönbena gluttsnäppa  fisktärna  ringduva  tamduva  göktyta  större hackspett  spillkråka  gröngöling  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  talgoxe  ladusvala  hussvala  lövsångare  gärdsmyg  stare  buskskvätta  sädesärla  mindre korsnäbb

Foto Per Uno Nilsson

 

 

Spontanskådning 10 augusti

Under vägen ner från kyrkan sågs ett tjugotal unga och gamla storkar på det slagna fältet. Där stod också femton tranor.

Sju skådare mötte upp på plattformen vid Gäddängen denna onödigt varma sommarmorgon. Vattennivån har minskat ytterligare både i sjön och i våtmarken.

På revet bland skrattmåsar stod två adulta och två unga skräntärnor, som varit här några dagar. De unga matas och har setts flyga väldigt klumpigt, så man undrar var de kan ha häckat. Inga fisktärnor var kvar. På revet också en kärrsnäppa, några drillsnäppor, enkelbeckasin och tillfälligt ett par skogssnäppor. Sex ägretthägrar lyste vita. Tranorna från fältet kom flygande och gick ner bland massor av grågäss i norra delen av Gäddängen. En unge skäggdopping och de två svarthalsade ungarna sågs. Från vassen utanför plattformen hördes tickande läten från vattenrall. Den morgonpigge Jonny fick besök av en sävsångare som satte sig på räcket på klappavstånd. Rör-, gran-, löv-, trädgårds- och törnsångare hördes och syntes. En bivråk seglade norrut och en sparvhök drog snabbt förbi. En falk högt och långt bort fick förbli obestämd.

Ett svep över sjön gav en massa skäggdoppingar, några sångsvanar och ett par havstrutar.             I Fiskarehusdammen dök ganska många unga och gamla smådoppingar. Två vitkindade gäss betade bland grågäss. Bläsgässen syntes inte till.

Lars Helgesson

54 arter på dagslistan: Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, gräsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, bivråk, sparvhök, röd glada, ormvråk, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, kärrsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, skogssnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, skräntärna, ringduva, större hackspett, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, lövsångare, gransångare, sävsångare, rörsångare, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla, steglits, grönsiska.

Vadare i nordväst 31 juli

Det var start tidigt denna till en början dimmiga morgon. Åtta skådare strålade samman kl halv sex i Stockamöllan fvb till Sandön som var första stoppet. De senaste veckorna har det p g a lite sämre väder varit mycket vadare som rastat i Skåne. T ex i Äspet har det varit bortåt 2000 kärrsnäppor och 200 spovsnäppor. Nu hade det ju varit soligt några dagar och då rastar vadarna i samma utsträckning. Väl framme vid Sandön hade dimman lättat men det var lite kylslaget när vi vandrade ut längs spången. Här var kärrsnäppor, skärfläckor, enkelbeckasiner och olika tringavadare liksom fisktärnor och kentska dito. Ute på Sandön gick det många storspov, större strandpipare och en myrspov. Strax kom en spovsnäppa och landade. I övrigt ganska tomt på vadare. Vi gick tillbaks och lyssnade efter skäggmes i vassen men det var tyst. Dock hördes vattenrall och rörsångare

Nästa stopp blev Rönnen och här började vi med att fika i Häljaröds hamn. En familj stenskvättor underhöll oss under tiden. Mätta och belåtna gick vi ut mot Rönnen. Även här var det ganska tomt på vadare men två ägretthägrar kom inflygande och landade i viken. Vitkindade gäss rastade liksom mindre strandpipare och brushane. Sävsparv, sånglärka och törnsångare sågs i buskarna.

