Spontanskådning 16 november

Dagens spontanskådning genomfördes i typiskt höstväder med friska vindar och 6 plusgrader. Lars H och jag var först på plats och kollade in ett 20-tal gamla och 5 unga mindre sångsvanar utanför badplatsen. Efter en stund anslöt ytterligare tre skådare.

I sjön låg det mest gräsänder men också ett stort antal skedänder, bläsänder, krickor och storskrakar. Två stjärtänder, två ägretthägrar och en skäggdopping sågs också härifrån.

Mot plattformen! Här blev vi inte långvariga. Det blåste en isande kall vind och ganska tomt på fåglar. Det mest intressanta var fem födosökande bergandshonor, en varfågel och några trastflockar som flög förbi.

Nästa stopp blev fågeltornet. Här upplevde vi riktig dramatik en bit ut i sjön när en havsörn attackerade den enda sädgåsen vi sett. Från ingenstans kom ytterligare fyra havsörnar och ville hjälpa till. De vann till slut kampen men gåsen var för tung och de lyckades inte dra iväg med den. När vi lämnade var kråkor och trutar framme och satt på gåsen ute i vattnet.

Vi gick tillbaka till parkeringen där vi avslutade skådningen med nötväcka, trädkrypare, kungsfågel och gärdsmyg. Vi såg 46 arter.

Lars Lundquist

 

Artlista

Vitkindad gås, Grågås, Tajgasädgås, Bläsgås, Knölsvan, Mindre sångsvan, Sångsvan, Skedand, Bläsand, Gräsand, Stjärtand, Kricka, Vigg, Bergand, Knipa, Storskrake, Fasan, Ringduva, Skäggdopping, Tofsvipa, Skrattmås, Fiskmås, Havstrut, Gråtrut, Storskarv, Gråhäger, Ägretthäger, Röd glada, Havsörn, Ormvråk, Varfågel, Kaja, Kråka, Korp, Entita, Blåmes, Talgoxe, Kungsfågel, Gärdsmyg, Nötväcka, Trädkrypare, Koltrast, Björktrast, Rödhake, Grönfink, Grönsiska.

 

Dramat med sädgåsen och havsörnarna fotades av Per Uno

Den stackars gåsen inringad