Spontanskådning 15 december

För två veckor sedan stannade alla hemma förutom Lasse, som tappert uthärdade busvädret. Denna onsdag var vi ytterligare fyra. Det var ganska många plusgrader, till och med skymtar av blå himmel och det mesta av snön hade smält undan. Fåglarna hade hittat matningen, och där var livlig trafik av blåmes, talgoxe, entita och nötväcka. Gäddängen var istäckt förutom längs norra kanten. Där låg några knölsvanar, fyra storskrakar, ett par knipor och sothönor, en vigg samt gräsänder. En mycket ensam vitkindad gås stod på isen. Fler sådana drog förbi, liksom grå- och bläsgäss och ett par sångsvanar. En ägretthäger skymtade flygande över sjön. Borta vid gömslet kurade en ormvråk på en stolpe, ett par glador kretsade på avstånd. Runt plattformen knattrade ett par gärdsmygar och nån rödhake. En trädkrypare klättrade uppför den närmaste eken. Vi drog oss ner i hagarna. Bergfink bräkte, grönsiskor och björktrastar for omkring i flockar, några gråsiskor klängde i en björk och tre stenknäckar avslöjade sig med sina skarpa läten förbiflygande. Ute i sjön var det nästan inga fåglar. En äldre havsörn satt och glodde.  När vi kom tillbaka till parkeringen började det regna så smått. Ett avslutande kort stopp vid Fiskarehusdammen gav tre fria storkar, några starar på fältet och tutande domherrar.

Lars H

42 arter på dagslistan: Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, gräsand, vigg, knipa, storskrake, fasan, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, havsörn, ormvråk, sothöna, ringduva, större hackspett, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, bergfink, stenknäck, domherre, gråsiska, grönsiska.