Årsmöte 21 mars

Årsmötet hålls den 21 mars kl 19:00 på Bykupan i Osbyholm.

Efter mötet blir det medlemmarnas bildvisning.

Nordost 29 januari

Inte mindre än 16 st slöt upp denna dag. Det var länge sedan vi var så många.

Första stoppet var Äspet och här var förhoppningen att få se den berglärka som hållt till här ett tag. Vid parkeringen hörde och såg vi tofsmes. Då det var isbelagt inne i lagunen gick vi direkt ut till stranden och började spana. Småskrake, knipa, alfågel låg ute i havet. En snösparv stöttes och efter en stund flög det förbi två fåglar, varav en var lite större. Vi lyckades följa den tills den landade i ett träd och efter att ha tubat in den konstaterade vi att det var berglärkan. Kul. Vi fortsatte vandringen och ute på  Karet satt det två havsörnar och slappade. Andra fåglar var bergand, gravand och skäggdopping. På väg till parkeringen såg vi vidare vinterhämpling, sävsparv, steglits och grönfink. Nästan framme skrämde vi upp ett gäng fåglar som satte sig i ett träd och det var ängspiplärkor men även vår vän berglärkan. Nu väntade kaffet på oss och när vi var mätta och belåtna fortsatte vi till Yngsjö kapell och spaning efter brungladan som varit här de senaste åren. Vi såg havsörn, ormvråk, fjällvråk och röd glada men inte ville den bruna visa sig.

Vi gav upp och fortsatte till Friseboda. Här fick vi se tiotalet storlommar, sex svarthakedoppingar, alfågel, sjöorre och svärta. Efter en andra fika körde vi mot Kärrfästorna för att leta spetsbergsgås men utan framgång. Ett sista stopp gjordes vid Pulken men här var det inte mycket fågel så då avslutade vi dagen. På väg därifrån var vi några som stannade till och spanade av en flock med sädgäss och minsann, två spetsbergsgäss hittades bland dessa. Dagen efter rapporterades det inte mindre än 420 spetsbergare inte långt från där vi kört så det var synd vi inte hittade dessa på söndagen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  sädgås  spetsbergsgås  knölsvan  sångsvan  gravand  gräsand  bergand  svärta  sjöorre  alfågel  knipa  storskrake  småskrake  storlom  skäggdopping  svarthakedopping  gråhäger  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  fjällvråk  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva  större hackspett  tornfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  tofsmes  blåmes  talgoxe  berglärka  stjärtmes  koltrast  ängspiplärka  bofink  bergfink  domherre  grönfink  vinterhämpling  steglits  gulsparv  sävsparv  snösparv

 

 

 

Skäggdopping                                                       Större hackspett

Foto Per Uno Nilsson

 

Vomb/Kranke 7/1

Efter flera dagars regn och snö så hoppades vi på uppehåll denna lördag. Första stoppet blev Skarhults ängar och faktiskt var det nästan så solen bröt igenom molnen. Vi såg några havsörnar, olika änder, sidensvans, stare och tofsvipa. Tyvärr ingen kungsörn som setts från och till här. Ytterligare ett stopp vid Lejesta och spaning på en gåsflock. Den innehöll sädgås, grågås, vitkindad gås och bläsgås. Vi letade förgäves efter spetsbergsgås.

Färden gick vidare till Vombsjöns utlopp men då dimman började komma så var det svårt att se vad som låg ute i sjön. Vi fikade istället och då kom det larm om två rödhuvade dykänder i Krankesjön. Det blev snabb avslutning på fikan och vi drog dit i rask takt. Uppe i Silvåkratornet hittade vi dykänderna ganska snabbt. Kul, det var nytt GjuseX. Övriga änder här var vigg, storskrake, salskrake och brunand. Några såg en varfågel och några hörde skäggmes i vassen nedanför tornet. Vi gick även ut till gömslet men det gav inget nytt. Nu började det regna så smått så frågan var om vi skulle avsluta exkursionen. Vi beslöt dock att ta en promenad i Vombs fure för att leta efter mesar. Det visade sig vara rätt beslut för strax efter kom larm om att lappugglan som varit i området en vecka hade hittats. Det var gott om bilar där så det var lite si och så med hur det parkerades. Vi fick dock se ugglan och fick även in tofsmes och kungsfågel på dagslista. Nu regnade det ännu mer så nu avslutade vi dagen.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  sädgås  bläsgås  knölsvan  sångsvan  rödhuvad dykand bläsand  gräsand  brunand  vigg  knipa  salskrake  storskrake  fasan  skäggdopping  tofsvipa  skrattmås  havstrut  gråtrut  vit stork  storskarv  gråhäger  ägretthäger  röd glada  havsörn  ormvråk  lappuggla  större hackspett  tornfalk  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  sidensvans  blåmes  talgoxe  tofsmes  skäggmes  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  rödhake  pilfink  domherre  gråsiska  grönsiska  gulsparv

