Höstens första spontanskådning 19 augusti

Ett tiotal skådare deltog i höstens första spontanskådning vid Gäddängen.

De tidigaste upplevde en klar morgon och kunde från badplatsen se åtta ägretthägrar nere i södra viken av Östra Ringsjön. Vid niotiden hade dimma rullat in från sjön och längst i norr och söder i Gäddängen skymtade fåglarna bara som skuggor. Efterhand lättade dimman och solen värmde oss, så långkalsingar var helt överflödiga. Liksom de två tidigare somrarna har våtmarken torkat ut och bara i norr finns större vattenytor. Bland skådarna vädrades missnöjet med Skånska landskap, som inte utfört vad man lovat vad gäller röjning av träd och buskar, som skymmer sikten från plattformen och även från tornet vid sjön.

En hel del vadare plockade i dybankarna: ganska många brushanar, grönbenor, gluttsnäppor och enkelbeckasiner samt ett par svartsnäppor och en drillsnäppa. Bland alla ruggade änder, mest gräsänder och krickor, kunde urskiljas nån snatterand och skedand. Tofsviporna var många, men av sothönor syntes bara ett tiotal. I vassarna hördes rörsångare, törn-, löv- och gransångare. Borta vid gömslet sågs en ung törnskata spana från en buske. Det var inte mycket rörelse i luften, men lite trädpiplärkor och grönsiskor sträckte förbi. En räv gick i kanten av våtmarken, till synes helt ointresserad av alla änder den passerade, vilka inte heller lät sig störas.

Spaning över sjön från tornet gav en massa skäggdoppingar, dykänder som knipa, vigg och brunand, mås och trut och fisktärna borta på revet, fyra ägretthägrar söderut i vasskanten och lite vadare på dybankarna med dagskryss för skogssnäppa och större strandpipare. Bålgetingarna var fridsamma och lät sig inte störas av oss.

På vägen tillbaka till parkeringen sågs svarthätta och större hackspett och i hagarna gott om födosökande tättingar som grå flugsnappare, rödstjärt, entita, bofink, sångare m.m. En göktyta hördes ropa. Uppåt Fiskarehusdammen syntes dagens enda rovfåglar, glada och ormvråk, samt buskskvättor.

Artlista med 57 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, ormvråk, sothöna, tofsvipa, större strandpipare, brushane, enkelbeckasin, drillsnäppa, skogssnäppa, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, fisktärna, ringduva, göktyta, större hackspett, törnskata, skata, kaja, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, lövsångare, gransångare, rörsångare, svarthätta, törnsångare, nötväcka, stare, koltrast, grå flugsnappare, rödstjärt, buskskvätta, sädesärla, trädpiplärka, bofink, grönsiska.

Samtliga foto: Per Uno Nilsson

Örtofta sockerbruksdammar 8/8

Denna dag var det Örtofta sockerbruksdammar som gällde. En lokal vi bara besökt två gånger tidigare, och den ena gången öste regnet ner så vi fick avbryta. Denna dag spåddes det ju uppmot 30 grader så regnet räknade vi med att slippa. Lokalen består av ett antal dammar som sockerbriket använder vi tvättningen av sockerbetorna. Lukten kan ibland vara besvärande.

Inte mindre än 15 medlemmar mötte upp vid samlingen i Gårdstånga. Det var längesedan vi var så många på en exkursion. Kul. Då det var lite skyar på himlen var temperaturen ganska behaglig.

När vi hoppat av bilarna i Örtofta och skulle ta bron över Kävlingeån hörde kungsfiskaren vissla och Jonny hade turen att få se den flyga iväg längs ån. Det var inte så mycket fågel i början av vandringen. Det var många drillsnäppor, grönbenor och skogssnäppor i det första dammarna. Först när vi kom till dammen längst i sydost hände det grejor. Här var det mycket vadare. Brushane, enkelbeckasin, kärrsnäppa, mosnäppa och småsnäppa hittade vi här. I en annan damm konstaterade vi att skärfläckorna häckat härute då vi såg både unga och gamla fåglar. Av rovfåglar såg vi havsörn, ormvråk, röd glada, brun kärrhök, sparvhök och tornfalk. Även en backsvalekoloni fanns här med ca 85 bohålor. Nu började värmen göra sig gällande så vi gick tillbaka och intog frukosten i gräset i skuggan av träden vid parkeringen.

