Rovfåglar 10/9

Rovfåglar runt Näsbyholm och Börringe var målet för denna exkursion. Dagen innan hade den hökörn, som tre månader tidigare under några dagar runt Fyledalen, larmats ut i området. Givetvis var vår förhoppning att vi skulle få se den.

Morgonen började dimmigt men när vi gjorde första stoppet vid alén upp till Näsbyholms gods hade den lättat betydligt. Vi började spana och det var en del rovisar igång. Bl a tornfalk, lärkfalk, röd glada och havsörn. annat var spillkråka, större hackspett, mindre korsnäbb, rödstjärt och rödhake. Snart kom det en vad vi bestämde till ung  stäpphök som gjorde ett födosök innan  vi tappade den bakom en träddunge. Efter en stund dök den upp igen. Samtidigt kom det larm om en ung stäpphök i samma område vilket visade att vi bestämt den rätt från början. Skönt att vi begriper något när det gäller fågelskådning.

Normalt brukar vi köra ner till Näsbyholmssjön och skåda där men med tanke på hökörnen så beslöt vi att stå kvar och se vad som hände angående örnen. Vår strategi lönade sig då det till slit kom larm om att hökörnen setts borta vid Gärdslövs kyrka. Det var bara någon kilometer från där vi stod så vi packade snabbt ihop och gav oss av dit. Efter lite strul med ett stopp p g a en punkterad jordbruksmaskin lyckades vi alla få se den skruvande ihop med ormvråkar vid kyrkan. Lyckan var gjord och det var livskryss för alla utom för mig och Lasse L som var på plats när den sågs i Fyledalen i juni. Detta var givetvis nytt GjuseX också men firandet med tårta får vi ta en annan gång.

Sista stoppet blev Börringe mad. Här fick vi lite vadare till dagslistan såsom brushane, svartsnäppa, större strandpipare, kärrsnäppa och småsnäppa.

Vi såg åtta olika arter rovfågel denna dag vilket var en liten besvikelse trots hökörnen. Arter som brun glada, brun kärrhök, fiskguse och bivråk uteblev.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  knölsvan  gräsand  kricka  vigg  fasan skogsduva  ringduva  sothöna  trana  större strandpipare  brushane  kärrsnäppa  småsnäppa  svartsnäppa  skrattmås   fiskmås  storskarv  gråhäger  sparvhök  hökörn  stäpphök  röd glada  havsörn  ormvråk  spillkråka  större hackspett  tornfalk  lärkfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  talgoxe  ladusvala  gransångare  svarthätta  grå flugsnappare  rödhake  rödstjärt  sädesärla  mindre korsnäbb  steglits