Spontanskådning 12 januari

Årets första spontanskådning är genomförd. Idag var vi hela 8 skådare som trotsade vinterkylan. Som vanligt var Jonny först på plats och spanade över en nästan fågeltom Ringsjö när jag anlände. Endast några gräsänder och en knipa kunde upptäckas. Vi fortsatte till plattformen och här var det full aktivitet bland mesarna på matningen. Mest talgoxar och blåmesar men även entita och nötväcka. På Gäddängen låg fortfarande isen kvar och minst 130 sångsvanar stod på isen tillsammans med två knölsvanar, fyra sädgäss och några grågäss. Nu anlände de övriga skådarna efterhand och när Lars-Olof kom med mer fågelmat upptäckte han genast varfågeln som satt i toppen på en björk på andra sidan. En gröngöling hördes på avstånd, några gråhägrar flög förbi och en gärdsmyg höll till i de låga buskarna.

 

Vi lämnade plattformen och gick söderut ner mot hagarna. Här såg vi en flock trastar med både björktrastar och rödvingetrastar uppe i trädtopparna. Framme vid fågeltornet skrämde vi iväg en ägretthäger från vasskanten i sjön. En bofink satt i en trädtopp och bergfinkar flög ljudliga förbi. Annars var det märkligt tyst och tomt på fåglar. För att citera Lennart: Vi har i alla fall fått frisk luft.

 

Vi gick tillbaka till parkeringen. Några storskrakar låg nu i sjön vid badplatsen och en storskarv flög förbi. På parkeringen såg jag och Lars-Olof en trädkrypare när alla lämnat, det blev dagens sista art. Totalt såg vi 31 arter.

 

Lars Lundquist

 

Artlista

 

Grågås, Sädgås, Knölsvan, Sångsvan, Gräsand, Knipa, Storskrake, Fasan, Vit stork, Gråhäger, Ägretthäger, Storskarv, Röd glada, Ormvråk, Fiskmås, Större hackspett, Gröngöling, Varfågel, Kråka, Korp, Blåmes, Talgoxe, Gärdsmyg, Nötväcka, Trädkrypare, Koltrast, Björktrast, Rödvingetrast, Bofink, Bergfink och Grönsiska.