Artlista

Grågås  sångsvan  gravand  gräsand  kricka  vigg  knipa  fasan  gråhäger  storskarv  sparvhök  brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  större strandpipare  mindre strandpipare?  brushane  mosnäppa  kärrsnäppa  småsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  grönbena  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  tamduva  gök  tornseglare  kungsfiskare  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  talgoxe  backsvala  ladusvala  lövsångare  gransångare  rörsångare  törnsångare  stare  koltrast  buskskvätta  pilfink  gulärla  sädesärla  hämpling  steglits  sävsparv

 

 

Ett par bilder från Per Uno

    Havsörn

  Brun kärrkök och skärfläcka

 

Vadare i nordväst 26/7

Som traditionen bjuder så var det vadarskådning som gällde denna dag. Vi var nio stycken som samlades i Stockamöllan denna morgon. Färden gick till Sandön där vi samlade ihop oss. Promenaden ut på bryggan som leder till själva Sandön sågs lite tringavadare, tärnor och måsar. Dock ingen kungsfiskare som kan komma flygande från Vegeån om man har tur. På Sandön såg vi en del kärrsnäppor, två sandlöpare, två kustpipare, två myspovar och en spovsnäppa. En fiskgjuse kom svepande i jakt på frukosten.

Nästa stopp blev Rönnen och här utökades vadarlistan med skärfläcka och kustsnäppa. Tillbaka till parkering och intagande av dagens första fika.

Turen fortsatte till Farhultsviken där det även här var lite vadare. Nu kom regnet och vi gick tillbaka till bilarna men skuren var snart över. Vi fortsatte till Stureholms våtmark där det mest var grågäss. Vi blev belönade med en tidig honfärgad blå kärrhök som drog förbi.

Sista stoppet blev Hasslarps dammar där även sista fikan intogs. Några nya dagskryss i form av gråhakedopping och sothöna blev det.

Några av oss stannade till vid Rosendals våtmark där gulärla, steglits och brunand blev nya dagskryss.

Vi fick ihop 18 olika vadare vilket får vara godkänt, även om det inte rörde sig om stora antal av de olika arterna.

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  gräsand  vigg  ejder  sjöorre  brunand  knipa  småskrake  gråhakedopping  skäggdopping  gråhäger  storskarv  fiskgjuse  blå kärrhök  röd glada  ormvråk  rörhöna  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  kustpipare  större strandpipare  storspov  myrspov  kustsnäppa  brushane  spovsnäppa  sanlöpare  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  skogsduva  ringduva  gök  tornseglare  gröngöling  tornfalk  pilgrimsfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  sånglärka  ladusvala  hussvala  gransångare  rörsångare  stare  koltrast  gråsparv  sädesärla  gulärla  grönfink  hämpling  steglits  gulsparv  sävsparv

Rönneholms mosse 18/7

Denna lördag blev det skådning utanför programmet. Jag tänkte att de som inte varit och tittat på de svarthalsade doppingarna som häckat här ute skulle få chansen. Vi var sju stycken som träffades denna soliga och vindstilla morgon. Vid torvfabriken flög det runt ladusvalor och hussvalor. Tyvärr ingen svart rödstjärt som syntes här tidigare i vår.

Snart var vi ute vid dammarna i nordost och här hittades en gammal svarthalsad med fem ungar. Man kan undra hur många par som häckat här. När jag upptäckte att de fått ungar den 26 juni så hade tre par tillsammans fått åtta ungar. Det är mycket möjligt att fler par har fått ut ungar. Fast åtta ungar är inte dåligt. Det är inte varje år som den svarthalsade häckar i Skåne. Vidare idammen såg vi smådopping, gråhakedopping, vigg och sothöna. Vi fortsatte vår vandring lite mer österut och plötsligt hördes och sågs skäggmes i vassen. Det var nytt kommunkryss för oss allihop så det var extra roligt.

