Adventsskådning 29/11

Fantastiskt foto Joakim Setterlund

När programplaneringen gjordes för denna exkursion var förhoppningen på rejäla väst-eller nordvästvindar. Då är det nämligen bra läge för en tur till Kullen eller Båstad-Torekov och beskåda havsfåglar som svartnäbbad islom, klykstjärtade stormsvalor och annat som blåser in från Nordsjön och Kattegatt. Givetvis visade väderprognosen på ostvindar och då är det tomt på ovannämnda fåglar. Hade fundering på att ställa in exkursionen men efter övertalning på spontanskådningen blev det som planerat och tur var väl det. Lätt snöfall på morgon och temperaturen runt nollan. Trots det var vi tretton skådare som samlades i Stockamöllan. Kosan styrdes till Kullen där vi inte varit så ofta med föreningen. Ett stopp gjordes i Svanshalls hamn. Det bet i kinderna då det blåste på oss. Några tordmular flög förbi och bl a ejder, småskrake och knipa rastade utanför hamnen. Lite frusna återvände vi till bilarna och fortsatte till Kullen. Här började vi med att fika och sedan promenerade vi upp till fyren och spanade. Strax upptäcktes ett par fiskande havssulor vilket var livskryss för några i föreningen. Utanför spetsen låg ejdrar, sjöorrar, sillgrisslor och tordmular. Ett par pilgrimsfalkar satt i toppen på ett dött träd och lät sig beskådas.

Nu kom det larm om hökuggla uppe på Hallandsåsen och ingen i sällskapet misstyckte att vi körde dit. Väl framme tog det inte lång stund förrän vi fick se ugglan. Den visade upp sig jättefint på nära håll och brydde sig inte alls om skådarna och fotograferna. Se Joakims fantastiska bild ovan. Nöjda här återvände vi till bilarna och tog en fika till. Några körde hem men vi som var kvar körde till Ängelholms hembygdspark för att kryssa mandarinand som efter beslut av Raritetskomittéen nu blivit kryssbar. Den har tidigare räknats som parkrymling men ligger nu i kategori C och får därmed kryssas. Förvisso är det kanske fortfarande parkrymlingar, men får man nu kryssa dem så gäller det att passa på. Dock var det väl inte det mest upphetsande nya kryss man fått genom åren. Fast de är väldigt granna att titta på och det blev nytt GjuseX och livskryss för alla.  Nu hade klockan nästan blivit tre så vi avslutade en skådardag som blev mycket trevlig. Som sagt tur jag inte ställde in.

Artlista

Grågås  kanadagås  vitkindad gås  knölsvan  sångsvan  mandarinand gräsand  ejder  sjöorre  knipa  småskrake  storlom  gråhäger  havssula  storskarv  sparvhök  röd glada  ormvråk  rörhöna  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  sillgrissla  tordmule  ringduva  hökuggla  tornfalk  pilgrimsfalk  skata  kaja  kråka  sidensvans  talgoxe  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  rödhake

 

 

Gäddängen 25 november

Åtta pass- och pensionerade spontanskådare försökte hålla koronadistans i det gråmulna och kyliga vädret. Detta skulle vara sista spontanskådningen för säsongen, men det diskuterades om vi inte skulle kunna fortsätta ett tag till.

Vi började som vanligt med att spana av sjön från badplatsen. Där syntes fem mindre sångsvanar, fem ägretthägrar utmed vassen i söder, ett par stjärtänder m.m. Bläsgäss hördes men kunde inte upptäckas.

I Gäddängen låg bland änderna vigg, skedand och snatterand. Några kanadagäss sträckte över, vattenrall hördes från två håll, en ägretthäger rörde sig utmed vasskanten.  Tre havsörnar, en gammal och två unga, kom tillsammans över dammen och en satte sig i högsta trädet. Många nötväckor väsnades, nån rödhake sjöng lågmält, entitor,  grönsiskor, ett par kungsfåglar och en gröngöling drog förbi, trädkrypare kröp.

