Priser som utlottas på almanackan för 2022

Dragning på almanackorna sker den 27 december. Vi lottar ut två smidesfåglar från Blossehus, tre st fåglar i trä från DecoBird, en bok om fågelmatning, fyra st glasunderlägg samt en keps.

 

Från nordväst till Vombsjön 20 november

När persiennerna drogs upp denna morgon hade ett vitt täcke brett ut sig över Mellanskåne och temperaturen visade på några minusgrader.

Vid samlingen i Stockamöllan var det fem påpälsade medlemmar som mött upp och på vägen hämtade vi upp fyra till. Första stoppet gjordes redan vid Skäralid för att se om mandarinanden var kvar i dammen där. Jodå, vi hittade den ganska snabbt där den simmade med ett gäng gräsänder. Tyvärr hittade vi ingen strömstare men annat vi såg var domherre, gärdsmyg, bergfink och koltrast. Ett gäng gråsiskor flög också förbi.

Vi fortsatte färden mot Rönnen och när vi klev ur bilarna vid Häljaröds hamn var det ganska bistert i den nordvästliga vinden. Vi gick en bit och spanade ut över viken. En kustpipare och några storspovar gick på sandrevlarna och tre tordmular simmade ute i havet. Andra arter blev ejder, småskrake, smålom och kricka. Nu var vi ganska genomfrusna och fikasugna. Vi återvände till parkeringen men att sitta och fika i hamnen var uteslutet. Lars H tog täten och lotsade oss till en värmestuga vid Farhult. Det var förvisso inte så varmt i stugan men fikan smakade bra.

Efter diskussion om var vi skulle bege oss härnäst blev beslutet att köra till Svedberga för att försöka få syn på den kungsörn som hållit till här ett tag. Tyvärr behagade den inte visa sig och det var inte så mycket annat att se på heller. Inspirationen började tryta men då kom det larm om en brednäbbad simsnäppa vid Vombsjöns utlopp. Det gick snabbt att bestämma att vi skulle köra dit.

Efter en biltur som verkade ta en evighet kom vi äntligen fram till Vombsjön och fick se brednäsan. Den var först norr om utloppet så den satt fint på Eslövslistan men den  drog sedan några 100 m söder ut så vi körde bort till tornet vid Vombsjöns strand för att få in den på Lundalistan också. Det var en ny art för både Eslövs och Lunds kommuner och även ett nytt GjuseX. Tyvärr var Café Smedjan i Flyinge stängd så vi kunde inte köra dit för att fira det. Istället intog vi sista fikan vid tornet innan vi avslutade dagen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  bläsand  gräsand  kricka  ejder  knipa  småskrake  ringduva  kustpipare  storspov  brednäbbad simsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tordmule  smålom  gråhäger  röd glada  havsörn  ormvråk  tornfalk  nötskrika  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  sånglärka  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  rödhake  ängspiplärka  bergfink  domherre  gråsiska

Referat från möte Ringsjöbygdens fågelskådare 20221115 Bykupan Osbyholm

Föreningens ordförande Lars-Olof Nilsson hälsade alla välkomna till ett välbesökt möte och riktade ett särskilt välkomnande till dagens föreläsare Gunnar Gunnarsson. Totalt 50 personer var närvarande för att lyssna på föreläsningen och fira föreningens 13 års dag.

Staffan Åkeby informerade om att det blir en omstrukturering inom ornitologiföreningarna ”Bird Life Sverige” och SKOF, vilket innebär att är man medlem i den ena så är man även medlem i den andra. Mer information går att hitta på SKOFs hemsida. Om man bara är medlem i Ringsjöbygdens Fågelskådare så berörs man inte.

Gunnar Gunnarsson (GG) fick därefter ordet. GG är bitr. prof. i zooekologi på högskolan i Kristianstad och hans forskning är inriktad på andfåglar. Idag var hans ämne ”Andfåglar i vått och torrt”. GG är uppvuxen i Mörbylånga och började intressera sig för fåglar i tonåren, vilket ledde till biologistudier i Lund. GG gjorde sitt examensarbete i Lund genom studier på rödbenor. Därefter lockade högskolan i Kristianstad med en spännande forskningsinriktning.

