Spontanskådning 23 februari

Det var fem pigga skådare som träffades på dagens skådning trots att det blåste en iskall västlig vind och våren kändes långt borta. Det höga vattenståndet i sjön gjorde att också gångvägen till plattformen var drabbad och stod under vatten på sina ställen.

En varfågel sågs längs vägen till plattformen. Vid matningen var det som vanligt mest talgoxar och blåmesar.  Även en nötväcka sågs och under matningen letade en rödhake och en bofink frön på marken. Fem ägretthägrar flög runt i blåsten tillsammans med gråhägrar. Tre havsörnar, en gammal och två yngre, fick alla rastande änder att lyfta när de drog fram på låg höjd. Det var mest gräsänder men även flockar av bläsänder, viggar, knipor och storskrakar. En ensam hane brunand flög förbi. Några sånglärkor passerade över oss mot norr men annars var det inte många vårtecken denna blåsiga februaridag.

Vi avslutade skådningen och vid parkeringen hördes en gröngöling ropa. Vid Fiskarehusdammen utökades artlistan med en flock vitkindade gäss. Vi såg totalt 35 arter.

Lars Lundquist

Artlista

Kanadagås, Vitkindad gås, Grågås, Knölsvan, Bläsand, Gräsand, Brunand, Vigg, Knipa, Storskrake, Vit stork, Gråhäger, Ägretthäger, Storskarv, Röd glada, Havsörn, Ormvråk, Sothöna, Fiskmås, Ringduva, Större hackspett, Gröngöling, Varfågel, Skata, Kaja, Råka, Kråka, Blåmes, Talgoxe, Sånglärka, Gärdsmyg, Nötväcka, Rödhake, Bofink och Grönsiska.

Spontanskådning 9 februari

Bara fem skådare samlades på plattformen vid Gäddängen och efter en timme minskade antalet till två på grund av styrelsemöte och annat.

Jag anlände sist och missade att en trana trumpetade och flög förbi. Å andra sidan missade de andra ett par bläsgäss som flög över mig på vägen ner till Gäddängen. I vattnet låg bland annat många storskrakar, ett par salskrakar, årets fyra första gravänder och en hel del knölsvanar. Enda sångsvanen lyste vit långt borta på fälten. Sju ägretthägrar var mer eller mindre synliga utmed stränderna och tog emellanåt en flygtur. En mycket ensam tofsvipa flög förbi. Matningen lockade blåmes, talgoxe, nötväcka och en rödhake. Inga finkar syntes till, varken där eller någon annanstans. Ett par gråsiskor flög förbi med typiska ”tjött tjött”.

Vi drog oss ner i hagarna på de mycket blöta stigarna, svårforcerade för dem med lågskor, och sökte oss upp på kullen med utsikt över södra delarna av våtmarken. Där skrämde vi upp flera gråhägrar och, mycket oväntat, en kattuggla! Kan den ha spanat in knipholken? En större flock vitkindade gäss flög ut över sjön. Förutom sjungande talgoxar med vårkänsla var det väldigt tyst i hagarna, men vi hittade i alla fall trädkrypare och entita. Avslutningsvis kompletterade Lasse och Lars-Olof dagslistan med respektive skata och stare utmed vägen upp till Fulltofta.

Artlistan omfattar 36 arter, tre fler än för två veckor sen.

Lars Helgesson

Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, gravand, bläsand, gräsand, vigg, knipa, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, trana, tofsvipa, fiskmås, gråtrut, ringduva, kattuggla, skata, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, rödhake, gråsiska, grönsiska.

Spontanskådning 26 januari

Morgonen började med duggregn som lättade efterhand, frisk västvind och fyra plusgrader. Nio skådare samlades på plattformen vid Gäddängen.

När jag körde förbi Fiskarehusdammen var där en större flock starar i luften. Jonny var först på plats vid parkeringen, fick se och larmade ut en mindre hackspett, men vi andra blev snuvade på den. Lars-Olof fyllde på fågelmatningen. Där var full fart på mesarna och nötväckorna och därunder plockade en rödhake och en bofink. En gärdsmyg sjöng en strof som en föraning om våren. Gäddängen var till största delen istäckt, men där var en hel del sångsvanar som i mindre grupper drog iväg för att äta frukost. Förutom gräsänder var där några bläsänder och knipor. Några storskrakar flög rundor. I luften syntes en havsörn och en rödglada.

