Löddesnäs Salviken 10/9

Denna dag hoppades vi slippa regnet till skillnad från förra exkursionen. Det var lite mörka moln på väg till samlingen i Gårdstånga men en sandrevesom tur var höll sig regnet borta. På väg till Löddesnäs gjorde vi ett stopp vid Nöbbelövs mosse utanför Lund. Vi har inte besökt denna lokal tidigare och det är ju alltid kul med nya exkursionsplatser. Lokalen består av två dammar med närliggande buskmarker. Här var kanske inte så mycket fågel denna dag. Ett stort antal ladusvalor flög runt och satte sig i vassen och lät sig beskådas. Brushanar, enkelbeckasiner, snatteränder  och krickor var andra arter vi såg. Nöjda här körde vi vidare till Löddesnäs. Vi gick spången ut till havet och såg och hörde både skäggmes och sävsparv i vassen. Vid spångens slut skrämde vi upp en ägretthäger och några skräntärnor rastade på sandrevlarna utanför Löddeåns mynning. Tillbaks för fika och när denna var avklarad kom larm om aftonfalk vid Salviken och vi skyndade oss dit och lyckades få en snabb obs av den när den jagade runt med en tornfalk. Tyvärr försvann den sedan bakom skogen där vi stod och vi såg den inte mer. Den stäpphök som visat sig här dagen innan fick vi inte se men väl en blå kärrhök.Vi fortsatt ner till Vikhög och  gick ut mot bunkern vid Salviken. Här fick vi se bl a sandlöpare, kärrsnäppa och storspov. Tyvärr var det långt avstånd så det var inga kanonobsar. En jagande pilgrimsfalk ställde till oreda bland vadarna men den fick inte något med sig.

Sista stoppet blev plattformen vid Lundåkrabukten och här utökades dagslistan med kustpipare, gluttsnäppa, myspov och rödspov.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  ejder  knipa  småskrake  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  fiskgjuse  sparvhök  brun kärrhök  blå kärrhök  röd glada  ormvråk  sothöna  strandskata  tofsvipa  kustpipare  större strandpipare  storspov  myrspov  rödspov  enkelbeckasin  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  skräntärna  skogsduva  ringduva  spillkråka  gröngöling  tornfalk  aftonfalk  pilgrimsfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  skäggmes  backsvala  ladusvala  gransångare  svarthätta  törnsångare  stare  rödhake  buskskvätta  pilfink  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  bofink  steglits  grönsiska  sävsparv

 

 

Foto Per Uno Nilsson