Abullahagen och Skarhults ängar 20/4/2019

Trots påskafton var vi nio skådare på denna exkursion till mina ”hemmalokaler”
Abullahagen är ett naturreservat beläget i utkanten av Eslöv så jag har nära till den härliga lokal.

Gråhakedopping

Solen lyste från blå himmel när vi började vandringen. Åtskilliga trastar son rödvinge, dubbel och taltrast rastade i markerna. Vårt mål var ringtrast och efter en stund så såg vi två som gick tillsammans med ett gäng björktrastar. Gransångare, hämpling, svarthätta och grönfink var andra arter som sågs. I Långa kärr låg det bl a gråhakedopping, kricka och gravand. Nöjda gick vi tillbaka till parkeringen och intog fika.

Gråhäger

Nästa lokal blev Skarhults ängar där vi såg bl a brushanar, rödbenor och två tranor. Uppe i en kraftledningsstolpe rastade en pilgrimsfalk och snart tog den till vingarna varpå alla andra fåglar flög upp. När vi var nöjda här så återvände vi till Abullahagen för grillning och sammanfattning av dagen.

Hämpling

Artlista
Knölsvan sångsvan grågås gravand kricka gräsand skedand knipa gråhakedopping storskarv gråhäger röd glada ormvråk tornfalk pilgrimsfalk fasan sothöna trana strandskata mindre strandpipare tofsvipa brushane enkelbeckasin storspov rödbena skrattmås fiskmås ringduva skogsduva större hackspett sånglärka ängspiplärka trädpiplärka sädesärla gärdsmyg järnsparv rödhake ringtrast koltrast björktrast taltrast rödvingetrast dubbeltrast svarthätta gransångare lövsångare entita talgoxe blåmes skata kaja råka kråka stare pilfink bofink grönfink hämpling gulsparv sävsparv

Knösen, Skanör och Kämpingevassen 7/4/2019

Denna dag så var målet Skanör. Vi samlades vid Skanörs borgruin och började vandringen ut mot Knösen. Det var inte så mycket fågel, mest sånglärkor. En flock ljungpipare förgyllde tillvaron. Framme vid grandungen var det lite mer liv. Järnsparvar och gransångare sjöng. En brandkronad kungsfågel upptäcktes tillsammans med vanliga kungsfåglar. Några hade turen att få se en jorduggla jaga över ängarna men givetvis hade den försvunnit när vi andra kom för att titta på den. Dubbeltrast, rödvingetrast, stenskvätta, skärfläckor och stjärtänder var andra arter vi fick in på dagslistan. Tyvärr såg vi ingen ringtrast som annars ses ofta här.
Nu skrek det i kaffetarmen så vi gick tillbaka till bilarna och satte oss att fika i det fina vädret. Det visade sig att vi gått en runda på ca 5 km, men vi hade varit ute i tre timmar.
Nästa stopp Landgrens holme med mycket skärfläckor. Tyvärr gjorde dåliga parkeringsmöjligheter att vi kom ifrån varandra. Efter telefonkontakt så strålade vi samman vi Kämpingevassen. Här låg svarthakedopping ute i havet. Brandkronad kungsfågel hade setts tidigare på morgonen men de såg vi inte röken av. Efter ytterligare en fika så skildes vi åt för denna gång
Lars-Olof

Artlista
Knölsvan grågås vitkindad gås gravand bläsand kricka gräsand stjärtand vigg ejder småskrake smådopping skäggdopping gråhakedopping svarthakedopping storskarv gråhäger röd glada havsörn brun kärrhök sparvhök tornfalk pilgrimsfalk rörhöna sothöna strandskata st strandpipare ljungpipare tofsvipa skärfläcka storspov rödbena skrattmås fiskmås gråtrut havstrut kentsk tärna ringduva turkduva jorduggla sånglärka ängspiplärka sädesärla järnsparv rödhake stenskvätta koltrast rödvingetrast dubbeltrast gransångare kungsfågel brandkronad kungsfågel blåmes talgoxe skata kaja råka kråka stare bofink grönfink steglits hämpling domherre sävsparv

Spontanskådning 17/4/2019

12 medlemmar möttes på plattformen denna soliga dag. Båda ladusvalor och backsvalor jagade över vattnet, de första för några av oss iår. Annars ingen nya sommer gäster, och inga fiskgjuse.

Sådesärla

Sävsparv

Skäggdopping

Där var ett bra selektion av ankor, och en enkel storspov flög över, men vattenstånd är högt, och där var ingen vade att furagera på.

