Spontanskådning 20 april

För två veckor sedan var det veterligen inga skådare som vågade sig hit ut i kyla och snöblandat regn. Denna dag visade våren sig från sin bästa sida, solig och vindsvag, även om de tidigaste skådarna i gryningen fick utstå lite kyla. Under promenaden till plattformen vid Gäddängen kunde man njuta av sång från senaste veckans nykomlingar lövsångare, svarthätta och svartvit flugsnappare. I hagarna upptäckte jag ett par pilfinkar, en sällsynt syn på lokalen, när de inspekterade en holk. Ladusvalor kvittrade käckt och rastade i trädtopparna. Från plattformen kunde sen ses också en hussvala. Tranan ruvade på boet, på samma ställe som i fjol. Bland änderna var krickorna flest. Bland de förväntade arterna saknades stjärtand och årta, trots att vi letade utmed hela våtmarkens längd. Ett enda par gravand dök upp från ingenstans. Skägg-, gråhake- och smådopping syntes, men förra årets svarthalsade hade inte hittat hit – än. Bland skrattmåsarna hittades till slut den unga dvärgmås som rapporterats igår, och en fisktärna kom på flera besök. Fiskgjuse flög österut med fisk i klorna. En grann räv smög fram och tittade lystet på änderna. När vi till slut kom tillbaka till parkeringen fick vi höra även en rödstjärt sjunga i kohagen. Sista art blev björktrast som jagade bort en kråka.

Vi var åtta skådare som med gemensamt slit fick ihop 59 arter.

Lars Helgesson förde lista och skrev

Grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, smådopping, gråhakedopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, fiskgjuse, röd glada, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, dvärgmås, fiskmås, fisktärna, ringduva, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, hussvala, lövsångare, gransångare, svarthätta, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, taltrast, rödhake, svartvit flugsnappare, rödstjärt, pilfink, järnsparv, sädesärla, bofink, hämpling, steglits, gulsparv, sävsparv

Kåseberga 26 mars

Vi var fyra stycken som körde från Hörby denna morgon med förhoppning om att få se en praktejder insmugen bland alla ejdrar. Det hade rapporterats en på fredagen så chansen fanns.  På vägen anslöt två till och när vi anlände till parkeringen i hamnen var tre medlemmar redan på plats. Vi riggade upp tubkikarna och spanade ut över Östersjön. Tyvärr hade vindarna ändrats och ejdersträcket gick en bit ut. Tyvärr hittade vi aldrig någon "pralin" men vi såg bl a alfågel, sjöorre, småskrake, storskrake, snatterand, smålom och storlom. Efter några timmar började vi känna oss nöjda här och jakten på kornsparv började. Vi fick tips om området runt Peppinge men här hittade vi inga. Dock gladde en rastande flock på ca 300 ljungpipare. Vi beslöt att stanna till vid vinterfältet. Kornsparvarna börjar ju sprida ut sig nu  när det är häckning på gång men chansen fanns fortfarande att någon skulle vara kvar. Nästan framme började vi spana av pilarna där de brukar sitta men här var det tomt. Plötsligt hörde jag en gnisslande sång och snart flög en kornsparv upp från stubbåkern och flög ut på gräset där vi kunde studera den ett bra tag. Annat vi såg här var havsörn, brushane, rödbena, hämpling och bläsand.

Vi återvände till bilarna och styrde kosan till Fyledalen. Efter en stunds spaning här kommer det en gammal kungsörn flygande men försvann bakom en trädridå. Något senare kom den igen och seglade över oss så vi fick en fin obs på den. Andra fåglar här var mindre hackspett, spillkråka, svartmes och entita. Tyvärr ingen brandkronad kungsfågel som vi sett här de senaste gångerna vi varit här.

