Spontanskådning 10 augusti

Under vägen ner från kyrkan sågs ett tjugotal unga och gamla storkar på det slagna fältet. Där stod också femton tranor.

Sju skådare mötte upp på plattformen vid Gäddängen denna onödigt varma sommarmorgon. Vattennivån har minskat ytterligare både i sjön och i våtmarken.

På revet bland skrattmåsar stod två adulta och två unga skräntärnor, som varit här några dagar. De unga matas och har setts flyga väldigt klumpigt, så man undrar var de kan ha häckat. Inga fisktärnor var kvar. På revet också en kärrsnäppa, några drillsnäppor, enkelbeckasin och tillfälligt ett par skogssnäppor. Sex ägretthägrar lyste vita. Tranorna från fältet kom flygande och gick ner bland massor av grågäss i norra delen av Gäddängen. En unge skäggdopping och de två svarthalsade ungarna sågs. Från vassen utanför plattformen hördes tickande läten från vattenrall. Den morgonpigge Jonny fick besök av en sävsångare som satte sig på räcket på klappavstånd. Rör-, gran-, löv-, trädgårds- och törnsångare hördes och syntes. En bivråk seglade norrut och en sparvhök drog snabbt förbi. En falk högt och långt bort fick förbli obestämd.

Ett svep över sjön gav en massa skäggdoppingar, några sångsvanar och ett par havstrutar.             I Fiskarehusdammen dök ganska många unga och gamla smådoppingar. Två vitkindade gäss betade bland grågäss. Bläsgässen syntes inte till.

Lars Helgesson

54 arter på dagslistan: Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, gräsand, kricka, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, bivråk, sparvhök, röd glada, ormvråk, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, kärrsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, skogssnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, skräntärna, ringduva, större hackspett, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, lövsångare, gransångare, sävsångare, rörsångare, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla, steglits, grönsiska.