Spontanskådning 29 december

Årets sista spontanskådning är genomförd. Endast tre skådare dök upp. De senaste dagarnas kyla och blåst hade förbytts till plusgrader och vindstilla.

När jag anlände var Jonny redan på plats. Han stod vid badplatsen och hade tubat in två havsörnar och två sångsvanar på isen. Hela sjön var isbelagd och samma på Gäddängen.

Framme på matningen vid plattformen var det full aktivitet bland alla småfåglarna. Mest blåmesar och talgoxar, men även entita, nötväcka, rödhake och bofink sågs. En större hackspett åt på talgbollarna. Några gråsiskor och bergfinkar flög förbi. Nu kom Lars-Olof med mer fågelmat.

Vi lämnade plattformen och fortsatte ner i hagarna förbi fågeltornet. Här var det ganska fågeltomt i början. En gröngöling hördes och en gråhäger flög förbi tillsammans med en ägretthäger. Men längst ner i söder vid diket var där en stor flock grönsiskor, flera gärdsmygar, några koltrastar och en ormvråk.

När vi gick tillbaka till parkeringen kom dimman och försvårade sikten. Framme vid bilarna kom sex ägretthägrar flygande över oss. Här såg vi även fyra ringduvor som blev dagens sista art. Totalt 28 arter på dagslistan.

 

Lars Lundquist

 

Artlista:

Grågås, Sångsvan, Gräsand, Fasan, Vit stork, Gråhäger, Ägretthäger, Havsörn, Ormvråk, Ringduva, Större hackspett, Spillkråka, Gröngöling, Skata, Kaja, Kråka, Entita, Blåmes, Talgoxe, Gärdsmyg, Nötväcka, Trädkrypare, Koltrast, Rödhake, Bofink, Bergfink, Gråsiska, Grönsika.

 

 

Spontanskådning 15 december

För två veckor sedan stannade alla hemma förutom Lasse, som tappert uthärdade busvädret. Denna onsdag var vi ytterligare fyra. Det var ganska många plusgrader, till och med skymtar av blå himmel och det mesta av snön hade smält undan. Fåglarna hade hittat matningen, och där var livlig trafik av blåmes, talgoxe, entita och nötväcka. Gäddängen var istäckt förutom längs norra kanten. Där låg några knölsvanar, fyra storskrakar, ett par knipor och sothönor, en vigg samt gräsänder. En mycket ensam vitkindad gås stod på isen. Fler sådana drog förbi, liksom grå- och bläsgäss och ett par sångsvanar. En ägretthäger skymtade flygande över sjön. Borta vid gömslet kurade en ormvråk på en stolpe, ett par glador kretsade på avstånd. Runt plattformen knattrade ett par gärdsmygar och nån rödhake. En trädkrypare klättrade uppför den närmaste eken. Vi drog oss ner i hagarna. Bergfink bräkte, grönsiskor och björktrastar for omkring i flockar, några gråsiskor klängde i en björk och tre stenknäckar avslöjade sig med sina skarpa läten förbiflygande. Ute i sjön var det nästan inga fåglar. En äldre havsörn satt och glodde.  När vi kom tillbaka till parkeringen började det regna så smått. Ett avslutande kort stopp vid Fiskarehusdammen gav tre fria storkar, några starar på fältet och tutande domherrar.

Lars H

42 arter på dagslistan: Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, gräsand, vigg, knipa, storskrake, fasan, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, havsörn, ormvråk, sothöna, ringduva, större hackspett, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, bergfink, stenknäck, domherre, gråsiska, grönsiska.

Möte(årsmöte) Ringsjöbygdens fågelskådare 20211123

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade 36 personer (varav 17 damer) välkomna till bildvisning efter föreningens senarelagda årsmöte 2021.

Sven-Åke Ahlström var först ut med att visa bilder på fåglar tagna på olika ställe i Sverige. Sven-Åke hade tillbringat en del tid i gömslen och då fått möjlighet att ta bilder på nära håll.

Åsa Blücker visade sina fantastiska konstverk på fåglar, som hon lyckats pricka in med kameran. Otroligt så bra det kan bli, men det kräver förstås tålamod och väntan och den förmågan har Åsa.

Lars Lundquist berättade med inlevelse om de fåglar han fotograferat och nämnde samtidigt om deras tidigare och nuvarande förekomst, lite om hur de förflyttar sig etc. Vi fick mycket bra och intressant information av Lars.

Efter dessa visningar var det dags att inmundiga smarrig landgång från Nilssons Gästgiveri i Hörby med dryck därtill och efteråt en kaka till kaffet.

Stärkta av måltiden fortsatte bildvisningen med att Jan-Olof Dahlström visade två olika naturfilmer med ljudinspelning. Mycket annorlunda och trevligt.

