Abullahagen och Skarhults ängar 25 april

Denna söndagmorgon bjöd på några minusgrader men solen sken från blå himmel så det var ändå en härlig morgon. Det primära målet för dagen var ringtrast som observerats tidigare i veckan. Vi började vår vandring och lövsångare och gransångare sjöng. Några hämplingar flög förbi och en rödstjärt hördes sjunga. Inga ringtrastar ännu men efter en stund såg jag trastar i riktning mot fryshuset och hoppet tändes. En snabb promenad senare ropade Lena "där är ringtrasten". En hane flög runt i hästhagen men flög snart i väg så tyvärr fick inte alla se den. I hagen såg vi även dubbeltrast, taltrast och rödstjärt. En svarthätta sjöng sporadiskt. När vi närmade oss Långakärr stöttes en drillsnäppa och en skogssnäppa och i vattnet låg gravand och gråhakedopping. När vi gått närmare två timmar var det dags för morgonens första fika.

När den var avklarad begav vi oss till Skarhults ängar. Här sågs en del vadare som drillsnäppa, gluttsnäppa, rödbena, storspov, skärfläcka och mindre strandpipare. Skedänder och bläsänder såg vi också. I rovfågelvg sågs röd glada, brun kärrhök och ormvråk. Däremot ingen havsörn som man annars brukar se här. Hämpling, gulsparv, trädpiplärka, ängspiplärka och steglits var andra fåglar vi fick se och höra. Nöjda återvände vi till bilarna och här avslutade vi dagen. Några fick se en brunglada ner mot Sjöholmen när de körde hem. Sex av oss styrde kosan till en skog utanför Eslöv för att titta till ett havsörnsbo som finns här. Vid boet såg vi hanen sitta utanför boet och han höll koll på oss. Han lämnade boet och då fick vi även se honan resa sig upp vilket med all säkerhet tyder på att hon ruvat klart och att det blivit ungar. Återstår att se hur många paret fått. Efter ytterligare en fika gick vi till baka till bilarna och körde hem var och en till sitt.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  gravand  skedand  bläsand  gräsand  kricka  knipa  fasan  gråhakedopping  gråhäger  sparvhök  brun kärrhök  röd glada  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  mindre strandpipare  storspov  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  gluttsnäppa  fiskmås  gråtrut  kaspisk trut  skogsduva  ringduva  skata  kaja  råka  kråka  entita  talgoxe  blåmes  sånglärka  lövsångare  gransångare  svarthätta  kungsfågel  gärdsmyg  stare  ringtrast  koltrast  taltrast  dubbeltrast  rödhake  svartvit flugsnappare  rödstjärt  järnsparv  sädesärla  trädpiplärka  ängspiplärka  bofink  grönfink  hämpling  steglits  gulsparv

 

 

Foto Per Uno Nilsson

Överst t.v hona svartvit flugsnappare, t.h gulsparv.

Underst t.v hämpling, th grönfink.

Spontanskådning 21 april

Vädret var aprilaktigt, först enstaka plusgrad, täta moln och frisk västan, mot slutet blåare himmel  och varmare. De klokaste hade ännu inte stoppat undan långkalsingarna. När jag kom var de tidigaste där sen en timme. Jonny, men inte Lasse, hade sett en svartvit flugsnappare. När fler skådare kommit återfanns den och till slut lyckades till och med Lasse se den långt nere i hagen. Vi drog oss till plattformen med alla gransångarnas chiff chaff som ljudkuliss. Tranan ruvade och de två äggen syntes tydligt när den reste sig. Fyra fisktärnor kom förbi. Skrattmåsarna boade på den vänstra flotten, på den högra låg en grågås och en storskrakehona. Bland simänderna saknades bara årta och stjärtand. En smådopping visade sig helt kort längst ner i söder. Både hona och hane brun kärrhök svepte elegant över motsatta stranden. En gammal havsörn gled förbi, en sparvhök flög lågt över vattnet, en tornfalk kretsade långt borta, en ormvråk satt på jakttornet och flera glador var i farten. Från och till jagade ett antal ladusvalor högt och lågt över Gäddängen. Vi gick rundan ner i södra hagarna. Först när vi kommit ner till bäcken hörde vi den förväntade svarthättan en bit längre ner. Starar förvillade med sina härmningar. Jag trodde de imiterade storspov, men de andra hade verkligen sett en sådan flyga över. Som avslutning stannade några till vid Fiskarehusdammen. Där låg en del snatteränder, och smådopping hördes. En efterlängtad, men tyst, lövsångare upptäcktes i buskagen.