Dragning i almanackslotteriet Ringsjöbygdens fågelskådare, 20221227

Delar av styrelsen, Lars-Olof Nilsson, Ann-Margret Svärd Nilsson, Jan-Olof Dahlström och Lennart Andersson samlades hos föreningens kassör Monica Frank för att göra den årliga dragningen i almanackslotteriet i samband med styrelsemöte.

Styrelsen hade inhandlat följande:

1: a pris, trana i smide på träklots från Blossehus

2: a pris, örn i smide på träklots från Blossehus

3:dje pris, strandskata i trä från Naturbokhandeln

4:de pris, sidensvans i trä från Naturbokhandeln

5:te pris, steglits i trä från Naturbokhandeln

6:te pris, bok om fågelmatning från Naturbokhandeln

7:de pris, fågelholk tillverkad av Olle Dahlqvist

8:de pris, 4 st glasunderlägg med fågelmotiv

9:de pris, 4 st glasunderlägg med fågelmotiv

10:de pris, keps med föreningens logga.

Styrelsen använde dataprogrammet ”dra lott” för att slumpmässigt dra 10 nummer mellan 1-159 av de samtliga sålda almanackorna. Lottdragningen övervakades av Hans Frank.

Nr 24 vann 1:a pris och den lyckliga blev Kerstin Adolfsson.

Nr 43 vann 2:dra pris och gick till Olle Dahlqvist

Nr 11 vann 3:dje pris och det blev Inger Lindholm

Nr 66 vann 4:de pris, vilket gick till Yvonne Viberg

Nr 15 vann 5:te pris, som gick till Peter Danielsson

Nr 123 vann 6:te pris och det gick till Lars Berg

Nr 53 vann 7:de pris och det blev Annelie Gadde

Nr 158 vann 8:de pris, vilket gick till Anders Lundgren

Nr 49 vann 9:de pris, som gick till Kaj Lövstedt

Nr 127 vann 10:de pris och det blev Britt-Marie Bengtsson.

Lars-Olof kontaktade Kerstin Adolfsson och Olle Dahlqvist och gratulerade. Vinnarna blev mycket glada. Övriga vinnare kontaktades av respektive almanacksförsäljare, som även ansvarade för att lämna ut vinsterna.

 

Ann-Margret Svärd-Nilsson

För styrelsen i Ringsjöbygdens fågelskådare

Vinterfåglar 10 december

Tanken denna dag var att hålla oss runt Ringsjön men då man numera inte får gå in på området vid Rönneholms mosse fick det planeras om. Som av en händelse hittades det några dagar innan en blåvingad årta i en av dammarna vid Lunds reningsverk. Denna art håller normalt till i nordamerika men den här individen tog en tur till Sverige. Vid samlingen kom larm om att den var kvar även denna dag så efter ett ganska kort rådslag var alla åtta deltagare överens om att köra till Lund istället. Väl framme parkerade vi och gick mot dammarna. På väg dit såg vi järnsparv, forsärla, rörhöna, björktrast och koltrast. Först ställde vi oss vid några skådare som sade att de hade men det visade sig att det var fel. Jag fick sms från en av våra medlemmar som inte var med på exkursionen att den sågs nedanför reningsverket. Ett telefonsamtal till honom löste saken och snart kunde vi beskåda årtan. Fågeln i fråga var en ung hane. En gammal utfärgad hane är mycket snyggare. Här var även mycket andra änder som brunand, snatterand, bläsand, kricka, vigg och gräsand. Efter ca en timme var vi nöjda och gick till bilarna. Vi firar ju nya GjuseX med något gott så vi beslöt oss för ett besök på Lomma hembageri där det mumsades på Budapestbakelse.

