Rovfåglar 11 september

På väg till samlingen i Veberöd låg dimman tät. Typiskt, men den lättade efterhand och i Veberöd var det hyfsad sikt. Tyvärr tätnade den igen på väg mot Näsbyholm. Vid första stoppet i allén upp mot slottet hade det dock lättat igen. Dock inte mycket rovfågel här, några tornfalkar, röd glada, ormvråk och havsörn sågs. Nöjda här fortsatte vi till Näsbyholmssjön och då kom regnet men när vi parkerade vid sjön så upphörde det. I sjön var det gott om brunänder, snatteränder, smådoppingar och sothöns. I en överflygande flock tofsvipor fanns det några ljungpipare. Fikasuget satte in och vi körde bort till Börringe mad för att intaga denna. På väg dit nytt regn men det slutade när vi parkerade så vi hade tur. Dimman hade också lättat. I maden några brushanar, enkelbeckasiner och olika änder. En lärkfalk hade flyguppvisning när den jagade efter frukosten. Den satte sig sedan i ett träd och kunde beskådas en lång stund. Sista stoppet blev plattformen vid Bisbjär men det var inte mycket rovfågel i luften denna dag. En del glador och en havsörn var det hela.

Det blev inte så många rovfåglar som vi hade hoppats men det blev en okej dag ändå

Artlista

Kanadagås  grågås  knölsvan  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  knipa  smådopping  skäggdopping  gråhäger  storskarv  sparvhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  tofsvipa  ljungpipare  r

Gäddängen 8 september

Sju personer bevistade onsdagens spontanskådning i mulet väder, men ändå vindstilla och behagligt. Vid åttatiden spanade de första över sjön och såg sju ägretthägrar i vasskanten söderöver. I sjön låg ett bra utbud av simänder, en del brunänder och sångsvanar. Under promenaden till plattformen var det väldigt sparsamt med ljud från tättingar, och likadant var det sen resten av morgonen. I Gäddängen simmade samma änder som i sjön, och vi konstaterade att bläsänder och snatteränder börjar bli vackra igen efter ruggningen och att de senare hade påfallande stora vitlysande vingspeglar. Av alla tidigare doppingar fanns bara kvar ett par av de små. Trots torkan hade vattnet stigit något och det lilla revet hade bara plats för några tofsvipor och änder. Enda vadaren vi såg var en enkelbeckasin som for rundor. Korta besök gjorde också några ladusvalor, en ung brun kärrhök, en enda stare och en sparvhök. I buskagen skymtades en svarthätta och en sävsparv och i vassen kraxade till en rörsångare. Från sjön kom efterhand flera av ägretthägrarna, bland dem den misstänkta hybriden vi såg också senast. Till slut drog vi oss ner i hagarna i hopp om mer tättingar, men det blev bara nån gransångare, ett gäng entitor samt för Lasses del en glädjande septemberbofink! Från sjön hördes vattenralls grymtande och sträva läten från ägretthägrar. Som eftersläntrare missade jag en stäpp- eller ängshök som flög förbi snabbt och fick förbli obestämd. Tillbaka vid parkeringen hördes en trädpiplärka sträcka över. En till hördes när vi avslutade vid Fiskarehusdammen, där vi också såg en lärkfalk som kivades i luften med ett par kajor och dagens enda hackspett, en större, som kacklade i skogsbrynet.

Lars H kryssade ihop 49 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, brunand, vigg, knipa, fasan, smådopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, brun kärrhök, röd glada, ormvråk, vattenrall, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, skrattmås, gråtrut, rungduva, större hackspett, lärkfalk, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, gransångare, rörsångare, svarthätta, nötväcka, stare, rödhake, sädesärla, trädpiplärka, bofink, sävsparv

 

Spontanskådning 25 augusti

När jag och Lars-Olof kom vid åttatiden hade redan Jonny och Lasse trotsat den friska västvinden, spanat av sjön och sett tre skräntärnor, fyra ägretthägrar, sångsvanar och en fisktärna. På plattformen med utsikt över Gäddängen var det gott lä från vinden, men det duggade lite lätt ibland. Flemming och Jan anslöt efterhand.