Från stranden spanade vi sen över sjön igen. På revlarna gick en sen sädesärla. Där ute hittade vi ett par skäggdoppingar och en havstrut. Innan vi klev in i bilarna på parkeringen fick vi in på dagslistan ett par mindre flockar med stare, en korp och en skränande nötskrika. Vattenrall hördes också från vassen vid grillplatsen.

I ett kort stopp vid Fiskarehusdammen beskådade vi ett helt fågeltomt vatten, men utökade listan med fasan och skata.

Lars H skrev och förde artlistan och räknade in 51 arter vilket vi var riktigt nöjda med.

Kanadagås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, havsörn, ormvråk, vattenrall, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, större hackspett, gröngöling, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödhake, sädesärla, bofink, domherre, grönfink, grönsiska.

 

 

Dörröds fälad och Fyledalen 15/11

Vid samlingen i Hörby denna dag hade 13 deltagare mött upp. Då jag tidigare i veckan besökt Dörröds fälad och fått se nötkråka, undrade jag om intresse fanns att köra dit först. Onödig fråga visade det sig då alla instämde i förslaget. Efter telefonsamtal till Jan från Dalby att han kunde köra direkt dit gav vi oss av.  Ca 45 minuter senare svängde vi in på parkeringen  och här stod Jan och väntade. Vi började vandringen upp mot ingången till fäladen. Här inne tittade vi noga under alla hasslar efter födosökande nötkråkor, men det var inga som var hungriga. Efter gått runt och nästan gett upp hoppet undrar Helen vad det är för stor fågel som sitter i trädet därborta och det var ju en nötkråka. Vi kunde beundra den en stund innan den flög in i skogen. Strax hörde vi dess lockläte och helt plötsligt kom tre stycken flygande. Vi gick efter dom och fick se när de plockade hasselnötter men efter en stund drog de iväg och kunde inte återfinnas. Roligt att få se dem. De senaste åren haar det varit dåligt med rapporter härifrån om nötkråkor, men nu är de kanske tillbaka.

Nu började det rycka i kaffetarmen. På väg tillbaka kollade vi noga efter varfågel som kan ses på hygget mellan fäladen och parkeringen utan reultat. Vi slog oss ned och tog fram fikat som smakade mycket bra. Efter ett tag reagerade vi på ett läte och minsann. Två varfåglar kommer flygande och en lät sig beskådas i toppen på en gran.

Färden gick vidare till Fyledalen och vi riktade in tubarna mot trädet där kungsörnarna häckat. Givetvis ingen kungsörn men flyet fortsatte och snart kommer en av de gamla fåglarna seglande och sätter sig i nyss nämnda träd och låter sig välvilligt beskådas. Efter ett tag kommer en fin hane blå kärrhök flygande. Vi tappar bort den men den dyker upp igen. Då händer något oväntat. Den landar på kanten till Fyleån och hoppar sedan ner i ån och tar sig ett söndagsbad. Det var festligt att se.

Nöjda med dagen avslutde vi dagens exkursion. Artlistan blev inte så omfattande men nötkråka och kungsörn är aldrig fel.

Lars-Olof

Artlista

Kungsörn  blå kärrhök  röd glada  ormvråk  ringduva  större hackspett  spillkråka  gröngöling  tornfalk  varfågel  nötskrika  skata  nötkråka  kaja  råka  kråka  korp  entita  blåmes  talgoxe  nötväcka  koltrast  domherre  gråsiska

 

 

 

Foto  Joakim Setterlund

 

Foto nedan Per Uno Nilsson

 

Spontanskådning 11/11

Gråmulen höstmorgon med klent dagsljus och läge för långkalsingar. Ändå bättre väder än för två veckor sedan, då veterligen ingen skådare gav sig ut i ruskvädret. När jag nu anlände klockan nio var några spontana skådare redan på plats vid badplatsen sen en halvtimme och hade sett tre havsörnar. Efterhand utökades antalet skådare till fjorton, varav en nybliven glad pensionär (tillika ordförande i föreningen) samt en ny medlem som hälsades välkommen.