Forskningsprojektet Andfåglar innefattar svanar, gäss och änder, vilka samtliga är knutna till våtmarker, som det finns en del runt Kristianstad. GG beskrev bl.a ett projekt där vilda gräsänder jämförs med gräsänder uppfödda i hägn. Sistnämnda är avsedda för jakt och det jagas ca 100 000 gräsänder årligen i Sverige. GG gjorde sin doktorsavhandling med titeln ”Överlevnadsmönster på gräsand”.

GG nämnde att det finns sju arter av svan, 15 arter av gäss och 130 arter av änder i världen.

GG nämnde även att influensavirus hos fåglar kan vara högpatogent för vissa arter (ex. stripgås) och så även för tamfåglar, vilket innebär att de dör inom 24 timmar efter insjuknande.

GG arbetar tillsammans med Ottenby andfänge och där har konstaterats att änder inte påverkas så mycket av virus.

När det gäller gäss så har beståndet av grågås och vitkindad gås ökat mycket jämfört med antalet på 60-80 talet. Det görs studier bl.a. på Håslövs ängar om hur betestrycket påverkar landskapet. Grågås och vitkindad gås, som häckar i norra Sverige, flyttar till Holland på vinterhalvåret medan samma arter i Skåne inte tycks flytta så mycket.

GG menade också att sångsvanen har ökat mycket på senare år.

GG avslutade med att nämna att han idag ägnar sig mycket åt att studera kopplingen mellan gräsänderna, ryggradslösa djur och ex. doppingar, vilket har visat att de är positivt beroende av varandra.

GG fick lite frågor från åhörarna innan Lars-Olof tackade för ett intressant föredrag och överlämnade glasunderlägg.

Kvällen fortsatte med att deltagarna åt smörrebröd från Tahiti i Hörby och drack alkoholfri öl eller vatten därtill. Efteråt serverades det kaffe och en liten kaka.

Under kvällen sålde Monica almanackor med bilder på fåglar tagna i Sverige som medlemmarna skickat in.

Kvällen avslutades och deltagarna kunde åka hem med ny kunskap om våra vanligaste fåglar knutna till våtmarker.

 

Vid pennan

Ann-Margret Svärd Nilsson

 

 

Spontanskådning 16 november

Dagens spontanskådning genomfördes i typiskt höstväder med friska vindar och 6 plusgrader. Lars H och jag var först på plats och kollade in ett 20-tal gamla och 5 unga mindre sångsvanar utanför badplatsen. Efter en stund anslöt ytterligare tre skådare.

I sjön låg det mest gräsänder men också ett stort antal skedänder, bläsänder, krickor och storskrakar. Två stjärtänder, två ägretthägrar och en skäggdopping sågs också härifrån.

Mot plattformen! Här blev vi inte långvariga. Det blåste en isande kall vind och ganska tomt på fåglar. Det mest intressanta var fem födosökande bergandshonor, en varfågel och några trastflockar som flög förbi.

Nästa stopp blev fågeltornet. Här upplevde vi riktig dramatik en bit ut i sjön när en havsörn attackerade den enda sädgåsen vi sett. Från ingenstans kom ytterligare fyra havsörnar och ville hjälpa till. De vann till slut kampen men gåsen var för tung och de lyckades inte dra iväg med den. När vi lämnade var kråkor och trutar framme och satt på gåsen ute i vattnet.

Vi gick tillbaka till parkeringen där vi avslutade skådningen med nötväcka, trädkrypare, kungsfågel och gärdsmyg. Vi såg 46 arter.

Lars Lundquist

 

Artlista

Vitkindad gås, Grågås, Tajgasädgås, Bläsgås, Knölsvan, Mindre sångsvan, Sångsvan, Skedand, Bläsand, Gräsand, Stjärtand, Kricka, Vigg, Bergand, Knipa, Storskrake, Fasan, Ringduva, Skäggdopping, Tofsvipa, Skrattmås, Fiskmås, Havstrut, Gråtrut, Storskarv, Gråhäger, Ägretthäger, Röd glada, Havsörn, Ormvråk, Varfågel, Kaja, Kråka, Korp, Entita, Blåmes, Talgoxe, Kungsfågel, Gärdsmyg, Nötväcka, Trädkrypare, Koltrast, Björktrast, Rödhake, Grönfink, Grönsiska.