Nöjda och belåtna körde vi till Lomma södra för att titta på bergtajgasångare som varit här över en vecka. När vi kom fram stod et folk och tittade in i ett buskage så vi förmodade att det var bergtajgan. Det var dock en hornuggla och efter visst besvär kunde vi se den. En av våra medlemmar ville ha ett bra foto på ugglan och gick fram och knäckte en gren på en buske varpå ugglan flög iväg till övriga skådares förtret. Som tur var hade ingen av oss kepsarna med föreningsloggan så det var ingen som förstod att det var Ringsjöbygdens fågelskådare som var ute på vift. Vi hörde nu bergtajgan locka och hittade den fort uppe i träd där den hoppade runt. Den var inte stilla många sekunder. Ute i havet låg det många stjärtänder och olika gäss. Strandskata och storspov på sandrevlarna liksom två havsörnar. Sista stoppet blev Löddesnäs och förhoppning om den bruna kärrhök som setts här några dagar. Det är ovanligt att se en sådan i december. Tyvärr dök den inte upp men väl en blå kärrhök. Skäggmesar sågs och hördes i vassen. Det låg massor med sothöns ute i havet liksom en del sångsvanar. I övrigt var det inte så mycket fåglar här så vi avslutade exkursionen som alla var nöjda med. Berodde nog mest på bakelsen.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  blåvingad årta snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg knipa  storskrake  fasan  ringduva  rörhöna  sothöna  smådopping  strandskata  tofsvipa  storspov  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  storskarv  gråhäger  sparvhök  blå kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  hornuggla  tornfalk  skata  kaja  råka  kråka  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  bergtajgasångare  gärdsmyg  stare  koltrast  björktrast  järnsparv  sävsparv

 

Fotograf Joakim Setterlund. Det var inte han som skrämde bort ugglan.

Hornuggla

 

Bergtajgasångare

 

Blåvingad årta

Priser som utlottas på almanackan för 2022

Dragning på almanackorna sker den 27 december. Vi lottar ut två smidesfåglar från Blossehus, tre st fåglar i trä från DecoBird, en bok om fågelmatning, fyra st glasunderlägg samt en keps.

 

Från nordväst till Vombsjön 20 november

När persiennerna drogs upp denna morgon hade ett vitt täcke brett ut sig över Mellanskåne och temperaturen visade på några minusgrader.

Vid samlingen i Stockamöllan var det fem påpälsade medlemmar som mött upp och på vägen hämtade vi upp fyra till. Första stoppet gjordes redan vid Skäralid för att se om mandarinanden var kvar i dammen där. Jodå, vi hittade den ganska snabbt där den simmade med ett gäng gräsänder. Tyvärr hittade vi ingen strömstare men annat vi såg var domherre, gärdsmyg, bergfink och koltrast. Ett gäng gråsiskor flög också förbi.

Vi fortsatte färden mot Rönnen och när vi klev ur bilarna vid Häljaröds hamn var det ganska bistert i den nordvästliga vinden. Vi gick en bit och spanade ut över viken. En kustpipare och några storspovar gick på sandrevlarna och tre tordmular simmade ute i havet. Andra arter blev ejder, småskrake, smålom och kricka. Nu var vi ganska genomfrusna och fikasugna. Vi återvände till parkeringen men att sitta och fika i hamnen var uteslutet. Lars H tog täten och lotsade oss till en värmestuga vid Farhult. Det var förvisso inte så varmt i stugan men fikan smakade bra.

Efter diskussion om var vi skulle bege oss härnäst blev beslutet att köra till Svedberga för att försöka få syn på den kungsörn som hållit till här ett tag. Tyvärr behagade den inte visa sig och det var inte så mycket annat att se på heller. Inspirationen började tryta men då kom det larm om en brednäbbad simsnäppa vid Vombsjöns utlopp. Det gick snabbt att bestämma att vi skulle köra dit.