Anders Hellrup hade filmat grå flugsnappare som bosatt sig och lagt ägg i en upp och nervänd kvast som stod längs en husvägg. Anders hade följt äggkläckning och matning av ungarna tills de lämnat boet. Åhörarna blev imponerade och rörda av Anders framförande.

Per Uno Nilsson hade också lite bilder till visning, som han fotograferat ”hemmavid” dvs. Gäddängen, Vombs ängar och i egna trädgården.

Auditoriet visade sin uppskattning med rungande applåder efter att fått se alla dessa bilder. Lars-Olof tackade för presentationerna samt auditoriet för att alla kommit och informerade om att föreningen planerar någon typ av innemöte under början av år 2022.

 

 

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson

Fågellokaler

Lars Lundquist tipsar var man kan skåda fågel

 

Fågellokaler i Ringsjöbygden

Hörby kommun

 1. Fulltofta naturreservat med Gäddängen och östra Ringsjön.
 2. Fiskarehusdammen med storkhägnet.
 3. Fulltofta Naturcentrum med Store damm.
 4. Hörby fälad med Lågedammarna.
 5. Råby hällor.
 6. Kvesarumssjön.
 7. Fjällmossen.
 8. Hjularöds våtmark.

 

Eslövs kommun

 1. Abullahagen med Långakärr.
 2. Eslövs reningsverksdammar.
 3. Skarhults ängar och våtmark.
 4. Gårdstånga våtmark.
 5. Flyinge ängar.
 6. Nordvästra Vombsjön och Kävlingeåns utlopp.
 7. Hjularöds våtmark.
 8. Frönshults våtmark.
 9. Örtofta sockerbruksdammar.
 10. Selarps våtmark.
 11. Strö ängar.
 12. Trolleholms plantskola.
 13. Billingemölla.
 14. Rönneholms mosse.
 15. Sjöholmens badplats, västra Ringsjön.

 

Höörs kommun

 1. Västra Ringsjöns fågeltorn, Sjöholmen.
 2. Rönneås utlopp, Sjöholmen.
 3. Slabälta ängar.
 4. Västra Bosjöklosterhalvön, västra Ringsjön.
 5. Gamla Bo badplats.
 6. Snogerödsdammen med Finnhultsviken.
 7. Rövarekulans naturreservat.
 8. Tegeldammarna-Lergravarna, Tjörnarp.

 

 

Almanacka

Vår almanacka för 2022 finns nu till försäljning. Den kostar 100:- och kan beställas av Monica Frank på tel 0733-647181  eller mail

monica_frank@hotmail.com

Det kommer att lottas ut priser på almanacksnumret. I år är det två smidesfåglar från Leif Persson Blossehus ( två olika priser), snidade träfåglar av Sven-Åke Ahlström, Brutus Östlings bok Fantastiska fåglar+en keps samt två glasunderlägg föreställande svarthakad buskskvätta och sävsparv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordväst 21 november

Då det blåst västliga vindar några dagar innan exkursionen fanns hopp om lite havsfågel. Första stoppet blev Malens havsbad i Båstad. Några kvarstannande strandskator gick på stranden och strax upptäcktes några havssulor som flög in i Laholmsbukten. En smålom simmade nära stranden och sex mindre sångsvanar flög in mot Båstad hamn. I övrigt såg vi bl a ejder, sjöorre och knipa.

Färden gick vidare och vi stannade vid Kattviks hamn. En bil körde vidare mot Yttre Kattvik för att kolla hur det såg ut på parkeringen. Vid rejäla västliga vindar är det fullt på parkeringen men denna dag var där bara två bilar på plats. Telefon till de andra att kusten var klar (haha) att komma och snart anslöt de andra deltagarna. Det var inte så mycket fågel här men tordmule, sillgrissla, smålom, småskrake och havssula fick vi se. Fika intogs vid bilarna och sedan fortsatte vi till Torekovs rev i hopp om skärsnäppa men de var inte på plats. Några skärpiplärkor födosökte i tången och en flock grönfinkar flög runt i området. Sista anhalten blev Torekovs hamn för en vandring till Svarteskär och eventuella toppskarvar. En smådopping dök flitigt i hamnbassängen och vid båtarna mot Hallands väderö guppade en sillgrissla runt. Frågan är m den mådde riktigt bra då den verkade helt apatisk. Eller så njöt den bara av det soliga vädret. Även en sjöorrehona chillade runt i hamnen. På Svarteskär var toppskarvarna på plats. Svårt att bedömma antalet men ca 15 st var det nog. Vi drog oss tillbaka till bilarna och då upptäcktes en födosökande tobisgrissla inne i hamnen. Detta blev dagens sista art och vi avslutade en exkursion med fint väder och arter som vi inte ser så ofta. Det är inte så mycket grisslor, toppskarvar och havssulor i Gäddängen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  Mindre sångsvan  sångsvan  bläsand  gräsand  kricka  ejder  svärta  sjöorre  knipa  storskrake  småskrake  smålom  smådopping  skäggdopping  gråhäger  havssula  toppskarv  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  strandskata  skrattmås  havstrut  gråtrut  sillgrissla  tordmule  tobisgrissla  kaja  kråka  blåmes  talgoxe  kungsfågel  gärdsmyg  koltrast  rödhake  pilfink  ängspiplärka  skärpiplärka  bofink  domherre  grönfink  steglits  gulsparv

