Vattenriket 10 april

Annandagsskådning vid vattenriket i Kristianstad stod på programmet denna dag. Vi var åtta skådare som samlades i Hörby. Då det setts en amerikans kricka i Äspet dagen innan var frågan om vi skulle börja där. Efter lite diskussion bestämdes att vi började vid Håslövs ängar då det inte kommit något larm på jänkaren. Framme vid Håslövs ängar visade det sig att det var ganska översvämmat så därför gick vi inte rundan som vi brukar utan vi höll oss vid parkeringen. Nordöstra Skånes Fågelklubb hade annandagsvandring så det blev lite snack med dom. Vi fick besked om att rödspovarna lämnat och dragit till Isternäset men undertecknad lyckades hitta två ex här. Annat vi såg var bl a storspov, enkelbeckasin, brushane, rödbena, stjärtand, skedand,  snatterand och havsörn. Åtminstone en rördrom hördes tuta. Två utsocknes skådare kom tillbaks från plattformen och meddelade att det låg tre årtor där. Detta medförde att sex i vårt gäng gav sig av för att få se dem. Gert-Åke och jag stannade kvar och det gjorde att fick vi se två fiskgjusar som de andra missade. De fick dock se årtorna men jag hade redan den på årslistan så det gjorde inget för min del. Efter att ha fikat begav vi oss till Kvarnnäsdammen i närheten för att titta på en mandarinand som varit där någon dag. Vi hittade den snabbt och beslöt att dra vidare till Herculesdammarna. Även här hördes rördrom och en brun kärrhök jagade över vassen. Då plingade det till i våra telefoner. Det var vår medlem Jan från Dalby som var i Äspet och han larmade ut två rödhalsade gäss som gick tillsammans med vitkindade dito. Det blev en snabb promenad tillbaks till bilarna och färden gick således till Äspet. Vi gick ut mot tornet och hittade snabbt de rödhalsade. Tack Jan för larmet. Även en sädgås var på plats. I övrigt var här en del skärfläckor, större strandpipare och rödbenor. Ute på Karet såg vi kentska tärnor, ejder, svarthakedopping och småskrake. Av den amerikanska krickan syntes inte ett spår. Inte heller av den berglärka som varit här några månader. Efter en andra fika visste vi inte var vi skulle bli av. Förslag att köra till Sånnarna hörsammades och vi körde dit. Här fick vi se stenskvätta och hämpling  men inte mycket mer. Lokalen är bra för trädlärka och ringtrast men inte denna dag. Nu avslutade vi exkursionen och drog hemåt. På hemväg kom det givetvis larm att den amerikanska krickan hittats ute vid Karet. Typiskt att den inte kunde hittas när vi var där. Även berglärkan sågs senare på eftermiddagen.

Lars-Olof

Artlista

Rödhalsad gås  vitkindad gås  grågås  sädgås  knölsvan  sångsvan  mandarinand  gravand  årta skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  ejder  alfågel  knipa  småskrake  fasan  tamduva  ringduva  sothöna  trana  svarthakedopping  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  storspov  rödspov  brushane  enkelbeckasin  rödbena  skrattmås  fiskmås  gråtrut  kentsk tärna  vit stork  storskarv  rördrom  gråhäger  fiskgjuse  brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  tornfalk  skata  kaja  råka  kråka  talgoxe  sånglärka  gransångare  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  taltrast  rödhake  stenskvätta  sädesärla  ängspiplärka  bofink  hämpling  steglits  grönsiska  sävsparv