Vi vände tillbaka västerut och spannade av de andra dammarna. I söndags var här bl a spovsnäppa, kärrsnäppa och svartsnäppa. Dock var det sämre väder då och då rastar det mer vadare. Vi fick i allafall grönbena, skogssnäppa, gluttsnäppa, enkelbeckasin och mindre strandpipare. Även två ägretthägrar gick omkring i växtligheten. Bland småfåglar fick vi se bl a gråsiska, gulsparv, sånglärka och hämpling.

Nu började det värma ganska bra så vi gick tillbaks till bilarna. En koll på klockan visade att vi hade varit ute två och en halv timme. Tiden går fort när man har kul.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  gräsand  vigg  smådopping  gråhakedopping  svarthalsad dopping  gråhäger  ägretthäger  röd glada  sparvhök  brun kärrhök  sothöna  trana  tofsvipa  mindre strandpipare  enkelbeckasin  skogssnäppa  grönbena gluttsnäppa   skrattmås  fiskmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  tamduva  tornseglare  större hackspett  gröngöling  kråka  korp  sånglärka  backsvala  ladusvala  hussvala  lövsångare  rörsångare  svarthätta sädesärla  buskskvätta, hämpling  gråsiska  gulsparv  sävsparv

 

Spontanskådning 10 juni

Nio skådare på Gäddängens plattform i skönt väder, någon på plats redan vid soluppgången. En ny låda för obsbok har kommit på plats, men den bok som någon deponerat i den lilla gamla lådan har försvunnit.Det diskuterades om ekens döda grenar över våra huvuden förr eller senare kommer att orsaka skådares för tidiga död. Trädkryparen brydde sig inte, utan for omkring där uppe och matade sina ungar bakom barken.

Vattenytan har sänkts ytterligare och gjort det lite vänligare för vadare. Där syntes ett par mindre strandpipare på revet, ett par rödbenor, en skogssnäppa och tofsvipa. Fler ungar av skrattmås hade kläckts på plattformen. Fisktärnor ruvade. Ungar hade även knölsvan, sothöna och gravand som hade minst femton ungar i en kull. Tranorna har kläckt ut sina två ungar, men syntes inte till. Bland ganska få änder var snatteränder flest, men sågs också vigg, bläsand, skedand och kricka. Gråhakedopping och rörhöna syntes. Av rovfåglar noterades fiskgjuse, brun kärrhök, röd glada och ormvråk. Fyra storkar var på vingarna och kretsade högt upp. Tättingar bidrog med mycket sång. Rörsångare nedanför plattformen, härmsångare, kärrsångare och grönsångare utmed vägen samt en vackert exponerad och skönt kvittrande hämpling.

Utmed vägen ner från kyrkan, i skogen och i Fiskarehusdammen sågs nötskrika, stenskvätta, knipa med ungar, dagens enda(!) grågås och enda ladusvalor.

Detta var vårens sista spontanskådning. Nu får vi besöka plattformen ännu mer spontant vilka tider som helst, tills vi ses igen klockan 9 onsdagen 19 augusti för höstens första spontanskådning.

Lars H

Artlista, 66 arter:

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, gråhakedopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, fiskgjuse, brun kärrhök, röd glada, ormvråk, rörhöna, sothöna, tofsvipa, mindre strandpipare, skogssnäppa, rödbena, skrattmås, fisktärna, ringduva, gök, större hackspett, nötskrika, kaja, råka, kråka, korp, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, lövsångare, gransångare, grönsångare, rörsångare, kärrsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, näktergal, svartvit flugsnappare, rödstjärt, stenskvätta, pilfink, sädesärla, bofink, hämpling, steglits, gulsparv, sävsparv.

