Spontanskådning 25 augusti

När jag och Lars-Olof kom vid åttatiden hade redan Jonny och Lasse trotsat den friska västvinden, spanat av sjön och sett tre skräntärnor, fyra ägretthägrar, sångsvanar och en fisktärna. På plattformen med utsikt över Gäddängen var det gott lä från vinden, men det duggade lite lätt ibland. Flemming och Jan anslöt efterhand.

I våtmarken var det gott om simänder, och vi hittade alla arter förutom årta. Stjärtänderna var anmärkningsvärt många. Ett par brunänder syntes men faktiskt ingen vigg. Av doppingarna hade skäggdopping en unge, det var gott om smådopping och långt nere i söder syntes två, möjligen alla tre, av de svarthalsade ungarna. En hel del grågäss kom inflygande och det blev sen ett stort uppflog av dem och änderna när en yngre havsörn flög över. Sju ägretthägrar lyste vita. Det har rapporterats om en hybrid ägrett/gråhäger, och en av de sju var faktiskt lite avvikande med gråare inslag på huvud och hals och något längre och grövre näbb. Lite småläten hördes från vattenrallen i vassen. På revet bland alla tofsvipor stod tre svartsnäppor, men förutom för dem är där ännu inte vadarvänligt. En ung brun kärrhök svepte över vassarna. Över vattnet svepte många backsvalor, men även en hel del ladusvalor och någon enstaka hussvala. Ett par skogsduvor svepte förbi. Det var väldigt tyst på småfåglarna i blåsten, men hördes gransångare och trädpiplärka. Vi drog oss ner genom hagarna och ut till kullen med utsikt över södra delen av våtmarken. Vi fick se svarthalsade doppingarna på lite närmre håll, men hittade bara två. Här på läsidan var det livligt med mesar i träden, bland annat entita men också trädkrypare, bofink och större hackspett. När vi gick tillbaka mot bilarna flög upp en drillsnäppa i strandkanten.

Vi spanade sedan över Fiskarehusdammen efter önskemål från Lasse som ville ha femtio arter på sin dagslista.  Det fick han med en tranfamilj med två ungar, en brunglada och några viggar. Många smådoppingar var det här också. Jag körde först därifrån och var nog den enda som såg stenskvättan på stengärdet.

Lars H skrev och noterade 58 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, brunand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, brun kärrhök, brun glada, röd glada, havsörn, ormvråk, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, drillsnäppa, svartsnäppa, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, skräntärna, fisktärna, skogsduva, ringduva, större hackspett, gröngöling, kaja, kråka, korp, entita, talgoxe, blåmes, backsvala, ladusvala, hussvala, gransångare, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, stenskvätta, sädesärla, trädpiplärka, bofink