Sista stoppet blev Vombsjöns västra ängar och här utökades dagslistan med årta, stjärtand, skedand, silltrut och skärfläcka. Här avslutades en härlig dag som trots missen av praktejdern gav en lista på drygt 70 arter.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  gravand  årta  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  ejder  svärta  sjöorre  alfågel  storskrake  småskrake  smålom  storlom  gråhaedopping  gråhäger  storskarv  kungsörn  röd glada  havsörn  ormvråk  trana  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  brushane  rödbena  skrattmås  fiskmås  gråtrut  silltrut  havstrut  kentsk tärna  tordmule  tamduva  ringduva  mindre hackspett  större hackspett  spillkråka  skata  kaja  råka  kråka  korp  svartmes  entita  talgoxe  sånglärka  gransångare  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  taltrast  rödhake  gråsparv  pilfink  sädesärla  ängspiplärka  bofink  grönfink  kornsparv  gulsparv

Spontanskådning 23 mars

Det var ett par minusgrader, men vindstilla och klarblå himmel när jag stannade till vid Fiskarehusdammen. På ängen rastade en större flock vitkindade gäss, som skrämdes upp av en lågt överflygande trana med mäktiga vingslag. Storkarnas sex boplattformar på hägnet var alla besatta. Nere i skogen gjorde jag ett till stopp och fick höra en brusande kör av rödvingetrastar. Jag var förste skådare på plats på parkeringen och kunde njuta av bland annat en massa sjungande bofinkar, en gransångare och en taltrast på avstånd. Endast fem skådare blev vi denna hörliga vårmorgon, när Ringsjön låg så gott som spegelblank. Där ute låg mest knipa och vigg, men även en stjärtandhane och några skäggdoppingar och dagens överraskning, två mindre sångsvanar, vilket särskilt gladde vår danske kamrat som efterlyst just dessa. Att den ena var tydligt större än den andra (eller om det tvärtom var så att den andra var mindre) blev föremål för diskussion, dock utan att vi kunde komma på någon förklaring. Några stora flockar med bläsgäss for omkring utan någon tydlig sträckriktning. Vi fortsatte till plattformen. Lite fågelfrön fanns kvar och serverades till mesarna av Lennart. En sävsparv sjöng sin enformiga sång. I vattnet syntes en stjärtand och en smådopping men annars inga stora mängder änder. På ena flotten stod en strandskata och nedanför gömslet smög en enkelbeckasin undan i växtligheten. En del skrattmåsar skränade. Vi fortsatte ner i hagarna och följdes av flera gransångares chiff chaff. Även några rödhakar underhöll med sin mycket mer fantasifulla sång – fågelvärldens Charlie Parker har den kallats med rätta. Ett par taltrastar hoppade på marken. Stig var den ende som såg ett par skedänder flyga iväg i Gäddängen, och hittade till slut också en storskrake i sjön. Som sig bör med vårens framfart utökades förra spontanskådningens artlista med god marginal till 52 arter.

Lars Helgesson

Artlista: Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, storskrake, smådopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, röd glada, sothöna, trana, strandskata, tofsvipa, enkelbeckasin, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspaett, skata, kaja, råka, kråka, korp, blåmes, talgoxe, gransångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, rödvingetrast, taltrast, rödhake, bofink, steglits, sävsparv.

Möte(årsmöte) Ringsjöbygdens fågelskådare 20220315

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade Staffan Åkeby välkommen att visa bilder från sin fantastiska resa till Ecuador och Galapagosöarna.

32 personer (varav 13 damer) satt i auditoriet och upplevde Staffans berättelse om resan.

Staffan visade i inledningen var på jordklotet detta land och ö-grupp ligger i förhållande till bl.a. Sverige. Staffan poängterade att landet och öarna ligger kring ekvatorn.

Staffan hade fått se många unika fåglar, som bara finns där och likaså unika djur såsom sköldpadda och leguaner. En av platserna där den magnifika kondoren hade sin ”bostad” hade Staffan fått skåda en tidig morgon.

Auditoriet fick ta del av Staffans enorma kunskaper i geologi, ornitologi, zoologi och botanik på ett lättfattligt sätt och det var en fröjd att lyssna.

Efter ungefär halva föredraget bjöd föreningen på kaffe med dopp varefter Staffan tog till orda igen.

Efteråt fick auditoriet tillfälle att ställa frågor till Staffan, som han besvarade med samma entusiasm som han hade under bildvisningen.

