Rovfåglar 11 september

På väg till samlingen i Veberöd låg dimman tät. Typiskt, men den lättade efterhand och i Veberöd var det hyfsad sikt. Tyvärr tätnade den igen på väg mot Näsbyholm. Vid första stoppet i allén upp mot slottet hade det dock lättat igen. Dock inte mycket rovfågel här, några tornfalkar, röd glada, ormvråk och havsörn sågs. Nöjda här fortsatte vi till Näsbyholmssjön och då kom regnet men när vi parkerade vid sjön så upphörde det. I sjön var det gott om brunänder, snatteränder, smådoppingar och sothöns. I en överflygande flock tofsvipor fanns det några ljungpipare. Fikasuget satte in och vi körde bort till Börringe mad för att intaga denna. På väg dit nytt regn men det slutade när vi parkerade så vi hade tur. Dimman hade också lättat. I maden några brushanar, enkelbeckasiner och olika änder. En lärkfalk hade flyguppvisning när den jagade efter frukosten. Den satte sig sedan i ett träd och kunde beskådas en lång stund. Sista stoppet blev plattformen vid Bisbjär men det var inte mycket rovfågel i luften denna dag. En del glador och en havsörn var det hela.

Det blev inte så många rovfåglar som vi hade hoppats men det blev en okej dag ändå

Artlista

Kanadagås  grågås  knölsvan  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  knipa  smådopping  skäggdopping  gråhäger  storskarv  sparvhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  tofsvipa  ljungpipare  r