Lars H

Artlista 59 arter

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, storskrake, fasan, smådopping, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, brun kärrhök, sparvhök, ormvråk, tornfalk, sothöna, trana, tofsvipa, storspov, skrattmås, fiskmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, större hackspatt, sånglärka, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, nötskrika, kaja, råka, kråka, korp, stare, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv

Foto Per Uno Nilsson

T.v första svartvita flugsnapparen  i Skåne för året och talgoxe t.h.

Gäddängen 7 april

De spontanaste skådarna var på plats redan halvsju, men hade inte så mycket att berätta när vi andra kom släntrande vid niotiden. Solen sken, men det blåste en isande nordvästvind och det var inte inbjudande att skåda över sjön. En snapp flukt gav heller inte mycket. Istället samlades vi på plattformen. I våtmarken var det förvånande lite änder, vi fick leta länge för att hitta någon enstaka skedand, snatterand, storskrake och kricka. Skrattmåsarna var inte heller särskilt många. I den dolda lilla dammen i nordost stack två ägretthägrar emellanåt upp huvudena, tog också korta flygturer. I söder hade ett tranpar rett ett bo i kanten, och två ägg sågs när den ruvande reste sig. Sävsparvar for omkring, nyanlända gransångare sjöng överallt och sädesärlor hördes i flykten. Vitkindade gäss flög över. En promenad ner i hagarna gav inte mycket mer än en lockande gulsparv. Sedan några styrkt sig med kaffe vid bilarna, gick vi den nya leden genom kohagen. Här var det mer liv. Framför allt vimlade det på marken av bofink med visst inslag av bergfink. Ett antal vanliga trädkrypare i de gamla ekarna granskades i hopp om att någon skulle vara trädgårdsträdkrypare. Förr eller senare sprider de sig säkert hit från helsingborgstrakten. Entita och stjärtmes sågs också, men den mindre hackspetten gäckade oss. Vid Fiskarehusdammen gick en strandskata. Till slut fick vi njuta av rödvingetrastarnas vårkonsert.

Att våren gjort halt visas av att artlistan omfattade 49 arter, samma som för två veckor sedan.

Lars H

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, storskrake, fasan, skäggdopping, ägretthäger, vit stork, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, strandskata, skrattmås, gråtrut, ringduva, större hackspett, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, gransångare, stjärtmes, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, bofink, bergfink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Foto Per Uno Nilsson

 

Spontanskådning 24 mars

Tre månader efter (eller nio före) julafton samlades ett dussin skådare vid Gäddängen. Lite varmare än vid juletid var det, men man kan inte säga att våren gjort några större framsteg. Inga nya årskryss noterades, ingen gransångare hördes fast den borde vara på plats nu. Men taltrasten sjöng i Kohagen och hackspettar trummade. Från plattformen såg vi att skrattmåsarna blivit fler, men ingen svarthuvad mås visade sig på årsdagen av Lasses fynd ifjol. En fiskmås på häckningsflotten tycktes först död, men kunde sen röra på huvudet och till och med flyga iväg! Gravänderna hade också blivit fler. Bland övriga änder saknade vi sked- och stjärtand. En skäggdopping syntes, men inte smådoppingarna jag såg i lördags. Ett sträck med vitkindade gäss drog över. Gröngöling ropade och Jan hade en mindre hackspett vid parkeringen. En havsörn gled diskret förbi. Stare, bofink, rödhake, sävsparv och gulsparv hördes sjunga. Ett mjukt surrande väckte hoppet om stjärtmes, men det var nog bara en sömnig gärdsmyg tyvärr. Några skogsduvor sträckte förbi. Detta hände när några av oss gick ner i hagarna, medan styrelsen hade möte på plattformen, och kunde därifrån bidra till dagslistan med trana och strandskata.

49 arter blev det på dagslistan, två fler än sist.

Lars H

Artlista: knölsvan, sångsvan, bläsgås, grågås, kanadagås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, ormvråk, sothöna, trana, strandskata, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, skogsduva, ringduva, gröngöling, större hackspett, mindre hackspett, sånglärka, rödhake, koltrast, taltrast, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, stare, bofink, gulsparv, sävsparv.

 

 

Spontanskådning 10 mars

Tolv av Ringsjöbygdens fågelskådare samlades för att se hur långt våren fortskridit. Vädret var skapligt, även om det var någon minusgrad till en början. Jonas Karlsson från Skånska dagbladet var med oss för att få ihop material till en artikel, som ska kunna läsas i tidningen någon gång nästa vecka.