Auditoriet visade sin uppskattning med tacksamma applåder. Lars-Olof tackade Staffan med att överräcka glasunderlägg med fågelmotiv.

 

 

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson

Vomb/Kranke 12 mars

Det var en solig morgon med en lite kylig vind när vi samlades vid Vombsjön. Vi promenerade ut mot de västra ängarna som var rejält översvämmade. Här rastade många änder, mestadels bläsänder men även skedand, stjärtand, kricka, gravand och snatterand. En ägretthäger sågs i strandkanten. Norr om Kävlingeån gick det några större strandpipare och en strandskata. En havsörn kom flygande och skapade oreda  bland änder och gäss. Joakim hade turen att få se en kungsfiskare flyga över ån men vi andra missade den. Vi gick tillbaks till bilarna och fortsatte färden till Vombs fure och de östra vattenverksdammarna. Jag hade rekat här dagen innan och då sett både dubbeltrast och trädlärka så förhoppningen var att få se dessa. När vi nådde fram till de första dammarna hördes trädlärkan sjung och två stycken jagade varandra. En landade så småningom och kunde studeras ganska bra. Vidare till nästa dammar och här hoppade en dubbeltrast runt. Även tofsmes sågs och hördes. Nu började vi bli kaffesugna och vi återvände till bilarna. Nu var det bra fart på trädlärkorna och vi kunde njuta av deras vackra sång en bra stund. När vi var färdigfikade gick färden över Vombs ängar och här välkomnade en ryttlande fjällvråk oss. Vid västra tornet spannade vi av ängarna och såg bl a bläsgäss, tofsvipor och stare. Sista stoppet blev Silvåkratornet och från översta våningen i tornet sågs salskrakar sothöns i sjön. Några sävsparvar  jagade runt i vassen men några skäggmesar fick vi inte uppleva denna gång. Efter en sista fika avslutade vi och vid parkeringen satt en varfågel i en trädtopp och denna blev sista arten för dagen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  gravand  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  knipa  salskrake  storskrake  fasan  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  sparvhök  röd glada  havsörn  fjällvråk  ormvråk  sothöna  trana  strandskata  större strandpipare  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva större hackspett  spillkråka  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  svartmes  tofsmes  blåmes  talgoxe  trädlärka  sånglärka  gärdsmyg  stare  dubbeltrast  bofink  grönsiska  sävsparv

 

 

 

Spontanskådning 9 mars

Flera minusgrader var det till en början, men solen strålade och värmde skönt när ingen vind kylde. Bara fem skådare kom, varav tre ägnade sig åt ett kortare styrelsemöte, som var planerat och inte kan räknas som spontant.

Sjön låg spegelblank och inte mycket fågel syntes, dock kan nämnas några storskrakar och ett par salskrake. Trålarna drog sin trål mycket nära land utmed badplatsen. Lars-Olof hade sett kungsfågel på vägen ut. Till matningen lockades mesarna av de sista talgbollarna. I Gäddängen syntes ett fåtal av snatterand, bläsand och kricka samt gravand, sothöna, vigg, knipa och storskrake. Knölsvanar bråkade. I nordöstra hörnet gick ett par tranor, fler hördes söderut och när vi sen gått längst ner i hagarna flög där iväg fyra stycken. Dessutom sträckte förbi några mot norr. En ägretthäger lyste vit när den klev ut ur vassen. Skratt- och fiskmåsar i flock flyttade sig mellan sjön och våtmarken. Som ett vårtecken visade många av skrattmåsarna upp sina chokladbruna hättor. Andra vårtecken var sjungande bofinkar och tutande nötväckor, och sträckande bläs-, säd- och vitkindade gäss kan väl också räknas dit.

Lars Helgesson

Dagslistan kom att omfatta 46 arter

Vitkindad gås, grågås, sädgås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, gravand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, salskrake, storskrake, vit stork, gråhager, ägretthäger, storskarv, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, skrattmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, större hackspett, spillkråka, skata, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, bergfink, grönsiska

Pugerup och Rönneholms mosse 27 februari

Kl 8 denna härliga morgon samlades 15 st fågelskådare vid idrottsplatsen i Snogeröd för dagens exkursion. För en gångs skull var vädret helt perfekt, några minusgrader, sol från blå himmel och vindstilla. Det var ett tag sedan vi hade sådan tur med vädret.

Första stoppet blev Pugerup och här verkade det som att det var gulsparvens dag. Överallt sågs och hördes det gulsparvar. Svårt att beräkna antalet men åtminstone 70 ex observerades. Promenaden härute gav också bl a sångsvan, grågås, korp, sånglärka och grönfink. Efter en stund hörde vi spillkråkans läte och snart kom två ex flygande över oss. Med all säkerhet hane och hona. Vi vände tillbaks till bilarna och fick se en flock tofsvipor som var uppe och flög. Nästan framme vid bilarna såg några av oss en rovfågel sitta på marken och äta på något. Förslag på ormvråk, sparvhök och glada kom upp men när den lyfte visade det sig vara en honfärgad blå kärrhök. En kul avslutning på promenaden härute.

Färden gick vidare till Sjöholmens badplats. Här intogs förmiddagsfikan och efter det spanade vi av Ringsjön. Här fick vi se en hel del änder såsom salskrake, brunand, vigg och knipa. I björkarna fick vi se några stjärtmesar. När vi var nöjda här gick vi ut till Rönneholms mosse. Här stod det mycket vatten på ängarna längs Rönne å och både gråhäger och ägretthäger syntes i översvämningen. Promenaden fortsatte och vi stannade till vid första vassbältet för att lyssna efter skäggmes som Lars Helgesson hört och sett dagen innan. Givetvis var det helt tyst och vi tvivlade på att Lars haft rätt. Vi gick vidare och ute på mossen sågs havsörn, gravand, tofsvipa, havstrut och gråtrut. Vi spanade förgäves efter varfågel som man kan få se härute. Färden fortsatte tillbaks längs vassen där skäggmesen hållt till dagen innan och minsann, helt plötsligt hördes den och två ex flög förbi i vassen. Förtroendet för Helgesson var återupprättat. Tranor hördes och strax kom 4 ex seglande och flera flockar med bläsgäss drog över oss.  På tillbakavägen stannade vi till vid översvämningen och nya arter ramlade in på dagslistan. Bläsand, kricka, salskrake och smådopping simmade runt och när vi undrade varför vi inte sett någon varfågel hittar  Mats en. Den satt uppe i en risbuske men dök nästan genast ner på marken och sedan var den puts väck. Nu återvände vi till bilarna och avslutade en härlig exkursion med en stenknäck som satt i toppen en björk vid parkeringen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  sångsvan  gravand  bläsand  gräsand  kricka  brunand  vigg  knipa  salskrake  storskrake  fasan  smådopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  blå kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  trana  tofsvipa  fiskmås  havstrut  gråtrut  skogsduva  ringduva  större hackspett  spillkråka  gröngöling  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  stjärtmes  gärdsmyg  nötväcka  koltrast  björktrast  stenknäck  bofink  grönfink  grönsiska  gulsparv

Spontanskådning 23 februari

Det var fem pigga skådare som träffades på dagens skådning trots att det blåste en iskall västlig vind och våren kändes långt borta. Det höga vattenståndet i sjön gjorde att också gångvägen till plattformen var drabbad och stod under vatten på sina ställen.

En varfågel sågs längs vägen till plattformen. Vid matningen var det som vanligt mest talgoxar och blåmesar.  Även en nötväcka sågs och under matningen letade en rödhake och en bofink frön på marken. Fem ägretthägrar flög runt i blåsten tillsammans med gråhägrar. Tre havsörnar, en gammal och två yngre, fick alla rastande änder att lyfta när de drog fram på låg höjd. Det var mest gräsänder men även flockar av bläsänder, viggar, knipor och storskrakar. En ensam hane brunand flög förbi. Några sånglärkor passerade över oss mot norr men annars var det inte många vårtecken denna blåsiga februaridag.

Vi avslutade skådningen och vid parkeringen hördes en gröngöling ropa. Vid Fiskarehusdammen utökades artlistan med en flock vitkindade gäss. Vi såg totalt 35 arter.

Lars Lundquist

Artlista

Kanadagås, Vitkindad gås, Grågås, Knölsvan, Bläsand, Gräsand, Brunand, Vigg, Knipa, Storskrake, Vit stork, Gråhäger, Ägretthäger, Storskarv, Röd glada, Havsörn, Ormvråk, Sothöna, Fiskmås, Ringduva, Större hackspett, Gröngöling, Varfågel, Skata, Kaja, Råka, Kråka, Blåmes, Talgoxe, Sånglärka, Gärdsmyg, Nötväcka, Rödhake, Bofink och Grönsiska.

Spontanskådning 9 februari

Bara fem skådare samlades på plattformen vid Gäddängen och efter en timme minskade antalet till två på grund av styrelsemöte och annat.

Jag anlände sist och missade att en trana trumpetade och flög förbi. Å andra sidan missade de andra ett par bläsgäss som flög över mig på vägen ner till Gäddängen. I vattnet låg bland annat många storskrakar, ett par salskrakar, årets fyra första gravänder och en hel del knölsvanar. Enda sångsvanen lyste vit långt borta på fälten. Sju ägretthägrar var mer eller mindre synliga utmed stränderna och tog emellanåt en flygtur. En mycket ensam tofsvipa flög förbi. Matningen lockade blåmes, talgoxe, nötväcka och en rödhake. Inga finkar syntes till, varken där eller någon annanstans. Ett par gråsiskor flög förbi med typiska ”tjött tjött”.

Vi drog oss ner i hagarna på de mycket blöta stigarna, svårforcerade för dem med lågskor, och sökte oss upp på kullen med utsikt över södra delarna av våtmarken. Där skrämde vi upp flera gråhägrar och, mycket oväntat, en kattuggla! Kan den ha spanat in knipholken? En större flock vitkindade gäss flög ut över sjön. Förutom sjungande talgoxar med vårkänsla var det väldigt tyst i hagarna, men vi hittade i alla fall trädkrypare och entita. Avslutningsvis kompletterade Lasse och Lars-Olof dagslistan med respektive skata och stare utmed vägen upp till Fulltofta.

Artlistan omfattar 36 arter, tre fler än för två veckor sen.

Lars Helgesson

Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, gravand, bläsand, gräsand, vigg, knipa, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, trana, tofsvipa, fiskmås, gråtrut, ringduva, kattuggla, skata, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, rödhake, gråsiska, grönsiska.

Spontanskådning 26 januari

Morgonen började med duggregn som lättade efterhand, frisk västvind och fyra plusgrader. Nio skådare samlades på plattformen vid Gäddängen.

När jag körde förbi Fiskarehusdammen var där en större flock starar i luften. Jonny var först på plats vid parkeringen, fick se och larmade ut en mindre hackspett, men vi andra blev snuvade på den. Lars-Olof fyllde på fågelmatningen. Där var full fart på mesarna och nötväckorna och därunder plockade en rödhake och en bofink. En gärdsmyg sjöng en strof som en föraning om våren. Gäddängen var till största delen istäckt, men där var en hel del sångsvanar som i mindre grupper drog iväg för att äta frukost. Förutom gräsänder var där några bläsänder och knipor. Några storskrakar flög rundor. I luften syntes en havsörn och en rödglada.

Vi drog oss ner i hagarna, men där var det väldigt dött, bara några björktrastar och grönsiskor och en fasan som lät höra en galning. Jag avslutade med en snabb spaning i diset över den gropiga sjön, men där fanns inget att se. Till slut fick L-O se en sparvhök när han fikade vid bilen.

Lars Helgesson

Artlista, 33 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, bläsand, gräsand, knipa, storskrake, fasan, vit stork, gråhäger, storskarv, sparvhök, röd glada, havsörn, fiskmås, ringduva, mindre hackspett, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, grönsiska.