Löddesnäs och Salviken 5 mars

Det var en kall men fin morgon när vi samlades i Gårdstånga denna dag. Det hade kommit lite snö och det var -5 grader. Vi körde till Löddesnäs och här väntade Jonny på oss. Vi fick en kort rapport om vattenrall, gröngöling och sävsparv. Från och till har det rapporterats kornsparv härute så vi hoppades att få se dem. Vi gick spången ner mot havet och framme så spanade vi över på sidan norr om Lödde å och ganska snart upptäcktes en flock snösparvar som flög runt. I vattnet låg det bl a gravänder, bläsänder, krickor och knölsvanar. Sävsparv hördes i vassen men tyvärr inga skäggmesar. Några hörde vattenrallen på nytt. Tyvärr fick vi andra inte höra gröngölingen. Vi gick tillbaks ock ut på ängen mot tornet. Ett gäng sånglärkor flög runt i yster dans. Uppe i tornet såg vi tofsvipor och björktrastar men inga kornsparvar.

Färden gick vidare till Salviken och nu började vinden tillta så det var lite bistert. Vi såg storspov, strandskata, stjärtand och vitkindade gäss.  Nu började vi blev fikasugna och vi körde bort mot Salvikenskogen och stannade. Tyvärr blåste det minst lika mycket här men vi fikade trots det även om det var en isande kyla. På väg bort mot Barsebäcks mosse hade vi turen att få se det par svarthakade buskskvättor som håller till här. Kanske blir det häckning senare i vår.

Nu var vi rådvilla var vi skulle bli av. Tanken var plattformen vid Lundåkrabukten men med tanke på blåsten övergavs det alternativet. Ett gäng tackade för sig och körde till Lund för att få se den blåvingade årtan medan vi andra fortsatte till Barsebäcksverket och lyckades få lä när vi spanade ut mot Salviken. Det var ganska skönt att slippa blåsten. Inte mycket fågel men i en flock björktrastar hittades en dubbeltrast. En havsörn skrämde upp alt som låg ute i vattnet men den drog vidare utan att jaga något. Nu började vi bli nöjda och avslutade exkursionen. Sex av oss fortsatte upp till Bruces våtmark i Helsingborg och fick se den amerikanska bläsanden men det är en annan historia som Kipling sade.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  knipa  småskrake  fasan  gråhäger  storskarv  havsörn  ormvråk  fjällvråk  vattenrall  sothöna  strandskata  tofsvipa  storspov  skrattmås  havstrut  gråtrut  skogsduva  ringduva  skata  kaja  kråka  råka  blåmes  talgoxe  sånglärka  gärdsmyg  stare  koltrast  björktrast  dubbeltrast  rödhake  svarthakad buskskvätta  ängspiplärka  grönfink  steglits  gulsparv  sävsparv  snösparv