Spontanskådning 24 augusti

Bara tre skådare mötte upp för spontanskådning. Vi började med ett kortare svep över sjön från badplatsen, främst för att räkna in ägretthägrarna. Upp till 29 ex har setts på sistone, men vi såg ”bara” 21, flertalet långt nere i söder. Vattenståndet har sjunkit ytterligare och blottat revlar. Förutom en drillsnäppa och sädesärlor hade detta inte lockat några rastare.

Vid revet i Gäddängen gick ett halvdussin enkelbeckasiner. Skrattmåsarna var nu alla i vinterdräkt. Mångtaliga var gräsänder, snatteränder, krickor, tofsvipor, grågäss och gråhägrar. En enda kärrsnäppa kunde urskiljas, även en rödbena. Vattenrallen tickade i vassen. Gröngöling kacklade. Ett dussin tranor gick ner bland gässen. Lars-Olof upptäckte fyra lärkfalkar som jagade trollsländor högt uppe i skyn.

Vi gick ner i hagarna för att bättra på den magra artlistan. Bästa utbytet blev det av spaning över sjön. Där hade börjat samlas en hel del simfågel såsom brunand, vigg, bläsand, skedand och sångsvan. På revet stod bland annat två skräntärnor och ett par havstrutar. När vi på tillbakavägen stannade vid badplatsen hittade L-O en gråhakedopping bland alla de skäggiga. Utanför vassruggen gick en rörhöna, en vattenrall och rörsångare hördes.

Ett stopp vid Fiskarehusdammen hör ju också till. Där var gott om smådopping. Gluttsnäppor, enkelbeckasiner och grönbena födosökte. Två vitkindade gäss stod på stranden. Till slut fick vi faktiskt ihop 58 arter.

Lars H

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, smådopping, gråhakedopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glade, ormvråk, vattenrall, rörhöna, sothöna, trana, tofsvipa, kärrsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, rödbena, gluttsnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, skräntärna, ringduva, gröngöling, lärkfalk, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, lövsångare, gransångare, rörsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla, bofink, steglits, grönsiska.