Möte(årsmöte) Ringsjöbygdens fågelskådare 20200317

 

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade 13 personer (varav 5 damer) välkomna till bildvisning efter föreningens årsmöte 2020. Lars (Lasse) Lundquist hade varit i Brasilien 18 till 31 oktober 2019 på en familjeresa och då passat på att dokumentera fåglarna i närheten av boendet. Lasses dotter är gift med en brasilianare, så Lasse och frun åkte med dotterns familj till dotterns svärfar, som bor i nordöstra Brasilien. Närmaste internationella flygplats är Recife och dit kom Lasse via Lissabon.
Dotterns svärfar eller ”farfar”, som Lasse valt att kalla honom bodde i ett hus med stor trädgård där det fanns ett stort antal fåglar. Varje morgon och kväll matade farfar fåglarna med bananer. Då var det lätt att ta fina bilder på många slags fåglar, som Lasse visade och berättade om. Vi fick bl.a. se Brasiliens nationalfågel, Rostbukig trast. I farfars trädgård fanns också massor med fruktträd såsom mango, papaya, avokado och kokosnötter. Eftersom det är vår i oktober i Brasilien fanns det inga mogna frukter på träden. Det var bara kokosnötter man skördade och där visade farfar hur man tappar ur och använder juicen. På granntomten fanns det vit Silkesapa, som vi fick se bild på.
Lasse och familjen tillbringade några dagar på hotell vid havet och Brasiliens finaste sandstrand, som är 18 km lång. Tyvärr var det en besvikelse för Lasse vad gäller fågellivet, han såg bara en Korpgam som åt på en död fisk.
Lasse fick möjlighet att även åka till ett känt fågelområde. Där såg han mindre Gulbena, sydamerikansk Vipa och Fjällig sparvduva, som han visade bilder på.
Lasse fångade även bilder bl. a. på neutropisk Spillkråka, Kalkongam och Vägvråk samt Dödsskalleapa.
Lasse tog över 2 000 bilder på sin resa, som han var mycket nöjd med trots den långa flygresan.
Åhörarna ställde många frågor till Lasse, som besvarade alla med entusiasm och kunnighet.
Lars-Olof tackade för den trevliga presentationen och överräckte glasunderlägg. Åhörarna tackade med varma applåder.

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson

Spontanskådning 18 mars

Årets första spontanskådning vid Gäddängen.
Sex tappra skådare samlades på plattformen i den kylande vinden från sjön. De som tjuvstartat hade fått se en ägretthäger flyga bort. I våtmarken hade funnits mycket änder senaste dagarna, men inte så många nu även om det sågs åtta arter, bl.a. snatterand och skedand. Sex storkbon uppe på hägnet vid Fiskarehusdammen var bebodda. En strandskata stod på den enda uppstickande stenen i det höga vattnet, Många skrattmåsar låg på vatnet, ännu fler följde en plöjande traktor uppe på åkrarna.Några tofsvipor och vitkindade gäss for runt. En gransångare sjöng i strandsnåren och en sävsparv visade sig kort. Många grönsislor for omkring. En gammal havsörn gled förbi mot sjön på orörliga vingar. Innan hemfärden hördes från parkeringen rödvingetrast och en bit upp i skogen en gröngöling.
Nästa spontanskådning blir om två veckor, alltså 1 april. Då hoppas vi på skönare väder och många nyanlända flyttfåglar.
Lars Helgesson

Artlista,43 arter:
Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, fasan, storskarv, ägretthäger, vit stork, röd glada, havsörn, sothöna, strandskata, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, gröngöling, gärdsmyg, rödhake, koltrast, rödvingetrast, gransångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, grönsiska, gulsparv, sävsparv.

Holkrensning 29/2

Denna lördag var vi nio stycken som samlades vidd Gäddängen för den årliga holkrensningen. Det var lite osäkert med vädret men vi hade tur och regnet kom inte förrän det var dags att åka hem. Vi delade in oss i tre grupper och började rensningen.  Vi noterade vilket bomaterial det var i holken, om den var obebodd och om holken innehöll något annat. Totalt rensades 120 holkar inklusive de vid Fulltofta Naturcentrum. Vad som förbryllade oss detta året var mängden tomma holkar. Inte mindre än 35 holkar var obebodda och så många brukar det inte vara. Frågan är vad det beror på. I de flesta holkarna hade talgoxe/blåmes häckat. Några hade bebotts av svartvit flugsnappare och två av pilfink eller gråsparv. Ett bo hade haft getingar som hyresgäster.

Trots de många tomma holkarna så var ju ändå ca 85 bebodda och räknar men med 7-8 ungar per kull så blir det ju ett bra tillskott i markerna häromkring. Det blir spännande att se vid nästa års rensning om det varit häckning i fler holkar under detta år.

