Spontanskådning 13 juli

För två veckor sedan var vi bara två Lassar som spontanskådade. Denna onsdagmorgon var uppslutningen bättre när ett tiotal skådare kom. Temperaturen steg under morgonen och det blev till slut för varmt att stå på plattformen, så vi avbröt tidigare än vanligt.

Vattnet i Gäddängen har minskat en del, så det lilla revet har ökat i omfång och gett plats åt fler fåglar. Där rastade de första mindre vadarna – en drillsnäppa och några kärrsnäppor. En gluttsnäppa gästspelade helt kort. En adult och några unga dvärgmåsar trängdes med änder, gamla och unga fisktärnor och skrattmåsar samt en hel del tofsvipor. Änderna var inte så många, bara gräsänder, några krickor, någon enstaka snatterand, en brunand och, det mest glädjande – ett par årsungar av knipa. Två skäggdoppingar simmade omkring med varsin unge. Det fjärde paret svarthalsad dopping hade lämnat boet invid flotten och syntes med ungar i norra delen av våtmarken. Övriga nere i söder försökte Åsa fotografera utan större framgång, då de var för långt borta när de inte doldes i den höga växtligheten. Men hon hade plåtat en lärkfalk som vi andra missade. Tre ägretthägrar och något fler gråa stod mest och glodde. Fem tranor kom flygande från Fiskarehusdammen och landade. Förra tillfället sågs det häckande paret med sin fullvuxna unge, men inte denna dag.

När jag kom vid niotiden var fågelsången mycket sparsam med främst svarthätta och trädgårdssångare, men Jonny som varit här redan vid sextiden, och Lasse lite senare, hade haft det mycket ljudligare och hört det mesta. Ungfåglar av törnsångare, rödstjärt och svartvit flugsnappare syntes. En hane törnskata visade sig tvärs över vattnet. Bortåt parkeringen såg någon en mindre hackspett, de häckar säkert däromkring. Fjärilsskådare kunde glädja sig åt en vinbärsfux. Där var viss trafik av bålgetingar till bohålet i eken, men hackspetten har nog reducerat antalet när den setts plocka åt sig av de matiga steklarna.

Ett stopp vid Fiskarehusdammen fyllde på artlistan med vitkindad och bläsgås, smådopping och en vigghona med nio små svarta ungar.

Lars Helgesson

Artlista med 65 arter: vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, snatterand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, fiskgjuse, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, kärrsnäppa, drillsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, dvärgmås, fiskmås, fisktärna, skogsduva, ringduva, gök, mindre hackaspett, större hackspett, lärkfalk, törnskata, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, lövsångare, gransångare, sävsångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.