Nöjda här styrde vi vidare mot Farhultsviken. Normalt när vi är här kör vi ner och parkerar vid havet men denna dag ändrades rutinerna. Vi parkerade istället så att vi gick igenom skogen och ut på den öppna marken till plattformen där man har sikt ut mot viken. På vägen dit upptäckte vi två unga buskskvättor och tankarna gick mot svarthakad buskskvätta som häckar här. Strax fick vi våra tankar besannade då en adult hane satt i en buske. Uppe på plattformen började vi spana över vassen. Det har häckat vitstjärning blåhake här i år. Ev såg en av oss en blåhake men det var för kort obstid för att säkert kunna bestämmas. Några skäggmesar flög över och i viken fanns det kanadagäss och ägretthäger. Vi återvände till bilarna och nu fick vi ta av oss lite kläder då solen började värma.

Vi tänkte ha nästa stopp vid Stureholms våtmark men då det var fullt på parkeringen körde vi till Hasslarps dammar istället. Efter en andrafrukost gick vi upp på plattformen. Här utökades dagslistan bl a med sothöna, smådopping och gråhakedopping. Vi avslutade dagen med en vandring runt dammarna.

Totalt noterades 79 arter varav 16 var vadare. Det är ju godkänt även om vi hade hoppats på lite fler vadare såsom småsnäppa, sandlöpare, kustsnäppa och kustpipare men man kan ju inte få allt.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  gräsand  kricka  vigg  ejder  knipa  storskrake  småskrake  fasan smådopping  gråhakedopping  ägretthäger  gråhäger  storskarv  brun kärrhök  röd glada  ormvråk  sothöna  vattenrall  strandskat  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  mindre strandpipare  storspov  myrspov  brushane  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  ringduva  turkduva  tornseglare  större hackspett  gröngöling  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  backsvala  hussvala  ladusvala  gransångare  rörsångare  törnsångare  stare  koltrast  svarthakad buskskvätta  stenskvätta  sädesärla  ängspiplärka  grönfink  hämpling  sävsparv

Spontanskådning 27 juli

Eftersom jag vaknade tidigt var jag vid Gäddängen redan halvåtta och var ensam skådare ända till nio då Ann-Margret och Per-Uno dök upp. Senare kom också ett par värmlänningar för att plåta våra publikmagneter, de svarthalsade doppingarna. Morgonen var lite kylig, blåsig och fuktig.

Någon fågelsång hördes knappast i detta väder, förutom en steglits i eken över våra huvuden. Lite lockläten hördes av bl.a. näktergal, trädgårdssångare, gransångare och grönsiska. Så småningom dök det upp en del svalor och tornseglare på himlen.  I våtmarken lyste sju ägretthägrar vita. Grågässen blev allt fler under morgonen, och plötsligt stod där sju tranor bland dem. På revet var det inte så trångt, där fanns en del unga skrattmåsar (varav en senkläckt liten dunboll) och några fisktärnor. Där rastade några grönbenor och en ung svartsnäppa, ett par gluttsnäppor drog snabbt vidare med ljudliga tjy-tjy-tjy. En drillsnäppa och en storspov flög bara snabbt förbi. En enkelbeckasin var svår att se i växtligheten tvärs över vattnet. Bland änderna i sina höstdräkter lyste vita vingspeglar på snatteränder, och Ann-Margret hittade en skedand. En skäggdopping simmade med en rätt stor unge. En lärkfalk svischade snabbt förbi.

Jag gick ner till kullen i söder för att få överblick över den södra delen av vattnet. Där syntes två adulta svarthalsade doppingar matandes varsin unge. Ett smådoppingpar matade också två ungar. För övrigt var det mest en massa sothönor med en del ungar. En gröngöling ropade.

På hemvägen kollade vi Fiskarehusdammen. Där syntes också en familj smådopping. På stranden stod en vitkindad gås och de två bläsgässen var kvar. Svalor jagade.

Lars Helgesson

Artlista, 55 arter: vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, skedand, snatterand, gräsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, storspov, enkelbeckasin, drillsnäppa, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, tornseglare, större hackspett, gröngöling, lärkfalk, skata, kaja, kråka, blåmes, talgoxe, ladusvala, hussvala, lövsångare, gransångare, trädgårdssångare, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, rödhake, näktergal, sädesärla, bofink, steglits, grönsiska.