I våtmarken var det gott om simänder, och vi hittade alla arter förutom årta. Stjärtänderna var anmärkningsvärt många. Ett par brunänder syntes men faktiskt ingen vigg. Av doppingarna hade skäggdopping en unge, det var gott om smådopping och långt nere i söder syntes två, möjligen alla tre, av de svarthalsade ungarna. En hel del grågäss kom inflygande och det blev sen ett stort uppflog av dem och änderna när en yngre havsörn flög över. Sju ägretthägrar lyste vita. Det har rapporterats om en hybrid ägrett/gråhäger, och en av de sju var faktiskt lite avvikande med gråare inslag på huvud och hals och något längre och grövre näbb. Lite småläten hördes från vattenrallen i vassen. På revet bland alla tofsvipor stod tre svartsnäppor, men förutom för dem är där ännu inte vadarvänligt. En ung brun kärrhök svepte över vassarna. Över vattnet svepte många backsvalor, men även en hel del ladusvalor och någon enstaka hussvala. Ett par skogsduvor svepte förbi. Det var väldigt tyst på småfåglarna i blåsten, men hördes gransångare och trädpiplärka. Vi drog oss ner genom hagarna och ut till kullen med utsikt över södra delen av våtmarken. Vi fick se svarthalsade doppingarna på lite närmre håll, men hittade bara två. Här på läsidan var det livligt med mesar i träden, bland annat entita men också trädkrypare, bofink och större hackspett. När vi gick tillbaka mot bilarna flög upp en drillsnäppa i strandkanten.

Vi spanade sedan över Fiskarehusdammen efter önskemål från Lasse som ville ha femtio arter på sin dagslista.  Det fick han med en tranfamilj med två ungar, en brunglada och några viggar. Många smådoppingar var det här också. Jag körde först därifrån och var nog den enda som såg stenskvättan på stengärdet.

Lars H skrev och noterade 58 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, brunand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, brun kärrhök, brun glada, röd glada, havsörn, ormvråk, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, drillsnäppa, svartsnäppa, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, skräntärna, fisktärna, skogsduva, ringduva, större hackspett, gröngöling, kaja, kråka, korp, entita, talgoxe, blåmes, backsvala, ladusvala, hussvala, gransångare, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, stenskvätta, sädesärla, trädpiplärka, bofink

Örtofta sockerbruksdammar 21 augusti

Sedan nästan två veckor har en styltlöparfamilj hållit till i sockerbruksdammarna. I maj upptäcktes paret vid Ilstorps våtmark, sedan vid Pulken och ytterligare några dagar senare vid Klingavälsåns utlopp för att därefter flyga över till Danmark. Där visade det sig att de lyckades med häckningen och fick ut tre ungar. Det var alltså denna familj som gjorde en tripp till Örtofta. Då detta hade varit nytt gjusekryss skulle det ju firas med fika och jag hade redan bestämt att det skulle firas på Flyinge café. Rapporter från fredagskvällen att de var kvar bådade gott.

Dagen började inte riktigt bra då två av exkursionsdeltagarna missade avfarten i Gårdstånga och fortsatte mot Malmö. Efter flera telefonsamtal lyckades de dock så småningom hitta till Örtofta. Under tiden vi andra körde till Örtofta kom det larm om att styltlöparna inte var kvar. De hade eftersökts av flera skådare på morgonen. Det berodde  förmodligen på att det blivit bättre väder som gjort att de dragit iväg under natten. Det kändes mycket snopet och det var himla tur att man hade tagit med fika. Om vandringen runt dammarna är inte mycket att skriva om.  En del vadare fick vi se och även en del rovfåglar. Några fick se en brunglada. En rastande spov vållade oss rejält huvudbry. Först bestämde vi den till rödspov men efter  ingående studier blev det en myrspov. Noterbart är att det rastade ca 40(!) enkelbeckasiner i en av dammarna.

Efter fikan fortsatte vi till Skarhults ängar. På väg dit kom vi i från varandra men en bil följde efter mig. Vi tog grusvägen förbi Skeglinge och efter en stund skrek Joakim "Rapphöns!!!". Som tur var så var Göran, Flemming och Lars H i bilen efter inte så nära för annars hade det kanske blivit en smäll då jag stannade ganska abrubt. Det visade sig att det var en familj rapphöns med två adulta och inte mindre än tio ungar som gick över vägen och ut på åkern. Vi stannade och studerade dem en stund men så kom lantbrukaren i gården längre fram körande. Han stannade för att släppa fram oss. Jag och Joakim körde förbi honom men de andra stannade kvar varpå bonden kör vidare mot dem och fick köra ut i åkern för att komma förbi.  Han var inte helt nöjd med att vi stannat på vägen om man säger så. Själv tyckte jag att rapphönsen lite uppvägde missen av styltlöparna men jag var nog ensam om att tycka det. Efter en stunds skådning vid ängarna avslutade vi dagen som ändå blev en liten besvikelse. Hade styltlöparna stannat  kvar ca tolv timmar till hade vi fått se dom.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  gravand  gräsand  kricka  rapphöna  fasan  storskarv  brun kärrhök  röd glada  brun glada  havsörn  ormvråk  fiskgjuse  sparvhök  rörhöna  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  mindre strandpipare  myrspov  brushane  mosnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  fiskmås  ringduva  gök  tornseglare  kungsfiskare  törnskata  skata  kråka  kaja  råka  stare  talgoxe  backsvala  ladusvala  hussvala  gransångare  törnsångare  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  koltrast  buskskvätta  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  trädpiplärka  hämpling  steglits  sävsparv

