Spontanskådning 28 juli

När slamsugningsbilen från Puls som blockerade vägen vid huset längs vägen till Gäddängen var klar, efter 20 minuters väntan, kunde Jonny och jag ta oss till parkeringen vid Gäddängen. Här stod redan fem husbilar som tillbringat natten här. Det var lite svalare idag vilket var skönt efter den senaste tidens tryckande värme men regntunga moln hängde över oss.

Första stopp var vid badplatsen och här sågs en rödstjärtsfamilj. Ute i sjön börjar det nu samlas flockar med skäggdoppingar. Framme vid plattformen hittade vi snart de tre unga svarthalsade doppingarna men föräldrarna syntes inte till. Svarttärneparet som nu ruggat till vinterdräkt har fullt upp med att mata sin unge i boet. Två ägretthägrar sågs också.

När Lars-Olof kom upptäckte han med sin Swarovski  en smådoppingfamilj med tre ungar och flera arter änder. En hona årta med minst fem ungar, två brunandhanar, snatteränder, flera viggar med ungar och ett par rörhönor med två ungar.

Ulf och Flemming anslöt också så vi var till slut fem skådare på plattformen. Det är inte mycket till fågelsång nu men vi hörde en taltrast på avstånd och både svarthätta , gransångare, trädgårdssångare och steglits sjöng vid plattformen. Lars-Olof upptäckte en förbiflygande kärrsnäppa och en vacker spovsnäppa som landade på reveln bland tofsviporna.

Nu började mörka moln närma sig söderifrån och vi hörde åskknallar på avstånd. Vi lämnade plattformen och hann nästan fram till bilarna innan himlen öppnade sig. En födosökande fiskgjuse vid badplatsen blev dagens sista art. Totalt såg vi 47 arter.

Lars Lundquist

Artlista

Grågås, knölsvan, årta, snatterand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, fiskgjuse, röd glada, rörhöna, sothöna, strandskata, tofsvipa, spovsnäppa, kärrsnäppa, skrattmås, fisktärna, svarttärna, ringduva, tornseglare, större hackspett, skata, kråka, kaja, entita, blåmes, lövsångare, gransångare, svarthätta, trädgårdssångare, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, taltrast, rödstjärt, bofink och steglits.

Vadarspaning 25/7

Som vanligt startade vi höstsäsongen med vadarskådning i nordväst. Första stoppet blev Sandön. Solen lyste men en ostlig vind gjorde det aningen kyligt, 10 granna kustsnäppor i sommardräkt, några spovsnäppor, ett gäng kärrsnäppor och olika tringavadare var på plats. En skäggmes hördes i vassen men ingen vitstjärning blåhake som sets här tidigare under sommaren. Nästa stopp Rönnen och efter välbehövlig fika fortsatte skådandet. Skedand, stjärtand, kanadgås, vitkinda gås m m var på plats. En räv  sågs smörja kråset ute på revet. Vad den åt på kunde vi dock inte se. Vandringen fortsätte ut till Lilla vik och här sågs ljungpipare, storspov och kricka. Färden gick vidare mot Farhultsviken men här var det mest grågäss. En fiskgjuse flög förbi med ett byte i klorna. Nu började värmen komma men vi hade ju fika kvar så det blev ett sista stopp vid Hasslarps dammar. När fikan var slut gick vi till plattformen och dagslistan utökades med smådopping, gråhakedopping, sothöna, enkelbeckasin och gulärla.

Vi fick ihop sexton vadararter men missade bl a kustpipare och myrspov, småsnäppa och mosnäppa.

 

Artlista

Kanadagås  grågås  vitkindad gås  knölsvan  gravand  skedand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  gråhakedopping  gråhäger  storskarv  fiskgjuse  röd glada  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  större strandpipare  storspov  kustsnäppa  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  ringduva  skogsduva  tornseglare  skata  råka  kaja  kråka  kosrp  blåmes  talgoxe  skäggmes  backsvala  hussvala  ladusvala  rörsångare  gärdsmyg  stare  koltrast  gråsparv  pilfink  sädesärla  gulärla  grönfink  hämpling  gulsparv  sävsparv

