Hanöbukten 23 oktober

Efter att ha ställt in förra exkursionen p g a regn och blåst hoppades vi på bättre väder denna dag. Det hade regnat på natten och det var lite dimma här och var. När vi kom till Åhus hade det tjocknat rejält och nu tänkte man att det inte går att se någon längre sträcka vid Äspet. Men minsann....när vi ställde upp tubarna för att spana ut över havet lättade dimman och den höll sig borta resten av dagen. Snabbt hittades bl a småskrake, sjöorre, alfågel, storlom, gråhakedopping och skäggdopping. Prutgässen sträckte i stort antal. Då det inte är beträdnadsförbud  vid denna tid på året promenerade vi på stranden utanför reservatet. Diverse tättingar som pilfink, vinterhämpling, sävsparv och ängspiplärka flög runt. Ute på karet stod två kustpipare och ett fyrtiotal kärrsnäppor. På ett skär stod en skärsnäppa. När vi gått en bit vände vi inåt mot fågeltornet och stötte Lasse L upp en dvärgbeckasin som flög en kort runda innan den landade en bit därifrån. Vi gick dit och då stöttes den igen men tröttnade på vårt sällskap och drog långt iväg. Inne i lagunen var det gott om vitkindade gäss men även krickor, bläsänder och gravand. Nu började vi bli kaffesugna och gick tillbaks till parkeringen och fikade. Här underhölls vi av grönsiskor, gråsiska, gransångare och domherre.

Äspet i morgonskrud  Foto. Per Uno Nilsson

Nästa stopp blev Gropahålet där Helgeå rinner ut i Östersjön. Här blev vi dagens hjältar då vi hjälpte ett par som kört fast sin bil i sanden. Mannen hade nogt grävt en bra stund för att få loss bilen men med gemensamma krafter puttade vi bilen så den kom ur sanden. Paret var mycket tacksamma. Nu kunde vi koncentrera oss på fåglarna men tyvärr var det ganska tomt på fågel så vi drog vidare till Friseboda.

När vi gick längs spången hördes det välbekanta ljudet av sidensvansar och en flock flög förbi men satte sig i ett träd nära oss. Även domherrarnas visslingar hördes. Framme vid plattformen spanade vi över havet men även här var det ganska tomt. Svarta, sjöorre, storlom och eder fick vi se i alla fall. Efter en ny fika lämnade några medan vi andra gjorde stopp vid Yngsjö kapell och Pulken innan vi avslutade dagen.

Lars-Olof

Artlista

Prutgås  kanadagås  vitkindad gås  grågås  bläsgås  gravand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  ejder  svärta  sjöorre  alfågel  knipa  småskrake  tamduva  ringduva  gråhakedopping  skäggdopping  tofsvipa  kustpipare  kärrsnäppa  skärsnäppa  dvärgbeckasin  enkelbeckasin  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  storlom  storskarv  röd glada  havsörn  fjällvråk  ormvråk  större hackspett  spillkråka  pilgrimsfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  sidensvans  blåmes  talgoxe  sånglärka  gransångare  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  rödhake  pilfink  sädesärla  ängspiplärka  bofink  bergfink  domherre  grönfink  vinterhämpling  gråsiska  steglits  grönsiska  sävsparv

Havstrut

 

Sidensvans

 

Grönsiska

Foto: Per Uno Nilsson