Dragning i almanackslotteriet Ringsjöbygdens fågelskådare, 20231228

 

 

Styrelsen, Lars-Olof Nilsson, Ann-Margret Svärd Nilsson, Jan-Olof Dahlström, Britta Frank, Jonny Johansson och Lennart Andersson samlades hos föreningens kassör Monica Frank för att göra den årliga dragningen i almanackslotteriet i samband med styrelsemöte.

Styrelsen använde Dataverktyget on line ”dra lott” för att slumpmässigt dra 8 nummer mellan 1-159 av samtliga sålda almanackor.

Styrelsen hade inhandlat priser som gick till följande lottnummer:

1: a pris, ljusstake i smide från Blossehus, till lottnr. 39.

2: a pris, fågel i smide på natursten från Blossehus, till lottnr. 99.

3:dje pris, stjärtmes i trä från Naturbokhandeln, till lottnr. 15.

4:de pris, tofsmes i trä från Naturbokhandeln, till lottnr. 158.

5:te pris, keps med förenings logga samt två glasunderlägg med fågelmotiv, till lottnr. 82.

6:te pris, rödstjärt på tavla i glas, till lottnr. 143.

7:de pris, mugg med fågelmotiv från Naturbokhandeln, till lottnr. 16.

8:de pris, mugg med fågelmotiv från Naturbokhandeln, till lottnr. 136.

 

De lyckliga vinnarna kontaktades av respektive almanacksförsäljare, som även ansvarade för att lämna ut vinsterna.

 

Ann-Margret Svärd-Nilsson

För styrelsen i Ringsjöbygdens fågelskådare

GOD JUL

Styrelsen för Ringsjöbygdens Fågelskådare önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt skådarår 2024.

Medlemsavgiften för 2024 är oförändrad 100:-. Betalas in till föreningens bankgiro 476-7922 senast 15/2.

 

 

 

Referat från möte Ringsjöbygdens fågelskådare 20231114, 14-års kalas

Föreningens ordförande Lars-Olof Nilsson hälsade 55 personer (varav 24 kvinnor) välkomna till 14-årskalaset i Bykupan Osbyholm. Lars-Olof påminde åhörarna om att köpa 2024 års almanacka med fågelbilder till sedvanligt pris av 100 kr. Vinsterna presenterades och kommer att lottas ut den 28 december. Kvällens föreläsare Staffan Åkeby (SÅ) hälsades välkommen och ämnet för kvällen var ”Äventyr i östra Sibirien”.

SÅ flög tillsammans med andra fågelskådare bl.a. Hans Cronert till östra Sibirien i juni 2019. De flög till Vladivostok och rörde sig sedan söder och norr om denna stad samt norröver runt i den östligaste delen av taigan. De åkte även en bit på den berömda järnvägen Vladivostok-Moskva.

SÅ beskrev tillvaron under resan som ett bra omhändertagande av den ryska värden/värdinnan, god och riklig mat, sovrum av varierande storlek och antal och ett mycket spännande äventyr.

SÅ och hans kompanjoner fick uppleva många djur och fåglar, typiska för det området. Bilderna och SÅs berättarkonst gjorde att det var mycket intressant att ta del av bilderna och att lyssna.

SÅ visade bl.a. Amurleopard och Amurtiger. Sistnämnda kallas även Sibirisk tiger och är den största tigern. SÅ hade även sett Azurmes, denna fågel besökte Öland (2016). Amurstorken visade upp sig, den skiljer sig från vår stork genom att den bl.a. har svart näbb. Den unika Amurfalken sågs också. Denna fågel flyttar över Himalaya och övervintrar i Afrika. Jättehavsörnen, som är 1,5 ggr större än vår havsörn, skådades. Eftersom SÅ vistades i östligaste taigan sågs Blåstjärt, vilken även kan skådas i norra Sverige där taigabältet finns.

SÅ trollband åhörarna i en timme och fick lite frågor efteråt. Lars-Olof tackade med att överräcka en julros och varma applåder rungande från åhörarna.

14 årskalaset fortsatte med att deltagarna åt smörgås med handskalade räkor, inköpta på Ica Kvantum i Hörby, och drack alkoholfri öl eller vatten därtill. Efteråt blev det kaffe och en liten kaka.

Kvällen avslutades och deltagarna lämnade kalaset med fina bilder på näthinnan.