 

Dramat med sädgåsen och havsörnarna fotades av Per Uno

Den stackars gåsen inringad

 

 

 

 

 

 

 

 

Vomb/Kranke 5 november

Gåsspaning stod på programmet denna lördag. Vid samlingen i Hörby välkomnades vi av 50-talet sidensvansar som drog runt parkeringen vid Ica Kvantum. Fin början på dagen. Vi drog iväg mot Hjularöds våtmark och här var det gott om fågel. Förvisso mest grågäss och vitkindade men även en ensam trana, några skedänder, krickor och några smådoppingar. En havsörn flög förbi och skrämde upp allt men den drog vidare och lugnet hägrade igen. Uppe i skogen såg vi bl a trädkrypare, blåmes, talgoxe och sparvhök. Domherre, mindre korsnäbb och större hackspett hördes. Vi kunde även studera en jättefin räv i jakt på frukost.

När vi stått här ett tag kom vi på att Jan från Dalby stod och väntade på oss vid Vombsjöns utlopp så vi begav oss dit. På vägen sågs en flock björk- och rödvingetrastar. När vi kom fram och hoppat ur bilarna meddelade Jan att det gick fyra brushanar i strandkanten och vi fick snabbt in dom i tubkikarna. En skärpiplärka flög över och strax kom en flock stjärtmesar. Några ägretthägrar sågs på norra stranden.

Efter frukost gick färden till Vombs ängar. Här var inte så mycket fågel men dagens första varfågel satt i toppen av ett träd. Vi fick ytterligare två innan dagens var slut. I övrigt några tofsvipor och en flock starar.

Nästa stopp blev Silvåkratornet och gömslet. Vi hoppades på skäggmes längs spången ut till gömslet men de var inte hemma idag. En hel del snatteränder rastade i sjön och vi fick även sothöna och rörhöna in på dagslistan. En varfågel till sågs. En promenad bort till Silvåkrabäcken gav nötväcka och entita.

Då vi hade fika kvar avslutade vi vid Sjötorps ängar och här såg vi dagens tredje varfågel. Om det nu inte var samma som förföljt oss hela vägen från Vombs ängar.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  sångsvan  skedand  snatte rand bläsand  gräsand  kricka  brunand  vigg  knipa  storskrake  fasan  tamduva  ringduva  rörhöna  sothöna  trana  smådopping  skäggdopping  tofsvipa  brushane  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  storskarv  gråhäger  ägretthäger  sparvhök  röd glada  havsörn  ormvråk  större hackspett  gröngöling  tornfalk  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  entita  blåmes  talgoxe  sånglärka  stjärtmes  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  stare  koltrast  rödvingetrast  björktrast  rödhake  skärpiplärka  domherre  grönfink  mindre korsnäbb  steglits  gulsparv  sävsparv

Spontanskådning 2 november

Enligt meteorologernas kriterier har vi ännu inte höst nu i början av november! Det hindrade inte att det kändes höstlikt denna morgon när bruna löv for omkring i den småkyliga vinden. Jag var först på plats och kunde från grillplatsen konstatera att Östra Ringsjön försvarar sin status som bästa lokal i landet att skåda mindre sångsvan. Dagen innan hade rapporterats 62 exemplar!  Jag hade ett tjugotal i närheten och förmodade att där var fler bland de vitskrudade längst ner i söder. Senare såg vi att det lyste mycket vitt också på andra sidan sjön bortåt Bosjökloster.

När några fler spontanskådare kom drog vi oss till plattformen vid Gäddängen. En ägretthäger och ett par grå stod och glodde. Rätt mycket änder var där, men bara krickor och gräsänder och ett fåtal bläsänder. Vattenrallen hördes grymta till.