Vi drog oss ner i hagarna, men där var det väldigt dött, bara några björktrastar och grönsiskor och en fasan som lät höra en galning. Jag avslutade med en snabb spaning i diset över den gropiga sjön, men där fanns inget att se. Till slut fick L-O se en sparvhök när han fikade vid bilen.

Lars Helgesson

Artlista, 33 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, bläsand, gräsand, knipa, storskrake, fasan, vit stork, gråhäger, storskarv, sparvhök, röd glada, havsörn, fiskmås, ringduva, mindre hackspett, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, grönsiska.

 

 

Spontanskådning 12 januari

Årets första spontanskådning är genomförd. Idag var vi hela 8 skådare som trotsade vinterkylan. Som vanligt var Jonny först på plats och spanade över en nästan fågeltom Ringsjö när jag anlände. Endast några gräsänder och en knipa kunde upptäckas. Vi fortsatte till plattformen och här var det full aktivitet bland mesarna på matningen. Mest talgoxar och blåmesar men även entita och nötväcka. På Gäddängen låg fortfarande isen kvar och minst 130 sångsvanar stod på isen tillsammans med två knölsvanar, fyra sädgäss och några grågäss. Nu anlände de övriga skådarna efterhand och när Lars-Olof kom med mer fågelmat upptäckte han genast varfågeln som satt i toppen på en björk på andra sidan. En gröngöling hördes på avstånd, några gråhägrar flög förbi och en gärdsmyg höll till i de låga buskarna.

 

Vi lämnade plattformen och gick söderut ner mot hagarna. Här såg vi en flock trastar med både björktrastar och rödvingetrastar uppe i trädtopparna. Framme vid fågeltornet skrämde vi iväg en ägretthäger från vasskanten i sjön. En bofink satt i en trädtopp och bergfinkar flög ljudliga förbi. Annars var det märkligt tyst och tomt på fåglar. För att citera Lennart: Vi har i alla fall fått frisk luft.

 

Vi gick tillbaka till parkeringen. Några storskrakar låg nu i sjön vid badplatsen och en storskarv flög förbi. På parkeringen såg jag och Lars-Olof en trädkrypare när alla lämnat, det blev dagens sista art. Totalt såg vi 31 arter.

 

Lars Lundquist

 

Artlista

 

Grågås, Sädgås, Knölsvan, Sångsvan, Gräsand, Knipa, Storskrake, Fasan, Vit stork, Gråhäger, Ägretthäger, Storskarv, Röd glada, Ormvråk, Fiskmås, Större hackspett, Gröngöling, Varfågel, Kråka, Korp, Blåmes, Talgoxe, Gärdsmyg, Nötväcka, Trädkrypare, Koltrast, Björktrast, Rödvingetrast, Bofink, Bergfink och Grönsiska.

Spontanskådning 29 december

Årets sista spontanskådning är genomförd. Endast tre skådare dök upp. De senaste dagarnas kyla och blåst hade förbytts till plusgrader och vindstilla.

När jag anlände var Jonny redan på plats. Han stod vid badplatsen och hade tubat in två havsörnar och två sångsvanar på isen. Hela sjön var isbelagd och samma på Gäddängen.

Framme på matningen vid plattformen var det full aktivitet bland alla småfåglarna. Mest blåmesar och talgoxar, men även entita, nötväcka, rödhake och bofink sågs. En större hackspett åt på talgbollarna. Några gråsiskor och bergfinkar flög förbi. Nu kom Lars-Olof med mer fågelmat.

Vi lämnade plattformen och fortsatte ner i hagarna förbi fågeltornet. Här var det ganska fågeltomt i början. En gröngöling hördes och en gråhäger flög förbi tillsammans med en ägretthäger. Men längst ner i söder vid diket var där en stor flock grönsiskor, flera gärdsmygar, några koltrastar och en ormvråk.

När vi gick tillbaka till parkeringen kom dimman och försvårade sikten. Framme vid bilarna kom sex ägretthägrar flygande över oss. Här såg vi även fyra ringduvor som blev dagens sista art. Totalt 28 arter på dagslistan.