Spontanskådning 14 juli

När Lasse vänt hem efter sin kikare kunde de första och spontanaste skådarna börja dagen strax efter sju. Morgonen var sval och skön, men temperaturen steg sen onödigt mycket under förmiddagen, vilket till slut nio tappra fick känna av. Vid grillplatsen sågs en kull med något duniga trädkrypare. Gröngölingar hördes från flera håll och häckning har konstaterats.   I Gäddängen hade fyra arter doppingar ungar! Två av knipornas kull om tio hade klarat sig och växt till sig. Ner i söder höll svarttärnorna till, ruvningen fortsätter och äggen bör kläckas endera dagen. På revet, bland stora skrattmåsungar och fisktärnor, stod åtta dvärgmåsar vara ett par börjat rugga sina hättor. Där gick också en grönbena, dagens enda vadare. En ägretthäger rörde sig i norra delen av våtmarken. Vattenrall och rörsångare hördes i vassen vid plattformen. Ett gäng steglitser var ljudliga i trädtopparna. Flera arter sångare hördes och en entita tittade fram i en buske. En sparvhök gjorde ett snabbt svep. Någon hade sett fiskgjusen över sjön.

Uppåt Fiskarehusdammen hade enskilda skådare sett gulärla, sädesärla och, liksom sist dagens enda ladusvala.

Lars H

Artlista med 57 arter

Knölsvan, grågås, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, sparvhök, ormvråk, fiskgjuse, tornfalk, vattenrall, sothöna, tofsvipa, grönbena, dvärgmås, skrattmås, havstrut, fisktärna, svarttärna, ringduva, gröngöling, större hackspett, ladusvala, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, rödstjärt, koltrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, kråka, stare, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Gäddängen 30 juni

Redan klockan sju var de två första spontanskådarna på plats, senare anslöt fyra till, varav en sällsynt gäst från Köpenhamn. Vädret var ljumt och mulet med risk för skurar enligt prognosen. Ute över sjön jagade tornseglare och ladusvalor. Vattnet i Gäddängen hade sjunkit under torrperioden och gjort rev och stränder mer tillgängliga för tringavadare. Vi räknade in tre gluttsnäppor, fem grönbenor och tre skogssnäppor plus några tofsvipor. Nere i söder sågs den ene svarthalsade doppingen simma omkring med en liten unge på ryggen medan den andra låg kvar på boet. På andra hållet sågs tre små gråhakeungar från två kullar. Tranparet rastade sin unge som växt till sig rejält och hade snyggt orangefärgat huvud. Ett par svarttärnor har hållit till här ett tag och en syns mest liggande i växtligheten, varför vi kan hoppas på häckning. En konstaterad häckning var en hona årta med ett antal små ungar, lite osäkert hur många eftersom de blandade sig med en kull gräsänder. Ett knölsvanpar vaktade två rätt små ungar. Knipkullen vi såg för två veckor sedan kunde inte hittas nu tyvärr. Två granna adulta dvärgmåsar stod på revet bland så gott som fullfjädrade skrattmåsungar. Två rörsångare kraxade vid plattformen. Även härm-, törn-, gran-, trädgårds- och lövsångare samt svarthätta hördes och från motsatta stranden två sävsparvar. Klockan tio öppnade sig himlen i ett skyfall och vi fick dra oss tillbaka. Regnet var efterlängtat, men kunde gärna dröjt en timme.

Lars H

Artlista med 51 arter

Knölsvan, grågås, snatterand, kricka, gräsand, årta, skedand, brunand, vigg, skäggdopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, gråhäger, vit stork, röd glada, sothöna, trana, tofsvipa, gluttsnäppa, skogssnäppa, grönbena, dvärgmås, skrattmås, gråtrut, havstrut, fisktärna, svarttärna, ringduva, gök, tornseglare, sånglärka, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, koltrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, stare, bofink, sävsparv.

Spontanskådning 16 juni

Inte många plusgrader var det när första skådaren, Flemming, anlände. Han var den ende som fick se mindre hackspett, blåmes och talgoxe! Efterhand värmde solen och vi blev åtta ordinarie skådare plus, till en början, en utsocknes drönarfotograf. Ljudbilden dominerades förstås av skrattmåsarnas skränande när de pratade med sina växande ungar. Några fisktärnor for runt med småfisk, men om där låg några och ruvade på de övervuxna flottarna gick inte att se. Det var ett ständigt stänkande utmed vasskanten när en kull om ett tiotal små knipungar dök frenetiskt övervakade av mamman. Man kan väl förutsätta att de kläckts i holken och hoppat ut nyligen. Sothönor med ungar syntes också, men med bara en eller två i varje kull – vem har tagit resten? De svarthalsade doppingarna syntes och den ena låg och tryckte på boet ruvande. I skäggdoppingens bo syntes två ungar. Tre adulta smådoppingar låg intill vassen. Ett par årta var svåra att se när de låg och sov nere i växtligheten. Av övriga simänder syntes enstaka exemplar av alla arter förutom stjärtand. Vattenrall hördes, rörhöna hade setts innan jag kom. Ett par brun kärrhök höll till i nordost och häckar troligen vid den dolda dammen där. Av tättingar kan nämnas rörsångare, törnsångare, näktergal och härmsångare runt plattformen samt oväntat många sjungande lövsångare utmed vägen ner. Ett par tornseglare i luften, men inga svalor.

På hemvägen spanade Lasse och jag av Fiskarehusdammen. Minst fem smådoppingar syntes. Sex svartsnäppor rastade, honorna redan på sydsträck. Sånglärka sjöng, en gulärla flög förbi liksom dagens enda ladusvala. På vägen ner hade jag också sett rödbenaparet. Jonny hade sett stenskvätta här på morgonen.

Lars H

Dagens artlista omfattade 62 arter:

Knölsvan, grågås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, årta, skedand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, vattenrall, rörhöna, sothöna, tofsvipa, svartsnäppa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, gröngöling, större hackspatt, mindre hackspett, sånglärka, ladusvala, gulärla, sädesärla, näktergal, rödstjärt, stenskvätta, koltrast, björktrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, pilfink, bofink, steglits, sävsparv.

 

Österlen 5 juni

Kl 5 denna härliga lördagsmorgon samlades ett mer eller mindre piggt gäng i Hörby. Inget regn, ingen blåst och ingen dimma vilket annars har varit utmärkande på tidigare exkursioner. Första stoppet var Drakamöllans naturreservat och här väntade tre medlemmar på oss när vi anlände. Vi började promenaden ut mot heden och olika sångare ackompanjerade oss på vägen. Dock ingen sommargylling som kan höras vid hotellet. Väl ute på heden hittades dagens enda fältpiplärka sittandes på en telefontråd. Vi fortsatte vandringen och strax hördes trädpiplärka och trädlärka. Andra arter blev gröngöling, dubbeltrast, törnskata, stenskvätta och gulsparv. Tillbaka vid parkeringen hade vi gått i två timmar så nu smakade det bra med frukost.

Ravlundafältet är ju avlyst för fordonstrafik och då vi inte kände för att gå ytterliggare några timmar stannade vi till kort vid Damåkra för att lyssna efter sommargylling men hade ingen tur nu heller. Vidare till Haväng för att spana av Hanöbukten. Kentsk tärna, storlom, småskrake och storskrake födosökte i det lugna vattnet. Nu började vissa bli sugna på glass men tyvärr så hade inte vandrarhemmet öppnat för säsongen så det fick vara.

Nästa stopp blev Björket i Kivik för att se och höra gulhämpling. Vi hade ingen tur på det vanliga stället och pressen på exkursionsledaren började öka då han utlovat fältpiplärka, sommargylling, gulhämpling och rosenfink denna dag. Vi beslöt att köra till Brösarps backar för att göra slut på den sista fikan. På vägen ner längs äppelodlingen hade jag sidorutorna nere och fick då höra en gulhämpling från en annan del av äppelträden. Snabbt telefonsamtal till första bilen om att stanna så fort som möjligt. Vi parkerade och gick upp mot stället jag hört den. På vägen dit hördes en göktyta och när vi var ungefär där jag hört gulhämplingen började den sjunga igen och hördes ett tag innan den tystnade igen. Vid fikan i Brösarp flög en bivråk förbi. Nu var vi rådvilla, vad vi skulle göra. Ett bra ställe för sommargylling är Präslönebostället vid Vittskövle så kosan styrdes dit. Vi hann knappt komma av bilarna förrän gyllingarna började flöjta från flera håll. 3-4 ex bör där ha varit. Då endast rosenfinken saknades på dagens artlist gjorde vi först ett stopp vid Tolebäcken och sedan vid Härnestad. Tyvärr hördes ingen och då glassbegäret nu nått toppen avslutades dagen. Vi var några som körde till affären i Yngsjö och vid glassfrysen ringde Lennart och meddelade att han och Lena hört rosenfinken inte långt ifrån där vi stått och lyssnat. När vi tryckt i oss glassarna gjorde vi ett försök där men lyckades inte höra den. Ett stopp vid Pulken gav en ägretthäger och sedan begav vi också oss hemåt.De fyra arter som utlovats kom in på dagens artlista som omfattade 72 arter så reseledaren kände sig nöjd.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  gravand  gräsand  knipa  storskrake  småskrake  storlom  skäggdopping  ägretthäger  fiskgjuse  bivråk  röd glada  ormvråk  tofsvipa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  kentsk tärna  skogsduva  ringduva  göktyta  tornseglare  större hackspett  gröngöling  lärkfalk  törnskata  sommargylling  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  trädlärka  sånglärka  backsvala  ladusvala  hussvala  lövsångare  gransångare  grönsångare  kärrsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  ärtsångare  törnsångare  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  taltrast  dubbeltrast  grå flugsnappare  näktergal  svartvit flugsnappare  rödstjärt  stenskvätta  pilfink  sädesärla  fältpiplärka  trädpiplärka  bofink  hämpling  steglits  gulhämpling  gulsparv  sävsparv

Spontanskådning 2 juni

Ganska kyligt var det i ostvinden när elva skådare samlades på plattformen för att spana av Gäddängen. Skrattmåsarna skränade där de häckar på båda flottarna och diverse andra ställen i våtmarken. Flera ungar var utkläckta. På ena flotten hade några fisktärnor också lyckats tränga sig ner. Ungar syntes också hos grågås och gravand. På bo syntes sothöna, skäggdopping och knölsvan. Paret svarthalsad dopping visade sig efter ett tag och plockade utan större engagemang med lite bomaterial – är det inte dags att bruka allvar nu? En smådopping och ett par gråhakedoppingar syntes också. Änderna var fåtaliga, av bläs-, snatter- och skedand samt vigg och knipa sågs bara enstaka. En gråhäger blev bortmobbad av skrattmås. Göken gol, näktergalen snattrade. Åtta arter sångare hördes, varav ett par ljudliga härmsångare nere i hagarna och rörsångare vid plattformen. Rödstjärt, grå och svartvit flugsnappare syntes eller hördes.

Ute i sjön jagade massor av tornseglare lågt över vattnet tillsammans med en del ladusvalor. Ett par sångsvanar och en del skäggdopping och knipa låg utspridda i sjön, men ingen skarv kunde vi upptäcka. Fiskgjusen stannade upp och ryttlade men hittade inget att slå ner på. När vi sen drog oss tillbaka hördes tranor ropa bortom Gäddängen, hoppas deras unge har klarat sig.

Det hör till att titta över Fiskarehusdammen på hemvägen. Där häckar också ett antal skrattmåsar. Ett par rödbena varnade. Dagens enda hussvala jagade och gulärlor for omkring. Ungstarar skränade i buskagen.

Artlista med 60 arter:

Knölsvan, sångsvan, grågås, gravand, bläsand, snatterand, gräsand, skedand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, gråhäger, vit stork, röd glada, fiskgjuse, sothöna, trana, tofsvipa, rödbena, skrattmås, fisktärna, skogsduva, ringduva, gök, tornseglare, sånglärka, ladusvala, hussvala, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, näktergal, koltrast, björktrast, rörsångare, härmsångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, stare, bofink, steglits, sävsparv

Öland 20-23 maj

Torsdagmorgon samlades 15 förväntansfulla skådare vid avfarten mot Tollarp för att styra kosan mot Öland. Vi började vår färd och första skådarstoppet blev Torhamns udde. Efter att ha stärkt oss med frukost gick vi den vanliga rundan. Det blev inga större sensationer men rosenfink, göktyta och skräntärna piggade upp. Resan fortsatte och väl på Öland körde vi till Bejershamn. Här var inte så mycket vadare som det brukar. Dock mosnäppa, kustpipare, skärfläcka och större strandpipare. Nästan framme vid parkeringen var vi några lyckliga som fick se en halsbandsflugsnappare vilket skapade viss irritation i övriga gruppen. De skulle dock få revansch senare.

En koll på larmen visade rostand och smalnäbbad simsnäppa vid Västerstadsviken så det blev nästa mål. På väg dit fick en del se en ängsökshane på håll. Framme gick vi ut till plattformen med informationen om att rostanden dragit iväg. Detta visade sig vara fel och alla fick se den samt de två smalnäbbade simsnäpporna. Rostanden var nytt GjuseX vilket firades på lördagen. Ca 15 skräntärnor rastade här också.

Tillbaks till Mörbylånga för att hämta beställd mat. Innan dess gjordes ett stopp vid sockerbruksdammarna. Det blir sämre här för varje gång vi är här. Dammarna växer igen mer och mer och nu hade även trappan till tornet monterats ner. Ingen svarthakedopping syntes till men gråhakedopping, sothöna, rörhöna och knölsvan sågs. När vi skulle hoppa in i bilarna hördes en rosenfink sjunga. På kvällen avnjöts bufféfatet och dagen summerades. Några av oss körde och tittade på kornsparvarna i Össby.

Fredagmorgon uppstigning 4:15 för oss i Uggleboet. Efter frukostbestyr gav vi oss iväg till höksångaren i Eketorp och fick se och höra den. Sms skickades till övriga gruppen så de också fick veta att den fanns där. Vidare ner till udden för att spana av sträcket som det dock inte var så mycket av. En flock sjöorrar och några tordmular såg vi dock. Upp till parkeringen där vi träffade resten av gänget. Vi spanade av Västrevet och såg bl a roskarl, kärrsnäppa, skedand och småskrake. Vi beslöt att dra oss upp till södra lunden. Här hittades bl a törnskata, björktrast, gröngöling och div sångare. Några av oss hade för bråttom och missade den mindre flugsnappare som resten sett och fotograferat.  Från tornet i lunden spanades Schäferiängarna av och strax upptäcktes 4 rödspovar. Vi fick tips om halsbandsflugsnappare men då vi var osäkra på om vi fick gå i mellersta lunden gav vi upp detta och satsade på frukost i stället.

Mätta och belåtna körde vi upp till norra lunden och här fick vi se en fin hane halsbandsflugsnappare. Även svartvit och grå såg vi men ingen mindre. Färden fortsatte längs ostsidan. Ett stopp för ny fika gjordes i Gräsgårds hamn. Den mindre flugsnappare som setts här dagen innan var givetvis spårlöst försvunnen. Vi körde vidare till Sebybadet och här blev spovsnäppa och myrspov nya researter.

På kvällen hämtades pizza från restaurang Kvarnen och efter tryckt i oss dessa smakade Ann-Margret´s rabarberkaka bra till kaffet. En punkt återstod på programmet, nämligen nattlyssning. Först gjordes ett försök på höksångaren men den hade tagit kväll. Däremot fick alla se kornsparvarna i Össby. Färden fortsatte upp till Mellby för att lyssna efter vaktel och efter en stund fick vi höra två stycken. Nu kallade John Blund så vi återvände till boendet för lite nattsömn.

Lördag samlades vi i södra lunden och promenerade sedan ut till stengömslet för lite vadarskådning. På väg ut såg vi resans första buskskvätta. På revlarna gick flera granna kustpipare, kärrsnäppor, rödspov och skärfläckor. Efter en stund dök det upp en småsnäppa och lite senare två sandlöpare. Även två dvärgmåsar var på plats. Inne i lunden igen kom larm på brunglada och strax dök den upp utanför muren och satte sig ute på Schäferiängarna nära oss. Tillbaka vid parkeringen blev det givetvis frukost.

Idag skulle Naturbokhandeln besökas så vi startade färden dit. Strax kom larm på stäpphök vid Sibyllas men tyvärr var det fullt på parkeringen så vi fick skippa den. Vi stannade till vid Triberga mosse och här blev det nya researter, drillsnäppa, sothöna, och enkelbeckasin. Ett besök vid stenåsabadet blev det också innan vi nådde bokhandeln. Förutom inköp så passade en del av oss att testa krogens hamburgermeny och den kan rekommenderas. Sandtärna, aftonfalk, kejsarörn och andra fåglar var namn på de olika hamburgarna. Nöjda här fortsatte vi  till Möckelmossen för att leta höksångaren som hållit till här ett tag. Väl framme kom larm om att stäpphöken var tillbaks vid Sibyllas. Efter diskussion i gruppen var vi några som drog ner till Sibyllas bara för att få reda på att stäpphöken lämnat en stund tidigare. Vi gjorde även ett eftersök på den busksångare som tidigare rapporterats från Klockarängen. Naturligtvis var inte heller den kvar. De som stannat kvar vid Möckelmossen hade fått se och höra höksångaren.

På kvällen samlades vi runt grillen och sedan intogs kaffe och tårta för att fira det nya Gjusekrysset.

Söndag var det fria aktiviteter på morgonen. Några tog sovmorgon medan vi som ännu inte fått se den mindre flugsnapparen tog en promenad i norra lunden och ser man på. Efter ett tag hittade Joakim den och sedan visade den upp sig fint. Tillbaka till boendet packade vi ihop och intog gemensam frukost. Efter detta skiljdes vi åt och drog hemåt efter några härliga dagar. Vi hade kanske hoppats på lite fler arter men man kan inte få allt.

Artlista

Prutgås  kanadagås  vitkindad gås  grågås  sädgås  bläsgås  knölsvan  gravand  rostand  årta  skedand  snatterand  bläsand  stjärtand  gräsand  vigg  ejder  sjöorre  storskrake  småskrake  rapphöna  vaktel  fasan  smådopping  gråhakedopping  skäggdopping  svarthakedopping  gråhäger  storskarv  fiskgjuse  sparvhök  brun kärrhök  ängshök  röd glada  brun glada  havsörn  ormvråk  rörhöna  sothöna  trana  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  kustpipare  större strandpipare  storspov  myrspov  rödspov  roskarl  myrsnäppa  spovsnäppa  mosnäppa  sandlöpare  kärrsnäppa  småsnäppa  morkulla  enkelbeckasin  smalnäbbad simsnäppa  drillsnäppa  rödbena  skrattmås  dvärgmås  fiskmås  havstrut  silltrut  gråtrut  skräntärna  småtärna  fisktärna  silvertärna  tordmule  tamduva  ringduva  turkduva  gök  tornseglare  göktyta  större hackspett  gröngöling  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  sånglärka  backsvala  hussvala  ladusvala  lövsångare  gransångare  grönsångare  rörsångare  kärrsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  höksångare  ärtsångare  törnsångare  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  stare  koltrast  björktrast  taltrast  grå flugsnappare  rödhake  näktergal  svartvit flugsnappare  halsbandsflugsnappare  mindre flugsnappare  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  gråsparv  pilfink  järnsparv  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  trädpiplärka  bofink  rosenfink  grönfink  hämpling  steglits  kornsparv  gulsparv  sävsparv

  

Foto Per Uno Nilsson

Foto Ulf Sivhed

Spontanskådning 19 maj

När jag anlände till Gäddängen vid halvsju tiden denna lite småkyliga morgon möttes jag av en öronbedövande konsert av trastar, sångare, mesar och finkar vid parkeringen. Längs vägen till plattformen utökades artlistan med svartvita flugsnappare i flera holkar, näktergalar, rödstjärt och törnsångare. Ute i sjön låg två sångsvanar. Framme vid plattformen hittades snart de två svarthalsade doppingarna långt ner i söder, som varit här ett tag och nu är i gång med parningsceremonier. En gök flög förbi och hoade. Solen började nu värma och fler skådare kom efter hand. Som mest var vi ett tiotal skådare på plats. Vi såg flera arter änder såsom bläsand, snatterand, skedand, vigg och knipa men bäst var den hane årta som visade sig fint. Även gråhakedopping och skäggdopping häckar här i år. Skrattmåsarna dominerar och har tagit över plattformarna i Gäddängen och deras skränande överröstar allt annat. Det blir inte lätt för fisktärnorna att häcka där i år. Artlistan blev 50 arter.

Lars Lundquist

Artlista

Grågås, Knölsvan, Sångsvan, Årta, Skedand, Snatterand, Bläsand, Gräsand, Vigg, Knipa, Gråhakedopping, Skäggdopping, Svarthalsad dopping, Vit stork, Gråhäger, Brun kärrhök, Röd glada, Ormvråk, Sothöna, Tofsvipa, Skrattmås, Fisktärna, Ringduva, Gök, Skata, Kaja, Kråka, Blåmes, Talgoxe, Lövsångare, Gransångare, Rörsångare, Svarthätta, Trädgårdssångare, Törnsångare, Gärdsmyg, Nötväcka, Stare, Koltrast, Björktrast, Taltrast, Näktergal, Svartvit flugsnappare, Rödstjärt, Stenskvätta, Gulärla, Sädesärla, Trädpiplärka, Bofink och Sävsparv.