Örtofta och Krankesjön 25 februari

Vid samlingen i Gårdstånga blev det stor anslutning. Hela 22 medlemmar slöt upp denna soliga morgon. Det är inte många gånger under åren vi varit så många. Vi beslöt att börja vid Örtofta kyrka och trädgårdsträdkryparna som hållit till här i över ett år. Inte i kyrkan alltså utan i träden mellan kyrkan och slottet. Förhoppningsvis blir det häckning här. Vi hörde en sjunga och snart så visade den upp sig och vi kunde njuta av den en stund.

Nu var ju tanken att fortsätta till Lunds reningsverksdammar men istället så ställde ett larm om gulkindad kricka i Krankesjön till det för oss. Till slut blev det så att några körde till Lund medan vi andra gav oss iväg till Sjötorps ängar. Här fick vi besked om att den syntes bättre från Almentornet så det blev en lång promenad dit. Längs vägen såg vi stjärtmes och nötskrika. Väl framme fick vi ankan utpekad för oss och alla fick livskryss. Dock var det ingen njutobs utan den låg i vasskanten på långt håll men en dålig obs är bättre än ingen obs. Nöjda gick vi tillbaka till parkeringen och intog fika. Här såg vi bl a sånglärka, varfågel och fjällvråk. Vi fortsatte till Vombs ängar och här såg vi gravänder, tofsvipor och ägretthäger.

När vi fått nya Gjusekryss firas detta med något gott och idag blev det två nya, trädgårdsträdkryparen och den gulkindade. En googling på Café Smedjan i Flyinge visade att det var öppet där så kosan styrdes dit. Här blev besvikelsen stor då de inte öppnade förrän den 11 mars. Vi körde till Skarhults ängar och avslutade dagen där. Här fick vi se spillkråka, duvhök och pilgrimsfalk. Totalt blev det 57 arter.

Då det inte blev som planerat så gör vi så att den 9 mars tar vi Lunds reningsverksdammar och Löddesnäs istället för Vomb och Kranke. Fast osvuret är kanske bäst, kommer det ett roligt larm så vet man aldrig.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  sångsvan  gravand  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  gulkindad kricka  brunand  vigg  knipa  salskrake  fasan  ringduva  sothöna  trana  gråhakedopping  skäggdopping  tofsvipa  storspov  fiskmås  havstrut  storskarv  ägretthäger  duvhök  röd glada  havsörn  fjällvråk  ormvråk  större hackspett  spillkråka  tornfalk  pilgrimsfalk  varfågel  nötskrika  skata  kaja  råka  korp  gråkråka  svartmes  blåmes  talgoxe  sånglärka  stjärtmes  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  trädgårdsträdkrypare  stare  koltrast  gulsparv