 

Vid pennan

Ann-Margret Svärd Nilsson

Almanacka

Almanackan är klar för försäljning.  Priset som vanligt 100:-

Det går  bra att beställa den hos Monica Frank via mail  monica_frank@hotmail.com

Beloppet betalas in på vårt bankgiro  476-7992 eller swisha till Monica på tel   0733-647181

 

Priserna till almanackslotteriet

Vomb/Kranke 4 november

Efter samlingen i Hörby körde vi ner till Vombsjön via Hjularöds våtmark. Här var det olika änder, sångsvan, knölsvan och ägretthäger. Det har rapporterats kungsörn i området vid flera tillfällen men vi tog oss inte tid till att leta efter dem. Färden gick vidare och på ett fält fick vi se en flock mufflonfår som kan ses här från och till.

Vid Vombsjöns utlopp stod en ägretthäger och snart såg vi ytterligare ett par stycken komma flygande. Ute i sjön låg det bl a brunand. vigg, storskrake, knipa, skäggdopping och storskarv. Nästa stopp tornet längs vägen mot Vomb. Vi spanade av sjön igen och nu hittades en flock bläsänder. Plötsligt ropar  Lars Helgesson "Jag har en smålom i tuben". Den har varit där ett tag så det var kul at få se den. Nu var det dags för fika och när vi intog den hade vi utsikt över Vombsjöns västra ängar. Efter en stund kom en havsörn med en vitkindad gås i klorna och landade en bit bort. Strax kom det en till och landade och de delade broderligt på gåsen. Även en stor flock ljungpipare var uppe och flög.

Nöjda körde vi mot Vombs ängar. Det var inte mycket gäss här. Vi hade ju hoppats på en rödhalsad. En blå kärrhök jagade över ängarna och strax fick den sällskap av en pilgrimsfalk. Den senare landade och såg ut att käka på något. Annat vi såg var vinterhämpling, gråsiska, sävsparv, ängspiplärka, bläsgäss och tornfalk.

Sista stoppet blev Silvåkratornet och ute i Krankesjön såg vi bl a snatterand, skedand och salskrake. På långt håll upptäcktes en varfågel i toppen på en björk och en vattenrall hördes grymta. I träden vid tornet såg vi entita, grönsiska, kungsfågel, nötväcka och trädkrypare. En gröngöling hördes locka.

Dagslistan slutade på 62 arter vilket får ses som godkänt vid deena tiden på året.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  Knölsvan  sångsvan  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  brunand  vigg  knipa  salskrake  storskrake  tamduva  ringduva  vattenrall  sothöna  skäggdopping  tofsvipa  ljungpipare  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  smålom  storskarv  gråhäger  ägretthäger  sparvhök  blå kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  gröngöling  tornfalk  pilgrimsfalk  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  entita  talgoxe  blåmes  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  stare  koltrast  björktrast  rödhake  ängspiplärka  bofink  bergfink  domherre  vinterhämpling  grönsiska  gråsiska  sävsparv

 

Rovfåglar 10/9

Rovfåglar runt Näsbyholm och Börringe var målet för denna exkursion. Dagen innan hade den hökörn, som tre månader tidigare under några dagar runt Fyledalen, larmats ut i området. Givetvis var vår förhoppning att vi skulle få se den.

Morgonen började dimmigt men när vi gjorde första stoppet vid alén upp till Näsbyholms gods hade den lättat betydligt. Vi började spana och det var en del rovisar igång. Bl a tornfalk, lärkfalk, röd glada och havsörn. annat var spillkråka, större hackspett, mindre korsnäbb, rödstjärt och rödhake. Snart kom det en vad vi bestämde till ung  stäpphök som gjorde ett födosök innan  vi tappade den bakom en träddunge. Efter en stund dök den upp igen. Samtidigt kom det larm om en ung stäpphök i samma område vilket visade att vi bestämt den rätt från början. Skönt att vi begriper något när det gäller fågelskådning.

Normalt brukar vi köra ner till Näsbyholmssjön och skåda där men med tanke på hökörnen så beslöt vi att stå kvar och se vad som hände angående örnen. Vår strategi lönade sig då det till slit kom larm om att hökörnen setts borta vid Gärdslövs kyrka. Det var bara någon kilometer från där vi stod så vi packade snabbt ihop och gav oss av dit. Efter lite strul med ett stopp p g a en punkterad jordbruksmaskin lyckades vi alla få se den skruvande ihop med ormvråkar vid kyrkan. Lyckan var gjord och det var livskryss för alla utom för mig och Lasse L som var på plats när den sågs i Fyledalen i juni. Detta var givetvis nytt GjuseX också men firandet med tårta får vi ta en annan gång.

