Spontanskådning 17 november

Lars-Olof och Lasse hade skådat ett tag över Gäddängen, när jag kom samtidigt med Jonny, som hade släpet efter bilen. På det låg en imponerande skapelse, nämligen en bur på stolpar som han ägnat hela helgen åt att bygga, och som ska skydda småfåglarnas mat mot plundring. Tyvärr var grinden låst, så tre gubbar fick släpa iväg det tunga bygget på en säckakärra. På lämpligt avstånd från plattformen reste vi buren och L-O hängde in solrosfrön och talgbollar. Det blev ingen omedelbar rusning till godsakerna, faktiskt var ingen fågel i närheten så länge vi var kvar. Under plattformen står en större burk med frön varifrån man kan fylla på matningen efter behov. Morgonen avslutades sedan vid storkhägnet, där vi med viss möda monterade ihop en stor plastlåda, som ska stå där som förråd för större kvantiteter fågelmat.

Däremellan hade vi också tid att skåda fåglar. I Gäddängen låg de vanliga simänderna, plus att Ann-Margret hittade ett par brunänder. Tre ägretthägrar syntes emellanåt, och ytterligare två ute i sjön. En havsörn gled över, och en kraftig duvhök gav Lasse ett årsX. Flockar med björktrastar drog snattrande omkring, och bland dem syntes nån enstaka rödvinge- och dubbeltrast. Gröngöling och större hackspett hördes. Nere i hagarna hördes nötskrikor skräna och ute i sjön syntes ett par salskrakar. Till slut rastade en flock starar vid Fiskarehusdammen och fem frigående storkar betraktade våra besvär med lådan.

Lars H

49 arter på dagslistan:

Grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, salskrake, fasan, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, duvhök, röd glada, havsörn, sothöna, gråtrut, ringduva, större hackspett, gröngöling, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödvingetrast, dubbeltrast, rödhake, bofink, bergfink, grönfink, grönsiska.