Spontanskådning 18 maj

Sex gjuseskådare och två gästskådare kom till plattformen vid Gäddängen denna vackra vårmorgon. Från hagarna hördes nyanländna trädgårds- och härmsångare sjunga ivrigast när nu flugsnappare, rödstjärtar och andra börjat ägna sig mer åt praktiska häckningsbestyr. På båda sidor av plattformen hördes näktergal och rörsångare, men inte den trastsångare som varit här dagen innan. Nya inslag var också ganska många tornseglare som lät höra sina härliga sommarskri. Inte en enda svala syntes till konstigt nog. Ett trettiotal skrattmåsar ruvade, de flesta på högra flotten. På den vänstra låg en knölsvan till synes dödsstilla, men någon menade sig ha sett livstecken. Två fisktärnor låg också ruvande. I söder upptäcktes att paret svarthalsad dopping hade fått sällskap av ännu en, oklart vilken uppgift denne hade i häckningsbestyren, som ännu inte lett till att man lagt sig att ruva. En kull grågås och en gräsandkull var redan utkläckt. Änderna var annars inte så många, men snatteränderna var flest. Viss uppmärksamhet väckte en skäggdopping, som länge försökte få i sig en något för stor fisk. Den ruvande tranan i söder låg dold i växtlighaten, men i norr höll till ett annat par. En hona brun kärrhök strök fram över motsatta stranden, och två fiskgjusar kretsade tillsammans över våtmarken. Som avslutning gick vi två kvarvarande skådare genom hagarna tillbaka och fick höra den mindre hackspetten ropa uppe vid bäcken.

I Fiskarehusdammen bidrog knipa och gravand till artlistan som omfattade 55 arter.

Lars Helgesson

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, vigg, knipa, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, fiskgjuse, brun kärrhök, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, mindre hackspett, större hackspett, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, sånglärka, lövsångare, gransångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, näktergal, svartvit flugsnappare, rödstjärt, pilfink, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.