 

Foto: Per Uno Nilsson

Spontanskådning 17 november

Lars-Olof och Lasse hade skådat ett tag över Gäddängen, när jag kom samtidigt med Jonny, som hade släpet efter bilen. På det låg en imponerande skapelse, nämligen en bur på stolpar som han ägnat hela helgen åt att bygga, och som ska skydda småfåglarnas mat mot plundring. Tyvärr var grinden låst, så tre gubbar fick släpa iväg det tunga bygget på en säckakärra. På lämpligt avstånd från plattformen reste vi buren och L-O hängde in solrosfrön och talgbollar. Det blev ingen omedelbar rusning till godsakerna, faktiskt var ingen fågel i närheten så länge vi var kvar. Under plattformen står en större burk med frön varifrån man kan fylla på matningen efter behov. Morgonen avslutades sedan vid storkhägnet, där vi med viss möda monterade ihop en stor plastlåda, som ska stå där som förråd för större kvantiteter fågelmat.

Däremellan hade vi också tid att skåda fåglar. I Gäddängen låg de vanliga simänderna, plus att Ann-Margret hittade ett par brunänder. Tre ägretthägrar syntes emellanåt, och ytterligare två ute i sjön. En havsörn gled över, och en kraftig duvhök gav Lasse ett årsX. Flockar med björktrastar drog snattrande omkring, och bland dem syntes nån enstaka rödvinge- och dubbeltrast. Gröngöling och större hackspett hördes. Nere i hagarna hördes nötskrikor skräna och ute i sjön syntes ett par salskrakar. Till slut rastade en flock starar vid Fiskarehusdammen och fem frigående storkar betraktade våra besvär med lådan.

Lars H

49 arter på dagslistan:

Grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, salskrake, fasan, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, duvhök, röd glada, havsörn, sothöna, gråtrut, ringduva, större hackspett, gröngöling, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödvingetrast, dubbeltrast, rödhake, bofink, bergfink, grönfink, grönsiska.

 

Gåsspaning 6 november

Detta historiska datum samlades 11 skådare i Hörby för att bege sig ut och skåda gäss. Vi begav oss mot Vombsjön via Hjularöds våtmark. Frånsett en ägretthäger och två knölsvanar var det tomt på fågel här. Vi parkerade vid Vombsjön och spanade efter den rödhuvade dykand som setts här för några veckor sedan. Tyvärr lyckades vi inte finna den men här var andra änder som bläsand, kricka, skedand och snatterand. Några havsörnar på jakt efter frukost orsakade en del uppflog bland fåglarna i sjön. Grågäss och vitkindade gäss flög förbi i stora flockar. Då det blåste kraftiga västliga vindar denna dag så började det plinga i telefonen av alla larm från Kullaberg och Bjärehalvön. Det var lunnefåglar hit och spetsbergsgrisslor hit, gråliror på härsan och islommar på tvärsan. Det grämde en del då vi har exkursion till nordväst den 21:e. Tänk om jag kastat om exkursionerna. Då hade det kunnat bli lite nya Gjusekryss. Nu kommer det säkert att vara vindstilla när vi skall dit. Nåväl, inte lönt att gråta över spilld mjölk.

Vi fortsatte mot fågeltornet längs vägen mot Vomb och gjorde ett stopp här. På ängarna kunde vi räkna in sju havsörnar och två ägretthägrar. Det var en del trastar i luften, främst rödvingar. Efter fika drog vi vidare till Vombs ängar och det västra tornet. På vägen sågs två prutgäss. Vi satte upp tuberna och började spana. Det var gott om bläsänder och krickor och snart hittades tre rödspovar. Dessa var med all säkerhet den isländska rasen islandica  som ses vid denna tid på året. Vi har aldrig sett sådana på våra exkursioner men eftersom islandica inte räknas som egen art blev det tyvärr inget GjuseX. Ett tiotal stjärtmesar kom flygande under ljudligt lockande. En hona blå kärrhök jagade över ängarna. Tyvärr såg vi aldrig den pilgrimsfalk som rastade enligt tips från en annan skådargrupp. Femtiotalet ljungpipare, fyra enkelbeckasiner och ett gäng vinterhämplingar blev andra arter på dagslistan.