Efter en biltur som verkade ta en evighet kom vi äntligen fram till Vombsjön och fick se brednäsan. Den var först norr om utloppet så den satt fint på Eslövslistan men den  drog sedan några 100 m söder ut så vi körde bort till tornet vid Vombsjöns strand för att få in den på Lundalistan också. Det var en ny art för både Eslövs och Lunds kommuner och även ett nytt GjuseX. Tyvärr var Café Smedjan i Flyinge stängd så vi kunde inte köra dit för att fira det. Istället intog vi sista fikan vid tornet innan vi avslutade dagen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  bläsand  gräsand  kricka  ejder  knipa  småskrake  ringduva  kustpipare  storspov  brednäbbad simsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tordmule  smålom  gråhäger  röd glada  havsörn  ormvråk  tornfalk  nötskrika  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  sånglärka  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  rödhake  ängspiplärka  bergfink  domherre  gråsiska

Referat från möte Ringsjöbygdens fågelskådare 20221115 Bykupan Osbyholm

Föreningens ordförande Lars-Olof Nilsson hälsade alla välkomna till ett välbesökt möte och riktade ett särskilt välkomnande till dagens föreläsare Gunnar Gunnarsson. Totalt 50 personer var närvarande för att lyssna på föreläsningen och fira föreningens 13 års dag.

Staffan Åkeby informerade om att det blir en omstrukturering inom ornitologiföreningarna ”Bird Life Sverige” och SKOF, vilket innebär att är man medlem i den ena så är man även medlem i den andra. Mer information går att hitta på SKOFs hemsida. Om man bara är medlem i Ringsjöbygdens Fågelskådare så berörs man inte.

Gunnar Gunnarsson (GG) fick därefter ordet. GG är bitr. prof. i zooekologi på högskolan i Kristianstad och hans forskning är inriktad på andfåglar. Idag var hans ämne ”Andfåglar i vått och torrt”. GG är uppvuxen i Mörbylånga och började intressera sig för fåglar i tonåren, vilket ledde till biologistudier i Lund. GG gjorde sitt examensarbete i Lund genom studier på rödbenor. Därefter lockade högskolan i Kristianstad med en spännande forskningsinriktning.

Forskningsprojektet Andfåglar innefattar svanar, gäss och änder, vilka samtliga är knutna till våtmarker, som det finns en del runt Kristianstad. GG beskrev bl.a ett projekt där vilda gräsänder jämförs med gräsänder uppfödda i hägn. Sistnämnda är avsedda för jakt och det jagas ca 100 000 gräsänder årligen i Sverige. GG gjorde sin doktorsavhandling med titeln ”Överlevnadsmönster på gräsand”.

GG nämnde att det finns sju arter av svan, 15 arter av gäss och 130 arter av änder i världen.

GG nämnde även att influensavirus hos fåglar kan vara högpatogent för vissa arter (ex. stripgås) och så även för tamfåglar, vilket innebär att de dör inom 24 timmar efter insjuknande.

GG arbetar tillsammans med Ottenby andfänge och där har konstaterats att änder inte påverkas så mycket av virus.

När det gäller gäss så har beståndet av grågås och vitkindad gås ökat mycket jämfört med antalet på 60-80 talet. Det görs studier bl.a. på Håslövs ängar om hur betestrycket påverkar landskapet. Grågås och vitkindad gås, som häckar i norra Sverige, flyttar till Holland på vinterhalvåret medan samma arter i Skåne inte tycks flytta så mycket.

GG menade också att sångsvanen har ökat mycket på senare år.

GG avslutade med att nämna att han idag ägnar sig mycket åt att studera kopplingen mellan gräsänderna, ryggradslösa djur och ex. doppingar, vilket har visat att de är positivt beroende av varandra.

GG fick lite frågor från åhörarna innan Lars-Olof tackade för ett intressant föredrag och överlämnade glasunderlägg.

Kvällen fortsatte med att deltagarna åt smörrebröd från Tahiti i Hörby och drack alkoholfri öl eller vatten därtill. Efteråt serverades det kaffe och en liten kaka.

Under kvällen sålde Monica almanackor med bilder på fåglar tagna i Sverige som medlemmarna skickat in.

Kvällen avslutades och deltagarna kunde åka hem med ny kunskap om våra vanligaste fåglar knutna till våtmarker.

 

Vid pennan

Ann-Margret Svärd Nilsson

 

 

Spontanskådning 16 november

Dagens spontanskådning genomfördes i typiskt höstväder med friska vindar och 6 plusgrader. Lars H och jag var först på plats och kollade in ett 20-tal gamla och 5 unga mindre sångsvanar utanför badplatsen. Efter en stund anslöt ytterligare tre skådare.

I sjön låg det mest gräsänder men också ett stort antal skedänder, bläsänder, krickor och storskrakar. Två stjärtänder, två ägretthägrar och en skäggdopping sågs också härifrån.

