Referat från möte Ringsjöbygdens fågelskådare 20221115 Bykupan Osbyholm

Föreningens ordförande Lars-Olof Nilsson hälsade alla välkomna till ett välbesökt möte och riktade ett särskilt välkomnande till dagens föreläsare Gunnar Gunnarsson. Totalt 50 personer var närvarande för att lyssna på föreläsningen och fira föreningens 13 års dag.

Staffan Åkeby informerade om att det blir en omstrukturering inom ornitologiföreningarna ”Bird Life Sverige” och SKOF, vilket innebär att är man medlem i den ena så är man även medlem i den andra. Mer information går att hitta på SKOFs hemsida. Om man bara är medlem i Ringsjöbygdens Fågelskådare så berörs man inte.

Gunnar Gunnarsson (GG) fick därefter ordet. GG är bitr. prof. i zooekologi på högskolan i Kristianstad och hans forskning är inriktad på andfåglar. Idag var hans ämne ”Andfåglar i vått och torrt”. GG är uppvuxen i Mörbylånga och började intressera sig för fåglar i tonåren, vilket ledde till biologistudier i Lund. GG gjorde sitt examensarbete i Lund genom studier på rödbenor. Därefter lockade högskolan i Kristianstad med en spännande forskningsinriktning.

Forskningsprojektet Andfåglar innefattar svanar, gäss och änder, vilka samtliga är knutna till våtmarker, som det finns en del runt Kristianstad. GG beskrev bl.a ett projekt där vilda gräsänder jämförs med gräsänder uppfödda i hägn. Sistnämnda är avsedda för jakt och det jagas ca 100 000 gräsänder årligen i Sverige. GG gjorde sin doktorsavhandling med titeln ”Överlevnadsmönster på gräsand”.

GG nämnde att det finns sju arter av svan, 15 arter av gäss och 130 arter av änder i världen.

GG nämnde även att influensavirus hos fåglar kan vara högpatogent för vissa arter (ex. stripgås) och så även för tamfåglar, vilket innebär att de dör inom 24 timmar efter insjuknande.

GG arbetar tillsammans med Ottenby andfänge och där har konstaterats att änder inte påverkas så mycket av virus.

När det gäller gäss så har beståndet av grågås och vitkindad gås ökat mycket jämfört med antalet på 60-80 talet. Det görs studier bl.a. på Håslövs ängar om hur betestrycket påverkar landskapet. Grågås och vitkindad gås, som häckar i norra Sverige, flyttar till Holland på vinterhalvåret medan samma arter i Skåne inte tycks flytta så mycket.

GG menade också att sångsvanen har ökat mycket på senare år.

GG avslutade med att nämna att han idag ägnar sig mycket åt att studera kopplingen mellan gräsänderna, ryggradslösa djur och ex. doppingar, vilket har visat att de är positivt beroende av varandra.

GG fick lite frågor från åhörarna innan Lars-Olof tackade för ett intressant föredrag och överlämnade glasunderlägg.

Kvällen fortsatte med att deltagarna åt smörrebröd från Tahiti i Hörby och drack alkoholfri öl eller vatten därtill. Efteråt serverades det kaffe och en liten kaka.

Under kvällen sålde Monica almanackor med bilder på fåglar tagna i Sverige som medlemmarna skickat in.

Kvällen avslutades och deltagarna kunde åka hem med ny kunskap om våra vanligaste fåglar knutna till våtmarker.

 

Vid pennan

Ann-Margret Svärd Nilsson