Från nylagda golvet på plattformen sågs att vattenståndet i Gäddängen nu är närmast normalt efter sommarens torka. Massor av änder låg där ute. Mest anmärkningsvärt var antalet skedänder – 165 stycken, men krickorna var flest och flera hundra. Några få snatteränder kunde urskiljas och några tiotal bläsänder. En honfärgad blå kärrhök skrämde upp änder och ett antal enkelbeckasiner. En ägretthäger gick utmed vassen i norr. Ett vackert skäggmespar kom förbi  i kaveldunet nedanför plattformen, där också flera rödhakar och blåmesar höll till.

På slutet tog vi en spaning över sjön igen. Där sågs sex adulta och en 1k mindre sångsvan, endast en skäggdopping, nån stjärtand och ett par hundra skarvar i ett tätt långt band mitt ute på sjön. Det kan noteras att vi inte såg nån sothöna, inte heller några dykänder förutom knipor.

Som avslutning på parkeringen blev det tillfälle att köpa föreningens kalender för 2021 med foton av medlemmarna. Nästa spontanskådning blir den 25/11 och är höstens sista.

Lars Helgesson

Artlista 41 arter

Knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, bläsgås, grågås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, knipa, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, havsörn, blå kärrhök, ormvråk, vattenrall, tofsvipa, enkelbeckasin, gråtrut, havstrut, skogsduva, ringduva, gröngöling, större hackspett, gärdsmyg, rödhake, koltrast, skäggmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, nötskrika, skata, kaja, kråka, bofink

 

 

Skäggmesbilder Per Uno Nilsson

Gåsspaning som blev blek tornseglarspaning 31/10

Det var tänkt att denna lördag skulle ägnas åt gäss men ibland blir det inte enligt planerna.

Dimma rådde vid samlingen i Hörby och det blev inte bättre längs vägen mot första stoppet, Hjularöds våtmark. Framme här flög en ägretthäger över våtmarken och det var väl ungefär vad vi såg genom dimman. Vi hoppade ur bilarna och diskuterade om vi skulle ge upp redan. Då kom en räddande ängel i form av ett larm om blek tornseglare vid Kiviks musteri. Det avgjorde saken och vi gav oss iväg dit.

Vi svänger in på parkeringen vid musteriet och hinner inte ur bilarna förrän den flyger över oss. Den försvann en kort stund men kom tillbaka och vi fick fina obsar på den. Vissa deltagare i exkursionen ville göra gällande att det var nytt gjuseX för att kunna bli bjudna på bakelse. Det gick dock inte att övertala ordförande då vi hade en vid exkursionen till Kullaberg 26/10 2013.

När vi mättat oss på tornseglare och fika gick färden vidare tll stranden mellan Kivik och Vitemölla för lite sjöfågelskådning. Här var det alls inte så dimmigt som hemma. Alfågel, svarthakedopping, småskrake, storlom och bläsand var arter som rastade ute i havet. Höstens första sidensvansar flög över oss och över havet sträckte prutgäss, svärtor och dvärgmås.

Ett sista stopp gjordes vid Haväng. Även här rastade det storlommar och svarthakedoppingar. Nya arter blev skäggdopping, gråhakedopping och sjöorre samt två kustpipare som landade på stranden nedanför oss. Precis när vi skall gå tillbaka till bilarna kommer en uggla insträckande från havet och flyger in i en träddunge. Först bestämdes den till jorduggla, men när vi nådde fram till träddungen satt den där på en gren och då såg vi att det var en hornuggla. En udda och oväntad obs som avslutade en trevlig dag.