Jag hade kört ner genom allén till Fulltofta slott, och stannat för att kolla en flock svanar, och bland 150 vanliga sångsvanar hittade jag två mindre. Lasse hade väntat på oss sedan klockan åtta och kunnat njuta av sjungande taltrast och bofinkar samt flera trummade större hackspettar. I Östra Ringsjön låg isen kvar här på östra sidan, men i öppet vatten långt ut låg en flock med flera hundra storskrakar. På uddarna hade vinden pressat upp stora vallar av is. Lena och Lennart gav sig ner i hagarna för att sätta upp den återfunna holken med nummer 35 som saknats länge, och Jonny klängde upp för att byta tak på en annan holk. Lite väl trångt blev det när vi sen skockades på plattformen, men coronavirus tycks inte bita på fågelskådare. Gäddängen var i stort sett isfri och där låg ganska många sothönor och änder: kricka, gräsand, bläsand, brunand, knipa, vigg och gravand. Vi noterade fler vårtecken, såsom ropande tranor, ett par vinglande tofsvipor och några förbiflygande starar. En yngre havsörn seglade över och vållade viss oro i våtmarken. Borta på hägnet var flera storkpar på plats uppe på sina boplattformar. På slutet drog vi oss ner i hagarna, men där var ganska händelselöst. En flaxande nötskrika och en högtflygande korp kunde noteras, men ingen stjärtmes eller mindre hackspett denna gång heller till besvikelse för vissa. Till slut hittades också några salskrakar i sjön.

Lars H skrev och summerade 47 arter på dagslistan:

Knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, bläsgås, grågås, kanadagås, gravand, bläsand, kricka, gräsand, brunand, vigg, knipa, salskrake, storskrake, fasan, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, gråtrut, havstrut, ringduva, större hackspett, gärdsmyg, koltrast, björktrast, taltrast, entita, blåmes, talgoxe, nötväckas, trädkrypare, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, bofink.

Lunds reningsverk, Löddesnäs och Salviken 28/2

Vi samlades i Gårdstånga denna dimmiga och lite kylslagna morgon och drog i väg till Lunds reningsverksdammar. Detta är en bra lokal då man kommer fåglarna nära. Här såg vi bl a olika änder och gäss, smådopping och rörhöna: tyvärr ingen vattenrall och ej heller den gråhakedopping som setts dagen innan. Färden gick vidare till Löddesnäs och givetvis började vi med att fika. Sedan gick vi spången ut mot havet och någon hörde skäggmes i vassen. Framme vid vattnet såg vi tofsvipor och gravänder på revlarna och på andra sidan ån flög snösparvar fram och tillbaka. Vi fortsatte ut på ängen och upp i fågeltornet. En havsörn satt och käkade och skäggmes sågs och hördes.

Nästa anhalt blev Salviken och här hoppades vi på skärfläcka men de var inte på plats. Storspov, strandskata, stjärtand och större strandpipare blev nya dagsarter. Ett sista stopp gjordes vid norra badsjön vid Järavallen och fick se de gråhakedoppingar som hållit till här några dagar.

Lars-Olof

 

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  ejder  knipa  småskrake  storskrake  fasan  smådopping  gråhakedopping  skäggdopping  gråhäger  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  rörhöna  sothöna  strandskata  tofsvipa  större strandpipare  storspov  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  ringduva  turkduva  tornfalk  skata  kaja  kråka  råka  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  gärdsmyg  stare  koltrast  domherre  grönfink  sävsparv  snösparv

Holkrensning 24/2

När spontanskådningen avslutats samlades vi för att rensa holkarna härute. Snön och kylan var ett minne blott och vi fick en härlig dag. Tidigare hade medlemmar rensat holkarna vid Fulltofta naturcenter och de vid samma sida som gömslet. Då vi var gott folkade blev det fem gäng som tog sig an uppgiften och började rensa. Detta gick relativt snabbt och efteråt samlades vi runt grillen för en korv eller två och snackade igenom dagen.

Totalt rensades 110 holkar och av dessa var 99 bebodda, dvs 90%. Vid förra årets rensning var 79% bebodda så detta var ett fall framåt. Räknar man med ett snitt på 6 ungar per holk så är det ett tillskott på ca 600 fåglar. Förvisso så överlever inte alla men visst fyller holkarna sin funktion här ute.

Förra året satte vi upp en trädkryparholk och i denna hade en lyckad häckning skett.

Analyser av bomaterial visar att majoriteten av holkarna har bebotts av talgoxe/blåmes. I övrigt  har det varit svartvit flugsnappare/rödstjärt, nötväcka, stare, trädkrypare och pilfink eller gråsparv.

I två av holkarna var det getingbo och i en hade möss hållit till.

I de två knipholkarna låg det okläckta ägg och frågan är vad som hänt. Det kan vara så att det varit lyckade häckningar och när ungarna lämnat holken har det lagts nya ägg och sedan har det hänt honan något. Det är bra om vi kan hålla koll om det ses knipungar härute i april/maj. Mer info kommer framöver om detta.

Till sist ett varmt tack tilla alla er som engagerade er i holkrensningsarbetet.

