Spontanskådning 11 aug

På väg till skådningen kom sms från Lasse att det var nio husbilar på parkeringen denna morgon. Man började undra om man skulle behöva parkera vid Fiskarshusdammen och gå sista biten. På väg ner mötte jag dock två husbilar som lämnade så det var inga problem med platsen. Efter hand som de vaknade i husbilarna lämnade de också så resten av skådarna fick också plats med sina bilar. Lasse hade spanat av Ringsjön och meddelade att en havsörn flugit runt över sjön och att ett stort antal skäggdoppingar rastade. Tre ägretthägrar samt elva sångsvanar rastade i viken. Vi drog oss bort mot plattformen och förundrades över hur tyst det var i träd och buskar. I Gäddängen hittade vi snart de unga svarthalsade doppingarna. Föräldrarna verkar ha lämnat så de får klara sig själva och det ser ut att gå bra. Svarttärneungen satt på en pinne och lät sig matas av den ena föräldern. Efter ett tag började den flaxa med vingarna och sedan lyfte den och flög runt lite försiktigt. Den lärde sig snabbt för sedan såg vi den i norra delen av våtmarken. Ytterligare fyra ägretter rastade. Det var dåligt med vadare, endast drillsnäppa och tofsvipor. Inga rovfåglar och inte mycket småfåglar. En vattenrall grymtade i vassen framför plattformen. Efter styrelsemöte och fika kom regnet och då avslutade vi dagen.

Artlista

Grågås, Knölsvan, Sångsvan, Bläsand, Gräsand, Kricka, Vigg, Knipa, Smådopping, Gråhakedopping, Skäggdopping, Svarthalsad dopping, Vit stork, Gråhäger, Ägretthäger, Storskarv, Havsörn, Ormvråk, Vattenrall, Sothöna, Tofsvipa, Drillsnäppa, Gluttsnäppa, Skrattmås, Havstrut, Gråtrut, Fisktärna, Svarttärna, Ringduva, Tornfalk, Kaja, Råka, Kråka, Entita, Blåmes, Talgoxe, Ladusvala, Lövsångare, Gransångare, Nötväcka, Stare, Koltrast, Rödstjärt, Sädesärla, Grönfink och Steglits.

Knösen, Skanörs ljung 7 augusti

Det var med viss bävan vi samlades vid Skanörs borgruin denna morgon. Dagen innan hade det  stått i tidningen om en fågelskådare som hotats av en nakenbadare vid Skanörs revlar. På Knösen är det  en naturistcamping så man visste ju inte om det skulle hända igen. Nåväl, vi var  sex stycken så vi skulle väl kunna försvara oss om det skulle uppstå en sådan situation. Vi började vandringen ut på Knösen och det var gott om vitkindade gäss på ängarna. Strax upptäckte vi en flock spovar och frågan var om det var stora eller små eller båda två. Det var lite svårt att se dem i det halvhöga gräset. Någon tyckte de hade små näbbar med andra tyckte sig se småspovens karakteristiska mittbena. Plötsligt hörde vi småspovens ljudliga lockläte så då var saken biff. Här var både småspov och storspov. Ett gäng ljungpipare gjorde spovarna sällskap. Vandringen fortsatte och andra vadare vi såg var bl a gluttsnäppa, grönbena och enkelbeckasin. Tiotalet stenskvättor flög runt på grusvägen framför oss. I träddungen innan man kommer ut på spetsen brukar det vara en del småfåglar men idag var det heldött. Vi rundade spetsen och gick tillbaka. Det var mycket vatten mellan Knösen och revlarna så det blev inte så mycket vadare här men skärfläcka och myrspov blev nya dagsarter liksom kanadagås  och skedand. Nu närmade vi oss naturistcampingen så vi ökade farten förbi denna så de inte skulle upptäcka oss. Vi klarade oss helskinnade och fortsatte till bilarna. Då vi gått i nästan tre timmar var fikabehovet mycket stort så vi satte oss på kullarna vid kyrkan och inmundigade frukosten. Mätta och belåtna fortsatte vi ner till Skanörs hamn och spanade av Landgrens holme men det var ganska tomt. Sothöna, kentsk tärna och drillsnäppa fick vi se här. Vi  fortsatte till Skanörs ljung och spaning efter rovfåglar och annat kul. Mindre skrikörn och svart stork hade setts här några dagar innan. Slutfacit blev att det måste ha varit en av de sämsta dagarna här. Några ormvråkar, en havsörn, en tornfalk, en brun kärrhök och en sparvhök var vad vi fick se. Inte ens en röd glada syntes och det är säkert första gången vi inte fått se en sådan på våra exkursioner. Kaja och råka såg vi konstigt nog inte heller. En gröngöling underhöll oss när den hoppade runt på marken och en fin sorgmantel och ett gäng amiraler födosökte på savande björkar. När vi stått här i ca två och en halv timme gav vi upp och avslutade dagen.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand skedand  kricka  gräsand   gråhäger  storskarv  sparvhök  brun kärrhök  havsörn  ormvråk  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  småspov  storspov  myrspov  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  skogsduva  ringduva  turkduva  tornseglare  gröngöling  tornfalk  skata  kråka  blåmes  talgoxe  sånglärka  backsvala  ladusvala  gransångare  törnsångare  stare  buskskvätta  stenskvätta  sädesärla  ängspiplärka  bofink  hämpling  steglits

