Gäddängen 8 september

Sju personer bevistade onsdagens spontanskådning i mulet väder, men ändå vindstilla och behagligt. Vid åttatiden spanade de första över sjön och såg sju ägretthägrar i vasskanten söderöver. I sjön låg ett bra utbud av simänder, en del brunänder och sångsvanar. Under promenaden till plattformen var det väldigt sparsamt med ljud från tättingar, och likadant var det sen resten av morgonen. I Gäddängen simmade samma änder som i sjön, och vi konstaterade att bläsänder och snatteränder börjar bli vackra igen efter ruggningen och att de senare hade påfallande stora vitlysande vingspeglar. Av alla tidigare doppingar fanns bara kvar ett par av de små. Trots torkan hade vattnet stigit något och det lilla revet hade bara plats för några tofsvipor och änder. Enda vadaren vi såg var en enkelbeckasin som for rundor. Korta besök gjorde också några ladusvalor, en ung brun kärrhök, en enda stare och en sparvhök. I buskagen skymtades en svarthätta och en sävsparv och i vassen kraxade till en rörsångare. Från sjön kom efterhand flera av ägretthägrarna, bland dem den misstänkta hybriden vi såg också senast. Till slut drog vi oss ner i hagarna i hopp om mer tättingar, men det blev bara nån gransångare, ett gäng entitor samt för Lasses del en glädjande septemberbofink! Från sjön hördes vattenralls grymtande och sträva läten från ägretthägrar. Som eftersläntrare missade jag en stäpp- eller ängshök som flög förbi snabbt och fick förbli obestämd. Tillbaka vid parkeringen hördes en trädpiplärka sträcka över. En till hördes när vi avslutade vid Fiskarehusdammen, där vi också såg en lärkfalk som kivades i luften med ett par kajor och dagens enda hackspett, en större, som kacklade i skogsbrynet.

Lars H kryssade ihop 49 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, brunand, vigg, knipa, fasan, smådopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, brun kärrhök, röd glada, ormvråk, vattenrall, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, skrattmås, gråtrut, rungduva, större hackspett, lärkfalk, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, gransångare, rörsångare, svarthätta, nötväcka, stare, rödhake, sädesärla, trädpiplärka, bofink, sävsparv