Spontanskådning 11 aug

På väg till skådningen kom sms från Lasse att det var nio husbilar på parkeringen denna morgon. Man började undra om man skulle behöva parkera vid Fiskarshusdammen och gå sista biten. På väg ner mötte jag dock två husbilar som lämnade så det var inga problem med platsen. Efter hand som de vaknade i husbilarna lämnade de också så resten av skådarna fick också plats med sina bilar. Lasse hade spanat av Ringsjön och meddelade att en havsörn flugit runt över sjön och att ett stort antal skäggdoppingar rastade. Tre ägretthägrar samt elva sångsvanar rastade i viken. Vi drog oss bort mot plattformen och förundrades över hur tyst det var i träd och buskar. I Gäddängen hittade vi snart de unga svarthalsade doppingarna. Föräldrarna verkar ha lämnat så de får klara sig själva och det ser ut att gå bra. Svarttärneungen satt på en pinne och lät sig matas av den ena föräldern. Efter ett tag började den flaxa med vingarna och sedan lyfte den och flög runt lite försiktigt. Den lärde sig snabbt för sedan såg vi den i norra delen av våtmarken. Ytterligare fyra ägretter rastade. Det var dåligt med vadare, endast drillsnäppa och tofsvipor. Inga rovfåglar och inte mycket småfåglar. En vattenrall grymtade i vassen framför plattformen. Efter styrelsemöte och fika kom regnet och då avslutade vi dagen.

Artlista

Grågås, Knölsvan, Sångsvan, Bläsand, Gräsand, Kricka, Vigg, Knipa, Smådopping, Gråhakedopping, Skäggdopping, Svarthalsad dopping, Vit stork, Gråhäger, Ägretthäger, Storskarv, Havsörn, Ormvråk, Vattenrall, Sothöna, Tofsvipa, Drillsnäppa, Gluttsnäppa, Skrattmås, Havstrut, Gråtrut, Fisktärna, Svarttärna, Ringduva, Tornfalk, Kaja, Råka, Kråka, Entita, Blåmes, Talgoxe, Ladusvala, Lövsångare, Gransångare, Nötväcka, Stare, Koltrast, Rödstjärt, Sädesärla, Grönfink och Steglits.

Knösen, Skanörs ljung 7 augusti

Det var med viss bävan vi samlades vid Skanörs borgruin denna morgon. Dagen innan hade det  stått i tidningen om en fågelskådare som hotats av en nakenbadare vid Skanörs revlar. På Knösen är det  en naturistcamping så man visste ju inte om det skulle hända igen. Nåväl, vi var  sex stycken så vi skulle väl kunna försvara oss om det skulle uppstå en sådan situation. Vi började vandringen ut på Knösen och det var gott om vitkindade gäss på ängarna. Strax upptäckte vi en flock spovar och frågan var om det var stora eller små eller båda två. Det var lite svårt att se dem i det halvhöga gräset. Någon tyckte de hade små näbbar med andra tyckte sig se småspovens karakteristiska mittbena. Plötsligt hörde vi småspovens ljudliga lockläte så då var saken biff. Här var både småspov och storspov. Ett gäng ljungpipare gjorde spovarna sällskap. Vandringen fortsatte och andra vadare vi såg var bl a gluttsnäppa, grönbena och enkelbeckasin. Tiotalet stenskvättor flög runt på grusvägen framför oss. I träddungen innan man kommer ut på spetsen brukar det vara en del småfåglar men idag var det heldött. Vi rundade spetsen och gick tillbaka. Det var mycket vatten mellan Knösen och revlarna så det blev inte så mycket vadare här men skärfläcka och myrspov blev nya dagsarter liksom kanadagås  och skedand. Nu närmade vi oss naturistcampingen så vi ökade farten förbi denna så de inte skulle upptäcka oss. Vi klarade oss helskinnade och fortsatte till bilarna. Då vi gått i nästan tre timmar var fikabehovet mycket stort så vi satte oss på kullarna vid kyrkan och inmundigade frukosten. Mätta och belåtna fortsatte vi ner till Skanörs hamn och spanade av Landgrens holme men det var ganska tomt. Sothöna, kentsk tärna och drillsnäppa fick vi se här. Vi  fortsatte till Skanörs ljung och spaning efter rovfåglar och annat kul. Mindre skrikörn och svart stork hade setts här några dagar innan. Slutfacit blev att det måste ha varit en av de sämsta dagarna här. Några ormvråkar, en havsörn, en tornfalk, en brun kärrhök och en sparvhök var vad vi fick se. Inte ens en röd glada syntes och det är säkert första gången vi inte fått se en sådan på våra exkursioner. Kaja och råka såg vi konstigt nog inte heller. En gröngöling underhöll oss när den hoppade runt på marken och en fin sorgmantel och ett gäng amiraler födosökte på savande björkar. När vi stått här i ca två och en halv timme gav vi upp och avslutade dagen.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand skedand  kricka  gräsand   gråhäger  storskarv  sparvhök  brun kärrhök  havsörn  ormvråk  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  småspov  storspov  myrspov  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  skogsduva  ringduva  turkduva  tornseglare  gröngöling  tornfalk  skata  kråka  blåmes  talgoxe  sånglärka  backsvala  ladusvala  gransångare  törnsångare  stare  buskskvätta  stenskvätta  sädesärla  ängspiplärka  bofink  hämpling  steglits