Spontanskådning 28 juli

När slamsugningsbilen från Puls som blockerade vägen vid huset längs vägen till Gäddängen var klar, efter 20 minuters väntan, kunde Jonny och jag ta oss till parkeringen vid Gäddängen. Här stod redan fem husbilar som tillbringat natten här. Det var lite svalare idag vilket var skönt efter den senaste tidens tryckande värme men regntunga moln hängde över oss.

Första stopp var vid badplatsen och här sågs en rödstjärtsfamilj. Ute i sjön börjar det nu samlas flockar med skäggdoppingar. Framme vid plattformen hittade vi snart de tre unga svarthalsade doppingarna men föräldrarna syntes inte till. Svarttärneparet som nu ruggat till vinterdräkt har fullt upp med att mata sin unge i boet. Två ägretthägrar sågs också.

När Lars-Olof kom upptäckte han med sin Swarovski  en smådoppingfamilj med tre ungar och flera arter änder. En hona årta med minst fem ungar, två brunandhanar, snatteränder, flera viggar med ungar och ett par rörhönor med två ungar.

Ulf och Flemming anslöt också så vi var till slut fem skådare på plattformen. Det är inte mycket till fågelsång nu men vi hörde en taltrast på avstånd och både svarthätta , gransångare, trädgårdssångare och steglits sjöng vid plattformen. Lars-Olof upptäckte en förbiflygande kärrsnäppa och en vacker spovsnäppa som landade på reveln bland tofsviporna.

Nu började mörka moln närma sig söderifrån och vi hörde åskknallar på avstånd. Vi lämnade plattformen och hann nästan fram till bilarna innan himlen öppnade sig. En födosökande fiskgjuse vid badplatsen blev dagens sista art. Totalt såg vi 47 arter.

Lars Lundquist

Artlista

Grågås, knölsvan, årta, snatterand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, fiskgjuse, röd glada, rörhöna, sothöna, strandskata, tofsvipa, spovsnäppa, kärrsnäppa, skrattmås, fisktärna, svarttärna, ringduva, tornseglare, större hackspett, skata, kråka, kaja, entita, blåmes, lövsångare, gransångare, svarthätta, trädgårdssångare, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, taltrast, rödstjärt, bofink och steglits.

Vadarspaning 25/7

Som vanligt startade vi höstsäsongen med vadarskådning i nordväst. Första stoppet blev Sandön. Solen lyste men en ostlig vind gjorde det aningen kyligt, 10 granna kustsnäppor i sommardräkt, några spovsnäppor, ett gäng kärrsnäppor och olika tringavadare var på plats. En skäggmes hördes i vassen men ingen vitstjärning blåhake som sets här tidigare under sommaren. Nästa stopp Rönnen och efter välbehövlig fika fortsatte skådandet. Skedand, stjärtand, kanadgås, vitkinda gås m m var på plats. En räv  sågs smörja kråset ute på revet. Vad den åt på kunde vi dock inte se. Vandringen fortsätte ut till Lilla vik och här sågs ljungpipare, storspov och kricka. Färden gick vidare mot Farhultsviken men här var det mest grågäss. En fiskgjuse flög förbi med ett byte i klorna. Nu började värmen komma men vi hade ju fika kvar så det blev ett sista stopp vid Hasslarps dammar. När fikan var slut gick vi till plattformen och dagslistan utökades med smådopping, gråhakedopping, sothöna, enkelbeckasin och gulärla.