När det började regna tog vi skydd under tak i tornet med utsikt över sjön. Mycket simfågel var där: grå- och vitkindade gäss och nån bläsgås, mycket bläsand och kricka, enstaka snatteränder och stjärtänder och hela 33 skedänder, vigg och knipa samt några storskrakar och en del skäggdopping långt ut. Ägretthäger flög förbi. En adult havsörn kom lågt över vattnet, stannande och ryttlade och slog ner på vattenytan medan den med flaxande vingar bearbetade något som den tydligen inte kunde lyfta med. Vi betraktade den en god stund när den tog flera luftturer och återkom till samma plats innan den drog vidare. En enda sädesärla födosökte på dybankarna. Det slutade regna och vi gick ner i hagarna, vilket vi inte hade mycket utbyte av. På vägen tillbaka sågs en grann domherre i en trädtopp.

Avslutningsvis stannade vi vid Fiskarehusdammen och kompletterade artlistan med råka, skata, gulsparv och en varfågel som spanade från ett högt träd.

Sju skådare fick ihop 53 arter.

Lars H

Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, storskrake, fasan, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, havsörn, ormvråk, vattenrall, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, gröngöling, varfågel, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, björktrast, rödhake, sädesärla, bofink, domherre, grönfink, steglits, grönsiska, gulsparv.

Hanöbukten 23 oktober

Efter att ha ställt in förra exkursionen p g a regn och blåst hoppades vi på bättre väder denna dag. Det hade regnat på natten och det var lite dimma här och var. När vi kom till Åhus hade det tjocknat rejält och nu tänkte man att det inte går att se någon längre sträcka vid Äspet. Men minsann....när vi ställde upp tubarna för att spana ut över havet lättade dimman och den höll sig borta resten av dagen. Snabbt hittades bl a småskrake, sjöorre, alfågel, storlom, gråhakedopping och skäggdopping. Prutgässen sträckte i stort antal. Då det inte är beträdnadsförbud  vid denna tid på året promenerade vi på stranden utanför reservatet. Diverse tättingar som pilfink, vinterhämpling, sävsparv och ängspiplärka flög runt. Ute på karet stod två kustpipare och ett fyrtiotal kärrsnäppor. På ett skär stod en skärsnäppa. När vi gått en bit vände vi inåt mot fågeltornet och stötte Lasse L upp en dvärgbeckasin som flög en kort runda innan den landade en bit därifrån. Vi gick dit och då stöttes den igen men tröttnade på vårt sällskap och drog långt iväg. Inne i lagunen var det gott om vitkindade gäss men även krickor, bläsänder och gravand. Nu började vi bli kaffesugna och gick tillbaks till parkeringen och fikade. Här underhölls vi av grönsiskor, gråsiska, gransångare och domherre.

Äspet i morgonskrud  Foto. Per Uno Nilsson

Nästa stopp blev Gropahålet där Helgeå rinner ut i Östersjön. Här blev vi dagens hjältar då vi hjälpte ett par som kört fast sin bil i sanden. Mannen hade nogt grävt en bra stund för att få loss bilen men med gemensamma krafter puttade vi bilen så den kom ur sanden. Paret var mycket tacksamma. Nu kunde vi koncentrera oss på fåglarna men tyvärr var det ganska tomt på fågel så vi drog vidare till Friseboda.

När vi gick längs spången hördes det välbekanta ljudet av sidensvansar och en flock flög förbi men satte sig i ett träd nära oss. Även domherrarnas visslingar hördes. Framme vid plattformen spanade vi över havet men även här var det ganska tomt. Svarta, sjöorre, storlom och eder fick vi se i alla fall. Efter en ny fika lämnade några medan vi andra gjorde stopp vid Yngsjö kapell och Pulken innan vi avslutade dagen.