Artlista

Prutgås  kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  ejder  svärta  sjöorre  alfågel  knipa  småskrake  fasan  smålom  storlom  gråhakedopping  skäggdopping  svarthakedopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  röd glada  ormvråk  kustpipare  skrattmås  dvärgmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  skogsduva  ringduva  hornuggla  blek tornseglare  större hackspett  gröngöling  skata  kaja  råka  kråka  korp  sidensvans  entita  blåmes  talgoxe  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  rödhake  bofink  bergfink  domherre  grönsiska

 

 

 

 

 

                     

Hornuggla fotad med mobil genom tuben                        Blek tornseglare  Foto Per Uno Nilsson

Foto Lars-Olof Nilsson

Finjasjön 18/10

Denna söndag slapp vi den täta dimma som rådde vid förra årets besök vid Finjasjön. Då såg vi knappt utanför plattformen de första timmarna vi var där.

Elva medlemmar mötte upp vid samlingen  på City Gross i Höör. Vi skippade besöket vid fågeltornet då vägen ner dit inte är den bästa, så färden gick direkt till fågelplattformen. Vid bron spanade vi förgäves efter den blå juvelen som kan ses flyga över ån. Vi fortsatte ut till plattforme och här var redan ett par skådare så det blev rejält trångt.

Några ägretthägrar gick i vasskanten på motsatt sida och det låg mycket änder och svanar i sjön. Strax upptäcktes en honfärgad salskrake. Efter en stund hördes det välbekanta plingandet från skäggmes och sju stycken kom flygande framför plattformen. En ung fisktärna flög också förbi.

Efter välbehövlig fika återvände vi till parkeringen. Vi spanade vidare efter kungsfiskaren men det blev ingen denna gång. En promenad i hagen vid ån gav bl a nötskrika, gransångare, gulsparv och nötväcka.

Färden gick vidare till "Guldkusten" på Hovdalafältet. Även här är det chans på kungsfiskare i ån som rinner ut i Finjasjön. Vi hörde en misstänkt individ men fick aldrig syn på den. En varfågel piggade upp tillvaron och efter ytterligare en fika så avslutade vi en fin dag.

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  knipa  salskrake  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  duvhök  havsörn  ormvråk  sothöna  tofsvipa  enkelbeckasin  skrattmås  gråtrut  fisktärna  tamduva  ringduva  större hackspett  tornfalk  varfågel  nötskrika  skata  kaja  råka  kråka  korp  entita  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  gransångare  nötväcka  koltrast  rödhake  pilfink  bofink  bergfink  domherre  gulsparv  sävsparv

Spontanskådning 14/10

Vi började som vanligt med att skåda från badplatsen. En gröngöling hördes från skogen. Såg en ensam ägretthäger på stranden längs ner i söder. Här även stora antal gäss, sångsvanar och änder som rastade. En havsörn kom flygande och skrämde upp alla som lyfte och flög ut i sjön.

Det var bara fyra plusgrader när vi startade så idag var det skönt med långkalsonger och vinterjacka.

Vi fortsatte till plattformen. Här möttes vi av en isande kall nordanvind. Nu kom fler skådare och som mest var vi sju gjusar på plats denna blåsiga dag. Tyvärr ingen Lars Helgesson som helt glömt bort att det var skådning idag. Från plattformen såg vi stora antal änder, mest bläsänder, men även skedänder och krickor. Några sparvhökar och ormvråkar flög förbi och en större hackspett visade upp sig fint.

Den kalla vinden gjorde att vi lämnade plattformen och fortsatte skådandet från stranden av sjön. Här var betydligt skönare att stå i lä av vinden. Här såg vi bland grågässen även bläsgäss och vitkindade gäss. Flemming upptäckte tre mindre sångsvanar. Två snatteränder och en skäggdopping sågs också. En brushane blev dagens enda vadare. Bland småfåglarna var det rödhakar som dominerade.

Lasse Lundquist

Artlista 41 arter

Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, ägretthäger, storskarv, sparvhök, röd glada, havsörn, ormvråk, brushane, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspett, gröngöling, nötskrika, skata, kaja, kråka, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla.

