Rovfåglar 13 augusti

Denna dag var det dags för rovfågelspaning runt Näsbyholm-Havgård-Börringe. Förvisso var det kanske lite för tidigt att ha denna programpunkt i augusti. Det hade varit bättre i september så  denna miss tar jag på mig. Vi samlade ihop oss utanför Veberöd och här fick vi en överraskning i form av en ropande göktyta. Efter detta glädjeämne gav vi oss iväg mot Näsbyholm. Vid  första stoppet var det inte så mycket i luften. Tornfalk, röd glada och ormvråk uppe och luftade sina vingar.  En havsörn sågs på långt håll. Ett gäng lövsångare födosökte i mållorna och på håll hördes spillkråka, gröngöling och större hackspett. Nästa stopp blev Näsbyholmssjön. Här var mest grågäss, vigg och sothöns men även brunand, knipa och snatterand. Även en brun kärrhök visade sig. Efter att ha fikat körde vi mot Havgård där vi spanade bort mot Havgårdssjön och Börringe. Mest glador men även en brun kärrhök. I övrigt inte mycket rovisar. Sista stoppet blev Börringe mad och här utökades dagslistan med vadare som gluttsnäppa, skogssnäppa, grönbena och brushane. Tyvärr inga brunglador och bivråkar som vi sett här i bland. Nu var det ganska varmt så vi avslutade exkursionen. Tyvärr blev det inte så många arter rovfåglar. Då var det annat för ett par år sedan när vi var här i september. Då fick vi ihop 12 olika arter som aftonfalk, stäpphök och fiskgjuse.

Lars-Olof

artlista

Grågås  knölsvan  gräsand  snatterand  kricka  brunand  vigg  knipa  skäggdopping  gråhäger  storskarv  brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  trana  tofsvipa  brushane  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  grönbena gluttsnäppa  fisktärna  ringduva  tamduva  göktyta  större hackspett  spillkråka  gröngöling  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  talgoxe  ladusvala  hussvala  lövsångare  gärdsmyg  stare  buskskvätta  sädesärla  mindre korsnäbb

Foto Per Uno Nilsson