Spontanskådning 9 mars

Flera minusgrader var det till en början, men solen strålade och värmde skönt när ingen vind kylde. Bara fem skådare kom, varav tre ägnade sig åt ett kortare styrelsemöte, som var planerat och inte kan räknas som spontant.

Sjön låg spegelblank och inte mycket fågel syntes, dock kan nämnas några storskrakar och ett par salskrake. Trålarna drog sin trål mycket nära land utmed badplatsen. Lars-Olof hade sett kungsfågel på vägen ut. Till matningen lockades mesarna av de sista talgbollarna. I Gäddängen syntes ett fåtal av snatterand, bläsand och kricka samt gravand, sothöna, vigg, knipa och storskrake. Knölsvanar bråkade. I nordöstra hörnet gick ett par tranor, fler hördes söderut och när vi sen gått längst ner i hagarna flög där iväg fyra stycken. Dessutom sträckte förbi några mot norr. En ägretthäger lyste vit när den klev ut ur vassen. Skratt- och fiskmåsar i flock flyttade sig mellan sjön och våtmarken. Som ett vårtecken visade många av skrattmåsarna upp sina chokladbruna hättor. Andra vårtecken var sjungande bofinkar och tutande nötväckor, och sträckande bläs-, säd- och vitkindade gäss kan väl också räknas dit.

Lars Helgesson

Dagslistan kom att omfatta 46 arter

Vitkindad gås, grågås, sädgås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, gravand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, salskrake, storskrake, vit stork, gråhager, ägretthäger, storskarv, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, skrattmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, större hackspett, spillkråka, skata, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, bergfink, grönsiska