Pugerup och Rönneholms mosse 27/8 2022

Väderprognosen för denna lördag hade varit osäker under veckan. Jag vaknade klockan fem, det regnade och jag somnade om. Klockan ringde en halvtimme senare och regnet hade upphört. Aktuell prognos från svenska, danska och norska meteorologer tycktes gynnsam, så den utlysta exkursionen borde kunna genomföras. Tydligen var endast tre till skådare överens om det och mötte upp vid idrottsplatsen i Snogeröd.

Vi körde till Pugerup i lätta regnstänk och disig luft. I buskmarkerna, där man brukar kunna hitta mycket tättingar, var det inte mycket rörelse i gråvädret. Det hördes lite pip från gransångare, svarthätta och törnsångare. En del hämpling for omkring och en större flock ladusvalor drog förbi. Medan vi gick neråt vägen tilltog regnet och de som hade regnjacka eller paraply var tacksamma för det. Artlistan upptog bara femton arter när vi vänt tillbaka till bilarna. Vi bestämde oss för att äta frukost och under tiden be till vädergudarna.

Vid Sjöholmens badplats kan man fika under tak och under tiden kan det sluta regna. Danske Stig kollade DMI:s väderradar och förvissade sig om att det var slutregnat för dagen. I den grönblommande sjön låg framför allt en massa sothönor, men också snatter- och bläsänder, skäggdoppingar och en smådopping. En brun kärrhök strök utmed den bortre stranden. En rödbena flög förbi.

Vi beslöt att traska ut på Rönneholms mosse. Stig försökte optimistiskt locka fram vattensångare i de stora vassarna, men hade ingen framgång. När det trots allt började regna igen, förbannade han att han litat på sitt hemlands vädertjänst och inte tagit med paraplyet. Ute i de stora nordvästra torvgravarna var det mycket vatten kvar trots långvarig torka. Sex ägretthägrar lyste vita. Unga och gamla skägg-, gråhake- och smådoppingar syntes. Ett par unga havsörnar satt på vallen mellan dammarna. En del vadare gick att identifiera trots långa avstånd: grönbena, gluttsnäppa, svartsnäppa och enkelbeckasin. Tranor hördes på håll. Ett par grå flugsnappare upptäcktes i en trädtopp. Bland en massa ladusvalor långt bort kunde urskiljas några backsvalor. Under vägen tillbaka var där mycket tättingar i skogsbrynet, och en ung lövsångare tränade med en sångstrof. När vi mer eller mindre  fuktiga avslutade exkursionen hade vi på dagslistan 54 arter, långt över våra förväntningar vid starten.

Lars H

Grågås, knölsvan, sångsvan, snatterand, gräsand, bläsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, gråhakedopping, skäggdopping, gråhäger, ägretthäger, storskarv, brun kärrhök, havsörn, sothöna, trana, enkelbeckasin, rödbena, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, skogsduva, ringduva, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, backsvala, ladusvala, lövsångare, gransångare, svarthätta, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, grå flugsnappare, gulärla, sädesärla, grönfink, hämpling, grönsiska, gulsparv, sävsparv.