Spontanskådning 3 november

Denna morgon var lite dimmig och disig till en början, men klarnade snart upp och på slutet var det till och med en del blå gluggar i molntäcket. Redan på parkeringsplatsen var det en massa rödvingetrastar och grönsiskor i farten och fortsatte så hela morgonen. På plattformen blev vi sju spontanskådare. Placeringen av den planerade vintermatningen diskuterades, och Jonny åtog sig att bygga en bur för att hålla kråkfåglarna borta. I våtmarken var det gott om änder och även sothönor i motsats till förra gången. Fyra ägretthägrar lyste vita bland knöl- och sångsvanar. En smådopping doppade sig flitigt. Stort rabalder blev det när massor av skarvar plötsligt slog ner för att lika snabbt lyfta och dra ut i sjön igen. Men var det en vattenrall som hördes tvärs över vattnet? Därom tvistade de lärde utan att kunna avgöra saken. Att varfågeln satt i en buske långt nere i söder var det däremot ingen tvekan om. En sparvhök drog snabbt förbi.

När styrelsen efter en timme gav sig iväg på möte, drog sig de två Lassarna ner i hagarna. Från kullen hittade vi en hane stjärtand i Gäddängen. I ett meståg sågs entitor. Bland alla rödvingar som flög omkring oroligt letade vi förgäves efter andra trastar. Ett tiotal mindre fåglar i björktopparna förbryllade oss tills vi kom på att det, lite oväntat, var vinterhämplingar tillsammans med några bergfinkar. Lite längre bort visade varfågeln upp sig i en annan björktopp. Längst ner i hagen hördes surrande och pip från ett par stjärtmesar som snabbt drog vidare. När vi riktade tuberna ut mot sjön dominerdes synen av en massa gäss, mest grå- men även bläs-, säd- och ett par vitkindade gäss. Mellan dem och den stora skarvflocken längst ut låg ett tjugotal skäggdoppingar. Även i sjön sågs ett par ägretthägrar. När vi gick tillbaka hördes kungsfågel i de stora granarna vid tornet. Här dök en senkommen Flemming upp och kunde berätta att han hört gröngöling och kunde sen visa oss ett storskrakepar utanför grillplatsen.

Lista med goda 55 arter:

Vitkindad gås, grågås, sädgås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, storskrake, smådopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, ormvråk, sothöna, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspett, gröngöling, varfågel, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödvingetrast, rödhake, bofink, bergfink, vinterhämpling, grönsiska, gulsparv.