 

Lars Lundquist

 

Artlista:

Grågås, Sångsvan, Gräsand, Fasan, Vit stork, Gråhäger, Ägretthäger, Havsörn, Ormvråk, Ringduva, Större hackspett, Spillkråka, Gröngöling, Skata, Kaja, Kråka, Entita, Blåmes, Talgoxe, Gärdsmyg, Nötväcka, Trädkrypare, Koltrast, Rödhake, Bofink, Bergfink, Gråsiska, Grönsika.

 

 

Spontanskådning 15 december

För två veckor sedan stannade alla hemma förutom Lasse, som tappert uthärdade busvädret. Denna onsdag var vi ytterligare fyra. Det var ganska många plusgrader, till och med skymtar av blå himmel och det mesta av snön hade smält undan. Fåglarna hade hittat matningen, och där var livlig trafik av blåmes, talgoxe, entita och nötväcka. Gäddängen var istäckt förutom längs norra kanten. Där låg några knölsvanar, fyra storskrakar, ett par knipor och sothönor, en vigg samt gräsänder. En mycket ensam vitkindad gås stod på isen. Fler sådana drog förbi, liksom grå- och bläsgäss och ett par sångsvanar. En ägretthäger skymtade flygande över sjön. Borta vid gömslet kurade en ormvråk på en stolpe, ett par glador kretsade på avstånd. Runt plattformen knattrade ett par gärdsmygar och nån rödhake. En trädkrypare klättrade uppför den närmaste eken. Vi drog oss ner i hagarna. Bergfink bräkte, grönsiskor och björktrastar for omkring i flockar, några gråsiskor klängde i en björk och tre stenknäckar avslöjade sig med sina skarpa läten förbiflygande. Ute i sjön var det nästan inga fåglar. En äldre havsörn satt och glodde.  När vi kom tillbaka till parkeringen började det regna så smått. Ett avslutande kort stopp vid Fiskarehusdammen gav tre fria storkar, några starar på fältet och tutande domherrar.

Lars H

42 arter på dagslistan: Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, gräsand, vigg, knipa, storskrake, fasan, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, havsörn, ormvråk, sothöna, ringduva, större hackspett, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, bergfink, stenknäck, domherre, gråsiska, grönsiska.

Möte(årsmöte) Ringsjöbygdens fågelskådare 20211123

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade 36 personer (varav 17 damer) välkomna till bildvisning efter föreningens senarelagda årsmöte 2021.

Sven-Åke Ahlström var först ut med att visa bilder på fåglar tagna på olika ställe i Sverige. Sven-Åke hade tillbringat en del tid i gömslen och då fått möjlighet att ta bilder på nära håll.

Åsa Blücker visade sina fantastiska konstverk på fåglar, som hon lyckats pricka in med kameran. Otroligt så bra det kan bli, men det kräver förstås tålamod och väntan och den förmågan har Åsa.

Lars Lundquist berättade med inlevelse om de fåglar han fotograferat och nämnde samtidigt om deras tidigare och nuvarande förekomst, lite om hur de förflyttar sig etc. Vi fick mycket bra och intressant information av Lars.

Efter dessa visningar var det dags att inmundiga smarrig landgång från Nilssons Gästgiveri i Hörby med dryck därtill och efteråt en kaka till kaffet.

Stärkta av måltiden fortsatte bildvisningen med att Jan-Olof Dahlström visade två olika naturfilmer med ljudinspelning. Mycket annorlunda och trevligt.

Anders Hellrup hade filmat grå flugsnappare som bosatt sig och lagt ägg i en upp och nervänd kvast som stod längs en husvägg. Anders hade följt äggkläckning och matning av ungarna tills de lämnat boet. Åhörarna blev imponerade och rörda av Anders framförande.

Per Uno Nilsson hade också lite bilder till visning, som han fotograferat ”hemmavid” dvs. Gäddängen, Vombs ängar och i egna trädgården.

Auditoriet visade sin uppskattning med rungande applåder efter att fått se alla dessa bilder. Lars-Olof tackade för presentationerna samt auditoriet för att alla kommit och informerade om att föreningen planerar någon typ av innemöte under början av år 2022.

 

 

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson

Fågellokaler

Lars Lundquist tipsar var man kan skåda fågel

 

Fågellokaler i Ringsjöbygden

Hörby kommun

 1. Fulltofta naturreservat med Gäddängen och östra Ringsjön.
 2. Fiskarehusdammen med storkhägnet.
 3. Fulltofta Naturcentrum med Store damm.
 4. Hörby fälad med Lågedammarna.
 5. Råby hällor.
 6. Kvesarumssjön.
 7. Fjällmossen.
 8. Hjularöds våtmark.