Nästa stopp blev Silvåkratornet och gömslet. Vi började vid gömslet i hopp om skäggmesar i vassen men det blåste nog för mycket för att de skulle trivas. När vi stod och pratade om att kanske få se kattugglorna i tallarna vid fågeltornet kom Jonny och visade en bild på en av dem. Han hade gått direkt dit och tittat efter den så vi andra fick brått att ta oss dit. Den satt kvar och struntade fullständigt i oss. En promenad längs Silvåkrabäcken i hopp om kungsfiskare blev resultatlös. Några gick upp i tornet och fick se en pilgrimsfalk jaga över sjön. Kanske samma som varit på Vombs ängar.

Vi hade lite fika kvar så vi fortsatt till Sjötorps ängar och intog den där. Sedan en liten promenad för att leta efter de svarthakade buskvättorna som häckat här i år och fått ut ett par kullar. Vi hittade inte dessa och beslöt avsluta dagen vid Hardeberga stenbrott och berguvarna  då vi inte var så långt därifrån. En varfågel fick vi se ute på Revingefältet. Berguven var inte hemma men en spillkråka hördes och kom flygande vilket blev sista arten för dagen. Det blev en bra dag med fina arter trots allt även om man hellre hade varit uppe i nordväst. Det blev fyra gåsarter där prutgässen var en glad överraskning. Det är inte så ofta man ser dess i inlandet.

Lars-Olof

Artlista

Prutgås  vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  knipa  storskrake  fasan  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  blå kärrhök  röd glada  havsörn  sothöna  tofsvipa  ljungpipare  rödspov (islandica)  enkelbeckasin  skrattmås  fiskmås  gråtrut  tamduva  ringduva  kattuggla  större hackspett  spillkråka  tornfalk  pilgrimsfalk  skata  råka  kaja  kråka  entita  talgoxe  blåmes  stjärtmes  gärdsmyg  stare  koltrast  björktrast  rödvingetrast  rödhake  vinterhämpling

 

 

Rödspov och prutgås fotade genom tubkikaren med mobiltelefonen

Spontanskådning 3 november

Denna morgon var lite dimmig och disig till en början, men klarnade snart upp och på slutet var det till och med en del blå gluggar i molntäcket. Redan på parkeringsplatsen var det en massa rödvingetrastar och grönsiskor i farten och fortsatte så hela morgonen. På plattformen blev vi sju spontanskådare. Placeringen av den planerade vintermatningen diskuterades, och Jonny åtog sig att bygga en bur för att hålla kråkfåglarna borta. I våtmarken var det gott om änder och även sothönor i motsats till förra gången. Fyra ägretthägrar lyste vita bland knöl- och sångsvanar. En smådopping doppade sig flitigt. Stort rabalder blev det när massor av skarvar plötsligt slog ner för att lika snabbt lyfta och dra ut i sjön igen. Men var det en vattenrall som hördes tvärs över vattnet? Därom tvistade de lärde utan att kunna avgöra saken. Att varfågeln satt i en buske långt nere i söder var det däremot ingen tvekan om. En sparvhök drog snabbt förbi.

När styrelsen efter en timme gav sig iväg på möte, drog sig de två Lassarna ner i hagarna. Från kullen hittade vi en hane stjärtand i Gäddängen. I ett meståg sågs entitor. Bland alla rödvingar som flög omkring oroligt letade vi förgäves efter andra trastar. Ett tiotal mindre fåglar i björktopparna förbryllade oss tills vi kom på att det, lite oväntat, var vinterhämplingar tillsammans med några bergfinkar. Lite längre bort visade varfågeln upp sig i en annan björktopp. Längst ner i hagen hördes surrande och pip från ett par stjärtmesar som snabbt drog vidare. När vi riktade tuberna ut mot sjön dominerdes synen av en massa gäss, mest grå- men även bläs-, säd- och ett par vitkindade gäss. Mellan dem och den stora skarvflocken längst ut låg ett tjugotal skäggdoppingar. Även i sjön sågs ett par ägretthägrar. När vi gick tillbaka hördes kungsfågel i de stora granarna vid tornet. Här dök en senkommen Flemming upp och kunde berätta att han hört gröngöling och kunde sen visa oss ett storskrakepar utanför grillplatsen.

Lista med goda 55 arter:

Vitkindad gås, grågås, sädgås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, storskrake, smådopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, ormvråk, sothöna, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspett, gröngöling, varfågel, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödvingetrast, rödhake, bofink, bergfink, vinterhämpling, grönsiska, gulsparv.