Lars-Olof

Gäddängen 24 februari som vanligt

Exakt två månader efter julafton var det vår i luften när några spontanskådare samlades  som vanligt klockan nio varannan onsdag. Vatten och marker var dock frusna och vintriga ännu, men sånglärkor hördes sträcka över hela tiden och tofsvipor svingade sig över fälten. Bäckens utlopp i vassarna hade tinat upp, och därifrån hördes gräsänder och krickor. Om några vattenrallar hade överlevt fick vi ingen klarhet i, men rörhönan kom ut från vassen och roade sig med att plaska omkring. I den stora eken vid plattformen, där trädkryparna häckade i fjor, jagade nu paret varandra runt stammen i vårlig yra. Några fick en skymt av varfågeln tvärs över Gäddängen. Mesarna sjöng överallt, en stare kvintilerade i trädtopparna, grönfinken bräkte och större hackspetten trummade. Längst nere i hagarna värmde solen skönt, och att några fick årskryss när en trana kom flygande värmde nog också. Men stjärtmesarna gäckade oss. Ett sträck med bläsgäss drog mot nordost, några kanadagäss också.

Bortåt halvelva hade anslutit ganska många, fast inte lika spontana skådare, som skulle ta itu med den årliga holkrensningen med korvgrillning som belöning. När innehållet i holkarna analyserats kommer resultatet att presenteras här på hemsidan.

Lars H

Artlista 37 arter

Kanadagås, grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, gräsand, kricka, fasan, vit stork, gråhäger, storskarv, röd glada, ormvråk, rörhöna, trana, tofsvipa, gråtrut, ringduva, större hackspett, spillkråka, tornfalk, varfågel, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, sånglärka, trädkrypare, stare, koltrast, bofink, grönfink, gulsparv.

Rönneholms mosse 13/2

12 skådare samlades vid Sjöholmens badplats kl 9 denna kalla men solig morgon.  -12 visade termometern men det var ganska skönt ändå. Första stoppet blev dämmet vid Rönneå. Gräsänder, smådopping, storkrake och havsörn sågv i här. Några hade turen att få se kungsfiskaren flyga över ån. Några kungsfåglar upptäcktes i en gran men en del av oss var oförmögna att hitta dom.

Vi fortsatte ut på mossen och konstaterade att det var ganska tomt på fåglar. En varfågel satt i en björk och lät sig beskådas innan den tröttnade och flög iväg. Jonny fick se en vattenrall i vassbältet men när vi andra kom fram så hade den gömt sig. Vi fortsatte vandringen och så händer det som alltid händer när vi är ute. Det började rycka i kaffetarmen så vi gick tillbaks till badplatsen där vi intog fikan och summerade dagen.

Artlista

Grågås  sångsvan  gräsand  vigg  knipa  storskrake  smådopping  gråhäger  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  vattenrall  sothöna  fiskmås  havstrut  gråtrut  tamduva  kungsfiskare  större hackspett  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  koltrast  rödhake  pilfink  grönfink

 

Spontanskådning 10 februari

Ska man kalla det spontant eller tvångsmässigt skådande? Fem gubbar tog sig på halkiga vägar till Fulltofta badplats för att utsätta sig för bistra sju minusgrader, fem centimeter nysnö, isande nordvästvind, djupfrysta vatten och marker och dåliga utsikter till fågelupplevelser. Det blev ändå inte så illa, bara på plattformen kände vi av vinden, och en blek sol lyste emellanåt.

Vi började vid det enda öppna vattnet, nämligen bäcken och utloppet innanför vassarna mellan parkeringen och grillplatsen. Förutom gärdsmygar, en rödhake och en hel del gräsänder såg vi på nära håll två vattenrallar och en rörhöna.  Morkulla, dvärgbeckasin och forsärla som setts i veckan hittade vi inte, kanske hade de strukit med under de senaste mycket kalla nätterna.

Vi gick sen hela vägen ner genom hagarna och där hittades enstaka exemplar av kungsfågel, entita, björktrast, trädkrypare, bofink och glatt kvittrande grönfink. Fasan ropade, nötskrika skränade, en mindre flock ringduvor for iväg, en sparvhök drog utmed sjön och ett gäng kanadagäss flög över. På vägen tillbaka stannade vi på plattformen bara så länge att vi kunde konstatera att varfågeln fanns på plats på andra sidan av Gäddängen. Tillbaka på parkeringen kunde vi komplettera artlistan med större hackspett och ormvråk och räknade ihop 30 arter, rätt skapligt efter omständigheterna.

Lars H

Artlista: kanadagås, gräsand, fasan, vit stork, gråhäger, sparvhök, ormvråk, vattenrall, rörhöna, ringduva, större hackspett, varfågel, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, grönfink.