Vi fick ihop sexton vadararter men missade bl a kustpipare och myrspov, småsnäppa och mosnäppa.

 

Artlista

Kanadagås  grågås  vitkindad gås  knölsvan  gravand  skedand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  gråhakedopping  gråhäger  storskarv  fiskgjuse  röd glada  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  större strandpipare  storspov  kustsnäppa  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  ringduva  skogsduva  tornseglare  skata  råka  kaja  kråka  kosrp  blåmes  talgoxe  skäggmes  backsvala  hussvala  ladusvala  rörsångare  gärdsmyg  stare  koltrast  gråsparv  pilfink  sädesärla  gulärla  grönfink  hämpling  gulsparv  sävsparv

Spontanskådning 14 juli

När Lasse vänt hem efter sin kikare kunde de första och spontanaste skådarna börja dagen strax efter sju. Morgonen var sval och skön, men temperaturen steg sen onödigt mycket under förmiddagen, vilket till slut nio tappra fick känna av. Vid grillplatsen sågs en kull med något duniga trädkrypare. Gröngölingar hördes från flera håll och häckning har konstaterats.   I Gäddängen hade fyra arter doppingar ungar! Två av knipornas kull om tio hade klarat sig och växt till sig. Ner i söder höll svarttärnorna till, ruvningen fortsätter och äggen bör kläckas endera dagen. På revet, bland stora skrattmåsungar och fisktärnor, stod åtta dvärgmåsar vara ett par börjat rugga sina hättor. Där gick också en grönbena, dagens enda vadare. En ägretthäger rörde sig i norra delen av våtmarken. Vattenrall och rörsångare hördes i vassen vid plattformen. Ett gäng steglitser var ljudliga i trädtopparna. Flera arter sångare hördes och en entita tittade fram i en buske. En sparvhök gjorde ett snabbt svep. Någon hade sett fiskgjusen över sjön.

Uppåt Fiskarehusdammen hade enskilda skådare sett gulärla, sädesärla och, liksom sist dagens enda ladusvala.

Lars H

Artlista med 57 arter

Knölsvan, grågås, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, sparvhök, ormvråk, fiskgjuse, tornfalk, vattenrall, sothöna, tofsvipa, grönbena, dvärgmås, skrattmås, havstrut, fisktärna, svarttärna, ringduva, gröngöling, större hackspett, ladusvala, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, rödstjärt, koltrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, kråka, stare, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Gäddängen 30 juni

Redan klockan sju var de två första spontanskådarna på plats, senare anslöt fyra till, varav en sällsynt gäst från Köpenhamn. Vädret var ljumt och mulet med risk för skurar enligt prognosen. Ute över sjön jagade tornseglare och ladusvalor. Vattnet i Gäddängen hade sjunkit under torrperioden och gjort rev och stränder mer tillgängliga för tringavadare. Vi räknade in tre gluttsnäppor, fem grönbenor och tre skogssnäppor plus några tofsvipor. Nere i söder sågs den ene svarthalsade doppingen simma omkring med en liten unge på ryggen medan den andra låg kvar på boet. På andra hållet sågs tre små gråhakeungar från två kullar. Tranparet rastade sin unge som växt till sig rejält och hade snyggt orangefärgat huvud. Ett par svarttärnor har hållit till här ett tag och en syns mest liggande i växtligheten, varför vi kan hoppas på häckning. En konstaterad häckning var en hona årta med ett antal små ungar, lite osäkert hur många eftersom de blandade sig med en kull gräsänder. Ett knölsvanpar vaktade två rätt små ungar. Knipkullen vi såg för två veckor sedan kunde inte hittas nu tyvärr. Två granna adulta dvärgmåsar stod på revet bland så gott som fullfjädrade skrattmåsungar. Två rörsångare kraxade vid plattformen. Även härm-, törn-, gran-, trädgårds- och lövsångare samt svarthätta hördes och från motsatta stranden två sävsparvar. Klockan tio öppnade sig himlen i ett skyfall och vi fick dra oss tillbaka. Regnet var efterlängtat, men kunde gärna dröjt en timme.