Medlemsmöte Ringsjöbygdens fågelskådare 20200218

 

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade 24 personer (varav 7 damer) välkomna till föreningens första medlemsmöte 2020. Kvällens tema var Skogssångare i nordöstra Nordamerika. Per Magnus Åhren var inbjuden till att föreläsa och hälsades välkommen.
Lars-Olof inledde med att informera om att holkrensning på Gäddängen planeras till den 29 februari. Vidare att exkursionen på söndag den 23 februari blir kring Ringsjöarna. Årsmötet planeras till den 17 mars och spontanskådning vid Gäddängen startar den 18 mars kl. 9.
Lars-Olof slog även ett slag för att handla glasunderlägg och/eller keps, som föreningen hade till försäljning under kvällen.
Per Magnus Åhren (PMÅ) inledde med att presentera sig själv. PMÅ har efterträtt Staffan Åkerby, som ordförande i Skånes Ornitologiska förening, SKOF sedan ett år tillbaka. PMÅ har tidigare bl.a. arbetat med naturfrågor nationellt och har varit chef för naturvårdsenheten i Halland.
PMÅ visade därefter bilder och berättade om sina exkursioner i nordöstra Nordamerika där bl.a. Cape May, Cape Cod och New York Central Park är intressanta platser för skådning. Cape May har täta kontakter med Falsterbo fågelstation.
PMÅ inledde bildvisningen med bilder av vacker vår- och försommarnatur, olika sorters vilda djur, ormar och fjärilar. Därefter visade och berättade PMÅ om skogsfåglarna, som är mycket färggranna flyttfåglar. En del mellanlandar bara i områdena för att sedan ge sig längre norrut i Kanada och Alaska. De flesta övervintrar i Mellan- och Sydamerika och dessutom i södra USA såsom Florida och Texas. Gul skogssångare, en vacker fågel, är exempel på en fågel som finns i hela USA och Kanada. Svart och vit skogssångare är en smart fågel, som letar mat på undersidan av grenarna i träden och hittar alla godsakerna som de andra fåglarna inte upptäcker.
PMÅ berättade om och visade även bilder på trastar, sparvar, nattskärra, hökar och örnar. Det finns bara en art av kolibri i östra USA, nämligen rubinkolibri, som vi fick se bilder på. Wood duck är en av de mest färgrika nordamerikanska vattenfåglarna, som PMÅ också visade.
PMÅ avslutade med att åhörarna fick ställa frågor vilket hörsammades.
PMÅ informerade om att SKOF behöver fler medlemmar, som stöttar. Medlemskapet kostar 225 kr/år. SKOF har en medlemstidning Anser och bjuder på föreningskvällar med olika teman. SKOF anordnar Falsterbo birdshow och håller inventering av berguv och deras häckningsplatser, Inventering av backsvalor är en annan aktivitet.
Lars-Olof tackade för presentationen och överräckte glasunderlägg. Åhörarna tackade med en varm applåd.

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson

Lunds reningsverk, Löddesnäs 8/2

Denna härliga morgon samlades vi vid rastplatsen i Gårdstånga. Solen sken från en molnfri himmel och det blåste knappt någonting. Iväg till Lunds reningsverk och här väntade Jan och Fabian på oss. Vid parkeringen såg vi bl a steglits, grönsiska och björktrast. Vi började vandringen runt dammarna. Det var gott om sothöns, olika änder  och en hel del smådoppingar. Även rörhöna, kanadagås, storskarv och skrattmås såg vi. Tillbaka vid bilarna beslöts att göra ett stopp vid van Dürens väg där hornugglor brukar övervintra i en gran. Efter lite letande upptäckte vi en som tittade på oss med viss skepsis. Den är förmodligen ganska trött på fågelskådare vid det här laget. Vi beslöt att inte störa mer och drog till Löddesnäs och dagens fika. Efter detta gick vi spången ner mot havet. Det var inte så mycket fågel här men skäggmes, sävsparv och sånglärka fick vi se. En tur på ängarna och i tornet gav inte så mycket. En liten besvikelse då det dagen innan varit vattenrall, rapphöna och dvärgbeckasin här. Sista stoppet blev Salviken och här var det mycket gravänder, vitkindade gäss och storspovar. Tre stjärtänder och en småskrake hittade vi också. Efter detta avslutades dagen

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  grågås  kanadagås  vitkindad gås  gravand  bläsand  snatterand  gräsand  stjärtand  brunand  vigg  knipa  småskrake  fasan  smådopping  skäggdopping  storskarv  gråhäger  havsörn  ormvråk  tornfalk  rörhöna  sothöna  storspov  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva  hornuggla  större hackspett  sånglärka  ängspiplärka  gärdsmyg  rödhake  koltrast  björktrast  skäggmes  blåmes  talgoxe  nötväcka  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  pilfink  bofink  grönfink  grönsiska  sävsparv

 

Vår shop

Vi har tagit fram lite produkter till försäljning.

