Vadare i nordväst 31 juli

Det var start tidigt denna till en början dimmiga morgon. Åtta skådare strålade samman kl halv sex i Stockamöllan fvb till Sandön som var första stoppet. De senaste veckorna har det p g a lite sämre väder varit mycket vadare som rastat i Skåne. T ex i Äspet har det varit bortåt 2000 kärrsnäppor och 200 spovsnäppor. Nu hade det ju varit soligt några dagar och då rastar vadarna i samma utsträckning. Väl framme vid Sandön hade dimman lättat men det var lite kylslaget när vi vandrade ut längs spången. Här var kärrsnäppor, skärfläckor, enkelbeckasiner och olika tringavadare liksom fisktärnor och kentska dito. Ute på Sandön gick det många storspov, större strandpipare och en myrspov. Strax kom en spovsnäppa och landade. I övrigt ganska tomt på vadare. Vi gick tillbaks och lyssnade efter skäggmes i vassen men det var tyst. Dock hördes vattenrall och rörsångare

Nästa stopp blev Rönnen och här började vi med att fika i Häljaröds hamn. En familj stenskvättor underhöll oss under tiden. Mätta och belåtna gick vi ut mot Rönnen. Även här var det ganska tomt på vadare men två ägretthägrar kom inflygande och landade i viken. Vitkindade gäss rastade liksom mindre strandpipare och brushane. Sävsparv, sånglärka och törnsångare sågs i buskarna.

Nöjda här styrde vi vidare mot Farhultsviken. Normalt när vi är här kör vi ner och parkerar vid havet men denna dag ändrades rutinerna. Vi parkerade istället så att vi gick igenom skogen och ut på den öppna marken till plattformen där man har sikt ut mot viken. På vägen dit upptäckte vi två unga buskskvättor och tankarna gick mot svarthakad buskskvätta som häckar här. Strax fick vi våra tankar besannade då en adult hane satt i en buske. Uppe på plattformen började vi spana över vassen. Det har häckat vitstjärning blåhake här i år. Ev såg en av oss en blåhake men det var för kort obstid för att säkert kunna bestämmas. Några skäggmesar flög över och i viken fanns det kanadagäss och ägretthäger. Vi återvände till bilarna och nu fick vi ta av oss lite kläder då solen började värma.

Vi tänkte ha nästa stopp vid Stureholms våtmark men då det var fullt på parkeringen körde vi till Hasslarps dammar istället. Efter en andrafrukost gick vi upp på plattformen. Här utökades dagslistan bl a med sothöna, smådopping och gråhakedopping. Vi avslutade dagen med en vandring runt dammarna.

Totalt noterades 79 arter varav 16 var vadare. Det är ju godkänt även om vi hade hoppats på lite fler vadare såsom småsnäppa, sandlöpare, kustsnäppa och kustpipare men man kan ju inte få allt.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  gräsand  kricka  vigg  ejder  knipa  storskrake  småskrake  fasan smådopping  gråhakedopping  ägretthäger  gråhäger  storskarv  brun kärrhök  röd glada  ormvråk  sothöna  vattenrall  strandskat  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  mindre strandpipare  storspov  myrspov  brushane  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  ringduva  turkduva  tornseglare  större hackspett  gröngöling  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  backsvala  hussvala  ladusvala  gransångare  rörsångare  törnsångare  stare  koltrast  svarthakad buskskvätta  stenskvätta  sädesärla  ängspiplärka  grönfink  hämpling  sävsparv