Pugerup och Rönneholms mosse 27 februari

Kl 8 denna härliga morgon samlades 15 st fågelskådare vid idrottsplatsen i Snogeröd för dagens exkursion. För en gångs skull var vädret helt perfekt, några minusgrader, sol från blå himmel och vindstilla. Det var ett tag sedan vi hade sådan tur med vädret.

Första stoppet blev Pugerup och här verkade det som att det var gulsparvens dag. Överallt sågs och hördes det gulsparvar. Svårt att beräkna antalet men åtminstone 70 ex observerades. Promenaden härute gav också bl a sångsvan, grågås, korp, sånglärka och grönfink. Efter en stund hörde vi spillkråkans läte och snart kom två ex flygande över oss. Med all säkerhet hane och hona. Vi vände tillbaks till bilarna och fick se en flock tofsvipor som var uppe och flög. Nästan framme vid bilarna såg några av oss en rovfågel sitta på marken och äta på något. Förslag på ormvråk, sparvhök och glada kom upp men när den lyfte visade det sig vara en honfärgad blå kärrhök. En kul avslutning på promenaden härute.

Färden gick vidare till Sjöholmens badplats. Här intogs förmiddagsfikan och efter det spanade vi av Ringsjön. Här fick vi se en hel del änder såsom salskrake, brunand, vigg och knipa. I björkarna fick vi se några stjärtmesar. När vi var nöjda här gick vi ut till Rönneholms mosse. Här stod det mycket vatten på ängarna längs Rönne å och både gråhäger och ägretthäger syntes i översvämningen. Promenaden fortsatte och vi stannade till vid första vassbältet för att lyssna efter skäggmes som Lars Helgesson hört och sett dagen innan. Givetvis var det helt tyst och vi tvivlade på att Lars haft rätt. Vi gick vidare och ute på mossen sågs havsörn, gravand, tofsvipa, havstrut och gråtrut. Vi spanade förgäves efter varfågel som man kan få se härute. Färden fortsatte tillbaks längs vassen där skäggmesen hållt till dagen innan och minsann, helt plötsligt hördes den och två ex flög förbi i vassen. Förtroendet för Helgesson var återupprättat. Tranor hördes och strax kom 4 ex seglande och flera flockar med bläsgäss drog över oss.  På tillbakavägen stannade vi till vid översvämningen och nya arter ramlade in på dagslistan. Bläsand, kricka, salskrake och smådopping simmade runt och när vi undrade varför vi inte sett någon varfågel hittar  Mats en. Den satt uppe i en risbuske men dök nästan genast ner på marken och sedan var den puts väck. Nu återvände vi till bilarna och avslutade en härlig exkursion med en stenknäck som satt i toppen en björk vid parkeringen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  sångsvan  gravand  bläsand  gräsand  kricka  brunand  vigg  knipa  salskrake  storskrake  fasan  smådopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  blå kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  trana  tofsvipa  fiskmås  havstrut  gråtrut  skogsduva  ringduva  större hackspett  spillkråka  gröngöling  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  stjärtmes  gärdsmyg  nötväcka  koltrast  björktrast  stenknäck  bofink  grönfink  grönsiska  gulsparv