Gåsspaning 6 november

Detta historiska datum samlades 11 skådare i Hörby för att bege sig ut och skåda gäss. Vi begav oss mot Vombsjön via Hjularöds våtmark. Frånsett en ägretthäger och två knölsvanar var det tomt på fågel här. Vi parkerade vid Vombsjön och spanade efter den rödhuvade dykand som setts här för några veckor sedan. Tyvärr lyckades vi inte finna den men här var andra änder som bläsand, kricka, skedand och snatterand. Några havsörnar på jakt efter frukost orsakade en del uppflog bland fåglarna i sjön. Grågäss och vitkindade gäss flög förbi i stora flockar. Då det blåste kraftiga västliga vindar denna dag så började det plinga i telefonen av alla larm från Kullaberg och Bjärehalvön. Det var lunnefåglar hit och spetsbergsgrisslor hit, gråliror på härsan och islommar på tvärsan. Det grämde en del då vi har exkursion till nordväst den 21:e. Tänk om jag kastat om exkursionerna. Då hade det kunnat bli lite nya Gjusekryss. Nu kommer det säkert att vara vindstilla när vi skall dit. Nåväl, inte lönt att gråta över spilld mjölk.

Vi fortsatte mot fågeltornet längs vägen mot Vomb och gjorde ett stopp här. På ängarna kunde vi räkna in sju havsörnar och två ägretthägrar. Det var en del trastar i luften, främst rödvingar. Efter fika drog vi vidare till Vombs ängar och det västra tornet. På vägen sågs två prutgäss. Vi satte upp tuberna och började spana. Det var gott om bläsänder och krickor och snart hittades tre rödspovar. Dessa var med all säkerhet den isländska rasen islandica  som ses vid denna tid på året. Vi har aldrig sett sådana på våra exkursioner men eftersom islandica inte räknas som egen art blev det tyvärr inget GjuseX. Ett tiotal stjärtmesar kom flygande under ljudligt lockande. En hona blå kärrhök jagade över ängarna. Tyvärr såg vi aldrig den pilgrimsfalk som rastade enligt tips från en annan skådargrupp. Femtiotalet ljungpipare, fyra enkelbeckasiner och ett gäng vinterhämplingar blev andra arter på dagslistan.

Nästa stopp blev Silvåkratornet och gömslet. Vi började vid gömslet i hopp om skäggmesar i vassen men det blåste nog för mycket för att de skulle trivas. När vi stod och pratade om att kanske få se kattugglorna i tallarna vid fågeltornet kom Jonny och visade en bild på en av dem. Han hade gått direkt dit och tittat efter den så vi andra fick brått att ta oss dit. Den satt kvar och struntade fullständigt i oss. En promenad längs Silvåkrabäcken i hopp om kungsfiskare blev resultatlös. Några gick upp i tornet och fick se en pilgrimsfalk jaga över sjön. Kanske samma som varit på Vombs ängar.

Vi hade lite fika kvar så vi fortsatt till Sjötorps ängar och intog den där. Sedan en liten promenad för att leta efter de svarthakade buskvättorna som häckat här i år och fått ut ett par kullar. Vi hittade inte dessa och beslöt avsluta dagen vid Hardeberga stenbrott och berguvarna  då vi inte var så långt därifrån. En varfågel fick vi se ute på Revingefältet. Berguven var inte hemma men en spillkråka hördes och kom flygande vilket blev sista arten för dagen. Det blev en bra dag med fina arter trots allt även om man hellre hade varit uppe i nordväst. Det blev fyra gåsarter där prutgässen var en glad överraskning. Det är inte så ofta man ser dess i inlandet.

Lars-Olof

Artlista

Prutgås  vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  knipa  storskrake  fasan  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  blå kärrhök  röd glada  havsörn  sothöna  tofsvipa  ljungpipare  rödspov (islandica)  enkelbeckasin  skrattmås  fiskmås  gråtrut  tamduva  ringduva  kattuggla  större hackspett  spillkråka  tornfalk  pilgrimsfalk  skata  råka  kaja  kråka  entita  talgoxe  blåmes  stjärtmes  gärdsmyg  stare  koltrast  björktrast  rödvingetrast  rödhake  vinterhämpling

 

 

Rödspov och prutgås fotade genom tubkikaren med mobiltelefonen