Vomb/Kranke 4 november

Efter samlingen i Hörby körde vi ner till Vombsjön via Hjularöds våtmark. Här var det olika änder, sångsvan, knölsvan och ägretthäger. Det har rapporterats kungsörn i området vid flera tillfällen men vi tog oss inte tid till att leta efter dem. Färden gick vidare och på ett fält fick vi se en flock mufflonfår som kan ses här från och till.

Vid Vombsjöns utlopp stod en ägretthäger och snart såg vi ytterligare ett par stycken komma flygande. Ute i sjön låg det bl a brunand. vigg, storskrake, knipa, skäggdopping och storskarv. Nästa stopp tornet längs vägen mot Vomb. Vi spanade av sjön igen och nu hittades en flock bläsänder. Plötsligt ropar  Lars Helgesson "Jag har en smålom i tuben". Den har varit där ett tag så det var kul at få se den. Nu var det dags för fika och när vi intog den hade vi utsikt över Vombsjöns västra ängar. Efter en stund kom en havsörn med en vitkindad gås i klorna och landade en bit bort. Strax kom det en till och landade och de delade broderligt på gåsen. Även en stor flock ljungpipare var uppe och flög.

Nöjda körde vi mot Vombs ängar. Det var inte mycket gäss här. Vi hade ju hoppats på en rödhalsad. En blå kärrhök jagade över ängarna och strax fick den sällskap av en pilgrimsfalk. Den senare landade och såg ut att käka på något. Annat vi såg var vinterhämpling, gråsiska, sävsparv, ängspiplärka, bläsgäss och tornfalk.

Sista stoppet blev Silvåkratornet och ute i Krankesjön såg vi bl a snatterand, skedand och salskrake. På långt håll upptäcktes en varfågel i toppen på en björk och en vattenrall hördes grymta. I träden vid tornet såg vi entita, grönsiska, kungsfågel, nötväcka och trädkrypare. En gröngöling hördes locka.

Dagslistan slutade på 62 arter vilket får ses som godkänt vid deena tiden på året.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  Knölsvan  sångsvan  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  brunand  vigg  knipa  salskrake  storskrake  tamduva  ringduva  vattenrall  sothöna  skäggdopping  tofsvipa  ljungpipare  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  smålom  storskarv  gråhäger  ägretthäger  sparvhök  blå kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  gröngöling  tornfalk  pilgrimsfalk  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  entita  talgoxe  blåmes  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  stare  koltrast  björktrast  rödhake  ängspiplärka  bofink  bergfink  domherre  vinterhämpling  grönsiska  gråsiska  sävsparv