Vinterfåglar 10 december

Tanken denna dag var att hålla oss runt Ringsjön men då man numera inte får gå in på området vid Rönneholms mosse fick det planeras om. Som av en händelse hittades det några dagar innan en blåvingad årta i en av dammarna vid Lunds reningsverk. Denna art håller normalt till i nordamerika men den här individen tog en tur till Sverige. Vid samlingen kom larm om att den var kvar även denna dag så efter ett ganska kort rådslag var alla åtta deltagare överens om att köra till Lund istället. Väl framme parkerade vi och gick mot dammarna. På väg dit såg vi järnsparv, forsärla, rörhöna, björktrast och koltrast. Först ställde vi oss vid några skådare som sade att de hade men det visade sig att det var fel. Jag fick sms från en av våra medlemmar som inte var med på exkursionen att den sågs nedanför reningsverket. Ett telefonsamtal till honom löste saken och snart kunde vi beskåda årtan. Fågeln i fråga var en ung hane. En gammal utfärgad hane är mycket snyggare. Här var även mycket andra änder som brunand, snatterand, bläsand, kricka, vigg och gräsand. Efter ca en timme var vi nöjda och gick till bilarna. Vi firar ju nya GjuseX med något gott så vi beslöt oss för ett besök på Lomma hembageri där det mumsades på Budapestbakelse.

Nöjda och belåtna körde vi till Lomma södra för att titta på bergtajgasångare som varit här över en vecka. När vi kom fram stod et folk och tittade in i ett buskage så vi förmodade att det var bergtajgan. Det var dock en hornuggla och efter visst besvär kunde vi se den. En av våra medlemmar ville ha ett bra foto på ugglan och gick fram och knäckte en gren på en buske varpå ugglan flög iväg till övriga skådares förtret. Som tur var hade ingen av oss kepsarna med föreningsloggan så det var ingen som förstod att det var Ringsjöbygdens fågelskådare som var ute på vift. Vi hörde nu bergtajgan locka och hittade den fort uppe i träd där den hoppade runt. Den var inte stilla många sekunder. Ute i havet låg det många stjärtänder och olika gäss. Strandskata och storspov på sandrevlarna liksom två havsörnar. Sista stoppet blev Löddesnäs och förhoppning om den bruna kärrhök som setts här några dagar. Det är ovanligt att se en sådan i december. Tyvärr dök den inte upp men väl en blå kärrhök. Skäggmesar sågs och hördes i vassen. Det låg massor med sothöns ute i havet liksom en del sångsvanar. I övrigt var det inte så mycket fåglar här så vi avslutade exkursionen som alla var nöjda med. Berodde nog mest på bakelsen.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  blåvingad årta snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg knipa  storskrake  fasan  ringduva  rörhöna  sothöna  smådopping  strandskata  tofsvipa  storspov  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  storskarv  gråhäger  sparvhök  blå kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  hornuggla  tornfalk  skata  kaja  råka  kråka  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  bergtajgasångare  gärdsmyg  stare  koltrast  björktrast  järnsparv  sävsparv

 

Fotograf Joakim Setterlund. Det var inte han som skrämde bort ugglan.

Hornuggla

 

Bergtajgasångare

 

Blåvingad årta