Keps med föreningens namn och logga kostar 120:-

Dessutom finns det glasunderlägg med olika motiv. Diameter 10 cm och priset är 50:-/st

Finns att handla när vi har innemöte den 18/2 och på årsmötet den 17/3

Dragning i almanackslotteriet Ringsjöbygdens fågelskådare, 20191227

 

Delar av styrelsen, Lennart Andersson och Ann-Margret Svärd Nilsson, samlades hos föreningens kassör Monica Frank för att göra den årliga dragningen i almanackslotteriet.
Styrelsen hade inhandlat en tavla med motiv Tallbit, målad av den kände konstnären Lars Fredholm, till första pris och till andra pris Storspov i smide från Blossehus.
Styrelsen använde dataprogrammet ”dra lott” för att slumpmässigt dra två nummer mellan 1-149 av de 149 sålda almanackorna. Lottdragningen övervakades av Hans Frank och Per Uno Nilsson.
Den förste vinnaren blev nr 55, vilket var Britta Frank, som fick tavlan med tallbiten. Den andre vinnaren blev nr 70, Karl-Gustav Albinsson, som erhöll fågeln i smide.
Monica Frank kontaktade de båda vinnarna och gratulerade till vinsten.

Ann-Margret Svärd-Nilsson
För styrelsen i Ringsjöbygdens fågelskådare

Vinsterna i lotteriet

Gåsspaning 24/11

Denna lördag var det tänkt att vi skulle ut och leta gäss i Mellanskåne men så blev det inte riktigt. När vi stod på Ica:s parkering i Hörby kom det larm om att en skäggtärna sågs vid Yddingesjön. Den hade upptäckts där dagen innan. Denna tärna häckar i centrala och södra Europa och är en sällsynt gäst i Sverige. Efter en snabb överläggning så beslöt vi att bege oss dit istället och låta gässen vänta.

Det var lite problem med att hitta var vi skulle parkera men till slut så kom vi rätt, och tärnan var kvar och visade upp sig fint. Det var nytt Gjusekryss och nytt kryss för flera av exkursionsdeltagarna.  Nöjda återvände vi till bilarna och begav oss till Börringe mad för dagens första fika. Vi hade inte varit där länge förrän två yngre kungsörnar kom och flög runt. Alltid lika kul att sen denna fågel. I våtmarken låg bl a skedänder, snatteränder och bläsänder.

Nästa ställe blev Näsbyholmssjön och här blev höjdpunkten två ägretthägrar.

Det hade tidigare i veckan varit rapport om stäppörn i området men idag kom det inet larm om den, så vi begav oss hemåt mot Vombs ängar och Krankesjön. Vid Silvåkratornet gladde två kattugglor på dagkvist oss. Efter detta avslutades dagen utan vi fått se några större mängder med gäss.

Totalt har vi under alla våra exkursioner under åren nu sett 279 arter

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  sångsvan grågås  vitkindad gås  bläsand  snatterand  kricka  gräsand  skedand  brunand  vigg  knipa  fasan  skäggdopping  storskarv  ägretthäger  gråhäger  röd glada  sparvhök  ormvråk  kungsörn  tornfalk  sothöna  tofsvipa  skrattmås  fiskmås  skäggtärna  kattuggla  talgoxe  blåmes  nötväcka  skata  kaja  råka  korp  kråka  bofink  bergfink  vinterhämpling

 

 

 

 

10 års kalas för Ringsjöbygdens fågelskådare 20191114

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade 48 personer (varav 21 damer) välkomna till föreningens 10 års kalas, som firades i Lyby församlingsgård.
Lars-Olof informerade om att det finns tillräckligt med medlemmar som lovat hjälpa till på Skånska Landskaps planerade Vinterdag vid Fulltofta Naturcenter den 30 november. Temat är Vinterfåglar och fågelmatning.
Lars-Olof berättade också att det är inventering av övernattande glador den 7-8 december. Gå ut och räkna där du vet att det samlas glador inför kvällen. Rapportera på artportalen eller maila Kenneth Bengtsson på SkOF. Mer info kommer.

Lars-Olof tipsade att föreningens almanacka var till försäljning till ett pris av 100:- och att det kommer att ske utlottning på numret på almanackan. Pris är tavla av Lars Fredholm och smidesfågel från Leif Persson på Blossehus. Det fanns även möjlighet att köpa glasunderlägg och kepsar.