 

Foto Per Uno Nilsson

Drakamöllan och Äspet 6/6

På vår Nationaldag tänkte vi en runda på Österlen. Med tanke på den inställda exkursionen för två veckor sedan p g a regn, så hoppades vi på bättre tur denna dag. Givetsvis regnade det när man klev upp men vid samlingen i Hörby hade det lättat något. När vi anlände till Drakamöllan så var det uppehåll och det verkade hoppfullt. Vi började vår vandring förbi hotellet och ut på heden. En av dagens målarter, fältpiplärka, satt på en telefonledning och lät sig beskådas en bra stund.

Nu började det givetvis regna och vi gick snabbt och skjulade under ett stort träd. Regnet avtog, vi vandrade vidare, regnet återkom och vi tog ånyå skydd under träden. Det slutade och vi gick mot parkeringen. Flera trädlärkor hördes och stenskvätta noterades. Vid parkeringen tog vi morgonens första fika. Regnet återkom och humöret på exkursionsledaren sjönk betänkligt. Skulle vi avsluta eller fortsätta? Då det dagen innan setts busksångare vid Äspet så drog vi istället för att fortsätta söderut.

Vid Åhuskärr hade några i sällskapet en trolig ängshök som flög framför deras bilar. På deras beskrivning av hur den såg ut kan det inte ha varit något annat.

På plats i Äspet lyssnade vi febrilt och Christer hade en misstänkt kandidat, men den fick lämnas obestämd. En skådare kom och frågade om vi sett den men fick nej. Vi gick mot det lilla tornet och noterade tofsmes och skäggmes. Vad händer då? Jo, larm kommer om busksångare vid Äspet!!! Det var skådaren vi träffat lite tidigare som upptäckt den och vi skyndade snabbt dit och kunde se och höra den jättefint. Fotografernas kameror gick på högvarv. Den var i det området som Christer hade den misstänkta, så toligtvis var det den som sjöng då.

Efter ny fika belöts att leta rosenfink vid Pulken. Detta var en annan målert på dagens exkursion. Strax innan Pulken stannar vi för att lyssna och vad hör vi om inte rosenfinken. En hane och hona hade fin uppvisning för oss och fotograferna fick fina bilder. Vi fortsatte och stannade vid Tolebäcken och tog en promenad längs denna. Näktergal, svartvit flugsnappare, kärrsångare hördes och ytterligare en rosenfink flög runt.

Ett sista stopp bort mot Vittskövle gjordes där vi tror att sommargyllingen hördes långt borta. Efter detta avslutade vi dagen som trots regnskurar blev bra

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  skedand  snatterand  gräsand  kricka  vigg  ejder  gråhäger  storskarv  ängshök  röd glada  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  skogssnäppa  rödbena  skrattmås  fiskmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  gök  tornseglare  större hackspett  spillkråka  gröngöling  skata  kaja  råka  kråka  korp  tofsmes  blåmes  talgoxe  skäggmes  trädlärka  sånglärka  backsvala  ladusvala  hussvala  lövsångare  gransångare  grönsångare  busksångare  rörsångare  kärrsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  törnsångare  gärsmyg  trädkrypare  stare  koltrast  björktrast  taltrast  näktergal  svartvit flugsnappare  rödstjärt  stenskvätta  pilfink  sädesärla  fältpiplärka  trädpiplärka  bofink  grönfink  hämpling  gulsparv  sävsparv

 

Större hackspett                                                  Rosenfink    Foto: Joakim Setterlund

 

Busksångare  Foto: Per Uno Nilsson

Spontanskådning vid Gäddängen 27 maj

 

Ett tiotal skådare besökte plattformen, några under flera timmar, andra mer kortvarigt. Långkalsonger behövdes inte denna dag, men man vågar väl inte stoppa undan dem ännu?

Tranan ruvade än, på fjärde veckan, så snart är där väl smått i boet. Ett knölsvanspar hade sju ungar. En annan småtting syntes på revet, en skrattmåsunge. En udda syn var en hona storskrake. I dammen uppe vid kyrkan hade några sett såväl vitkindade gäss som knipor med ungar.