Mot plattformen! Här blev vi inte långvariga. Det blåste en isande kall vind och ganska tomt på fåglar. Det mest intressanta var fem födosökande bergandshonor, en varfågel och några trastflockar som flög förbi.

Nästa stopp blev fågeltornet. Här upplevde vi riktig dramatik en bit ut i sjön när en havsörn attackerade den enda sädgåsen vi sett. Från ingenstans kom ytterligare fyra havsörnar och ville hjälpa till. De vann till slut kampen men gåsen var för tung och de lyckades inte dra iväg med den. När vi lämnade var kråkor och trutar framme och satt på gåsen ute i vattnet.

Vi gick tillbaka till parkeringen där vi avslutade skådningen med nötväcka, trädkrypare, kungsfågel och gärdsmyg. Vi såg 46 arter.

Lars Lundquist

 

Artlista

Vitkindad gås, Grågås, Tajgasädgås, Bläsgås, Knölsvan, Mindre sångsvan, Sångsvan, Skedand, Bläsand, Gräsand, Stjärtand, Kricka, Vigg, Bergand, Knipa, Storskrake, Fasan, Ringduva, Skäggdopping, Tofsvipa, Skrattmås, Fiskmås, Havstrut, Gråtrut, Storskarv, Gråhäger, Ägretthäger, Röd glada, Havsörn, Ormvråk, Varfågel, Kaja, Kråka, Korp, Entita, Blåmes, Talgoxe, Kungsfågel, Gärdsmyg, Nötväcka, Trädkrypare, Koltrast, Björktrast, Rödhake, Grönfink, Grönsiska.

 

Dramat med sädgåsen och havsörnarna fotades av Per Uno

Den stackars gåsen inringad

 

 

 

 

 

 

 

 

Vomb/Kranke 5 november

Gåsspaning stod på programmet denna lördag. Vid samlingen i Hörby välkomnades vi av 50-talet sidensvansar som drog runt parkeringen vid Ica Kvantum. Fin början på dagen. Vi drog iväg mot Hjularöds våtmark och här var det gott om fågel. Förvisso mest grågäss och vitkindade men även en ensam trana, några skedänder, krickor och några smådoppingar. En havsörn flög förbi och skrämde upp allt men den drog vidare och lugnet hägrade igen. Uppe i skogen såg vi bl a trädkrypare, blåmes, talgoxe och sparvhök. Domherre, mindre korsnäbb och större hackspett hördes. Vi kunde även studera en jättefin räv i jakt på frukost.

När vi stått här ett tag kom vi på att Jan från Dalby stod och väntade på oss vid Vombsjöns utlopp så vi begav oss dit. På vägen sågs en flock björk- och rödvingetrastar. När vi kom fram och hoppat ur bilarna meddelade Jan att det gick fyra brushanar i strandkanten och vi fick snabbt in dom i tubkikarna. En skärpiplärka flög över och strax kom en flock stjärtmesar. Några ägretthägrar sågs på norra stranden.

Efter frukost gick färden till Vombs ängar. Här var inte så mycket fågel men dagens första varfågel satt i toppen av ett träd. Vi fick ytterligare två innan dagens var slut. I övrigt några tofsvipor och en flock starar.

Nästa stopp blev Silvåkratornet och gömslet. Vi hoppades på skäggmes längs spången ut till gömslet men de var inte hemma idag. En hel del snatteränder rastade i sjön och vi fick även sothöna och rörhöna in på dagslistan. En varfågel till sågs. En promenad bort till Silvåkrabäcken gav nötväcka och entita.

Då vi hade fika kvar avslutade vi vid Sjötorps ängar och här såg vi dagens tredje varfågel. Om det nu inte var samma som förföljt oss hela vägen från Vombs ängar.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  sångsvan  skedand  snatte rand bläsand  gräsand  kricka  brunand  vigg  knipa  storskrake  fasan  tamduva  ringduva  rörhöna  sothöna  trana  smådopping  skäggdopping  tofsvipa  brushane  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  storskarv  gråhäger  ägretthäger  sparvhök  röd glada  havsörn  ormvråk  större hackspett  gröngöling  tornfalk  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  entita  blåmes  talgoxe  sånglärka  stjärtmes  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  stare  koltrast  rödvingetrast  björktrast  rödhake  skärpiplärka  domherre  grönfink  mindre korsnäbb  steglits  gulsparv  sävsparv