Artlistan (46 arter)

Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Årta Skedand Brunand Vigg Knipa Skäggdopping Gråhäger Vit stork Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Sothöna Trana Tofsvipa Storspov Skrattmås Fiskmås Gråtrut Ringduva Gröngöling Backsvala Ladusvala Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Koltrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv

Ejdersträck i tät dimma 23/3

Carl Nielsen hjalp till

Traditionsenligt så gjorde vi en exkursion till Kåseberga denna dag. Ejdersträcket är i gång och förhoppningen var att hitta en praktejder i någon av flockarna.

Vädret var lovande när vi lämnade Hörby, men ju längre söderut vi kom desto molnigare blev det. Väl framme i Kåseberga var det rena rama Lützendimman. Det var inte många meter vi såg ut över havet. Humöret var kanske inte på topp hos mig, men vad skall man göra.

Storskarv, Kåseberga hamn

Knölsvan, Kåseberga

Lite fåglar lyckades vi hitta i alla fall. Några sjöorrar, en del alfåglar, gravänder och småskrakar lyckades vi urskilja i dimman. Så småningom lättade det och vi såg mer och mer. De första ejderflockarna började dyka upp och det kom en hel del under tiden vi var där. Dock ingen praktejder.

Kornsparv, Hammar

Efter första fikan var vi nöjda och begav oss till vinterfältet i Hammar för att se om det fanns några kornsparvar kvar. Då det varit en mild vinter så har här inte varit så många som det brukar. Efter ett tag såg vi 5-6 stycken i stubbfältet och en av dem behagade att flyga upp i en pil där vi kunde njuta av den en lång stund. Andra fåglar här var bl a sävsparv, hämpling och sånglärkor.

Nästa stopp blev strax efter Hammar och på ett fält gick massor av vitkindade gäss. Efter en stund lyfte allihop och vi förstod att någon rovfågel var på gång. Mycket riktigt så var en pilgrimsfalk på jakt efter lite lunch men vad vi såg lyckades den inte fånga något.

Varfågel, Fyledalen

Vårt sista stopp denna dag blev Fyledalen och kungsörnarna. En var uppe och flög och efter en stund hittades boet där honan låg. Förhoppningsvis ligger hon på ägg och får ungar så småningom. Bara hoppas att inte marodörer stör häckningen. Vi såg även några havsörnar här.
Nöjda med dagen avslutade vi här

Lars-Olof

Tack til Johnny för bildarna

Artlistan (62 arter) :

Knölsvan Sångsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Gravand Kricka Gräsand Ejder Alfågel Sjöorre Knipa Småskrake Storskrake Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Sparvhök Ormvråk Kungsörn Tornfalk Pilgrimsfalk Sothöna Trana Strandskata Tofsvipa Storspov Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Spillkråka Sånglärka Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Koltrast Kungsfågel Stjärtmes Entita Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Varfågel Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Pilfink Bofink Hämpling Gulsparv Sävsparv Kornsparv

Spontanskådning 3/4/2019

14 medlemmar troppade upp på plattformen idag. 6 hönor och 8 hanar. Gransångarna sjung för fyllt samman med bofinkar.

Riktige många skäggdoppingar på Ringsjön, och 2 par på Gäddängen, jag undrade vad de sista fick at äta? Kanske där är redan småfisk.

Vid plattformen skinnade solen, men det blåste ifrån sydöst, så det var inte så varmt. Sävsparv sås på andra sidan, samt ett par där snabbt kom och försvann foran plattformen. Nötväcka hördes oavbrutet, en gärdsmyg trillade, och ett par rödhakor tittade intresserat på oss. Tranor stod på backen foran kyrkan samman med fiskmås, skrattmås och tofsvipor. Vi väntade på fiskgjuse, ägretthäger eller något annat spännande men de uteblev, nästan!

Vigg, kricka, skedand, snatterand, gräsand och knipa var på vattnet, och gravänderna bråkade med varandra. Et par knölsvanar reste sig upp av vattnet, nästan som doppingar.

Och efter nästan alla var gått, flög 2 ägretthäger och 3 gråhäger upp ifrån fiskedammen och satte kurs mod Hässleholm.

Tack till Per-Uno och Lasse för bildarna.

Artlistan (43 arter)

Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Vit stork Röd glada Ormvråk Sothöna Trana Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Ringduva Större hackspett Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Koltrast Rödvingetrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Kråka Korp Stare Bofink Gulsparv Sävsparv

Referat från föredrag om Storkprojektet i Skåne, 20190319, Ringsjöbygdens fågelskådare

Efter årsmötesförhandlingarna och välsmakande bulle med dricka/kaffe och kaka hälsades Rolf Lindström välkommen av ordföranden Lars-Olof Nilsson.
Rolf blev intresserad av fåglar sent i livet och nyttjar nu sin kunskap genom att bl.a. ta hand om barn som besöker Skrylle utanför Lund. Rolf deltar aktivt i storkprojektet och delgav oss på ett engagerat och trevligt sätt hur storken lever.


