Nordost 29 januari

Inte mindre än 16 st slöt upp denna dag. Det var länge sedan vi var så många.

Första stoppet var Äspet och här var förhoppningen att få se den berglärka som hållt till här ett tag. Vid parkeringen hörde och såg vi tofsmes. Då det var isbelagt inne i lagunen gick vi direkt ut till stranden och började spana. Småskrake, knipa, alfågel låg ute i havet. En snösparv stöttes och efter en stund flög det förbi två fåglar, varav en var lite större. Vi lyckades följa den tills den landade i ett träd och efter att ha tubat in den konstaterade vi att det var berglärkan. Kul. Vi fortsatte vandringen och ute på  Karet satt det två havsörnar och slappade. Andra fåglar var bergand, gravand och skäggdopping. På väg till parkeringen såg vi vidare vinterhämpling, sävsparv, steglits och grönfink. Nästan framme skrämde vi upp ett gäng fåglar som satte sig i ett träd och det var ängspiplärkor men även vår vän berglärkan. Nu väntade kaffet på oss och när vi var mätta och belåtna fortsatte vi till Yngsjö kapell och spaning efter brungladan som varit här de senaste åren. Vi såg havsörn, ormvråk, fjällvråk och röd glada men inte ville den bruna visa sig.

Vi gav upp och fortsatte till Friseboda. Här fick vi se tiotalet storlommar, sex svarthakedoppingar, alfågel, sjöorre och svärta. Efter en andra fika körde vi mot Kärrfästorna för att leta spetsbergsgås men utan framgång. Ett sista stopp gjordes vid Pulken men här var det inte mycket fågel så då avslutade vi dagen. På väg därifrån var vi några som stannade till och spanade av en flock med sädgäss och minsann, två spetsbergsgäss hittades bland dessa. Dagen efter rapporterades det inte mindre än 420 spetsbergare inte långt från där vi kört så det var synd vi inte hittade dessa på söndagen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  sädgås  spetsbergsgås  knölsvan  sångsvan  gravand  gräsand  bergand  svärta  sjöorre  alfågel  knipa  storskrake  småskrake  storlom  skäggdopping  svarthakedopping  gråhäger  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  fjällvråk  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva  större hackspett  tornfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  tofsmes  blåmes  talgoxe  berglärka  stjärtmes  koltrast  ängspiplärka  bofink  bergfink  domherre  grönfink  vinterhämpling  steglits  gulsparv  sävsparv  snösparv

 

 

 

Skäggdopping                                                       Större hackspett

Foto Per Uno Nilsson