Spontanskådning 2 november

Enligt meteorologernas kriterier har vi ännu inte höst nu i början av november! Det hindrade inte att det kändes höstlikt denna morgon när bruna löv for omkring i den småkyliga vinden. Jag var först på plats och kunde från grillplatsen konstatera att Östra Ringsjön försvarar sin status som bästa lokal i landet att skåda mindre sångsvan. Dagen innan hade rapporterats 62 exemplar!  Jag hade ett tjugotal i närheten och förmodade att där var fler bland de vitskrudade längst ner i söder. Senare såg vi att det lyste mycket vitt också på andra sidan sjön bortåt Bosjökloster.

När några fler spontanskådare kom drog vi oss till plattformen vid Gäddängen. En ägretthäger och ett par grå stod och glodde. Rätt mycket änder var där, men bara krickor och gräsänder och ett fåtal bläsänder. Vattenrallen hördes grymta till.

När det började regna tog vi skydd under tak i tornet med utsikt över sjön. Mycket simfågel var där: grå- och vitkindade gäss och nån bläsgås, mycket bläsand och kricka, enstaka snatteränder och stjärtänder och hela 33 skedänder, vigg och knipa samt några storskrakar och en del skäggdopping långt ut. Ägretthäger flög förbi. En adult havsörn kom lågt över vattnet, stannande och ryttlade och slog ner på vattenytan medan den med flaxande vingar bearbetade något som den tydligen inte kunde lyfta med. Vi betraktade den en god stund när den tog flera luftturer och återkom till samma plats innan den drog vidare. En enda sädesärla födosökte på dybankarna. Det slutade regna och vi gick ner i hagarna, vilket vi inte hade mycket utbyte av. På vägen tillbaka sågs en grann domherre i en trädtopp.

Avslutningsvis stannade vi vid Fiskarehusdammen och kompletterade artlistan med råka, skata, gulsparv och en varfågel som spanade från ett högt träd.

Sju skådare fick ihop 53 arter.

Lars H

Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, storskrake, fasan, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, havsörn, ormvråk, vattenrall, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, gröngöling, varfågel, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, björktrast, rödhake, sädesärla, bofink, domherre, grönfink, steglits, grönsiska, gulsparv.