Lars H

Artlista med 51 arter

Knölsvan, grågås, snatterand, kricka, gräsand, årta, skedand, brunand, vigg, skäggdopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, gråhäger, vit stork, röd glada, sothöna, trana, tofsvipa, gluttsnäppa, skogssnäppa, grönbena, dvärgmås, skrattmås, gråtrut, havstrut, fisktärna, svarttärna, ringduva, gök, tornseglare, sånglärka, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, koltrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, stare, bofink, sävsparv.

Spontanskådning 16 juni

Inte många plusgrader var det när första skådaren, Flemming, anlände. Han var den ende som fick se mindre hackspett, blåmes och talgoxe! Efterhand värmde solen och vi blev åtta ordinarie skådare plus, till en början, en utsocknes drönarfotograf. Ljudbilden dominerades förstås av skrattmåsarnas skränande när de pratade med sina växande ungar. Några fisktärnor for runt med småfisk, men om där låg några och ruvade på de övervuxna flottarna gick inte att se. Det var ett ständigt stänkande utmed vasskanten när en kull om ett tiotal små knipungar dök frenetiskt övervakade av mamman. Man kan väl förutsätta att de kläckts i holken och hoppat ut nyligen. Sothönor med ungar syntes också, men med bara en eller två i varje kull – vem har tagit resten? De svarthalsade doppingarna syntes och den ena låg och tryckte på boet ruvande. I skäggdoppingens bo syntes två ungar. Tre adulta smådoppingar låg intill vassen. Ett par årta var svåra att se när de låg och sov nere i växtligheten. Av övriga simänder syntes enstaka exemplar av alla arter förutom stjärtand. Vattenrall hördes, rörhöna hade setts innan jag kom. Ett par brun kärrhök höll till i nordost och häckar troligen vid den dolda dammen där. Av tättingar kan nämnas rörsångare, törnsångare, näktergal och härmsångare runt plattformen samt oväntat många sjungande lövsångare utmed vägen ner. Ett par tornseglare i luften, men inga svalor.

På hemvägen spanade Lasse och jag av Fiskarehusdammen. Minst fem smådoppingar syntes. Sex svartsnäppor rastade, honorna redan på sydsträck. Sånglärka sjöng, en gulärla flög förbi liksom dagens enda ladusvala. På vägen ner hade jag också sett rödbenaparet. Jonny hade sett stenskvätta här på morgonen.

Lars H

Dagens artlista omfattade 62 arter:

Knölsvan, grågås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, årta, skedand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, vattenrall, rörhöna, sothöna, tofsvipa, svartsnäppa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, gröngöling, större hackspatt, mindre hackspett, sånglärka, ladusvala, gulärla, sädesärla, näktergal, rödstjärt, stenskvätta, koltrast, björktrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, pilfink, bofink, steglits, sävsparv.

 

Österlen 5 juni

Kl 5 denna härliga lördagsmorgon samlades ett mer eller mindre piggt gäng i Hörby. Inget regn, ingen blåst och ingen dimma vilket annars har varit utmärkande på tidigare exkursioner. Första stoppet var Drakamöllans naturreservat och här väntade tre medlemmar på oss när vi anlände. Vi började promenaden ut mot heden och olika sångare ackompanjerade oss på vägen. Dock ingen sommargylling som kan höras vid hotellet. Väl ute på heden hittades dagens enda fältpiplärka sittandes på en telefontråd. Vi fortsatte vandringen och strax hördes trädpiplärka och trädlärka. Andra arter blev gröngöling, dubbeltrast, törnskata, stenskvätta och gulsparv. Tillbaka vid parkeringen hade vi gått i två timmar så nu smakade det bra med frukost.

Ravlundafältet är ju avlyst för fordonstrafik och då vi inte kände för att gå ytterliggare några timmar stannade vi till kort vid Damåkra för att lyssna efter sommargylling men hade ingen tur nu heller. Vidare till Haväng för att spana av Hanöbukten. Kentsk tärna, storlom, småskrake och storskrake födosökte i det lugna vattnet. Nu började vissa bli sugna på glass men tyvärr så hade inte vandrarhemmet öppnat för säsongen så det fick vara.