Vuxen vit stork väger 3-5 kg och har en livslängd på 20-25 år. Hanen är lite större än honan. Honan lägger 3-6 ägg och får fram 2-4 ungar. Ruvar i 33-34 dygn. Ungarna kan flyga efter 9 veckor. Äggen är stora som gåsägg. Nykläckta ungar är känsliga för väta och blåst men stark sol och torka är inte heller bra.
Storken äter animalisk föda, men tuggar inte maten. I Skåne är daggmask stapelföda, i Afrika är gräshoppor den vanligaste födan.
Storken kom till Skåne på 1500-talt och det ansågs bringa lycka om gården hade stork på taket. Efterhand som vårmarkerna försvann från jordbrukslandskapet (utdikning) så försvann storken och 1954 fanns det bara ett par kvar på Karups Nygård.
Polen och de Baltiska länderna har mycket stork beroende på att det småskaliga jordbruket finns kvar.
År 1989 startades storkprojektet upp på Karups Nygård. Numera finns det en anställd person i projektet och ca 80 st, frivilliga. De frivilliga är oumbärlig hjälp i samband med matning när ungarna är kläckta. Matas med hackad fisk och och övergår senare till kyckling. Fisken skänks från de projekt som sköter trålningen av skräpfisk i våra sjöar. Kycklingen kommer från kläckerierna där tuppkycklingarna sorteras bort.
Alla ungar ringmärks. Sista helgen i juli släpps ungarna och de flesta flyger iväg söderut. Det finns två rutter, väster eller öster, som man observerat genom att placera GPS sändare på storken. Västrutten går över Danmark, Tyskland, Frankrike och ner till Spanien där de stannar. Östrutten går över Polen, Balkan, Turkiet, Egypten och ända ner till Sydafrika där de kan ses vid årsskiftet. De brukar komma tillbaka efter 4 år. Faror på flyktvägen är bl. kraftledningar och vindkraftverk.
Målet 2018 var att ha 100-150 par i Skåne och det har observerats 68 par. Om man är intresserad av att prova att etablera stork i sin närhet så kan storkprojeket hjälpa till med att sätta upp ett storkbo. Det kan placeras på en avsågad kraftig och tillräckligt hög trädstam i närheten av ett område som är vattenrikt. Kostnader i samband med uppsättandet får den enskilde stå för. Storkprojektet kommer förmodligen att fortgå till år 2025.
Rolf avslutade med att besvara frågor från auditoriet. Lars-Olof tackade Rolf för ett trevligt och intressant föredrag och överlämnade en keps samt en blomma.
Vid pennan
Ann-Margret

Spontanskådning 2019-03-20

Tio tappra skådare trotsade vädrets makter och kom till årets första spontanskådning från plattformen på Gäddängen. Det blåste en kall vind från nordväst. Det var bara ett par plusgrader när vi startade och det var lovat regn, men än så länge var det uppehållsväder. Bofinkar, trastar och starar var i full gång vid parkeringen. Från plattformen såg vi flera arter änder som snatteränder, bläsänder, krickor, viggar och knipor och en ensam smådopping som simmade ut från vassen. En ägretthäger kom flygande från söder och landade i nordöstra delen där den försvann i vegetationen. Varfågeln visade upp sig fint när den satt i toppen av ett träd, gärdsmygen sjöng för fullt och en sävsparv höll till i buskarna söder om plattformen. En kungsfiskare flög ut från vassen och försvann innan alla fick se den. Det dröjde nu inte länge förrän de första regndropparna kom och vi avslutade skådandet nöjda och belåtna med dagens obsar. Vi såg totalt 38 arter.

Artlista
Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, ringduva, kungsfiskare, gröngöling, gärdsmyg, koltrast, rödvingetrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, varfågel, skata, kaja, kråka, stare, bofink, gulsparv och sävsparv.

Lasse Lundquist

Örnspåning med mera

Regn, blåst, solsken och snö, man skulle tro det var April! Vi var 7 gjusar som drog ifrån Hörby kl 7:30 och Jan anslutit os vid Fyledalen. Vi åkte olika väg, då jag skulle hämta en glömt kikare. Så vi kom sist genom Fyledalen för at stanna och titta på en ung havsörn där flög majestisk långs av dalen nordpå. De andra hade set den ifrån kungsörns parkeringsplatsen, så alla var nöjd. Blåsten var bitande kallt, men då den var i nordväst stod vi i fin lä, och kunna varme os när solen kom fram.
Här stod vi et par timmar och spanade mesar, då några beslöt at gå ned ad vägen för at se om vi kunna hitta kungsörnboet, mens andra fikade. Vi hittade en stor bo, men inte stor nock til kungsörn, då Tina uppdagade en varfågel på andra sida av ån, och den blev flitigt fotograferat.
Tillbaka på parkeringen var det kaffe tid, och mens vi njuta detta, kom kungsörn flygande lågt mot högre, för senare at lyfte över backen så alla fick set den fint. Den försvann bakom backen, och det hjälp inte med mera kaffe, vi så den inte mer.