Sista stoppet blev Börringe mad. Här fick vi lite vadare till dagslistan såsom brushane, svartsnäppa, större strandpipare, kärrsnäppa och småsnäppa.

Vi såg åtta olika arter rovfågel denna dag vilket var en liten besvikelse trots hökörnen. Arter som brun glada, brun kärrhök, fiskguse och bivråk uteblev.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  knölsvan  gräsand  kricka  vigg  fasan skogsduva  ringduva  sothöna  trana  större strandpipare  brushane  kärrsnäppa  småsnäppa  svartsnäppa  skrattmås   fiskmås  storskarv  gråhäger  sparvhök  hökörn  stäpphök  röd glada  havsörn  ormvråk  spillkråka  större hackspett  tornfalk  lärkfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  talgoxe  ladusvala  gransångare  svarthätta  grå flugsnappare  rödhake  rödstjärt  sädesärla  mindre korsnäbb  steglits

 

Vadarskådning i nordväst 29/7

Som vanligt vid denna tid gör vi en tur till nordvästra Skåne för vadarskådning. Givetvis blir det andra arter också men då vadarna är på flytt söderut så är de prio ett.

Första stoppet blev Utvälinge och här blev vi överraskade av hur mycket vatten det var. Det är normalt sandrevlar i viken men nu var det vatten överallt. Nåväl, vi gick ut längs bryggan till Sandön och det hördes och sågs skäggmes i vassen. Tyvärr ingen vitstjärning blåhake som hade setts dagen innan. Ute på sandön var där några sandrevlar och här var det en del vadare. Många storspovar men även kärrsnäppa, spovsnäppa, myrspov och större strandpipare. Även gott om kentska tärnor och fisktärnor. En havsörn satt i ett träd och en fiskgjuse flög över. När vi var tillbaks på parkeringen och skulle hoppa in i bilarna upptäckets en skräntärna som fiskade vid åmynnyngen.

Nästa stopp Häjaröds hamn och Rönnen. Vi började med att fika och spanade samtidigt av området utanför hamnen. Två tobisgrisslor och en gråhakedopping gladde. Undertecknad fick hög puls när en vad jag trodde var en tumlare hoppade upp och ner i havet men experter i gruppen meddelade att det var en säl. Trodde inte sälar gjorde sådana hopp. Mätta och belåtna vadrade vi ut mot Rönnen. Här såg vi bl a skärfläcka, kustpipare, kärrsnäppa och ute på stenarna såg vi en toppkskarv. Vandringen fortsatt och på östra sidan sågs tordmule, bergand och roskarl. Även tättingar som sävsparv, ängspiplärka, törnskata, hämpling, svarthätta och steglits sågs.

Vidare till Farhultsviken och här var det mycket grågäss men även kanadagås, ägretthäger, kärrsnäppa, svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, rödbena och kustsnäppa.

Nästa stopp Stureholms våtmark och ny fika. Inte så mycket fågel här men snatterand, kricka, skogssnäppa, brushane, buskskvätta och gulsparv blev nya på dagslistan.

Sista stoppet blev Hasslarps dammar. Nya på dagslistan blev sothöna, smådopping, enkelbeckasin och vigg.

Nu var vi nöjda och avslutade dagen. Totalt blev det 86 arter, varav 18 vadararter vilket får vara godkänt trots att vi inte fick se      t ex myrsnäppa, småsnäppa och sandlöpare.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås, vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  snatterand  gräsand  kricka  vigg  bergand  ejder  sjöorre  knipa  småskrake  storskrake  tornseglare  tamduva  ringduva  sothöna  smådopping  gråhakedopping  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  kustpipare  större strandpipare  storspov  myrspov  roskarl  kustsnäppa  brushane  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  skräntärna  fisktärna  kentsk tärna  tordmule  tobisgrissla  storskarv  toppskarv  gråhäger  ägretthäger  fiskgjuse  röd glada  havsörn  ormvråk  spillkråka  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  ladusvala  gransångare  svarthätta  törnsångare  gärdsmyg  trädkrypare  stare  koltrast  buskskvätta  stenskvätta  pilfink  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  hämpling  steglits  gulsparv  sävsparv

Drakamöllan och fantastisk överraskning 3 juni

Som traditionen bjuder så gör vi en exkursion till Österlen vid denna tid på året. Arter vi hoppas få se och höra på denna tripp är bl a fältpiplärka, sommargylling, gulhämpling och rosenfink. Denna dagen skulle det dock bli något mycket häftigare.