Spontanskådning 28 juli

När slamsugningsbilen från Puls som blockerade vägen vid huset längs vägen till Gäddängen var klar, efter 20 minuters väntan, kunde Jonny och jag ta oss till parkeringen vid Gäddängen. Här stod redan fem husbilar som tillbringat natten här. Det var lite svalare idag vilket var skönt efter den senaste tidens tryckande värme men regntunga moln hängde över oss.

Första stopp var vid badplatsen och här sågs en rödstjärtsfamilj. Ute i sjön börjar det nu samlas flockar med skäggdoppingar. Framme vid plattformen hittade vi snart de tre unga svarthalsade doppingarna men föräldrarna syntes inte till. Svarttärneparet som nu ruggat till vinterdräkt har fullt upp med att mata sin unge i boet. Två ägretthägrar sågs också.

När Lars-Olof kom upptäckte han med sin Swarovski  en smådoppingfamilj med tre ungar och flera arter änder. En hona årta med minst fem ungar, två brunandhanar, snatteränder, flera viggar med ungar och ett par rörhönor med två ungar.

Ulf och Flemming anslöt också så vi var till slut fem skådare på plattformen. Det är inte mycket till fågelsång nu men vi hörde en taltrast på avstånd och både svarthätta , gransångare, trädgårdssångare och steglits sjöng vid plattformen. Lars-Olof upptäckte en förbiflygande kärrsnäppa och en vacker spovsnäppa som landade på reveln bland tofsviporna.

Nu började mörka moln närma sig söderifrån och vi hörde åskknallar på avstånd. Vi lämnade plattformen och hann nästan fram till bilarna innan himlen öppnade sig. En födosökande fiskgjuse vid badplatsen blev dagens sista art. Totalt såg vi 47 arter.

Lars Lundquist

Artlista

Grågås, knölsvan, årta, snatterand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, fiskgjuse, röd glada, rörhöna, sothöna, strandskata, tofsvipa, spovsnäppa, kärrsnäppa, skrattmås, fisktärna, svarttärna, ringduva, tornseglare, större hackspett, skata, kråka, kaja, entita, blåmes, lövsångare, gransångare, svarthätta, trädgårdssångare, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, taltrast, rödstjärt, bofink och steglits.

Vadarspaning 25/7

Som vanligt startade vi höstsäsongen med vadarskådning i nordväst. Första stoppet blev Sandön. Solen lyste men en ostlig vind gjorde det aningen kyligt, 10 granna kustsnäppor i sommardräkt, några spovsnäppor, ett gäng kärrsnäppor och olika tringavadare var på plats. En skäggmes hördes i vassen men ingen vitstjärning blåhake som sets här tidigare under sommaren. Nästa stopp Rönnen och efter välbehövlig fika fortsatte skådandet. Skedand, stjärtand, kanadgås, vitkinda gås m m var på plats. En räv  sågs smörja kråset ute på revet. Vad den åt på kunde vi dock inte se. Vandringen fortsätte ut till Lilla vik och här sågs ljungpipare, storspov och kricka. Färden gick vidare mot Farhultsviken men här var det mest grågäss. En fiskgjuse flög förbi med ett byte i klorna. Nu började värmen komma men vi hade ju fika kvar så det blev ett sista stopp vid Hasslarps dammar. När fikan var slut gick vi till plattformen och dagslistan utökades med smådopping, gråhakedopping, sothöna, enkelbeckasin och gulärla.

