Vomb/Kranke 5 november

Gåsspaning stod på programmet denna lördag. Vid samlingen i Hörby välkomnades vi av 50-talet sidensvansar som drog runt parkeringen vid Ica Kvantum. Fin början på dagen. Vi drog iväg mot Hjularöds våtmark och här var det gott om fågel. Förvisso mest grågäss och vitkindade men även en ensam trana, några skedänder, krickor och några smådoppingar. En havsörn flög förbi och skrämde upp allt men den drog vidare och lugnet hägrade igen. Uppe i skogen såg vi bl a trädkrypare, blåmes, talgoxe och sparvhök. Domherre, mindre korsnäbb och större hackspett hördes. Vi kunde även studera en jättefin räv i jakt på frukost.

När vi stått här ett tag kom vi på att Jan från Dalby stod och väntade på oss vid Vombsjöns utlopp så vi begav oss dit. På vägen sågs en flock björk- och rödvingetrastar. När vi kom fram och hoppat ur bilarna meddelade Jan att det gick fyra brushanar i strandkanten och vi fick snabbt in dom i tubkikarna. En skärpiplärka flög över och strax kom en flock stjärtmesar. Några ägretthägrar sågs på norra stranden.

Efter frukost gick färden till Vombs ängar. Här var inte så mycket fågel men dagens första varfågel satt i toppen av ett träd. Vi fick ytterligare två innan dagens var slut. I övrigt några tofsvipor och en flock starar.

Nästa stopp blev Silvåkratornet och gömslet. Vi hoppades på skäggmes längs spången ut till gömslet men de var inte hemma idag. En hel del snatteränder rastade i sjön och vi fick även sothöna och rörhöna in på dagslistan. En varfågel till sågs. En promenad bort till Silvåkrabäcken gav nötväcka och entita.

Då vi hade fika kvar avslutade vi vid Sjötorps ängar och här såg vi dagens tredje varfågel. Om det nu inte var samma som förföljt oss hela vägen från Vombs ängar.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  sångsvan  skedand  snatte rand bläsand  gräsand  kricka  brunand  vigg  knipa  storskrake  fasan  tamduva  ringduva  rörhöna  sothöna  trana  smådopping  skäggdopping  tofsvipa  brushane  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  storskarv  gråhäger  ägretthäger  sparvhök  röd glada  havsörn  ormvråk  större hackspett  gröngöling  tornfalk  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  entita  blåmes  talgoxe  sånglärka  stjärtmes  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  stare  koltrast  rödvingetrast  björktrast  rödhake  skärpiplärka  domherre  grönfink  mindre korsnäbb  steglits  gulsparv  sävsparv