Lars-Olof

Artlista

Prutgås  kanadagås  vitkindad gås  grågås  bläsgås  gravand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  ejder  svärta  sjöorre  alfågel  knipa  småskrake  tamduva  ringduva  gråhakedopping  skäggdopping  tofsvipa  kustpipare  kärrsnäppa  skärsnäppa  dvärgbeckasin  enkelbeckasin  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  storlom  storskarv  röd glada  havsörn  fjällvråk  ormvråk  större hackspett  spillkråka  pilgrimsfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  sidensvans  blåmes  talgoxe  sånglärka  gransångare  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  rödhake  pilfink  sädesärla  ängspiplärka  bofink  bergfink  domherre  grönfink  vinterhämpling  gråsiska  steglits  grönsiska  sävsparv

Havstrut

 

Sidensvans

 

Grönsiska

Foto: Per Uno Nilsson

Spontanskådning 19 oktober

Sex skådare samlades på plattformen vid Gäddängen vid niotiden, däribland en på senare tid omskriven vargfotograf, Jan E. Jonny hade varit på plats redan klockan sju och fått vänta in dagsljuset i bilen medan han lyssnade på skränet från gäss och sångsvanar i sjön. Morgonen hade varit kylig till en början, men det blev ganska behagligt senare, soligt och lugnt.

På revet i Gäddängen var det ovanligt tomt, bara lite krickor och ett par enkelbeckasiner. Många tofsvipor stod uppe i norr, och bland dem gick också en brushane. En bit därifrån lyste en skärfläcka vit, dagens överraskning. Det visade sig att den var illa omtyckt av viporna, som jagade den när alla blev uppskrämda och tog till vingarna. Kunde det vara en pilgrimsfalk som jagade förbi snabbt som oroade? En annan ovanlig besökare var en utter, som ett tag höll till utmed norra stranden. En ägretthäger flög förbi. Lars-Olof hörde domherre ett par gånger, ett varsel om bistrare tider. Annars var det dåligt med tättingar. Nämnas kan nötskrika i hagarna, en flock stjärtmesar, kungsfågel i granarna vid tornet, överflygande sånglärkor och någon dubbeltrast. Inga sångare syntes eller hördes.

Vi spanade över sjön också. Där var det mera liv. Massor av vitkindade gäss och bläsgäss som flög in alltfler. Mycket änder också, mest bläsänder och krickor, men även snatteränder, brunänder och en stjärtand kunde vaskas fram. Bland alla svanarna uppskattade vi att där var ett drygt tjugotal mindre sångsvanar, varav några årsungar. En havsörn satt nere på stranden. Fem ägretthägrar hade synts tidigt på morgonen. Jag hade sett en räv smyga längs södra stranden.

Lars H

60 arter på listan: vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, brunand, vigg, knipa, storskrake, fasan, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger,  storskarv, sparvhök, röd glada, havsörn, ormvråk, skärfläcka, tofsvipa, brushane, enkelbeckasin, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, skogsduva, ringduva, större hackspett, gröngöling, nötskrika, skata, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, sånglärka, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, björktrast, dubbeltrast, rödhake, bofink, domherre, gråsiska, steglits, grönsiska, gulsparv.

Finjasjön 24/9

Ett besök i Göingebygden stod på programmet denna lördag. På väg till samlingen vid City Gross i Höör kom det några regnskurar vilket vi inte räknat med denna dag. Som tur var slapp vi regnet resten av exkursionen. Första stopp var fågelplattformen vid Finjasjön. En ung svarthakad buskskvätta har hållt till här någon vecka så vi hoppades få se den. När vi klev av bilarna hörde några av oss en mindre hackspett ropa. Tyvärr höll den tyst sedan så resten av gänget fick aldrig höra den. Vid bron över Almaås spanade vi efter kungsfiskare och det dröjde inte länge förrän en kom flygande och tog höjd över våra huvuden och drog ut mot sjön. Ett första span efter buskskvättan gav inget resultat. Vi drog oss ut mot plattformen och denna gång kunde vi gå hela vägen. Vid vårt förra besök hade Almaån stigit så mycket att stigen var helt översvämmad så vi fick ge upp försöket att ta oss dit. En vattenrall grymtade några gånger och det var gott om småfågel i buskarna. Vid plattformen sågs en del simänder och sångsvanar i sjön. Tre ägretthägrar var uppe och flög och strax kon en havsörn och skrämde upp allt. Några visslingar hördes och så kom kungsfiskaren flygande framför plattformen. Andra fåglar vi såg från plattformen var brun kärrhök, spillkråka, sävsparv, smådopping och rörhöna.