Några granna steglitser for omkring över oss i stora eken. Där byggde trädkrypare för två veckor sedan bakom barken, som nu hade lossnat, men en fågel syntes med mat i näbben. Rörsångaren höll igång i vassen. Nykomlingar var grå flugsnappare och lärkfalk. Fiskgjuse sågs på långt avstånd. Brun kärrhök såg en spanare utskickad till södra hagarna. En större rovfågel som kretsade med storkar långt borta fick förbli obestämd, trots all expertis på plats.

Ett par korta stopp på hemvägen, i skogen och vid Fiskarehusdammen, kompletterade dagslistan med grönsångare, entita, rödbena, mindre strandpipare i par och hämpling. Här uppe sågs på morgonen också gulärla och stenskvätta.

Till slut måste jag göra avbön för min felbestämning förra gången. Den jag självsäkert bestämde till varfågel och sen efter påpekanden ändrade till svartpannad törnskata blev jag tvungen att än en gång ändra till vanlig törnskata när expertisen kommenterade P-U:s foto på Artportalen. Så kan det gå, och som fågelskådare borde man alltid ha i tankarna Tage Danielssons ord: ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”.

Lars H

67 arter blev det på dagslistan:

Prutgås, vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, vigg, knipa, storskrake, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, fiskgjuse, brun kärrhök, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, mindre strandpipare, rödbena, skrattmås, fisktärna, tamduva, ringduva, gök, tornseglare, större hackspett, lärkfalk, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, lövsångare, gransångare, grönsångare, rörsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, taltrast, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, rödstjärt, stenskvätta, gulärla, sädesärla, bofink, hämpling, steglits, gulsparv och sävsparv.

.

Öland 14-17 maj

 

Fotograf: Per Uno Nilsson

 

Fotograf: Jonny Johansson

Som vanligt var det samling kl 7:00 vid Moses utanför Tollarp. Vi var åtta stycken som träffades här och fyra skulle ansluta senare på eftermiddagen. Första skådningen var Torhamns udde, men viss osäkerhet rådde huruvida det skulle vara avlyst för militär verksamhet eller inte. När vi kom fram var det tomt på militärer så det var inga problem med att gå vår runda. Jag tyckte vi skulle börja skåda direkt men  blev nedröstad av majoriteten som ville fika istället. Som tur var gav jag med mig för precis när vi slagit oss ned i gräset och hällt upp kaffet kom det en blåhake, som på nära håll underhöll oss hela fikan. Bra början på våra dagar. När vi vandrat en stund började det mullra i luften och det var inte åskan utan två JAS 39 Gripen som gjorde flera överflygningar och kollade så vi inte gjorde något dumt.

Färden gick vidare mot Beijershamn. Då det blåste på ganska bra så stannade vi vid tornet och spanade. Det gick lite vadare som mosnäppa, kärrsnappa och större strandpipare och födosökte i dyn. Detta blåsande kom att bli signifikativt för våra dagar på ön. Vi gick inte hela  rundan som vi brukar utan gick tillbaka och tog en sväng  inne i skogen där det var betydligt lugnare. Här fick vi en av resans målarter, halsbandsflugsnappare. Två lärkfalkar hade en fantastisk flyguppvisning för oss.

På fredagen begav vi oss norrut och den vackra kustvägen på västra Öland upp mot Sandvik. Ett stopp vid en liten damm gav bla rödspov, rödbena, fisktärna och skedand. Vidare till Lilla Horns löväng där morgonfikat intogs. Här fick vi flera sångare och halsbandsflugsnappare.