Spontanskådning 13 juli

För två veckor sedan var vi bara två Lassar som spontanskådade. Denna onsdagmorgon var uppslutningen bättre när ett tiotal skådare kom. Temperaturen steg under morgonen och det blev till slut för varmt att stå på plattformen, så vi avbröt tidigare än vanligt.

Vattnet i Gäddängen har minskat en del, så det lilla revet har ökat i omfång och gett plats åt fler fåglar. Där rastade de första mindre vadarna – en drillsnäppa och några kärrsnäppor. En gluttsnäppa gästspelade helt kort. En adult och några unga dvärgmåsar trängdes med änder, gamla och unga fisktärnor och skrattmåsar samt en hel del tofsvipor. Änderna var inte så många, bara gräsänder, några krickor, någon enstaka snatterand, en brunand och, det mest glädjande – ett par årsungar av knipa. Två skäggdoppingar simmade omkring med varsin unge. Det fjärde paret svarthalsad dopping hade lämnat boet invid flotten och syntes med ungar i norra delen av våtmarken. Övriga nere i söder försökte Åsa fotografera utan större framgång, då de var för långt borta när de inte doldes i den höga växtligheten. Men hon hade plåtat en lärkfalk som vi andra missade. Tre ägretthägrar och något fler gråa stod mest och glodde. Fem tranor kom flygande från Fiskarehusdammen och landade. Förra tillfället sågs det häckande paret med sin fullvuxna unge, men inte denna dag.

När jag kom vid niotiden var fågelsången mycket sparsam med främst svarthätta och trädgårdssångare, men Jonny som varit här redan vid sextiden, och Lasse lite senare, hade haft det mycket ljudligare och hört det mesta. Ungfåglar av törnsångare, rödstjärt och svartvit flugsnappare syntes. En hane törnskata visade sig tvärs över vattnet. Bortåt parkeringen såg någon en mindre hackspett, de häckar säkert däromkring. Fjärilsskådare kunde glädja sig åt en vinbärsfux. Där var viss trafik av bålgetingar till bohålet i eken, men hackspetten har nog reducerat antalet när den setts plocka åt sig av de matiga steklarna.

Ett stopp vid Fiskarehusdammen fyllde på artlistan med vitkindad och bläsgås, smådopping och en vigghona med nio små svarta ungar.

Lars Helgesson

Artlista med 65 arter: vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, snatterand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, fiskgjuse, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, kärrsnäppa, drillsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, dvärgmås, fiskmås, fisktärna, skogsduva, ringduva, gök, mindre hackaspett, större hackspett, lärkfalk, törnskata, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, lövsångare, gransångare, sävsångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Spontanskådning 15 juni

Tio skådare, varav fyra hängivna fotografer, trängdes på plattformen vid Gäddängen en morgon med molnig himmel, som bara släppte ifrån sig enstaka regndroppar och även släppte fram solen ibland.

När det nu närmar sig midsommar mattas fågelsången av, men ännu kunde höras nästan alla de vanliga rösterna. Som vanligt var trastsångeren den ljudstarkaste. Tidiga skådare hade sett en svartsnäppa rasta, annars syntes inga vadare trots att vattenståndet minskat något både i våtmarken och i sjön. I Gäddängen hade tre par knölsvan respektive två, två och åtta ungar. Ett gravandpar simmade omkring med fem ungar. Fisktärnor ruvade ännu på sin flotte, hos skrattmåsarna på den flotten syntes några ungar och fler häckar på andra håll i våtmarken. Från kullen med utsikt över södra delarna kunde vi räkna in hela åtta adulta svarthalsade doppingar, varv två par hade varsina två ungar på rygg, ett par ruvade fortfarande och de sista två bara roade sig med att dyka. Hos skäggdoppingarna syntes inga ungar. Utbudet av simänder var dåligt, bara gräsand, snatterand och kricka syntes. Fiskgjuse kom förbi ett par gånger. Tornseglare jagade högt, men inga svalor förrän Lars-Olof såg ett par ladusvalor från parkeringen.