Falsterbo 3/10

Traditionsenligt i oktober står ett besök i Falsterbo på programmet, så även i år. Samling i Gårdstånga kl 6:00 för att vara på plats när det ljusnat. När vi kom fram lyckades alla i sällskapet få plats på den lilla parkering vid golfklubbens infart. Det är ovanligt att få plats här. Normalt får man stå längs vägen och gå en bit.

Tyvärr hade väderläget ändrat sig och det blåste på ganska bra när vi gick ut till Nabben för att beskåda sträcket. Det var en hel del tättingar i luften som grönsiskor, bo/bergfink, järnsparv och trädlärkor. Inte mycket rovfåglar, men en blå kärrhök jagade runt och sparvhökar sträckte ut. En vänlig skådare gjorde oss uppmärksamma på en kaspisk trut. Detta med trutar är inte lätt så det var snällt att få hjälp med artbestämningen.

När vi stått där ca en och en halv timme tyckte vi att det inte hände något och gick tillbaks till fyren för att fika. Det visade sig vara en tabbe. Hade vi stått tio minuter till hade vi fått se en brednäbbad simsnäppa flyga förbi. Mycket retligt då det  varit ett nytt gjusekryss och fika på föreningens bekostnad.

Fikan smakade bra och vi ställde oss för att skåda och lyssna på P G Bentz. Även om man hört honom många gånger är det intressant och dessutom spännande att se vad han visar upp för ringmärkta fåglar. Järnsparv, gransångare och brandkronad kungsfågel vår fåglar som visades upp. En jorduggla som jagade över vassen var roligt.

Nöjda här gav vi oss av till Skanörs ljung för att se om det var några rovfåglar på gång. Väl här kom det givetvis larm om brun glada nere vid fyren. Nu hade vi turen att den inte sträckte ut utan vände tillbaks och ser man på. Efter en stund kom den flygandes tillsammans med ett gäng röda glador. Några havsörnar flög förbi. En örn som var mindre sällskapade med en havsörn och satte myror i huvudet på oss. Det blev diskussion om det var en mindre skrikörn men vi var inte helt säkra på detta.

Artlista

Prutgås  kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  sparvhök  blå kärrhök  röd glada  brun glada  havsörn  fjällvråk  ormvråk  trana  strandskata  skärfläcka  kustpipare  storspov  myrspov  kärrsnäppa  enkelbeckasin  svartsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kaspisk trut  skogsduva  ringduva  jorduggla  gröngöling  tornfalk  pilgrimsfalk  skata  kaja  kråka  blåmes  talgoxe  skäggmes  trädlärka  sånglärka  ladusvala  lövsångare  brandkronad kungsfågel  kungsfågel  gärdsmyg  stare  koltrast  björktrast  taltrast  dubbeltrast  buskskvätta  järnsparv  forsärla  sädesärla  ängspiplärka  bofink  bergfink  grönfink  steglits  grönsiska  sävsparv

 

 

 

Gäddängen 30 september

Ett dussin spontanskådare njöt av fint höstväder med sol och så gott som vindstilla. De tidigaste var i farten redan vid åttatiden och började med att spana av sjön från badplatsen. Tre ägretthägrar syntes, annars var där det vanliga utbudet av sjöfåglar. Ett skällande läte gjorde att vi uppmärksammade två mindre sångsvanar, de första i höst, vilket senare lockade dit fler skådare som ville ha arten på sin septemberlista.

Gäddängen hade fått påfyllning med vatten av höstregnen. Detta passade inte mindre vadare, förutom några enkelbeckasiner, men nere i söder gick ett par svartsnäppor och brushanar. Tre stjärtänder stack ur bland de vanligare änderna. Trädkrypare hördes, gransångare sjöng, sånglärka sträckte. Tidvis svärmade ladusvalor och enstaka backsvalor över vattnet. Gröngöling, spillkråka och större hackspett hördes i hagarna, där nu även skådare med koskräck vågar ströva omkring.