Nästa stopp var Petgärde träsk och förhoppning om pungmes som vi haft här vid tidigare besök. Tyvärr blev det ingen sådan denna gång. Kenneth hade en trolig rosenfink men tyvärr flög den iväg innan vi andra kom fram. Lunchen itogs vid fiskrestaurangen i Kårehamn. Tre ägretthägrar stod i vassen och blev ny researt. Mätta och belåtna körde vi söderut för ett stopp för shopping på Naturbokhandeln i Stenås. Här fick vi tips om hornuggla och mindre flugsnappare vid campingen. Hornugglan såg vi inte men två mindre flugsnappare satt som en smäck på artlistan. Ett larm om ormörn vid Möckelmossen gjorde att vi styrde kosan dit. Mycket folk på plats som meddelade att örnen satt i toppen på en gran ca tre km ut på alvaret. Vi såg en klump i granen och kanske var det den vi såg men det var omöjligt att bestämma den. Ormörnen kom sedan att gäcka oss. När vi var på väg hem på söndagen hade den dragit över Lundagården bed&breakfast där vi bodde. Hade den kommit två timmar tidigare hade vi kanske fått se den för då satt vi ute och åt frukost. På kvällen blev det grillning.

Lördagmorgon upp tidigt för besök vid södra udden. Blåsten gjorde att vi inte var här så länge utan vi begav oss upp till södra lunden. Precis då kom larm om biätare som dragit söderut över lunden. Detta har varit en av våra drömarter under alla år vi varit på Öland. Skulle vi missa dem även denna gång? När vi står i tornet vid södra Lundsjön hör jag ett välbekant läte och biätarna kommer flygande rakt över oss. Stort jubel utbröt och det firades med tårta på kvällen. Larm om dammsnäppa ute vid stengömslet gjorde att vi tog en promenad ut dit men den var en bit bort och vi lyckades aldrig se den. Däremot fick vi in bl a myrsnäppa, småsnäppa, spovsnäppa och kustpipare. Tillbaka på parkeringen började det regna så vi åkte tillbaka till boendet för lite vila. Efter någon timma körde vi ut igen och vi körde till Mörbylånga och tittade på fjällpipare som rastade på ett fält. De hade sin mycket vackra sommardräkt så det var mycket njutbart att beskåda. Ett besök vid sockerbruksdammarna gav svarthakedopping, gråhakedopping, rörhöna och backsvala. På väg hem stannade vi till vid Fågelsjön i Degrhamn. På kvällen blev det pizza och tårta

Söndag nytt besök vid udden. Jonny och jag var först på plats och bak Fågel Blå visade en hane mindre flugnsppare upp sig jättefint i buskarna. Vid fyrträdgården hördes ett lockläte som jag först inte kunde bestämma. Efter att ha sett fågeln var det en gulhämpling. När vi träffat de andra kom larm om trastsångare i södra lunden så vi for upp dit men gick bet på den. Nu kom larm om citronärla i pölen bak Fågel blå så vi for tillbaks till udden och vi lyckades få se den. Efter lite skådning åkte vi till boendet för packning och frukost. Efter detta skiljdes vi åt och tackade Öland för tevliga om än blåsiga dagar

Totalt 138 arter och 2 nya GjuseX får väl anses godkänt

 

Artlista

Prutgås  kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  gravand  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  brunand  vigg  ejder  svärta  sjöorre  småskrake  rapphöna  fasan  smådopping  gråhakedopping  skäggdopping  svarthakedopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  fiskgjuse  bivråk  sparvhök  brun kärrhök  ängshök  röd glada  havsörn  ormvråk  rörhöna  sothöna  trana  strandskata  skärfläcka  kustpipare  större strandpipare  fjällpipare  storspov  rödspov roskarl  brushane  myrsnäppa  spovsnäppa  mosnäppa  sandlöpare  kärrsnäppa  småsnäppa  dvärgbeckasin  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  silltrut  kentsk tärna  småtärna  fisktärna  silvertärna  tordmule  tamduva  skogsduva  ringduva  turkduva  gök  tornseglare  biätare  göktyta  större hackspett  tornfalk  lärkfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  entita  blåmes  talgoxe  sånglärka  backsvala  ladusvala  hussvala  stjärtmes  lövsångare  gransångare  grönsångare  sävsångare  rörsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  ärtsångare  törnsångare  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  stare  koltrast  björktrast  taltrast  grå flugsnappare  rödhake  blåhake  näktergal  svartvit flugsnappare  halsbandsflugsnappare  mindre flugsnappare  svart rödstjärt  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  gråsparv  pilfink  gulärla  citronärla  sädesärla  ängspiplärka  trädpiplärka  bofink  stenknäck  grönfink  hämpling  steglits  gulhämpling  gulsparv  sävsparv

Spontanskådning den 13 maj.