Nu åkte vi til Sjöbos våtmark, var där var kricka, bläsand och et par gravänder på vattnet, och 3 tranor gick på åkern bakom. En strandskata sås också, och där var många tofsvipa, och sånglärkor sjöng överallt. Härifrån åkte vi ad Kumlagårdsvägen var vi måtte stanna och kolla en stor flock vitkindad gäss, 6 sädgäss, en del bläsgäss samt grågäss. Vidare farten långs ängarna sås vit stork i närheten af Hemmestorp, men inga kronhjort, som man kan ofta se här.

På väg förbi Vombs reningsverk vältade regnet ner men da vi kom til ängarna var regnet blåst borta, och vi kunna se mängder av vitkindad igen, samman med tofsvipor, gravänder och sånglärkor. Vid tornet var det fortfarande ruskigt, men 3 sävsparv sås vid bron. Då kom en liten flock 13 tranor flygande ifrån syd, och så en till på 13 och till sist en flock på 14. En fjällvråk ryttlade nord för tornet innan regnen blandat med snö började igen, och vi slutade turen för idag.
Jonathan och jag åkta förbi Hjularödssjön på väg hem, för att se om de 12 ägretthäger vi hade set i onsdags fortfarande var på plats, men där var bara 4, och för at sluta vore örnspåningsexkursion riktigt av, en havsörn.

Artlista (38 arter)

Bläsgås Grågås Gravand Bläsand Kricka Gräsand Knipa Fasan Gråhäger Vit stork Röd glada Havsörn Ormvråk Kungsörn Sothöna Trana Strandskata Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Tamduva Ringduva Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Stjärtmes Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Nötskrika Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare

Lunds reningsverksdammar och några lokaler till, söndag 24/2/2019

Den 24/2 var det exkursion igen. Efter att året inletts dåligt med en inställd och en regnig/blåsig exkursion var vädergudarna på vår sida denna morgon.

Vitögd dykand-Vigg hybrid, Lunds reningsverk

Bobyggande skata, Lunds reningsverk

 

Solen lyste från en blå himmel vid samlingen i Gårdstånga. Några domherrar och en stenknäck blev de första kryssen denna dag.

Rörhöna, Lunds reningsverk

Sothöna, Lunds reningsverk

 

 

Framme vid reningsverksdammarna i Lund väntade Jan på oss. Vi började gå runt dammarna. Änder som snatterand, bläsand, vigg, storskrake, gräsand, brunand och knipa sågs i stora antal. En vattenrall upptäcktes i vasskanten och skapade extra glädje. Vi hoppades på forsärla och kungsfiskare men de såg vi inte.

Smådopping, Lunds reningsverk

Bläsand, Lunds reningsverk

Nästa lokal blev Löddesnäs ute vid Bjärred där dagens första fika intogs.

Storskarv, Lunds reningsverk

Knölsvan, Lunds reningsverk

Ormvråk, Löddesnäs

Här har man rest ett nytt fågeltorn och härifrån sågs bl a en flock snösparvar och någon hörde skäggmes i vassen.

Löddesnäs

Vidare till Salviken och här kryssades bl a storspov, strandskata och stjärtand.
Sista lokalen blev plattformen vid Lundåkrabukten. Lasse L ville ha skärfläcka och större strandpipare på årslistan och som tur var så hittade jag sådana till honom. Även kärrsnäppor rastade.
Efter detta avslutade vi dagen.

Några av de 300 Storspovar vid Lundåkra bukten

Detta blev inte ett lika poetiskt referat som när Gert-Åke skriver. Han var hemma framför tv:n och stöttade de svenska tjejerna som tog vm- guld i lagsprinten. Jag fick täta rapporter hur det gick i kvartsfinal, semifinal och final från honom.
Nu är våren på gång och fåglarna börjar komma tillbaka från sina vinterkvarter.
Det är en härlig tid som ligger framför oss

Lars-Olof

Tack till Jan-Olof för de fina bildar

 

Artlistan på 55 arter

Knölsvan Sångsvan Bläsgås Grågås Kanadagås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Brunand Vigg Knipa Småskrake Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Ormvråk Vattenrall Rörhöna Sothöna Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Storspov Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Spillkråka Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Koltrast Skäggmes Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Stare Pilfink Grönfink Steglits Domherre Stenknäck Snösparv