Nästa stopp blev Björket i Kivik för att se och höra gulhämpling. Vi hade ingen tur på det vanliga stället och pressen på exkursionsledaren började öka då han utlovat fältpiplärka, sommargylling, gulhämpling och rosenfink denna dag. Vi beslöt att köra till Brösarps backar för att göra slut på den sista fikan. På vägen ner längs äppelodlingen hade jag sidorutorna nere och fick då höra en gulhämpling från en annan del av äppelträden. Snabbt telefonsamtal till första bilen om att stanna så fort som möjligt. Vi parkerade och gick upp mot stället jag hört den. På vägen dit hördes en göktyta och när vi var ungefär där jag hört gulhämplingen började den sjunga igen och hördes ett tag innan den tystnade igen. Vid fikan i Brösarp flög en bivråk förbi. Nu var vi rådvilla, vad vi skulle göra. Ett bra ställe för sommargylling är Präslönebostället vid Vittskövle så kosan styrdes dit. Vi hann knappt komma av bilarna förrän gyllingarna började flöjta från flera håll. 3-4 ex bör där ha varit. Då endast rosenfinken saknades på dagens artlist gjorde vi först ett stopp vid Tolebäcken och sedan vid Härnestad. Tyvärr hördes ingen och då glassbegäret nu nått toppen avslutades dagen. Vi var några som körde till affären i Yngsjö och vid glassfrysen ringde Lennart och meddelade att han och Lena hört rosenfinken inte långt ifrån där vi stått och lyssnat. När vi tryckt i oss glassarna gjorde vi ett försök där men lyckades inte höra den. Ett stopp vid Pulken gav en ägretthäger och sedan begav vi också oss hemåt.De fyra arter som utlovats kom in på dagens artlista som omfattade 72 arter så reseledaren kände sig nöjd.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  gravand  gräsand  knipa  storskrake  småskrake  storlom  skäggdopping  ägretthäger  fiskgjuse  bivråk  röd glada  ormvråk  tofsvipa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  kentsk tärna  skogsduva  ringduva  göktyta  tornseglare  större hackspett  gröngöling  lärkfalk  törnskata  sommargylling  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  trädlärka  sånglärka  backsvala  ladusvala  hussvala  lövsångare  gransångare  grönsångare  kärrsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  ärtsångare  törnsångare  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  taltrast  dubbeltrast  grå flugsnappare  näktergal  svartvit flugsnappare  rödstjärt  stenskvätta  pilfink  sädesärla  fältpiplärka  trädpiplärka  bofink  hämpling  steglits  gulhämpling  gulsparv  sävsparv

Spontanskådning 2 juni

Ganska kyligt var det i ostvinden när elva skådare samlades på plattformen för att spana av Gäddängen. Skrattmåsarna skränade där de häckar på båda flottarna och diverse andra ställen i våtmarken. Flera ungar var utkläckta. På ena flotten hade några fisktärnor också lyckats tränga sig ner. Ungar syntes också hos grågås och gravand. På bo syntes sothöna, skäggdopping och knölsvan. Paret svarthalsad dopping visade sig efter ett tag och plockade utan större engagemang med lite bomaterial – är det inte dags att bruka allvar nu? En smådopping och ett par gråhakedoppingar syntes också. Änderna var fåtaliga, av bläs-, snatter- och skedand samt vigg och knipa sågs bara enstaka. En gråhäger blev bortmobbad av skrattmås. Göken gol, näktergalen snattrade. Åtta arter sångare hördes, varav ett par ljudliga härmsångare nere i hagarna och rörsångare vid plattformen. Rödstjärt, grå och svartvit flugsnappare syntes eller hördes.

Ute i sjön jagade massor av tornseglare lågt över vattnet tillsammans med en del ladusvalor. Ett par sångsvanar och en del skäggdopping och knipa låg utspridda i sjön, men ingen skarv kunde vi upptäcka. Fiskgjusen stannade upp och ryttlade men hittade inget att slå ner på. När vi sen drog oss tillbaka hördes tranor ropa bortom Gäddängen, hoppas deras unge har klarat sig.

Det hör till att titta över Fiskarehusdammen på hemvägen. Där häckar också ett antal skrattmåsar. Ett par rödbena varnade. Dagens enda hussvala jagade och gulärlor for omkring. Ungstarar skränade i buskagen.

Artlista med 60 arter:

Knölsvan, sångsvan, grågås, gravand, bläsand, snatterand, gräsand, skedand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, gråhäger, vit stork, röd glada, fiskgjuse, sothöna, trana, tofsvipa, rödbena, skrattmås, fisktärna, skogsduva, ringduva, gök, tornseglare, sånglärka, ladusvala, hussvala, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, näktergal, koltrast, björktrast, rörsångare, härmsångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, stare, bofink, steglits, sävsparv