Falsterbo 10 oktober

Fem tappra skådare träffades halv sex i Gårdstånga denna morgon. Den tidiga starten berodde på att vi ville försöka få parkering vid golfklubben i Falsterbo. Det har blivit svårare att parkera längs vägen som vi gjort innan då parkeringsvakterna blivit tuffare att bötfälla de som gör det. Det var fortfarande mörkt när vi kom till Falsterbo och det gick utmärkt att få plats på parkeringen. I mörkret  hittade vi Jan som kört direkt från Dalby. Det var fortfarande mörkt när vi ställde oss vid vindskyddet ute på Nabben men det ljusnade ganska snart. Det blåste en sydvästlig vind men vi slapp regnet. Det är svårt att urskilja vad som sträcker men bofink, bergfink, trädlärka, olika rovfåglar och mycket duvor lämnade Sverige denna morgon. Som tur är ropar sträckräknarna ut om det kommer något ovanligt och på detta vis fick vi gulhämpling på dagslistan. En dvärgbeckasin flög förbi och landade i vassen och en kaspisk trut slickade stranden åt sydväst. Framåt tiotiden var vi nöjda och gick till fyren för att lyssna på PG Bentz. Ibland visar han upp något spännande men icke denna morgon. Vi fick tips om lite vadare på ostsidan av Nabben och gick dit. Här fick vi myrspov, kustsnäppa och sandlöpare. Nöjda gick vi tillbaks till bilarna och nu uppstod ett dilemma. Det hade larmats ut videsparv från Malmö och brednäbbad simsnäppa i Ystad. Då vi var tre som sett videsparven dagen innan avbröts exkursionen. Vi som sett videsparven drog till Ystad och fick se simsnäppan medan de tre som körde till Malmö fick se videsparven.

Lars-Olof

Artlista

Prutgås  vitkindad gås bläsgås   grågås  knölsvan  gravand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  ejder  småskrake  smålom  smådopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  sparvhök  brun kärrhök  blå kärrhök  röd glada  havsörn  bivråk  ormvråk  sothöna  trana  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  kustpipare  storspov  myrspov  kustsnäppa  sandlöpare  kärrsnäppa  dvärgbeckasin  enkelbeckasin  gluttsnäppa  skrattmås  havstrut  gråtrut  kaspisk trut  sillgrissla  skogsduva  ringduva  gröngöling  tornfalk  skata  kaja  råka  kråka  blåmes  talgoxe  trädlärka  sånglärka  ladusvala  gransångare  kungsfågel  gärdsmyg  stare  pilfink  sädesärla  ängspiplärka  bofink  bergfink  grönfink  hämpling  gråsiska  steglits  gulhämpling  sävsparv