Vadarskådning i nordväst 29/7

Som vanligt vid denna tid gör vi en tur till nordvästra Skåne för vadarskådning. Givetvis blir det andra arter också men då vadarna är på flytt söderut så är de prio ett.

Första stoppet blev Utvälinge och här blev vi överraskade av hur mycket vatten det var. Det är normalt sandrevlar i viken men nu var det vatten överallt. Nåväl, vi gick ut längs bryggan till Sandön och det hördes och sågs skäggmes i vassen. Tyvärr ingen vitstjärning blåhake som hade setts dagen innan. Ute på sandön var där några sandrevlar och här var det en del vadare. Många storspovar men även kärrsnäppa, spovsnäppa, myrspov och större strandpipare. Även gott om kentska tärnor och fisktärnor. En havsörn satt i ett träd och en fiskgjuse flög över. När vi var tillbaks på parkeringen och skulle hoppa in i bilarna upptäckets en skräntärna som fiskade vid åmynnyngen.

Nästa stopp Häjaröds hamn och Rönnen. Vi började med att fika och spanade samtidigt av området utanför hamnen. Två tobisgrisslor och en gråhakedopping gladde. Undertecknad fick hög puls när en vad jag trodde var en tumlare hoppade upp och ner i havet men experter i gruppen meddelade att det var en säl. Trodde inte sälar gjorde sådana hopp. Mätta och belåtna vadrade vi ut mot Rönnen. Här såg vi bl a skärfläcka, kustpipare, kärrsnäppa och ute på stenarna såg vi en toppkskarv. Vandringen fortsatt och på östra sidan sågs tordmule, bergand och roskarl. Även tättingar som sävsparv, ängspiplärka, törnskata, hämpling, svarthätta och steglits sågs.

Vidare till Farhultsviken och här var det mycket grågäss men även kanadagås, ägretthäger, kärrsnäppa, svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, rödbena och kustsnäppa.

Nästa stopp Stureholms våtmark och ny fika. Inte så mycket fågel här men snatterand, kricka, skogssnäppa, brushane, buskskvätta och gulsparv blev nya på dagslistan.

Sista stoppet blev Hasslarps dammar. Nya på dagslistan blev sothöna, smådopping, enkelbeckasin och vigg.

Nu var vi nöjda och avslutade dagen. Totalt blev det 86 arter, varav 18 vadararter vilket får vara godkänt trots att vi inte fick se      t ex myrsnäppa, småsnäppa och sandlöpare.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås, vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  snatterand  gräsand  kricka  vigg  bergand  ejder  sjöorre  knipa  småskrake  storskrake  tornseglare  tamduva  ringduva  sothöna  smådopping  gråhakedopping  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  kustpipare  större strandpipare  storspov  myrspov  roskarl  kustsnäppa  brushane  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  skräntärna  fisktärna  kentsk tärna  tordmule  tobisgrissla  storskarv  toppskarv  gråhäger  ägretthäger  fiskgjuse  röd glada  havsörn  ormvråk  spillkråka  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  ladusvala  gransångare  svarthätta  törnsångare  gärdsmyg  trädkrypare  stare  koltrast  buskskvätta  stenskvätta  pilfink  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  hämpling  steglits  gulsparv  sävsparv