Det var sex stycken som samlades i Hörby denna tidiga och fina men lite kyliga lördagsmorgon. Vi fick plats i två bilar och körde iväg till Drakamöllans naturreservat och när vi kom fram stod Jan och väntade på oss. Efter diskussion hur mycket kläder man behövde ha på sig började vi vår promenad. Det var många sångare igång med sin sång och när vi kom till hotellet hörde vi rödstjärt och skogsduva. Ett par tornseglare jagade uppe i det blå. Ute på heden hördes trädlärkans vackra sång. Målet här var att hitta fältpiplärka och det dröjde inte länge förrän vi hittade två stycken. Vi kunde titta på dem en lång stund innan de flög iväg. Även sånglärka, gök och trädpiplärka noterades. Vi fortsatte vår vandring och i en enebuskes topp satt en vacker hane törnskata och visade upp sig. Vi promenerade vidare och såg glada och tornfalk. Till vår förvåning kom en brun kärrhök flygande och vi tyckte det var en udda lokal för en sådan. Svartvit flugsnappare, gröngöling och dubbeltrast utökade dagslistan. På buskmarkerna innan parkeringen ser vi alltid stenskvättor men underligt nog så hittade vi inte en enda denna gång. Tillbaka på parkeringen hade Per Uno anslutit och vi intog frukost. När vi käkat färdigt diskuterade vi var vi skulle köra härnäst och bestämde oss för att dra till Haväng men så plötsligt händer det. Det kommer ett larm i telefonen och när jag ser vilken art det är tror man knappt det är sant. Det som larmats ut var en purpurhäger i Kristianstad kommun, närmare bestämt vid Herculesdammarna. Ingen i gänget var svårövertalad så vi körde direkt dit. Att det skulle vara nytt Gjusekryss och firande med bakelse bidrog nog också. Det var en hel del bilar på parkeringen men vi fick plats. Vi gick bort till gänget som hade koll på hägern och då visade det sig att den suttit i ett träd och flugit ner i vassen och sågs ej för tillfället. Dock positivt att den inte hade dragit i väg. Nu började en dryg väntan. Som tur var här annat att se och höra. Två rördrommar tutade i närheten och svarttärnorna flög förbi med mat i näbben. Framför oss hade vi en liten vassrugge och här klättrade skäggmesar omkring på vasstråna. En fin hane och  en eller flera ungfåglar. Fotograferna fick fina bilder. Rörsångare, sävsparv och järnsparv sjöng. Den aftonfalk som setts på morgon missade vi.  Nu började det bli drygt att stå och vänta och temperaturen hade stigit så det var varmt men vad gör man inte för en purpurhäger. Vi ville ju inte lämna heller för då hade den garanterat dykt upp. Efter ca en och en halv timmes väntan hör till slut en röst "Nu är den uppe och flyger". Det blev fart på oss och vi fick se den flyga en runda innan den landade i ett träd en bit ifrån men vi såg den bra i tubkikarna. Det blev stort jubel och nytt Sverigekryss för alla i sällskapet. Några av oss har sett den i Spanien men det är ju roligare att få den i Sverige.

Som brukligt är firas nya GjuseX med något gott och vi styrde kosan till ett konditori i Åhus och avnjöt kaffe och bakelse. Det smakade mycket gott.

Då vi var nära körde vi till Äspet. Det var lite vatten i lagunen och inte så mycket fågel, men vi såg skärfläcka, större strandpipare, snatterand, skedand, kricka och gravand.

En av målarterna för dagen var ju gulhämpling och den brukar vi ha vid Björket i Kivik. Det var dock en bit att åka så istället gjorde vi ett försök vid Furuboda kursgård där den observerats dagen innan. Efter att ha gått runt hade vi nästan gett upp hoppet men så hördes dess välbekanta gnisslande och lockande. Till slut såg vi två ex flyga runt så förhoppningsvis blir det lyckad häckning här. Skönt att vi slapp köra till Kivik.

