Finjasjön 24/9

Ett besök i Göingebygden stod på programmet denna lördag. På väg till samlingen vid City Gross i Höör kom det några regnskurar vilket vi inte räknat med denna dag. Som tur var slapp vi regnet resten av exkursionen. Första stopp var fågelplattformen vid Finjasjön. En ung svarthakad buskskvätta har hållt till här någon vecka så vi hoppades få se den. När vi klev av bilarna hörde några av oss en mindre hackspett ropa. Tyvärr höll den tyst sedan så resten av gänget fick aldrig höra den. Vid bron över Almaås spanade vi efter kungsfiskare och det dröjde inte länge förrän en kom flygande och tog höjd över våra huvuden och drog ut mot sjön. Ett första span efter buskskvättan gav inget resultat. Vi drog oss ut mot plattformen och denna gång kunde vi gå hela vägen. Vid vårt förra besök hade Almaån stigit så mycket att stigen var helt översvämmad så vi fick ge upp försöket att ta oss dit. En vattenrall grymtade några gånger och det var gott om småfågel i buskarna. Vid plattformen sågs en del simänder och sångsvanar i sjön. Tre ägretthägrar var uppe och flög och strax kon en havsörn och skrämde upp allt. Några visslingar hördes och så kom kungsfiskaren flygande framför plattformen. Andra fåglar vi såg från plattformen var brun kärrhök, spillkråka, sävsparv, smådopping och rörhöna.

Nu började vi bli kaffesugna så vi återvände till bilarna och hämtade fikat. Vi satte oss vid bord på Möllerödsmaden och det var mycket trastar i gång, björktrast, koltrast och taltrast hamnade på dagslistan. En gröngöling hördes och vi såg även trädkrypare, bergfink, grönfink, blå kärrhök och svarthätta. När vi skulle gå över bron för att fortsätta upptäcktes till slut den svarthakade buskskvättan på en stolpe i buskridån vid ån. Jubel utbröt då vi nästan gett upp att vi skulle få se den.

Nästa stopp blev fågeltornet men det blev bara en ny art då en stenfalk drog förbi i snabb fart. Tredje och sista stoppet blev vid guldkusten på Hovdalafältet. Ladusvala, backsvala och pilfink blev nya arter för dagen. I sjön var det ganska tomt på fågel. Efter en sista fika avslutade vi dagen som alla var nöjda med.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  sångsvan  grågås  skedand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  knipa  fasan  smådopping  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  brun kärrhök  blå kärrhök  havsörn  ormvråk  vattenrall  rörhöna  sothöna  skrattmås  gråtrut  ringduva  turkduva  mindre hackspett  gröngöling  spillkråka  stenfalk  nötskrika  skata  kråka  kaja  korp  blåmes  talgoxe  backsvala  ladusvala  gransångare  svarthätta  gärdsmyg  nötväcka  koltrast  björktrast  taltrast  rödhake  svarthakad buskskvätta  pilfink  ängspiplärka  bofink  bergfink  grönfink  grönsiska  sävsparv