I den grova eken närmast plattformen kunde vi beskåda när bålgetingar flög ut och in i ett hål där de tydligen bestämt sig för att häcka (kan man säga att insekter häckar?).

Lasse och jag stannade till vid Fiskarehusdammen på hemvägen. Där rastade ett par skogssnäppor. Smådoppingar dök. Skrattmåsungar syntes här också. Ett par vitkindade gäss hade tre ungar, kanske samma familj som jag såg vid slottsdammen för två veckor sedan och som då hade fem ungar. De hade nu sällskap av ännu en vuxen, en så kallad umgås.

Lars Helgesson skrev och räknade ihop 59 arter

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, snatterand, gräsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, fiskgjuse, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, skogssnäppa, svartsnäppa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, större hackspett, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, lövsångare, gransångare, trastsångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, näktergal, svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Österlen 4 juni

12 medlemmar samlades kl 5.00 i Hörby denna morgon för en tur till Österlen. Vädret var lovande så det såg ut att bli en bra dag. Första stoppet var Drakamöllan och som brukligt är körde jag givetvis fel även denna gång. En bil hängde på medan de tre andra hade klart för sig hur man hittar. Nåväl, efter att ha vänt var vi snart i fatt de andra och när vi parkerat fick jag lite pikar över felkörningen. Vi började vår vandring och hörde olika sångare, ringduva och skogsduva. När vi kommit ut på heden började vi spaningen efter en av dagens målarter, fältpiplärkan. Det dröjde inte länge förrän två stycken kom farande och landade inte långt från oss. De var uppe i sångflykt emellanåt och det var kul att beskåda. Plötsligt ropar en av oss att här kommer en hök flygande. Det visade sig vara en honfärgad ängshök som sedan visade upp sig fint i jakt på frukost. Det var en riktig bonus att få se ängshök, det är inte så ofta man ser dom i Skåne nuförtiden. Vi vandrade vidare och andra arter vi fick var törnskata, trädlärka, rödstjärt, och trädpiplärka. Nu började solen komma igång så vi blev ganska varma i pälsen. Sista biten innan vi var tillbaka på parkeringen fick vi även se och höra tornfalk, dubbeltrast, gröngöling och stenskvätta. Efter en promenad på nästa två och en halvtimme smakade frukosten mycket bra.

Då vi inte hört sommargyllingen gick färden vidare till Dammåkra. Vi stannade till för att lyssna vid en avlastningsplats för militärfordon. Detta gjorde att en militärbil dök upp och iakttog oss på avstånd. De trodde kanske vi var ryska spioner. Vi beslöt att återvända till bilarna och då avtog deras intresse för oss. Vi körde vidare till Haväng och spanade av havet. Det var inte mycket aktivitet därute men två storlommar gladde.

Nästa målart var gulhämpling och vi gjorde det vanliga stoppet vid Björket i Kivik och här hörde vi flera ex och vi fick även se någon flyga förbi. Sista målarten var rosenfink och ett stopp gjordes ute vid kusten i Baskemölla. Vi hann knappt ut ur bilarna förrän vi hörde en sjunga. Den visade upp sig fint i ett träd och ytterligare ett par ex flög förbi. Nu var det riktigt varm och efter en fika avslutade vi en härlig exkursion. Tyvärr blev det ingen gylling menvi var nöjda ändå.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  gravand  gräsand  knipa  småskrake  sjöorre  storlom  skäggdopping  gråhäger  storskarv  ängshök  röd glada  ormvråk  skrattmås  fiskmås  gråtrut  skogsduva  ringduva  turkduva  gök  tornseglare  gröngöling  tornfalk  lärkfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  talgoxe  blåmes  trädlärka  sånglärka  ladusvala  lövsångare  gransångare  grönsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  törnsångare  gärdsmyg  stare  koltrast  taltrast  dubbeltrast  näktergal  rödstjärt  stenskvätta  sädesärla  trädpiplärka  fältpiplärka  bofink  hämpling  gulhämpling  mindre korsnäbb  gulsparv