 

Eslövs kommun

 1. Abullahagen med Långakärr.
 2. Eslövs reningsverksdammar.
 3. Skarhults ängar och våtmark.
 4. Gårdstånga våtmark.
 5. Flyinge ängar.
 6. Nordvästra Vombsjön och Kävlingeåns utlopp.
 7. Hjularöds våtmark.
 8. Frönshults våtmark.
 9. Örtofta sockerbruksdammar.
 10. Selarps våtmark.
 11. Strö ängar.
 12. Trolleholms plantskola.
 13. Billingemölla.
 14. Rönneholms mosse.
 15. Sjöholmens badplats, västra Ringsjön.

 

Höörs kommun

 1. Västra Ringsjöns fågeltorn, Sjöholmen.
 2. Rönneås utlopp, Sjöholmen.
 3. Slabälta ängar.
 4. Västra Bosjöklosterhalvön, västra Ringsjön.
 5. Gamla Bo badplats.
 6. Snogerödsdammen med Finnhultsviken.
 7. Rövarekulans naturreservat.
 8. Tegeldammarna-Lergravarna, Tjörnarp.

 

 

Almanacka

Vår almanacka för 2022 finns nu till försäljning. Den kostar 100:- och kan beställas av Monica Frank på tel 0733-647181  eller mail

monica_frank@hotmail.com

Det kommer att lottas ut priser på almanacksnumret. I år är det två smidesfåglar från Leif Persson Blossehus ( två olika priser), snidade träfåglar av Sven-Åke Ahlström, Brutus Östlings bok Fantastiska fåglar+en keps samt två glasunderlägg föreställande svarthakad buskskvätta och sävsparv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordväst 21 november

Då det blåst västliga vindar några dagar innan exkursionen fanns hopp om lite havsfågel. Första stoppet blev Malens havsbad i Båstad. Några kvarstannande strandskator gick på stranden och strax upptäcktes några havssulor som flög in i Laholmsbukten. En smålom simmade nära stranden och sex mindre sångsvanar flög in mot Båstad hamn. I övrigt såg vi bl a ejder, sjöorre och knipa.

Färden gick vidare och vi stannade vid Kattviks hamn. En bil körde vidare mot Yttre Kattvik för att kolla hur det såg ut på parkeringen. Vid rejäla västliga vindar är det fullt på parkeringen men denna dag var där bara två bilar på plats. Telefon till de andra att kusten var klar (haha) att komma och snart anslöt de andra deltagarna. Det var inte så mycket fågel här men tordmule, sillgrissla, smålom, småskrake och havssula fick vi se. Fika intogs vid bilarna och sedan fortsatte vi till Torekovs rev i hopp om skärsnäppa men de var inte på plats. Några skärpiplärkor födosökte i tången och en flock grönfinkar flög runt i området. Sista anhalten blev Torekovs hamn för en vandring till Svarteskär och eventuella toppskarvar. En smådopping dök flitigt i hamnbassängen och vid båtarna mot Hallands väderö guppade en sillgrissla runt. Frågan är m den mådde riktigt bra då den verkade helt apatisk. Eller så njöt den bara av det soliga vädret. Även en sjöorrehona chillade runt i hamnen. På Svarteskär var toppskarvarna på plats. Svårt att bedömma antalet men ca 15 st var det nog. Vi drog oss tillbaka till bilarna och då upptäcktes en födosökande tobisgrissla inne i hamnen. Detta blev dagens sista art och vi avslutade en exkursion med fint väder och arter som vi inte ser så ofta. Det är inte så mycket grisslor, toppskarvar och havssulor i Gäddängen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  Mindre sångsvan  sångsvan  bläsand  gräsand  kricka  ejder  svärta  sjöorre  knipa  storskrake  småskrake  smålom  smådopping  skäggdopping  gråhäger  havssula  toppskarv  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  strandskata  skrattmås  havstrut  gråtrut  sillgrissla  tordmule  tobisgrissla  kaja  kråka  blåmes  talgoxe  kungsfågel  gärdsmyg  koltrast  rödhake  pilfink  ängspiplärka  skärpiplärka  bofink  domherre  grönfink  steglits  gulsparv

 

Foto: Per Uno Nilsson