Nu började vi bli kaffesugna så vi återvände till bilarna och hämtade fikat. Vi satte oss vid bord på Möllerödsmaden och det var mycket trastar i gång, björktrast, koltrast och taltrast hamnade på dagslistan. En gröngöling hördes och vi såg även trädkrypare, bergfink, grönfink, blå kärrhök och svarthätta. När vi skulle gå över bron för att fortsätta upptäcktes till slut den svarthakade buskskvättan på en stolpe i buskridån vid ån. Jubel utbröt då vi nästan gett upp att vi skulle få se den.

Nästa stopp blev fågeltornet men det blev bara en ny art då en stenfalk drog förbi i snabb fart. Tredje och sista stoppet blev vid guldkusten på Hovdalafältet. Ladusvala, backsvala och pilfink blev nya arter för dagen. I sjön var det ganska tomt på fågel. Efter en sista fika avslutade vi dagen som alla var nöjda med.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  sångsvan  grågås  skedand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  knipa  fasan  smådopping  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  brun kärrhök  blå kärrhök  havsörn  ormvråk  vattenrall  rörhöna  sothöna  skrattmås  gråtrut  ringduva  turkduva  mindre hackspett  gröngöling  spillkråka  stenfalk  nötskrika  skata  kråka  kaja  korp  blåmes  talgoxe  backsvala  ladusvala  gransångare  svarthätta  gärdsmyg  nötväcka  koltrast  björktrast  taltrast  rödhake  svarthakad buskskvätta  pilfink  ängspiplärka  bofink  bergfink  grönfink  grönsiska  sävsparv

Löddesnäs Salviken 10/9

Denna dag hoppades vi slippa regnet till skillnad från förra exkursionen. Det var lite mörka moln på väg till samlingen i Gårdstånga men en sandrevesom tur var höll sig regnet borta. På väg till Löddesnäs gjorde vi ett stopp vid Nöbbelövs mosse utanför Lund. Vi har inte besökt denna lokal tidigare och det är ju alltid kul med nya exkursionsplatser. Lokalen består av två dammar med närliggande buskmarker. Här var kanske inte så mycket fågel denna dag. Ett stort antal ladusvalor flög runt och satte sig i vassen och lät sig beskådas. Brushanar, enkelbeckasiner, snatteränder  och krickor var andra arter vi såg. Nöjda här körde vi vidare till Löddesnäs. Vi gick spången ut till havet och såg och hörde både skäggmes och sävsparv i vassen. Vid spångens slut skrämde vi upp en ägretthäger och några skräntärnor rastade på sandrevlarna utanför Löddeåns mynning. Tillbaks för fika och när denna var avklarad kom larm om aftonfalk vid Salviken och vi skyndade oss dit och lyckades få en snabb obs av den när den jagade runt med en tornfalk. Tyvärr försvann den sedan bakom skogen där vi stod och vi såg den inte mer. Den stäpphök som visat sig här dagen innan fick vi inte se men väl en blå kärrhök.Vi fortsatt ner till Vikhög och  gick ut mot bunkern vid Salviken. Här fick vi se bl a sandlöpare, kärrsnäppa och storspov. Tyvärr var det långt avstånd så det var inga kanonobsar. En jagande pilgrimsfalk ställde till oreda bland vadarna men den fick inte något med sig.

Sista stoppet blev plattformen vid Lundåkrabukten och här utökades dagslistan med kustpipare, gluttsnäppa, myspov och rödspov.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  ejder  knipa  småskrake  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  fiskgjuse  sparvhök  brun kärrhök  blå kärrhök  röd glada  ormvråk  sothöna  strandskata  tofsvipa  kustpipare  större strandpipare  storspov  myrspov  rödspov  enkelbeckasin  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  skräntärna  skogsduva  ringduva  spillkråka  gröngöling  tornfalk  aftonfalk  pilgrimsfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  skäggmes  backsvala  ladusvala  gransångare  svarthätta  törnsångare  stare  rödhake  buskskvätta  pilfink  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  bofink  steglits  grönsiska  sävsparv

 

 

Foto Per Uno Nilsson