Ut mot sjön igen, nu längre söderut, vid tornet. Fyra ägretthägrar syntes nu. En havsörn satt ute på revet, några kärrsnäppor gick bland alla tofsvipor. Ingen avvikande gås hittades bland alla de grå.

Cyklandes förbi Fiskarehusdammen, som också börjat vattenfyllas, såg jag ängspiplärka och hämpling. Ett tiotal ormvråkar skruvade över skogen.

Lars H skrev

Artlista, 58 arter

Grågås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, brunand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, röd glada, havsörn, ormvråk, tofsvipa, brushane, kärrsnäppa, enkelbeckasin, svartsnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspett, spillkråka, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, sånglärka, backsvala, ladusvala, gransångare, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, rödhake, pilfink, sädesärla, ängspiplärka, bofink, hämpling, grönsiska

 

Foto Per Uno Nilsson

Dimma, dimma, dimma och livskryss 20/9

Målet för dagen var Löddesnäs och Salviken. Tyvärr var det kompakt dimma när vi träffades i Gårdstånga och det var inte mycket bättre när vi anlände till Löddesnäs. Man såg inte ens fågeltornet knappt 100 meter från parkeringen. Vi började med att gå spången söder om vassen. Ett par vattenrallar skrek och snart började skäggmesarna höras. Det var mycket pling i vassen men de rackarna var svåra att få syn på. Efter ett tag såg vi några flyga över vassen. Nere vid stranden försökte vi spana ut mot havet men det var inte mycket vi såg av Öresund. Några sävsparvar syntes i vassen. Vi gick tillbaks och ut på ängarna i hopp om att stöta dvärgbeckasin som setts dagen innan. Jonny lyckades få napp, men vi andra gick bet. Enkelbeckasiner var det gott om däremot. En svartsnäppa hade en ljudlig uppvisning för oss. Vi gick för att fika och efter detta gick vi ut på ängarna igen. Ingen dvärgbeckasin denna gång. Dimman började nu lätta något och några gick upp i tornet för att spana. Då kom dagens första höjdpunkt. En rördrom flög upp från vassen och gjorde en sväng innan den gick ner igen. Skoj.

Vi avslutade med en sväng ner till stranden och nu såg vi beydligt mer av Öresund.  Massor av sothöns rastade härute och snart blev det ett väldigt uppflog. En yngre havsörn kom för att käka frukost. Den gjorde först ett utfall mot en sothöna som kom undan. Ett nytt försök gjordes och nu gick det vägen och örnen drog iväg med söthönan i klorna. Väldig dramatik det blev. Se  Görans fantastiska bild på händelsen i vår Facebookgrupp.

Vi körde vidare till Perslundsdammen utanför Stora Harrie men här var inte mycket fågel. Två pilgrimsfalkar i en kraftledningsstolpe var mest intressant.

Nu kom det larm i telefonerna. En stäpp-eller saxualsångare hade hittats i Stora Hult utanför Vejbystrand. Artbestämningen var osäker. Det ryckte till i krysstarmen för oss som jagar nya kryss och exkursionen avslutades tämligen hastigt. Vi var fem som drog iväg och vi lyckades få se fågeln även om det inte var några kanonobsar. Det lutar åt att det var en stäppsångare, men raritetskommitten skall ju säga sitt innan vi kan vara säkra.

Artlista t o m Perslundsdammen

Grågås  knölsvan  snatterand   bläsand  gräsand  kricka  knipa  vigg  småskrake  fasan  smådopping skäggdopping  storskarv  gråhäger  rördrom  röd glada  havsörn  ormvråk  tornfalk  pilgrimsfalk  vattenrall  sothöna  tofsvipa  storspov  enkelbeckasin  dvärgbeckasin  svartsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  ringduva  sånglärka  ladusvala  ängspiplärka  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  gransångare  kungsfågel  skäggmes  talgoxe  blåmes  skata  kaja  råka  kråka  grönsiska  sävsparv