Vi fick ihop sexton vadararter men missade bl a kustpipare och myrspov, småsnäppa och mosnäppa.

 

Artlista

Kanadagås  grågås  vitkindad gås  knölsvan  gravand  skedand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  gråhakedopping  gråhäger  storskarv  fiskgjuse  röd glada  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  större strandpipare  storspov  kustsnäppa  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  ringduva  skogsduva  tornseglare  skata  råka  kaja  kråka  kosrp  blåmes  talgoxe  skäggmes  backsvala  hussvala  ladusvala  rörsångare  gärdsmyg  stare  koltrast  gråsparv  pilfink  sädesärla  gulärla  grönfink  hämpling  gulsparv  sävsparv

Spontanskådning 14 juli

När Lasse vänt hem efter sin kikare kunde de första och spontanaste skådarna börja dagen strax efter sju. Morgonen var sval och skön, men temperaturen steg sen onödigt mycket under förmiddagen, vilket till slut nio tappra fick känna av. Vid grillplatsen sågs en kull med något duniga trädkrypare. Gröngölingar hördes från flera håll och häckning har konstaterats.   I Gäddängen hade fyra arter doppingar ungar! Två av knipornas kull om tio hade klarat sig och växt till sig. Ner i söder höll svarttärnorna till, ruvningen fortsätter och äggen bör kläckas endera dagen. På revet, bland stora skrattmåsungar och fisktärnor, stod åtta dvärgmåsar vara ett par börjat rugga sina hättor. Där gick också en grönbena, dagens enda vadare. En ägretthäger rörde sig i norra delen av våtmarken. Vattenrall och rörsångare hördes i vassen vid plattformen. Ett gäng steglitser var ljudliga i trädtopparna. Flera arter sångare hördes och en entita tittade fram i en buske. En sparvhök gjorde ett snabbt svep. Någon hade sett fiskgjusen över sjön.

Uppåt Fiskarehusdammen hade enskilda skådare sett gulärla, sädesärla och, liksom sist dagens enda ladusvala.

Lars H

Artlista med 57 arter

Knölsvan, grågås, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, sparvhök, ormvråk, fiskgjuse, tornfalk, vattenrall, sothöna, tofsvipa, grönbena, dvärgmås, skrattmås, havstrut, fisktärna, svarttärna, ringduva, gröngöling, större hackspett, ladusvala, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, rödstjärt, koltrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, kråka, stare, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Gäddängen 30 juni

Redan klockan sju var de två första spontanskådarna på plats, senare anslöt fyra till, varav en sällsynt gäst från Köpenhamn. Vädret var ljumt och mulet med risk för skurar enligt prognosen. Ute över sjön jagade tornseglare och ladusvalor. Vattnet i Gäddängen hade sjunkit under torrperioden och gjort rev och stränder mer tillgängliga för tringavadare. Vi räknade in tre gluttsnäppor, fem grönbenor och tre skogssnäppor plus några tofsvipor. Nere i söder sågs den ene svarthalsade doppingen simma omkring med en liten unge på ryggen medan den andra låg kvar på boet. På andra hållet sågs tre små gråhakeungar från två kullar. Tranparet rastade sin unge som växt till sig rejält och hade snyggt orangefärgat huvud. Ett par svarttärnor har hållit till här ett tag och en syns mest liggande i växtligheten, varför vi kan hoppas på häckning. En konstaterad häckning var en hona årta med ett antal små ungar, lite osäkert hur många eftersom de blandade sig med en kull gräsänder. Ett knölsvanpar vaktade två rätt små ungar. Knipkullen vi såg för två veckor sedan kunde inte hittas nu tyvärr. Två granna adulta dvärgmåsar stod på revet bland så gott som fullfjädrade skrattmåsungar. Två rörsångare kraxade vid plattformen. Även härm-, törn-, gran-, trädgårds- och lövsångare samt svarthätta hördes och från motsatta stranden två sävsparvar. Klockan tio öppnade sig himlen i ett skyfall och vi fick dra oss tillbaka. Regnet var efterlängtat, men kunde gärna dröjt en timme.

Lars H

Artlista med 51 arter

Knölsvan, grågås, snatterand, kricka, gräsand, årta, skedand, brunand, vigg, skäggdopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, gråhäger, vit stork, röd glada, sothöna, trana, tofsvipa, gluttsnäppa, skogssnäppa, grönbena, dvärgmås, skrattmås, gråtrut, havstrut, fisktärna, svarttärna, ringduva, gök, tornseglare, sånglärka, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, koltrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, stare, bofink, sävsparv.