 

I mitten av vårmånaden maj var det nollgradigt och snöade när jag åt frukost hemma. Långkalsingar på alltså. Men när jag kom till Gäddängen vid halvniotiden klarnade det upp och det blev den hittills behagligaste spontanskådningen för säsongen.

Den som varit på plats redan klockan sju hade fått se fiskgjuse och rörhöna. Tranan ruvade fortfarande på boet. Bara enstaka par av änder: snatterand, bläsand, skedand, gravand samt en hane årta. Ett par näktergalar och en rörsångare försökte överrösta skrattmåsarna.  På den flotte som måsarna ratat hade istället fisktärnor etablerat sig. Några bivråkar sträckte på långt avstånd. En massa ladusvalor rastade emellanåt i trädtopparna. De som var en sväng till tornet hade inget att rapportera utifrån sjön, men hittade trädkrypare samt bobyggande rödstjärt i holken på tornet. I hagarna sjöng flera sådana, och bland annat många svarthättor, svartvita flugsnappare och trädgårdssångare. Två av oss avslutade med att gå tillbaka till parkeringen genom hagarna, vilket belönades med törnsångare, härmsångare, törnskata och, mest överraskande, en varfågel.

Som siste skådare att lämna stannade jag till, helt spontant, en bit upp i skogen och hörde skogsduva och grönsångare. Ännu ett spontanstopp vid Fiskarehusdammen gav röd- och grönbena, större strandpipare, strandskata och trummande mindre hackspett.

Fem gjuseskådare plus en ännu spontanare skådare hade en skön morgon vid Gäddängen.

60 arter hade vi där och om jag får lägga till mina sena obsar kom artlistan upp i 67.

Lars Helgesson

Artlista

Grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, årta, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, fiskgjuse, bivråk, röd glada, rörhöna, sothöna, trana, strandskata, tofsvipa, större strandpipare, rödbena, grönbena, skrattmås, fiskmås, gråtrut, fisktärna, skogsduva, ringduva, gök, mindre hackspett, större hackspett, törnskata, varfågel, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, ladusvala, hussvala, lövsångare, gransångare, grönsångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödhake, näktergal,  svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Bilder : Per-Uno Nilsson

 

Spontanskådning vid Gäddängen 29 april

 

Lurade av aprilvädret igen! Inte klarade man sig utan långkalsingar denna morgon med östlig fyragradig vind rakt in på plattformen och med lätt regn från och till.
Ett par skådare hade varit på plats redan klockan sju, fyra till kom en timme senare och ytterligare två anslöt bortåt nio, alltså ordinarie starttid. Nästan alla hade genomfrusna gett upp halvtio och lämnade en förstagångsbesökare att utforska omgivningarna på egen hand. Hoppas han inte blev avskräckt.
En del fågelsång hördes, främst i lä vid parkeringen, bland annat rödstjärt, svartvit flugsnappare, ärtsångare, lövsångare, gransångare, grönsångare och steglits. Skrattmåsarna fyllde den vänstra flotten, medan den andra konstigt nog var helt tom. Några fisktärnor kom i elegant flykt, en strandskata stod på revet, vacker bruk kärrhökshane svepte över vassen, en årta och en rörhöna syntes långt nere i söder.
Nästa spontanskådning blir den 13 maj. Ska vi då äntligen få tur med vädret?
Lars Helgesson
Artlista 52 arter
Grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, årta, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, vit stork, storskarv, brun kärrhök, röd glada, rörhöna, sothöna, strandskata, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, mindre hackspett, större hackspatt, gröngöling, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, ladusvala, lövsångare, gransångare, grönsångare, svarthätta, ärtsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, rödhake, svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv.