Österlen 4 juni

12 medlemmar samlades kl 5.00 i Hörby denna morgon för en tur till Österlen. Vädret var lovande så det såg ut att bli en bra dag. Första stoppet var Drakamöllan och som brukligt är körde jag givetvis fel även denna gång. En bil hängde på medan de tre andra hade klart för sig hur man hittar. Nåväl, efter att ha vänt var vi snart i fatt de andra och när vi parkerat fick jag lite pikar över felkörningen. Vi började vår vandring och hörde olika sångare, ringduva och skogsduva. När vi kommit ut på heden började vi spaningen efter en av dagens målarter, fältpiplärkan. Det dröjde inte länge förrän två stycken kom farande och landade inte långt från oss. De var uppe i sångflykt emellanåt och det var kul att beskåda. Plötsligt ropar en av oss att här kommer en hök flygande. Det visade sig vara en honfärgad ängshök som sedan visade upp sig fint i jakt på frukost. Det var en riktig bonus att få se ängshök, det är inte så ofta man ser dom i Skåne nuförtiden. Vi vandrade vidare och andra arter vi fick var törnskata, trädlärka, rödstjärt, och trädpiplärka. Nu började solen komma igång så vi blev ganska varma i pälsen. Sista biten innan vi var tillbaka på parkeringen fick vi även se och höra tornfalk, dubbeltrast, gröngöling och stenskvätta. Efter en promenad på nästa två och en halvtimme smakade frukosten mycket bra.

Då vi inte hört sommargyllingen gick färden vidare till Dammåkra. Vi stannade till för att lyssna vid en avlastningsplats för militärfordon. Detta gjorde att en militärbil dök upp och iakttog oss på avstånd. De trodde kanske vi var ryska spioner. Vi beslöt att återvända till bilarna och då avtog deras intresse för oss. Vi körde vidare till Haväng och spanade av havet. Det var inte mycket aktivitet därute men två storlommar gladde.

Nästa målart var gulhämpling och vi gjorde det vanliga stoppet vid Björket i Kivik och här hörde vi flera ex och vi fick även se någon flyga förbi. Sista målarten var rosenfink och ett stopp gjordes ute vid kusten i Baskemölla. Vi hann knappt ut ur bilarna förrän vi hörde en sjunga. Den visade upp sig fint i ett träd och ytterligare ett par ex flög förbi. Nu var det riktigt varm och efter en fika avslutade vi en härlig exkursion. Tyvärr blev det ingen gylling menvi var nöjda ändå.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  gravand  gräsand  knipa  småskrake  sjöorre  storlom  skäggdopping  gråhäger  storskarv  ängshök  röd glada  ormvråk  skrattmås  fiskmås  gråtrut  skogsduva  ringduva  turkduva  gök  tornseglare  gröngöling  tornfalk  lärkfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  talgoxe  blåmes  trädlärka  sånglärka  ladusvala  lövsångare  gransångare  grönsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  törnsångare  gärdsmyg  stare  koltrast  taltrast  dubbeltrast  näktergal  rödstjärt  stenskvätta  sädesärla  trädpiplärka  fältpiplärka  bofink  hämpling  gulhämpling  mindre korsnäbb  gulsparv

 

Spontanskådning 1 juni

Sju hemmaskådare och fyra utombys var vi denna fina sommarmorgon. De som var extra spontana och tidiga hade dock fått vänta ut att dimman lättade.

Vid niotiden var fågelsången ännu intensiv, men mattades av en del fram på förmiddagen. På vägen till plattformen hördes på långt håll trastsångarens ljudliga kraxande. Här har setts två exemplar, så förhoppningsvis är det pågående häckning. Vad gäller de andra publikdragarna, de svarthalsade doppingarna, så kunde vi senare från kullen i söder konstatera att ruvning pågår på tre bon. Tranparet i söder lär ha fått ut en unge, men dem såg vi inte till, däremot visade sig det andra paret i norr. Skrattmåsarna på ena flotten hade kläckt ut några ungar. Knölsvanen på den andra hade fyra små ungar och bråkade med fisktärnorna som den delar boplats med. Ett par talrika kullar med små gräsandungar myllrade i kantvegetationen. Bland änderna kan nämnas två hanar årta, som nog har sina honor ruvandes i det fördolda. Gökar hördes och syntes fara omkring hela tiden.

Några av oss gick en sväng ner i hagarna utan att kunna fylla på artlistan med annat än gransångare och fiskgjuse. Däremot fick vi på fjärilslistan (om vi hade haft någon) kartfjäril, kamgräsfjäril, aurorafjäril och en vacker mindre purpurmätare.

Jag stannade som vanligt till ett par gånger i skogen på hemvägen och kunde kryssa fasan och den svårflörtade rödhaken, i Fiskarehusdammen två smådoppingar. Jag svängde förbi slottet och såg en vitkindad gås stå vaksam i vägkanten vid de små dammarna. När jag gick närmre fick jag se hela familjen med fem ungar.

Lars Helgesson skrev och räknade ihop 59 arter.

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, årta, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, fiskgjuse, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, större hackspett, skata, kaja, kråka, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, hussvala, lövsångare, gransångare, trastsångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, hämpling, sävsparv.

Spontanskådning 18 maj

Sex gjuseskådare och två gästskådare kom till plattformen vid Gäddängen denna vackra vårmorgon. Från hagarna hördes nyanländna trädgårds- och härmsångare sjunga ivrigast när nu flugsnappare, rödstjärtar och andra börjat ägna sig mer åt praktiska häckningsbestyr. På båda sidor av plattformen hördes näktergal och rörsångare, men inte den trastsångare som varit här dagen innan. Nya inslag var också ganska många tornseglare som lät höra sina härliga sommarskri. Inte en enda svala syntes till konstigt nog. Ett trettiotal skrattmåsar ruvade, de flesta på högra flotten. På den vänstra låg en knölsvan till synes dödsstilla, men någon menade sig ha sett livstecken. Två fisktärnor låg också ruvande. I söder upptäcktes att paret svarthalsad dopping hade fått sällskap av ännu en, oklart vilken uppgift denne hade i häckningsbestyren, som ännu inte lett till att man lagt sig att ruva. En kull grågås och en gräsandkull var redan utkläckt. Änderna var annars inte så många, men snatteränderna var flest. Viss uppmärksamhet väckte en skäggdopping, som länge försökte få i sig en något för stor fisk. Den ruvande tranan i söder låg dold i växtlighaten, men i norr höll till ett annat par. En hona brun kärrhök strök fram över motsatta stranden, och två fiskgjusar kretsade tillsammans över våtmarken. Som avslutning gick vi två kvarvarande skådare genom hagarna tillbaka och fick höra den mindre hackspetten ropa uppe vid bäcken.

I Fiskarehusdammen bidrog knipa och gravand till artlistan som omfattade 55 arter.

Lars Helgesson

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, vigg, knipa, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, fiskgjuse, brun kärrhök, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, mindre hackspett, större hackspett, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, sånglärka, lövsångare, gransångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, näktergal, svartvit flugsnappare, rödstjärt, pilfink, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Prima överraskning 23/4

När vi samlades utanför Abullahagen halv sju denna morgon kunde man inte ana hur dagens skulle gestalta sig. (Fast det kan man ju aldrig). Målet för dagen var ringtrast.  Det var soligt väder men lite svalt när vi började vandringen och det hördes bl a ängspiplärka, järnsparv, lövsångare, svarthätta  och rödstjärt. Rödvingetrast och taltrast sågs men tyvärr ingen ringtrast. I Långakärr fanns det gråhakedopping, sothöna, rörhöna, fiskmås och skrattmås. Efter ca två timmar var vi tillbaka vid parkeringen och morgonfikat intogs. En stor flock björktrastar flög över oss och i solens sken blänkte de som silver.

Vi fortsatte till Skarhult och promenerade ut  längs banvallen och gjorde några stopp och spanade av våtmarken. Vadare som skärfläcka, brushane, rödbena liksom skedand, bläsand och kricka sågs i vattnet. Plötsligt såg jag två vadare i en vattensamling som jag inte tyckte stämde med skärfläckor och det gjorde det inte heller. Det var två styltlöpare!!! som gick runt i godan ro. Nu höjdes stämningen i vårt gäng rejält. Vi larmade ut fåglarna på diverse larm. Tyvärr försvann de från vårt synfält men återfanns en stund senare. Nu började andra skådare strömma till för att njuta av dessa graciösa vadare. Det var riktigt roligt att kunna få upptäcka något sällsynt själv. Det är inte så ofta det händer. Förmodligen är det samma par som sågs på olika lokaler Skåne förra året och som sedan försvann till Danmark. Där genomförde de en lyckad häckning och återkom sedan till Örtofta sockerbruksdammar med tre ungar. Kanske kan vi hoppas på häckning i Skåne i år. Efter att ha sett oss mätta på styltlöparna avslutade vi med att köra till Café Smedjan i Flyinge för att fira det nya gjusekrysset. Det går fort från missmodighet över missad ringtrast till glädjen att få se en sällsynt art.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  vitkindad gås  sångsvan  gravand  årta  skedand  bläsand  gräsand kricka  knipa  fasan  gråhakedopping  gråhäger  storskarv  ormvråk  röd glada  havsörn  rörhöna  sothöna  strandskata  styltlöpare  brushane  rödbena  enkelbeckasin  skrattmås  fiskmås  ringduva  större hackspett  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  sånglärka  lövsångare  gransångare  svarthätta  gärdsmyg  stare  koltrast  rödvingetrast  taltrast  björktrast  rödhake  rödstjärt  pilfink  järnsparv  sädesärla  ängspiplärka  bofink  grönfink  hämpling  gulsparv

Pulken, Äspet m m 10 april

Denna dag besöktes Pulken, Äspet, Håslövs ängar, Gropahålet och Friseboda. Många tranor rastade vid Pulken. Olika simänder som skedand, stjärtand och årta simmade omkring i översvämningarna. Ett par brun kärrhök jagade över vassen. Nästa lokal var Äspet och här fick vi bergand, alfågel, kentsk tärna, kärrsnäppa och skärfläcka.

Efter det blev det en tur till Håslövs ängar för att kryssa rödspov och fem stycken fick vi se. Även brushane, rödbena, storspov och rödbena hängdes in.

Nästa lokal Gropahålet som gav smålom, svärta, sjöorre och svarthakedopping. Sista stoppet blev Friseboda och artlistan utökades med bl a storskrake, storlom och trädlärka. En sälunge hade lyckats ta sig upp på stranden och lät sig inte störas av oss när vi fotograferade den. Frågan är om den var helt frisk.

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  årta  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  bergand  svärta  sjöorre  alfågel  storskrake  småskrake  smålom  storlom  smådopping  skäggdopping  svarthakedopping  vit stork  gråhäger  ägretthäger  storskarv  fiskgjuse  sparvhök  brun kärrhök  havsörn  röd glada  sothöna  trana  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  storspov  rödspov  brushane  kärrsnäppa  enkelbeckasin  skogssnäppa  rödbena  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  tamduva  ringduva  turkduva  större hackspett  spillkråka  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  trädlärka  sånglärka  gransångare  nötväcka  stare  koltrast  dubbeltrast  rödhake  pilfink  sädesärla  ängspiplärka  bofink  grönfink  hämpling  steglits  sävsparv

Spontanskådning 20 april

För två veckor sedan var det veterligen inga skådare som vågade sig hit ut i kyla och snöblandat regn. Denna dag visade våren sig från sin bästa sida, solig och vindsvag, även om de tidigaste skådarna i gryningen fick utstå lite kyla. Under promenaden till plattformen vid Gäddängen kunde man njuta av sång från senaste veckans nykomlingar lövsångare, svarthätta och svartvit flugsnappare. I hagarna upptäckte jag ett par pilfinkar, en sällsynt syn på lokalen, när de inspekterade en holk. Ladusvalor kvittrade käckt och rastade i trädtopparna. Från plattformen kunde sen ses också en hussvala. Tranan ruvade på boet, på samma ställe som i fjol. Bland änderna var krickorna flest. Bland de förväntade arterna saknades stjärtand och årta, trots att vi letade utmed hela våtmarkens längd. Ett enda par gravand dök upp från ingenstans. Skägg-, gråhake- och smådopping syntes, men förra årets svarthalsade hade inte hittat hit – än. Bland skrattmåsarna hittades till slut den unga dvärgmås som rapporterats igår, och en fisktärna kom på flera besök. Fiskgjuse flög österut med fisk i klorna. En grann räv smög fram och tittade lystet på änderna. När vi till slut kom tillbaka till parkeringen fick vi höra även en rödstjärt sjunga i kohagen. Sista art blev björktrast som jagade bort en kråka.

Vi var åtta skådare som med gemensamt slit fick ihop 59 arter.

Lars Helgesson förde lista och skrev

Grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, smådopping, gråhakedopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, fiskgjuse, röd glada, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, dvärgmås, fiskmås, fisktärna, ringduva, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, hussvala, lövsångare, gransångare, svarthätta, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, taltrast, rödhake, svartvit flugsnappare, rödstjärt, pilfink, järnsparv, sädesärla, bofink, hämpling, steglits, gulsparv, sävsparv

Kåseberga 26 mars

Vi var fyra stycken som körde från Hörby denna morgon med förhoppning om att få se en praktejder insmugen bland alla ejdrar. Det hade rapporterats en på fredagen så chansen fanns.  På vägen anslöt två till och när vi anlände till parkeringen i hamnen var tre medlemmar redan på plats. Vi riggade upp tubkikarna och spanade ut över Östersjön. Tyvärr hade vindarna ändrats och ejdersträcket gick en bit ut. Tyvärr hittade vi aldrig någon "pralin" men vi såg bl a alfågel, sjöorre, småskrake, storskrake, snatterand, smålom och storlom. Efter några timmar började vi känna oss nöjda här och jakten på kornsparv började. Vi fick tips om området runt Peppinge men här hittade vi inga. Dock gladde en rastande flock på ca 300 ljungpipare. Vi beslöt att stanna till vid vinterfältet. Kornsparvarna börjar ju sprida ut sig nu  när det är häckning på gång men chansen fanns fortfarande att någon skulle vara kvar. Nästan framme började vi spana av pilarna där de brukar sitta men här var det tomt. Plötsligt hörde jag en gnisslande sång och snart flög en kornsparv upp från stubbåkern och flög ut på gräset där vi kunde studera den ett bra tag. Annat vi såg här var havsörn, brushane, rödbena, hämpling och bläsand.

Vi återvände till bilarna och styrde kosan till Fyledalen. Efter en stunds spaning här kommer det en gammal kungsörn flygande men försvann bakom en trädridå. Något senare kom den igen och seglade över oss så vi fick en fin obs på den. Andra fåglar här var mindre hackspett, spillkråka, svartmes och entita. Tyvärr ingen brandkronad kungsfågel som vi sett här de senaste gångerna vi varit här.

Sista stoppet blev Vombsjöns västra ängar och här utökades dagslistan med årta, stjärtand, skedand, silltrut och skärfläcka. Här avslutades en härlig dag som trots missen av praktejdern gav en lista på drygt 70 arter.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  gravand  årta  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  ejder  svärta  sjöorre  alfågel  storskrake  småskrake  smålom  storlom  gråhaedopping  gråhäger  storskarv  kungsörn  röd glada  havsörn  ormvråk  trana  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  brushane  rödbena  skrattmås  fiskmås  gråtrut  silltrut  havstrut  kentsk tärna  tordmule  tamduva  ringduva  mindre hackspett  större hackspett  spillkråka  skata  kaja  råka  kråka  korp  svartmes  entita  talgoxe  sånglärka  gransångare  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  taltrast  rödhake  gråsparv  pilfink  sädesärla  ängspiplärka  bofink  grönfink  kornsparv  gulsparv

Spontanskådning 23 mars

Det var ett par minusgrader, men vindstilla och klarblå himmel när jag stannade till vid Fiskarehusdammen. På ängen rastade en större flock vitkindade gäss, som skrämdes upp av en lågt överflygande trana med mäktiga vingslag. Storkarnas sex boplattformar på hägnet var alla besatta. Nere i skogen gjorde jag ett till stopp och fick höra en brusande kör av rödvingetrastar. Jag var förste skådare på plats på parkeringen och kunde njuta av bland annat en massa sjungande bofinkar, en gransångare och en taltrast på avstånd. Endast fem skådare blev vi denna hörliga vårmorgon, när Ringsjön låg så gott som spegelblank. Där ute låg mest knipa och vigg, men även en stjärtandhane och några skäggdoppingar och dagens överraskning, två mindre sångsvanar, vilket särskilt gladde vår danske kamrat som efterlyst just dessa. Att den ena var tydligt större än den andra (eller om det tvärtom var så att den andra var mindre) blev föremål för diskussion, dock utan att vi kunde komma på någon förklaring. Några stora flockar med bläsgäss for omkring utan någon tydlig sträckriktning. Vi fortsatte till plattformen. Lite fågelfrön fanns kvar och serverades till mesarna av Lennart. En sävsparv sjöng sin enformiga sång. I vattnet syntes en stjärtand och en smådopping men annars inga stora mängder änder. På ena flotten stod en strandskata och nedanför gömslet smög en enkelbeckasin undan i växtligheten. En del skrattmåsar skränade. Vi fortsatte ner i hagarna och följdes av flera gransångares chiff chaff. Även några rödhakar underhöll med sin mycket mer fantasifulla sång – fågelvärldens Charlie Parker har den kallats med rätta. Ett par taltrastar hoppade på marken. Stig var den ende som såg ett par skedänder flyga iväg i Gäddängen, och hittade till slut också en storskrake i sjön. Som sig bör med vårens framfart utökades förra spontanskådningens artlista med god marginal till 52 arter.

Lars Helgesson

Artlista: Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, storskrake, smådopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, röd glada, sothöna, trana, strandskata, tofsvipa, enkelbeckasin, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspaett, skata, kaja, råka, kråka, korp, blåmes, talgoxe, gransångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, rödvingetrast, taltrast, rödhake, bofink, steglits, sävsparv.

Möte(årsmöte) Ringsjöbygdens fågelskådare 20220315

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade Staffan Åkeby välkommen att visa bilder från sin fantastiska resa till Ecuador och Galapagosöarna.

32 personer (varav 13 damer) satt i auditoriet och upplevde Staffans berättelse om resan.

Staffan visade i inledningen var på jordklotet detta land och ö-grupp ligger i förhållande till bl.a. Sverige. Staffan poängterade att landet och öarna ligger kring ekvatorn.

Staffan hade fått se många unika fåglar, som bara finns där och likaså unika djur såsom sköldpadda och leguaner. En av platserna där den magnifika kondoren hade sin ”bostad” hade Staffan fått skåda en tidig morgon.

Auditoriet fick ta del av Staffans enorma kunskaper i geologi, ornitologi, zoologi och botanik på ett lättfattligt sätt och det var en fröjd att lyssna.

Efter ungefär halva föredraget bjöd föreningen på kaffe med dopp varefter Staffan tog till orda igen.

Efteråt fick auditoriet tillfälle att ställa frågor till Staffan, som han besvarade med samma entusiasm som han hade under bildvisningen.

Auditoriet visade sin uppskattning med tacksamma applåder. Lars-Olof tackade Staffan med att överräcka glasunderlägg med fågelmotiv.

 

 

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson

Vomb/Kranke 12 mars

Det var en solig morgon med en lite kylig vind när vi samlades vid Vombsjön. Vi promenerade ut mot de västra ängarna som var rejält översvämmade. Här rastade många änder, mestadels bläsänder men även skedand, stjärtand, kricka, gravand och snatterand. En ägretthäger sågs i strandkanten. Norr om Kävlingeån gick det några större strandpipare och en strandskata. En havsörn kom flygande och skapade oreda  bland änder och gäss. Joakim hade turen att få se en kungsfiskare flyga över ån men vi andra missade den. Vi gick tillbaks till bilarna och fortsatte färden till Vombs fure och de östra vattenverksdammarna. Jag hade rekat här dagen innan och då sett både dubbeltrast och trädlärka så förhoppningen var att få se dessa. När vi nådde fram till de första dammarna hördes trädlärkan sjung och två stycken jagade varandra. En landade så småningom och kunde studeras ganska bra. Vidare till nästa dammar och här hoppade en dubbeltrast runt. Även tofsmes sågs och hördes. Nu började vi bli kaffesugna och vi återvände till bilarna. Nu var det bra fart på trädlärkorna och vi kunde njuta av deras vackra sång en bra stund. När vi var färdigfikade gick färden över Vombs ängar och här välkomnade en ryttlande fjällvråk oss. Vid västra tornet spannade vi av ängarna och såg bl a bläsgäss, tofsvipor och stare. Sista stoppet blev Silvåkratornet och från översta våningen i tornet sågs salskrakar sothöns i sjön. Några sävsparvar  jagade runt i vassen men några skäggmesar fick vi inte uppleva denna gång. Efter en sista fika avslutade vi och vid parkeringen satt en varfågel i en trädtopp och denna blev sista arten för dagen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  gravand  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  knipa  salskrake  storskrake  fasan  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  sparvhök  röd glada  havsörn  fjällvråk  ormvråk  sothöna  trana  strandskata  större strandpipare  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva större hackspett  spillkråka  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  svartmes  tofsmes  blåmes  talgoxe  trädlärka  sånglärka  gärdsmyg  stare  dubbeltrast  bofink  grönsiska  sävsparv