Fågellokaler

Lars Lundquist tipsar var man kan skåda fågel

 

Fågellokaler i Ringsjöbygden

Hörby kommun

 1. Fulltofta naturreservat med Gäddängen och östra Ringsjön.
 2. Fiskarehusdammen med storkhägnet.
 3. Fulltofta Naturcentrum med Store damm.
 4. Hörby fälad med Lågedammarna.
 5. Råby hällor.
 6. Kvesarumssjön.
 7. Fjällmossen.
 8. Hjularöds våtmark.

 

Eslövs kommun

 1. Abullahagen med Långakärr.
 2. Eslövs reningsverksdammar.
 3. Skarhults ängar och våtmark.
 4. Gårdstånga våtmark.
 5. Flyinge ängar.
 6. Nordvästra Vombsjön och Kävlingeåns utlopp.
 7. Hjularöds våtmark.
 8. Frönshults våtmark.
 9. Örtofta sockerbruksdammar.
 10. Selarps våtmark.
 11. Strö ängar.
 12. Trolleholms plantskola.
 13. Billingemölla.
 14. Rönneholms mosse.
 15. Sjöholmens badplats, västra Ringsjön.

 

Höörs kommun

 1. Västra Ringsjöns fågeltorn, Sjöholmen.
 2. Rönneås utlopp, Sjöholmen.
 3. Slabälta ängar.
 4. Västra Bosjöklosterhalvön, västra Ringsjön.
 5. Gamla Bo badplats.
 6. Snogerödsdammen med Finnhultsviken.
 7. Rövarekulans naturreservat.
 8. Tegeldammarna-Lergravarna, Tjörnarp.