Lars-Olof meddelade att föreningens trogne och uppskattade medarbetare i styrelsen, Richard Dodsworth, hade somnat in den 28 oktober efter en tids sjukdom. Samtliga hedrade Richards minne med en tyst minut.

Kalaset firades med att äta majskyckling med kantarellsås och rotfrukter från Nillas catering samt kaffe och mördegstårta från Önneköps bageri.

Följande medlemmarna visade bilder före och efter kaffet:
Per Uno Nilsson, Lars-Olof Nilsson, Åsa Blücker, My Cervin, Lasse Lundquist och Sven-Åke Ahlström.
Fåglarna på bilderna representerade en stor artrikedom både vad gäller beståndet i olika delar av Skåne, i övriga Sverige och i Brasilien (Lasse Lundquist). Lasse Lundquist lovade att återkomma på årsmötet med att visa mycket mer från Brasilien.

Lars-Olof tackade alla för en trevlig kväll och såg framemot att få träffas igen på skådning eller medlemsmöte.

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson

Bjärehalvön 2/11 och fyra nya Gjusekryss

När denna exkursion bestämdes var förhoppningen att det skulle blåsa rejäla västvindar så vi skulle få se havsfåglar som liror, havssulor och tretåiga måsar. Men när man vill att det skall blåsa så gör det givetvis inte det. Tänkte först ställa in exkursionen p g a detta, men det skulle visa sig att det var tur att inte fallet blev så. Rapporter i veckan om tallbitar en masse och alkekung i Båstad gjorde att vi körde på det hållet. Uppe på Hallandsåsen stannade vi till där det rapporterats ca 40 tallbitar dagen innan. Vi hann knappt hoppa ur bilarna förrän vi såg de första. Ca 10 stycken satt och käkade rönnbär, och vi fick kanonobsar. Mycket roligt. Efter en kort  stund kom en flock björktrastar och det gillade inte tallbitarna som drog iväg. De kom dock strax tillbaka och nu var det bortåt trettio stycken. Till slut rapporterades det femtioen stycken men då hade vi lämnat platsen

Tallbit hane och hona. Foto Per-Uno

Nästa stopp blev Båstad hamn och där låg den näpna lilla alkekungen bland bryggorna. Den var väldigt oskygg och vi kunde nästa skaka hand/vinge med den. Väldígt kul att se den simma under vattnet. En sen ladusvala flög förbi och vi fick även se kungsfiskaren.

Alkekung Foto Per-Uno

Nästa stopp blev Yttre Kattvik. Genast upptäcktes en tordmule som låg ganska nära land. Storlom, smålom, svarthakedopping och sillgrissla var andra arter vi såg här.

 

Tordmule Foto Per-Uno                                              Ejder  Foto Per-Uno

 

Nöjda körde vi vidare till Torekovs rev. Det är en bra plats för att få se skärsnäppa på. En flock ljungpipare stod på revet och bland dessa lyckades vi hitta några skärsnäppor. Vi gick vidare närmre stranden och träffade två skådare som tipsade oss om två vattenpiplärkor som gick i tången. Vi såg dem ganska snart tillsammans med ängspip-och skärpiplärkor. Även en sädesärla var på plats.

Nöjda och belåtna gick färden in till Torekov och Svarteskär. Här hade det rapporterats toppskarvar sittande på skäret. Tyvärr var skäret tomt, men då ropade Joakim att här kommer en flygande. Den flög några rundor innan den landade på vattnet. Nu var toppskarven säkrad på listan. Ytterligare några ex sågs fiskande på vattnet. Ute på Hallands Väderö sågs pilgrimsfalk och havsörn.

Då det blivit nya gjusekryss denna dag avslutade vi med ett besök på Knut Jöns konditori i Båstad för att fira detta. Kaffe och allhelgonabakelse avnjöts. Vid genomgång av artlistan visade det sig att det blivit inte mindre än fyra nya kryss, nämligen tallbit, alkekung, vattenpiplärka och toppskarv. Flera av dagens deltagare fick även ett antal livskryss. Det är kul att vara exkursionsledare när det blir en sådan lyckad exkursion. Totalt blev det 59 arter.

Lars-Olof

Artlista

Prutgås  knölsvan  sångsvan  bläsand  gräsand  kricka  ejder  svärta  sjöorre  knipa  småskrake  smålom  storlom  skäggdopping  svarthakedopping  gråhäger  toppskarv  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  ljungpipare  skärsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  alkekung  sillgrissla  tordmule  tamduva  ringduva  kungsfiskare  pilgrimsfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  ladusvala  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  rödhake  gråsparv  pilfink  sädesärla  ängspiplärka  vattenpiplärka  skärpiplärka  bofink  bergfink  tallbit  grönfink  grönsiska