Spontanskådning 15 juni

Tio skådare, varav fyra hängivna fotografer, trängdes på plattformen vid Gäddängen en morgon med molnig himmel, som bara släppte ifrån sig enstaka regndroppar och även släppte fram solen ibland.

När det nu närmar sig midsommar mattas fågelsången av, men ännu kunde höras nästan alla de vanliga rösterna. Som vanligt var trastsångeren den ljudstarkaste. Tidiga skådare hade sett en svartsnäppa rasta, annars syntes inga vadare trots att vattenståndet minskat något både i våtmarken och i sjön. I Gäddängen hade tre par knölsvan respektive två, två och åtta ungar. Ett gravandpar simmade omkring med fem ungar. Fisktärnor ruvade ännu på sin flotte, hos skrattmåsarna på den flotten syntes några ungar och fler häckar på andra håll i våtmarken. Från kullen med utsikt över södra delarna kunde vi räkna in hela åtta adulta svarthalsade doppingar, varv två par hade varsina två ungar på rygg, ett par ruvade fortfarande och de sista två bara roade sig med att dyka. Hos skäggdoppingarna syntes inga ungar. Utbudet av simänder var dåligt, bara gräsand, snatterand och kricka syntes. Fiskgjuse kom förbi ett par gånger. Tornseglare jagade högt, men inga svalor förrän Lars-Olof såg ett par ladusvalor från parkeringen.

I den grova eken närmast plattformen kunde vi beskåda när bålgetingar flög ut och in i ett hål där de tydligen bestämt sig för att häcka (kan man säga att insekter häckar?).

Lasse och jag stannade till vid Fiskarehusdammen på hemvägen. Där rastade ett par skogssnäppor. Smådoppingar dök. Skrattmåsungar syntes här också. Ett par vitkindade gäss hade tre ungar, kanske samma familj som jag såg vid slottsdammen för två veckor sedan och som då hade fem ungar. De hade nu sällskap av ännu en vuxen, en så kallad umgås.

Lars Helgesson skrev och räknade ihop 59 arter

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, snatterand, gräsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, fiskgjuse, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, skogssnäppa, svartsnäppa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, större hackspett, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, lövsångare, gransångare, trastsångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, näktergal, svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.