Nu började vi känna oss nöjda men då vi hade fika kvar gjorde vi ett besök vid Friseboda. Det var otroligt tomt på fågel i havet men tre storlommar hittade vi i alla fall. Några kentska tärnor och en tordmule flög förbi. Efter att ha fikat gick vi tillbaks till bilarna och fick då se två stycken tofsmesar. Vi summerade dagen och konstaterade att den blivit över förväntan.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  skedand  snatterand  gräsand  kricka  ejder  fasan  tornseglare  gök  skogsduva  ringduva  strandskata  skärfläcka  större strandpipare  rödbena  gråtrut  skrattmås  kentsk tärna  svarttärna  tordmule  storlom  vit stork  storskarv  rördrom  gråhäger  PURPURHÄGER  brun kärrhök  röd glada  ormvråk  större hackspett  gröngöling  tornfalk  törnskata  nötskrika  kaja  råka  kråka  skata  tofsmes  blåmes  talgoxe  skäggmes  backsvala  ladusvala  hussvala  lövsångare  gransångare  kärrsångare  rörsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  ärtsångare  törnsångare  gärdsmyg  nötväcka  koltrast  björktrast  dubbeltrast  svartvit flugsnappare  gråsparv  pilfink  järnsparv  sädesärla  fältpiplärka  trädpiplärka  bofink  grönfink  hämpling  steglits  gulhämpling  gulsparv  sävsparv

Fågelskådningens dag 7 maj

Det blev en härlig förmiddag när vi ordnade Fågelskådningens dag. Solen sken och de senaste dagarnas blåst hade avtagit.

Ca 35 st besökte arrangemanget vilket var kul.  Totalt noterades 56 arter vid badplatsen och plattformen. Vi bjöds på två fina överraskningar. Två kentska tärnor besökte revet i Gäddängen från och till under dagen. Det är inte ofta man ser denna art på en inlandslokal. De häckar längs våra kuster. Den andra överraskningen var en fin hane ängshök som snabbt flög förbi plattformen och drog åt nordost. Öland nästa? Tyvärr fick inte alla njuta av denna obs då flera gått för att grilla korv. I övrigt var de svarthalsade doppingarna kvar och både gök och näktergal hördes. Det är även många svartvita flugsnappare här ute.

Stort tack till alla som slöt upp denna dag.

Lars-Olof

Abullahagen och Skarhult 22 april

Det var en fin morgon när vi samlades på Lundavägen i Eslöv för en runda i Abullahgen. Det var bra fart på en järnsparv och även  lövsångare och gransångare  hördes sjunga. Vi började vår vandring. Högst på önskelistan stod ringtrast och vi stod en stund och spanande av området men utan resultat. Flera järnsparvar hördes sjunga och många hämplingar flög runt. Svarthätta och  rödstjärt hördes också. Vi gick vidare men ingen ringtrast dök upp, Vid grillplatsen sågs två gråsiskor födosöka i en björk. Gröngöling ropade och så störde vi två större hackspettar i deras herdestund. Några gick upp i tornet och såg gråhakedopping, sothöna och rörhöna. Vandringen gick vidare och när vi rundade Långakärr upptäcktes även kricka och skogssnäppa. Dagens bedrift stod Joakim för när han genomsökte en enebuske i jakt på insekter. Han hittade en tvåprickig sköldluspiga vilken tilldrog sig stort intresse. Den var bara ett par millimeter så det var mycket strongt av honom att upptäcka den. Årets första ärtsångare hördes sjunga och visade sig snart i en buske. Nu hade vi gått ett varv så tillbaks på parkeringen smakade fikan mycket bra.

Nästa stopp blev Skarhults våtmark. Här låg en stor flock vitkindade gäss och plötsligt blev det fart på dem. En havsörn kom och skrämde upp allihopa och jagade bland dem men lyckades inte få tag i någon. Annat här var bläsänder, skedänder, rödbenor och tofsvipor. Vi studerade några vadare som var mindre än rödbenorna men de var svåra att bestämma genom tubkikaren  i soldallret. Dock mest troligt att det var grönbenor. Sista stoppet blev Lejestadammen och här var det flera mindre strandpipare. De brukar häcka här så hoppas det blir så i år också. Annat roligt var två silltrutar, åtta gråhakedoppingar,  stenskvätta och gulärla.

Nu började vi bli nöjda och avslutade dagen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  gravand  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  knipa  fasan  ringduva  rörhöna  sothöna  gråhakedopping  strandskata  tofsvipa  mindre strandpipare  skogssnäppa  rödbena  skrattmås  fiskmås  gråtrut  silltrut  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn  ormvråk  större hackspett  gröngöling  tornfalk  skata  kaja  råka  kråka  blåmes  talgoxe  sånglärka  ladusvala  lövsångare  gransångare  svarthätta  rödstjärt  ärtsångare  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  taltrast  rödhake  rödstjärt  stenskvätta  pilfink  järnsparv  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  bofink  grönfink  hämpling  gråsiska  steglits  gulsparv